30 april 2004 door Lissy de Ridder

Witte poep - waar duidt dat op?

Mijn dochter heeft last van haar buik en heeft bijna witte ontlasting. Ook geeft ze wel eens over. De dokter voelde niks aan haar buik. Maar wat kan het dán zijn?

Antwoord

U noemde een aantal problemen tegelijk. Ik zal ze puntsgewijs voor u behandelen.

1. Buikpijn komt bij kinderen op zeer grote schaal voor, al was het alleen maar omdat kleine kinderen vaak nog niet goed in staat om pijn te lokaliseren, waardoor alles al snel 'buikpijn' heet.

Alhoewel dit een reële, lastige klacht is, is er bij aanvullend onderzoek meestal geen oorzaak te vinden. Als het kind verder goed functioneert en goed groeit, en als er geen sprake is van koorts of diarree, etc., dan is er over het algemeen geen reden tot zorg.

2. Kleur van de ontlasting - ontlasting kan allerlei kleuren hebben. De uiteindelijke kleur hangt onder andere af van het soort voedsel en de snelheid waarmee het voedsel het maag-darm kanaal passeert.

Als ontlasting regelmatig bijna of helemaal ontkleurd is, dan kan dat komen doordat er onvoldoende gal-uitscheiding in de darm is. Gal geeft de ontlasting zijn bruine – of gele tot zelfs groene – kleur. Een gebrekkige gal-uitscheiding kan het gevolg zijn van een lever-probleem, waardoor er onvoldoende gal wordt aangemaakt. Ook kan er sprake zijn van een obstructie (belemmering), waardoor de gal niet goed door de galwegen kan vloeien.

Beide gal-problemen geven echter ook andere klachten dan alleen maar witte poep, zoals: geel zien, afvallen en moeheid. Bij u lijkt daar geen sprake van te zijn. U noemde het althans niet.

3. Overgeven - vrijwel elk kind braakt wel eens. Dit kan bijvoorbeeld komen door een buikgriep of flink hoesten.

U vertelde dat de ontlasting bijna wit is. Ik kan daaruit helaas geen conclusies trekken, omdat ik de ontlasting niet zelf gezien heb. Het gaat mij vooral om het verschil tussen 'ontkleurde ontlasting' (door een mogelijk gal-probleem) en 'licht gekleurde' ontlasting (door het soort voedsel en de passage-snelheid). Bij echt ontkleurde ontlasting is het opletten geblazen, maar dan moet er óók sprake zijn van geel zien, afvallen en moeheid. In dat geval moet er zeker door een arts verder naar gekeken worden.

Lees ook: