5 oktober 2007 door Frea Kruisinga

Wat kunnen we verwachten van de prednison die onze zoon gebruikt? (4½ jr)

Onze zoon van 4½ jaar heeft een hoornvlies-transplantatie gehad, gecombineerd met een stamcel-transplantatie van het rechter oog. Ter voorkoming van afstoting krijgt hij nu prednison. De eerste dagen na de operatie 1x daags 10mg en nu 1x daags 5mg.

Moeten we nu bedacht zijn op afwijkingen met betrekking tot zijn groei en zijn gewicht? Ik denk hierbij aan de groeistoornis die TV-persoonlijkheid Bart de Graaff vertoonde. Of treedt dit pas op bij veel hogere doseringen?

Antwoord

Prednison is een synthetisch bijnierschorshormoon, dat onder andere de volgende bijwerkingen kan geven:

  • obesitas (zwaarlijvigheid)
  • striae (strepen of lijnen in de huid);
  • overmatige beharing;
  • gedragsproblemen;
  • osteoporose (botontkalking);
  • vertraagde wondgenezing;
  • verhoogde bloeddruk;
  • groeivertraging.

Het al of niet optreden van deze bijwerkingen hangt af van de dosis die gebruikt wordt, en van de duur van de behandeling. Bij welke doses en welke gebruiksduur deze bijwerkingen precies optreden, is echter niet helemaal duidelijk.

Een onderzoek bij kinderen die gedurende drie maanden prednison kregen in verband met een nierziekte (in een veel hogere dosis dan uw zoon!) liet zien dat ruim 50% van deze kinderen obesitas ontwikkelden, en dat bij veel minder van hen ook striae, overbeharing en gedragsproblemen optraden. Bijwerkingen als groeivertraging werden daar niet gezien.

Uw zoon gebruikt een lage dosis prednison. Maar omdat niet precies bekend is wanneer er nu precies problemen zijn te verwachten, is het wel goed om alert te blijven, met name als de behandeling langer gaat duren.

Overigens had Bart de Graaff ook een chronische nierziekte. Van dat soort ziektes is bekend dat ze kunnen leiden tot een slechte groei.

Lees ook: