Gratis vakantiegeld met deze actie op Ouders.nl doe gauw mee!

6 juni 2003 door Lya Mac Donald

Wat is belangrijker: de leidsters, de locatie, of de groep? (3 jr)

Onze zoon, die volgende maand 3 jaar wordt, is al vanaf jonge leeftijd op het KDV. Eerst in een groep van 0-2 jaar, nu in de groep van 2-4 jaar. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat hij altijd vaste leidsters heeft gehad, ook in zijn huidige groep.

Helaas gaan nu twee van de drie leidsters binnenkort werken voor een nieuw KDV, twee straten verderop.

Ik vraag me af of dat op zijn leeftijd problemen kan geven. Wellicht hebben we de mogelijkheid om hem mee over te plaatsen, maar waar ligt nu de nadruk op, qua gewenning: bij de leiding, bij de locatie, of bij de groepsgenootjes?

Uiteraard willen we kiezen voor een voor hem zo optimaal mogelijke situatie, en is ons persoonlijke belang daarbij ondergeschikt.

Antwoord

Overplaatsen is niet nodig; u kunt uw kind gewoon op het huidige KDV laten. De ervaring leert namelijk dat kinderen en nieuwe leidsters snel aan elkaar wennen. Naar alle waarschijnlijkheid zal uw zoontje zijn opvangtijd naar volle tevredenheid voortzetten, in een prettige sfeer en met bekende groepsgenootjes.

Het kan natuurlijk zijn dat het afscheid van de huidige leidsters niet zonder slag of stoot verloopt. Maar dat is niet erg. Uiteindelijk komt het gewoon weer goed.

De groep

Leidsters hebben naast individuele contacten een relatie met de hele groep. Wanneer u naar de opvang gaat, brengt u uw kind naar een groep in het kinderdagverblijf (en niet naar een leidster).

De ruimte

Het gebruik van de ruimte kan heel bepalend zijn voor de onderlinge contacten tussen kinderen. Het is vanzelfsprekend dat leidsters zulke interacties tussen kinderen in goede banen proberen te leiden.

Op het kinderdagverblijf hebben leidsters namelijk oog voor alle kinderen. Dit geldt natuurlijk ook voor de nieuwe leidsters.

Goed contact

De nieuwe leidsters zullen een goed en intensief contact gaan opbouwen met uw zoontje en met u als ouder. Zij zullen u op de hoogte brengen over zaken die van invloed kunnen zijn op uw kind. Maar ook het omgekeerde is van belang; informatie-uitwisseling over en weer is nuttig voor alle betrokkenen.