Sneller herstellen na de bevalling: 7x tips om je te helpen!

13 december 2001 door Nanny Gortzak

Wat is een goede zuigtechniek?

Wij hebben een supergezonde, snel groeiende meid van 14 dagen oud. Ons probleem is echter dat deze baby ruim 15 uur per dag spendeert aan de borst.

Volgens ons heeft de baby nog niet 100% de techniek beet om aan de borst te liggen. De lippen zijn nochtans mooi getuit, zodat er wel een vacuüm ontstaat voor het zo vlot mogelijk onttrekken van de moedermelk.

Is het volgens u normaal dat een baby zoveel tijd (ongeveer 2½ uur per voeding, en dit 6 keer per dag) nodig heeft, alvorens in slaap te vallen?

Antwoord

Beste Ann en Filip,

Een baby met een goede zuigtechniek zal binnen een redelijke tijd alle benodigde voeding binnen kunnen krijgen. Wat 'een redelijke tijd' is, kan per kind verschillen. Ook hangt het af van de leeftijd. De tijd die u noemt (2½ uur per voeding), is echter wel te lang.

Een rustige drinker kan makkelijk drie kwartier met een voeding bezig zijn. Een snelle drinker is in vijf tot tien minuten klaar. Van belang is of de baby daadwerkelijk 'werkt' aan de borst.

Hieronder zal ik uitleggen wat 'een goede zuigtechniek' is, en hoe je kunt zien of de baby goed 'werkt'. Daarbij komt ook het door u genoemde vacuüm aan de orde, dat – in tegenstelling tot wat u denkt – niet bedoeld is om de melk uit de borst te zuigen.

Melkproductie

De natuur heeft het zo geregeld dat de melkproductie op gang komt zodra de baby is geboren (of beter gezegd: zodra de placenta is geboren). De meeste vrouwen merken dat na zo'n twee tot vijf dagen de hoeveelheid melk flink toeneemt. Dit wordt hormonaal geregeld door de afgifte van prolactine, het hormoon dat zorg draagt voor de melkproductie.

Uit onderzoek blijkt dat na een aantal weken tot maanden, deze hormonale regeling vermindert. De hoeveelheid melk die dan wordt aangemaakt, wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid melk die uit de borst wordt gehaald door de baby of door een goede borstkolf.

Goed groeien ondanks slechte drinktechniek

Uw dochtertje kan dus in de eerste weken een flinke hoeveelheid voeding binnenkrijgen en goed groeien, terwijl haar drinktechniek misschien niet optimaal is.

Het kan zijn dat ze de melkproductie toch weet te stimuleren, zodat deze op peil blijft. Het kan ook zijn dat na een paar weken de melkproductie is teruggelopen als gevolg van een niet optimale zuigtechniek. Om dit in te kunnen schatten, zou ik eigenlijk moeten kunnen zien hoe uw dochtertje aan de borst drinkt.

Mooi getuite lippen - maar wat is 'mooi'?

U zegt dat uw dochtertje de lippen mooi tuit. Mijn vraag is: lijkt het alsof ze aan een rietje zuigt? Met een zuinig, spits mondje? Of ziet haar mondje eruit als de wijd open mond van een vis, met naar buiten gekrulde lippen?

open mond, gekrulde lippen

Goede lipstand: open mond, gekrulde lippen

De eerste houding, alsof ze aan een rietje zuigt, is minder gunstig. De tweede houding, met wijd open mond en gekrulde lippen, is beter. In dat laatste geval is een baby namelijk in staat een grote hoeveelheid borstweefsel in de mond te nemen, wat precies de bedoeling is.

Waarvoor dient dat vacuüm?

Daarnaast zegt u dat uw dochtertje in staat is een vacuüm te zuigen om zodoende de borst te kunnen legen. Dat is echter niet waarvoor dat vacuüm nodig is.

De werkelijke reden waarom een baby vacuüm zuigt, is om de borst op de goede plaats in de mond te kunnen houden. Het vacuüm werkt wel wát mee aan het naar buiten stromen van de melk, maar de toeschiet-reflex die de moeder krijgt tijdens het voeden, gecombineerd met de beweging van de kaakjes van de baby, zorgen voor het leeg 'melken' van de borst.

Let op: als uw dochtertje een erg sterk vacuüm maakt, dan kan dat een aanwijzing zijn dat zij niet goed aan de borst ligt!

Kenmerken van een goede zuigtechniek

Probeert u eens te kijken, eventueel met hulp, hoe de zuigtechniek van uw dochtertje eigenlijk is. Let daarbij op het volgende:

  • het mondje van de baby moet een flink deel van de tepel en de tepelhof omvatten;
  • het mondje van de baby moet wijd open zijn;
  • de lippen moeten naar buiten gekruld zijn;
  • de tong moet onder de tepel en over de onderkaak van de baby liggen;
  • als de baby drinkt, moet dat zichtbaar zijn doordat de kaakjes bewegen. Let daarbij ook op de slapen, die mee moeten bewegen tijdens het zuigen;
  • de baby moet een rustig zuig-slik ritme hebben, en ademen tussen het slikken en het opnieuw zuigen.

Het zuig-slik patroon en wisseling van borst

Over het zuigen en slikken zijn nog een paar extra dingen op te merken:

  • soms is tijdens het zuig-slik patroon een zacht geluidje hoorbaar;
  • na een aantal keren slikken kan een baby even een pauze nemen, waarna het zuig-slik ritme na korte tijd weer wordt hervat;
  • na verloop van tijd wordt het ritme anders: de baby maakt dan meer zuigbewegingen dan dat er geslikt wordt. Dit is een mooi moment om van borst te wisselen.

Wat te doen als de techniek niet optimaal is?

Als u naar aanleiding van het bovenstaande denkt dat uw dochtertje het mondje niet op de juiste manier om de borst sluit, of als het zuig-slik patroon niet aanwezig is, dan acht ik het raadzaam contact op te nemen met een lactatiekundige.

Een lactatiekundige kan tijdens een voeding bekijken wat de baby doet of juist niet doet. Op grond daarvan kan ze aanwijzingen geven.

Waarschijnlijk zal uw dochtertje dan in minder tijd aan de borst toch een flinke hoeveelheid melk binnen krijgen en tevreden zijn. En uiteindelijk zal dit de melkproductie op de lange termijn ten goede komen.