Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

6 december 2002 door Diederik Bosman

Wat betekent het als de placenta vroegtijdig loslaat?

Ik heb een spoed-keizersnee gehad, omdat de placenta aan het scheuren/loslaten was. Kunt u uitleggen wat dat nu eigenlijk inhoudt? Heeft het misschien te maken met een verhoogde bloeddruk? En hoe groot is de kans op herhaling bij een volgende zwangerschap?

Antwoord

De medische term voor datgene wat zich tijdens uw zwangerschap heeft afgespeeld, is 'solutio placentae' (ook wel 'ablatio placentae' genoemd). Het is een ernstige complicatie, die optreedt bij ongeveer 1 op de 100 zwangerschappen (1,2%).

Bij een solutio placentae is er sprake van een vroegtijdige loslating van de placenta. Hierbij voelt de aanstaande moeder meestal veel pijn, die plotseling ontstaat.

Bloed-uitstorting

Doordat de placenta te vroeg loslaat, kan er een zeer grote bloed-uitstorting ontstaan. Met als gevolg dat de moeder in shock kan raken en dat de placenta niet meer functioneert. Dit laatste is zeer nadelig voor het nog ongeboren kind.

Een spoed-keizersnee moet in zulke gevallen zowel de moeder als het kind redden.

Verhoogde bloeddruk

Er is in de loop der jaren al veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van het probleem. Maar desondanks is nog steeds niet duidelijk waar het aan ligt.

Inderdaad is wel eens gedacht dat het veroorzaakt zou kunnen worden door een verhoogde bloeddruk. Dit blijkt echter slechts gedeeltelijk het geval te zijn:

  • als de moeder vóór de zwangerschap een hoge bloeddruk heeft, lijkt de kans op een loslatende placenta wel iets groter;
  • als de verhoogde bloeddruk pas ontstaat tijdens de zwangerschap, is de kans helemaal niet groter.

Kans op herhaling

Dan uw laatste vraag. De kans dat de placenta vroegtijdig loslaat, is inderdaad groter bij iemand die het al eerder heeft doorgemaakt. Maar hoeveel groter, dat weet niemand.

Mocht u nog meer (of meer specifieke) vragen hebben, dan kunt u die het beste voorleggen aan een gynaecoloog of een verloskundige. Die zijn immers meer vertrouwd met dit soort problemen dan wij, als kinderartsen.

Lees ook: