Home » Artikelen » Bijna drama door mazelen

Bijna-drama door mazelen

Door:

Henk Boeke

In Den Haag overleed bijna een baby door de mazelen. Vanwege besmetting door een niet-gevaccineerd kind. Mogen niet-gevaccineerde kinderen geweigerd worden op het KDV?

In Den Haag werd een baby van 8 maanden ernstig ziek door de mazelen. De bron van de besmetting was een niet-ingeënt kind van de buitenschoolse opvang, die verbonden was aan de crèche van de baby.

De baby moest opgenomen worden in het ziekenhuis en heeft het maar nét gehaald. Hij is inmiddels weer thuis maar het scheelde niet veel.

Overigens was deze baby niet het enige slachtoffer. Er zijn inmiddels 13 kinderen en 2 volwassenen in de regio Den Haag besmet geraakt. Een deel van de kinderen is jonger dan 14 maanden en dus nog niet ingeënt. (De eerst BMR-prik krijg je met 14 maanden.)

Mogen niet-gevaccineerde kinderen geweigerd worden?

Het probleem had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als de crèche (of in dit geval: de daaraan verbonden buitenschoolse opvang) het niet-ingeënte kind geweigerd had. De vraag is of dat kan of niet.

Gjalt Jellesma van de oudervereniging Boink (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) zei daarover in de Volkskrant: "Als iemand het recht heeft zijn kind niet in te enten, heb ik als ouder ook het recht mijn baby niet aan dat risico bloot te stellen. Wij kunnen er vanwege privacy niet altijd mee naar buiten komen, maar we zien dit probleem toenemen. We hebben de indruk dat steeds meer ouders hun kinderen niet laten vaccineren. De mazelen zijn echt terug."

Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang mogen niet-gevaccineerde kinderen niet geweigerd worden. "Het is niet wettelijk verplicht om je kind in te enten. Daarom kan de kinderopvang dat ook niet verplicht stellen," aldus een woordvoerster.

De strijdbare Jellesma kennende, zou hij waarschijnlijk gezegd hebben: "Dat zullen we nog wel eens zien." In de Volkskrant drukte hij zich wat diplomatieker uit: "Als we in de algemene leveringsvoorwaarden hebben afgesproken dat crèches kinderen mogen weigeren die een gevaar vormen voor anderen, dan lijkt het me de moeite waard te onderzoeken of we de mazelen daar ook onder kunnen laten vallen."

'Informeren' geeft privacy-problemen

Los van de vraag of ongevaccineerde kinderen wel of niet geweigerd mogen worden, is het natuurlijk wél belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden, zou je zeggen. Zodat ze zelf keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld om hun kind van de crèche te halen als ze twijfels hebben over de veiligheid. Tegenover Omroep West zei Jellesma hierover dat andere ouders op de hoogte gesteld moeten worden als er een ongevaccineerd kind rondloopt.

Klinkt logisch. Maar hoe verhoudt zich dat tot de privacy waar Jellesma zich eerder op beriep? Om ouders te kunnen informeren moet de crèche wel weten wat er speelt. De vraag is dan: kúnnen ze dat weten? Anders gezegd: mogen crèches aan ouders vragen of hun kind gevaccineerd is? Of omgekeerd: ben je als ouders verplicht om een vaccinatiebewijs te tonen als de crèche daarom vraagt? We vroegen het aan Jellesma zelf en die liet het antwoord in het midden: "Ik weet niet of het mogelijk is om aan ouders een inentingsbewijs te vragen."

Kortom: de vaccinatie-discussie (vaccineren ja/nee) heeft weer een heel nieuwe dimensie gekregen:

  • mag een kinderdagopvang-organisatie kinderen weigeren als ze niet gevaccineerd zijn?
  • en mogen ze om een vaccinatiebewijs vragen?

Inmiddels wordt deze discussie al in alle heftigheid gevoerd op ons forum. Zie: Weigeren van niet-gevaccineerde kinderen in de rubriek 'Gezondheid'.

Achtergrondinformatie

Waarom was dit belangrijk nieuws?
Omdat het zich afspeelde in Den Haag, en niet in de Bible Belt. Vroeger lieten alleen streng-christelijke ouders hun kinderen niet vaccineren maar tegenwoordig doen ook steeds meer 'gewone' ouders dat niet meer (of niet meer volgens het vaste schema). De problematiek heeft zich nu dus uitgebreid naar heel Nederland en raakt nu alle ouders.

Wat is 'mazelen' eigenlijk?
Mazelen is een zeer besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het begint plotseling, met koorts, verkoudheid en hoesten. Er ontstaan huidvlekjes die zich verspreiden over het hele lichaam. Aan het begin van de ziekte ontstaan ook witte vlekjes in de mond. Na verloop van tijd is de huid bijna egaal rood.

Het grootste probleem vormen de mogelijke complicaties:

  • 5 tot 10% van de patiënten krijgt oorontsteking met soms blijvende doofheid als gevolg;
  • 1 tot 5% krijgt een (levensbedreigende) longontsteking;
  • heel soms (1 op de 1000 keer) leidt mazelen tot een acute hersenontsteking die vaak blijvende hersenschade geeft.

Bron: RIVM
Meer informatie: Nederlands Huisartsengenootschap

Speelt dit probleem ook op scholen?
Nee, in principe niet. Als uw kind ouder is dan 14 maanden, en als u zich aan het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) heeft gehouden, hoeft u zich geen zorgen te maken.

Hoe wordt er gevaccineerd?
De eerste BMR-prik (tegen bof, mazelen en rodehond) vindt plaats bij 14 maanden, de tweede bij 9 jaar. Voor een volledig overzicht van alle vaccinaties, zie het vaccinatieschema.

Heeft het zin om mijn kind alsnog te vaccineren?
Ja, als dat eerder nog niet is gebeurd, dan is dat is nog steeds zinvol. Zie: Heeft het zin om achteraf nog een BMR-prik te geven? (16 jr)

Is een BMR-vaccinatie mogelijk bij kippeneiwit-allergie?
Ja, in principe wel. Er worden kippeneieren gebruikt om het vaccin te maken maar daarna worden de bestanddelen gescheiden. Er kan dan nog een minimale hoeveelheid kippeneiwit in het vaccin achterblijven maar dat is verwaarloosbaar. Zie: BMR-prik bij kippenei-allergie, hoe gaat dat in zijn werk?

Ik ben zwanger. Loop ik gevaar?
Nee, in principe niet. Als u alle kinderziektes gewoon heeft doorgemaakt, of ervoor bent ingeënt, dan heeft u waarschijnlijk voldoende antistoffen opgebouwd. Zie: Welke kinderziektes zijn gevaarlijk als je zwanger bent?

Henk Boeke

was redacteur van Ouders Online tot 1 september 2018.

Meer over

Leeftijden: 

Onderwerpen: 

Reacties

Dit is een vreselijk

Dit is een vreselijk voorbeeld van mogelijke gevolgen van onze Nederlandse losheid in wat mag, en wat niet. Hebben we de mogelijkheid ons tegen dodelijke ziektes te beschermen, dan kunnen anderen dat ondermijnen. Ik denk dat we strenger moeten zijn, maar tegelijk denk ik dat het niet zal helpen kinderen te weren. Je kunt de vaccinaties controleren, maar als die kinderen vervolgens niet komen, komen zij wel ergens anders en besmetten ze nog anderen, eventueel via-via. Ik denk dat een boete ook niet helpt. Verplicht inenten is misschien de volgende stap naar een Nederland zonder deze ziekten. Ik ben benieuwd wie dat ook vindt.

Nou, ik ben helemaal voor

Nou, ik ben helemaal voor vaccinaties, maar ik ben ook heel blij dat niemand mij kan verplichten om mezelf of m'n kinderen te laten inenten. Slecht idee dus!

Technische vooruitgang dwingt

Technische vooruitgang dwingt? Wat kan, dat moet? In deze tekst staat: "Vroeger lieten alleen strengchristenen zich vaccineren" Wat een historisch besef! Ik ben 50 en vroeger kreeg iedereen de mazelen, de waterpokken enz. Dat was volstrekt normaal. Er was geen vaccin. En ik ken niemand die er schade aan over heeft gehouden. Ik heb de volgende gedachte aan een GGD-arts voorgelegd, en die beaamde dat dat kon: vroeger maakte iedereen veel lichte besmettingen door met kinderziektes, maar omdat dat steeds minder gebeurt, worden de gevolgen ernstiger. Dus de inenters maken het schadelijker voor de niet-inenters. Voor mij geldt dat ik, op grond van mijn bias, mijn kinderen alleen tegen de ernstige kinderziektes heb laten inenten. Maar langzamerhand worden de niet-ernstige dus ook ernstiger. We leven niet op een eilandje, dus ik moet de veranderde situatie accepteren en mijn keuzes wellicht bijstellen. Maar ik vind ook dat mensen het recht hebben zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over de risico's die ze willen (en moeten) nemen. Hoe staat het met de resultaten van het onderzoek naar gunstige effecten van kinderziektes dat antroposofische artsen doen?

Mijn zoon en ik hebben

Mijn zoon en ik hebben kinkhoest gehad, we zijn beiden ingeënt. Mijn zoon was toen een jaar of twee en zat op het KDV. Een moeder van een niet-gevaccineerd kind heeft geëist (!) dat mijn kind thuis zou blijven ivm besmettingsgevaar voor haar kind. Daar is het KDV niet op ingegaan, gelukkig maar, het moet niet gekker worden!

Bij het verhaal over de baby

Bij het verhaal over de baby en het BSO kind zijn wel enkele kanttekeningen te maken: ten eerste worden alle baby's niet voor 14 maanden ingeënt. Los van hoeveel bescherming die de prik biedt lopen alle baby's: in de tram, op vakantie,thuis met mensen op bezoek,een bepaald risico. Het is triest, maar dat hoort bij het leven, Tenzij ik mijn kind onder een glazen stolp wil opvoeden. wat voor mij de vraag is: wat doet een willekeurig kind van de BSO bij de baby's in de créche? mijns inziens zit het probleem in een onzorgvuldigheid in het protocol. Het kind kan wel hondenpoep aan zijn handen hebben of een teek in zijn kleren. Dat heeft ook risico's en die zijn waarschijnlijker dat dit soort infecties. Het feit dat de moeder in kwestie journaliste is en zich in de media stevig heeft geprofileerd geeft mij de indruk dat voorstanders van massale vaccinatie het geval hebben aangegrepen om de vrijheid van vaccineren weer eens ter discussie te stellen. Dat die vrijheid in Nederland bestaat is een groot goed. En dat veel onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek vraagtekens zet bij de promotie van inenten door m.n. de "gewogen" voordelen die geneesmiddelenproducenten aanvoeren is iets dat tot nadenken moet stemmen.

Niet-gevaccineerde huisdieren

Niet-gevaccineerde huisdieren mogen niet naar een opvang/asiel. Het overleggen van een vaccinatieboekje is een vereiste. Waarom is het dan niet mogelijk niet gevacccineerde kinderen te weigeren.

Zoals wel vaker mis ik in de

Zoals wel vaker mis ik in de reacties nogal wat nuances.
- Mogen kinderen die vanwege medische redenen niet gevaccineerd mogen worden niet naar het KDV?
- Hoe kan inderdaad een KDV iets verplichten wat de staat niet verplicht?
- Waarom mogen kinderen die ziek zijn (grieperig, koorts, stevig verkouden, etc.) wel naar het KDV?
- Zijn de mensen die bij het KDV werken (nog) voldoende gevaccineerd - na 10 jaar zijn veel vaccinaties nog maar weinig werkzaam?

Lees verder