1 januari 2000 door Jeroen Aarssen

Wanneer beginnen met Engels leren?

Mijn zoontje is 3,5 en gaat naar een peuterschooltje hier in Polen. Hij spreekt vloeiend en accentloos Pools. Thuis spreken we altijd allemaal Nederlands, we kijken naar de Nederlandse TV en we lezen Nederlandse boeken. Ik wil hem zodra hij gaat leren lezen en schrijven thuis Nederlandse les geven.

Nu kwam laatst op zijn school naar voren dat er Engelse les gegeven kan gaan worden (heel eenvoudig en speels). Ik heb in eerste instantie gezegd dat hij er niet aan mee doet, omdat hij al twee talen leert (verder doen ook niet alle kinderen mee; ongeveer de helft).

Maar wellicht als hij iets ouder is, is het wel nuttig. Op welke leeftijd zou je daar ongeveer mee kunnen beginnen?

Antwoord

De leeftijd waarop een kind het beste kan beginnen met het leren van een derde taal, hangt af van een aantal factoren:

• de taalsituatie (zowel binnenshuis als buitenshuis);

• de vaardigheid van het kind om een taal (of talen) te leren;

• de doelstelling waarmee de taal wordt geleerd.

Hieronder zal ik uitleggen waarom u in uw geval waarschijnlijk al snel kunt beginnen (hoewel het effect vermoedelijk gering zal zijn).

De thuissituatie

Uit het beeld dat u van uw thuissituatie schetst, blijkt duidelijk dat u op een goede, actieve manier bezig bent het Nederlands van uw kind te stimuleren. U blijft thuis uw eigen taal gebruiken wanneer u tegen hem praat, u leest Nederlandse boeken, en u kijkt naar Nederlandse televisieprogramma's. U hebt zich zelfs voorgenomen Nederlandse lees- en schrijfles te geven. Uw inspanningen kunnen niet anders dan een positief effect hebben op de ontwikkeling van het Nederlands van uw zoontje.

Bovendien zegt u dat hij vloeiend en accentloos Pools spreekt. Dat is een knappe prestatie, aangezien hij deze taal voornamelijk buitenshuis heeft opgedaan. Er blijkt ook uit dat de thuistaal, het Nederlands, geen belemmering hoeft te vormen voor het leren van de taal uit de omgeving, het Pools.

Engels op school

Nu is het de vraag
waarom de school aan jonge kinderen Engelse les gaat geven. U geeft zelf al aan dat het op een eenvoudige en speelse manier zal gebeuren. Bovendien wordt het Engels thuis of op school niet als voertaal gebruikt. De kinderen zullen het Engels daarom vooral associëren met heel specifieke liedjes, versjes en teksten uit de lessen. Ze zullen wel wat Engels overhouden aan die lessen, maar het uiteindelijke niveau zal niet erg hoog zijn.

Ik kan me voorstellen dat u aarzelingen heeft om uw zoontje te laten meedoen met de Engelse les, nu hij nog moet leren lezen en schrijven. Hij zal dan misschien enkele Engelse woorden door zijn Nederlands en Pools gaan mengen. Maar gezien zijn vlotte tweetalige ontwikkeling tot nu toe, zal het geen problemen opleveren wanneer hij er snel mee begint.