Home » Vraagbaken » Wat is het verschil tussen een crèche en een gastouder

Wat is het verschil tussen een crèche en een gastouder?

Door:

Lya Mac Donald

Ik heb een dochter van 9 maanden die binnenkort voor 1½ of 2 dagen naar een kinderdagverblijf óf een gastouder gaat. Die keus heb ik nog niet gemaakt.

Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een soort van vergelijking tussen een kinderdagverblijf en een gastouder, waarin de voors en tegens worden belicht, ervaringen, zaken ter overweging, etc.

Antwoord: 

Gastouder-opvang verschilt in meerdere opzichten van de opvang in een kinderdagverblijf. Hieronder zal ik de verschillen voor u toelichten.

Gastouder-opvang

Ouders die voor gastouder-opvang kiezen, zijn vaak ouders die hun eerste kind verwachten. Daardoor kunnen ze nog wat koudwater-vrees hebben om hun kind los te laten in een groep, en hebben ze het idee dat een gastouder wat veiliger is. Gastouder-opvang is voor hen vaak een soort overgangsvorm naar een kinderdagverblijf.

Het centrale doel van de gastouder-opvang, namelijk het bieden van mogelijkheden om kinderen op te vangen, verschilt in grote lijnen niet van het doel van de kinderdagverblijven. Het belangrijkste verschil zit 'm in de manier waarop men dit doel tracht te bereiken, namelijk door het inschakelen van particuliere gastouders in plaats van professionele leidsters.

Kenmerken van gastouder-opvang zijn onder andere:

 • kleinschaligheid (opvang in een woonhuis);
 • informeel karakter (gastouders zijn niet speciaal opgeleid voor hun werk).
 • flexibiliteit (ouders betalen alleen voor de opvang als ze er gebruik van maken);
 • ruime leeftijdsgrenzen (voor kinderen van 0 tot 12 jaar);
 • opvang in één groep (met alle kinderen bij elkaar).

Kinderdagverblijf

Ouders die hun kind naar een kinderdagverblijf brengen, zijn vooral ouders die werken of studeren.

In tegenstelling tot de opvang bij gastouders is de opvang in een kinderdagverblijf meer gebonden aan vaste tijden:

 • er bestaat dagopvang (met openingstijden van 7.30 tot 18.00 uur);
 • de meeste kinderdagverblijven zijn ongeveer 10 uur per dag geopend, gedurende 5 dagen per week;
 • bij flexibele opvang (op wisselende dagen) kunt u zelf de planning bepalen (met een minimum van 2 dagen per week).

De pedagogische basisdoelen voor de kinderopvang zijn:

 • het bieden van veiligheid;
 • het aankweken van persoonlijke competentie;
 • het aankweken van sociale competentie;
 • de overdracht van waarden en normen / cultuur.

Horizontale en verticale groepen

Vanwege de kleinschaligheid van de gastouder-opvang is daar meestal sprake van één groep of groepje. Meer smaken zijn er niet. In een kinderdagverblijf zijn er daarentegen meer mogelijkheden voor groepsindeling, vanwege het grotere aantal kinderen. Afhankelijk van het kinderdagverblijf zijn er twee soorten groepen: de horizontale groep en de verticale groep.

 • een horizontale groep is een groep van kinderen met ongeveer dezelfde leeftijd. Bijvoorbeeld: een babygroep, bestaande uit maximaal 9 kinderen van 0 tot 2 jaar. Of: een peutergroep, bestaande uit maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar. Iedere groep wordt begeleid door minimaal 2 gekwalificeerde leidsters.
 • een verticale groep is een groep van kinderen met uiteenlopende leeftijden; maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar, begeleid door minimaal 2 gekwalificeerde leidsters.

Afweging

Hopelijk heeft u met de bovenstaande kenmerken voldoende houvast om een goede afweging te kunnen maken. De ene vorm is niet beter of slechter dan de andere; het is gewoon anders.

Lya Mac Donald

was ten tijde van het beantwoorden van deze vraag pedagogisch adviseur van Alcides Kinderopvang.

Naschrift: 

De bovenstaande tekst stamt uit 2003. Toen werden er geen opleidingseisen gesteld aan gastouders. Tegenwoordig wel. Althans, om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming van de overheid. Opa's, oma's en buurvrouwen hoeven echt geen diploma's te halen om je kinderen op te vangen. Alleen kun je daar geen geld voor (terug)krijgen.

Redactie Ouders Online

Reacties

Googelend naar het verschil

Googelend naar het verschil tussen gastouders en kinderdagverblijven, kwam ik bovenstaande (naar ik aanneem) zeer verouderde tekst tegen. Heel onjuist en heel misleidend. Jammer dat zo'n groots en onafhankelijk medium zoals ouders.nl is of zou moeten zijn, deze volstrekt onjuiste informatie niet aanpast of in ieder geval verwijderd. Gastouders hebben zeker een gedegen opleiding moeten volgen en zijn ook zeker professionals! Onze pedagogische basisdoelen zijn helemaal niet anders dan die van een kinderdagverblijf! Sterker nog... door de kleinschalige setting van de gastouder, zijn wij veel meer in staat deze doelen ook te bereiken! Ik hoop dat u deze inhoud met een zwaar negatief karakter tegen de gastouder in het algemeen, snel aanpast!

Ik ben al 5 jaar fulltime

Ik ben al 5 jaar fulltime gastouder, ben er voor opgeleid, heb EHBO en AED.
Ook hier geldt het bieden van een liefdevolle omgeving waar veiligheid voorop staat. Het aankweken van persoonlijke competentie,
het aankweken van sociale competentie,
de overdracht van waarden en normen / cultuur.
Het gehele huis valt onder de controle van de GGD
Deze gastouderopvang heeft tevens het predicaat van Calibris "Erkend Leerbedrijf.
Er is geen verschil of de ouders nu studerend, hoog of laag opgeleid of werkend zijn. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel, en de uren varieren dagelijks van 6.30 tot 19.00 uur. Als het nodig is ook in het weekend en 's nachts. Persoonlijk vind ik uw stukje zeer negatief waar het om gastouderopvang gaat.

Lees verder