Home » Artikelen » Cito herziet normering

Cito herziet normering

Door:

Redactie Ouders Online

Zijn de nieuwe Cito-normen schadelijk voor de leerlingen? Waarschijnlijk niet. (Mét tv-tip.)

Rond maandag 20 april van dit jaar (2015, week 17) zal de eindtoets voor de basisscholen worden afgenomen. In de meeste gevallen zal dat de Cito-toets zijn. De uitslag wordt na de meivakantie, in week 20, bekend gemaakt.

In principe doet die uitslag er niet zo veel meer toe, omdat de 8e-groepers inmiddels al aangemeld zijn bij de middelbare scholen, en die scholen niet meer mogen vragen naar de Cito-scores. Het advies van de basisschool is leidend. Het resultaat van de eindtoets kan hoogstens gebruikt worden als second opinion.

Toch is er wat opwinding ontstaan over de nieuwe normering die het Cito sinds kort hanteert. Omdat sommige leerlingen daardoor – met terugwerkende kracht voor alle toetsen tot nu toe – in een lagere categorie terecht konden komen. Of een plusje konden verliezen. Wat onbegrip kon wekken bij de leerlingen zelf, en tot een lager advies van een nieuwe leerkracht kon leiden.

Nieuwe normering

De oude indeling van A- t/m E-scores is vervangen door een scoreverdeling van I t/m V:

Oude indeling - A t/m E
A - 25% hoogst scorende leerlingen
B - 25% ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C - 25% net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D - 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
E - 10% laagst scorende leerlingen

Nieuwe indeling - I t/m V
I - 20% hoogst scorende leerlingen
II - 20% boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen
III - 20% landelijk gemiddelde
IV - 20% onder het landelijk gemiddelde
V - 20% laagst scorende leerlingen

De afzonderlijke groepen zijn dus wat evenwichtiger ingedeeld. Waardoor - bijvoorbeeld - de hoogste groep wat kleiner is geworden. Die bevat nu 20% van de leerlingen, in plaats van 25%. Met als gevolg dat er - met terugwerkende kracht - wat minder leerlingen in de hoogste groep zitten dan voorheen.

Een school lichtte dit zo toe in een brief aan de ouders:

"De nieuwe indeling is niet strenger, maar de scores zijn anders verdeeld. Het voordeel van de nieuwe indeling is dat de verschillende niveaugroepen ieder even groot zijn. Daardoor is er sprake van een gemiddelde groep, groep III. Dit in tegenstelling tot de oude niveau-indeling waar het gemiddelde tussen niveau B en C ligt en de grens tussen het landelijk gemiddelde en onder het landelijk gemiddelde binnen de C-scores veel onduidelijker is."

Au

Dit soort aanpassingen doet altijd pijn. Maar op zich lijkt het ons niet onredelijk of oneerlijk om de categorieën te herschikken. En zéker omdat de Cito-scores zoveel minder invloed hebben op het vervolgtraject dan voorheen, lijkt er weinig op tegen te zijn.

Maar als we het mis hebben, laat het ons weten!

Redactie Ouders Online

 

Naschrift: 

Kijktip: de KRO/NCRV-documentaire Citostress
Op maandag 20 april, 20.25 uur, NPO 2

We hebben de documentaire nog niet gezien, dus of het écht een tip waard is, kunnen we niet beoordelen. Het persbericht doet echter het ergste vermoeden. In heftige taal (met woorden als 'snelkookpan', 'Cito-training', 'het bevechten van toelating' en 'het gevreesde VMBO-niveau') wordt het vuurtje nog eens flink opgestookt. En dat terwijl de Cito-toets juist enorm aan belang heeft ingeboet. Ons advies: laat je niet gek maken.

Redactie Ouders Online

Meer over

Leeftijden: 

Onderwerpen: 

Reacties

In reactie op het artikel

In reactie op het artikel ‘Cito herziet normering’ het volgende. Op de eerste plaats worden in het artikel twee zaken door elkaar gehaald: de hernormering van de LVS-toetsen van enkele jaren geleden én de twee normaanduidingen die we hanteren (A t/m E en I t/m V). Op onze website hebben we informatie voor ouders opgenomen, waarin we uitleggen wat de hernormering betekent én wat de aanduidingen A t/m E en I t/m V inhouden. Een wezenlijk punt dat wordt aangestipt hangt samen met de mechanische manier waarop sommige scholen de resultaten op de LVS-toetsen gebruiken voor hun schooladvies: ‘Alleen bij een A-score op deze vakken in de groep 6 t/m 8 is de leerling geschikt voor het VWO’. In de blog op www.cito.nl gaat Jacqueline Visser (toetsdeskundige Cito)verder in op dit ongewenste gebruik van toetsresultaten. Overigens: ik ben de woordvoerder van Cito.

De deeplink naar die blog

De deeplink naar die blog https://citoblog.wordpress.com/2015/01/29/lvs-toetsen-iets-over-een-kind...
Overigens vind ik het een tikje hypocriet. Cito is ook verkoper van het alternatief leerling rapport, dat doet alsof schoolse vorderingen zich ontwikkelen als fysiek groei, namelijk in gelijkmatige stapjes. Alsof de mate van groei in het verleden bovendien iets zegt over hoe de toekomst eruit zal zien.

Lees verder