9 maart 2008

Hoestdrankjes minder onschuldig dan gedacht

Wees terughoudend bij het gebruik van hoestdrankjes als je baby verkouden is of hoest. Ten eerste helpen ze niet en ten tweede kunnen ze nadelig uitpakken.

In de reeks adviezen voor veilig slapen is het advies om bij een baby terughoudend te zijn met medicijnen en drogistenmiddeltjes, aangescherpt. Er is nu een waarschuwing toegevoegd tegen het gebruik van hoestdrankjes als een baby verkouden is of hoest.

Amerikaans onderzoek

Van dergelijke middelen is sowieso al geen nut aangetoond. Wel blijkt uit Amerikaans onderzoek (gepubliceerd in Pediatrics, jan. 2008) dat vrij verkrijgbare preparaten op basis van antitussiva, antihistaminica, vasoconstrictoren en expectorantia ongewenste bijeffecten kunnen opwekken en bij overdosering zelfs levensgevaarlijk kunnen zijn.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het Belgisch Centrum voor Pharmacotherapeutische Informatie adviseren nu om kinderen van jonger dan 2 jaar bij banale verkoudheid en hoest geen geneesmiddelen of drogistenmiddeltjes te geven, maar ze alleen goed te laten drinken en eten. De ongewenste effecten zijn weliswaar zeldzaam, maar áls ze optreden kunnen ze ernstig zijn. Variërend van hartritmestoornissen tot stuipen en het verlies van bewustzijn.

Advies aangescherpt

Punt 7 van de adviezen Veilig Slapen ("Gebruik geen geneesmiddelen met slaapverwekkende bijwerking") luidt nu als volgt:

Sommige geneesmiddelen zijn gevaarlijk voor baby's. Ze kunnen een baby te diep laten slapen. Moeders die borstvoeding geven, moeten deze medicijnen ook vermijden. Lees altijd de bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel de dokter.

Wees altijd terughoudend met medicijngebruik bij baby's en peuters. Van de uitwerking van medicijnen op baby's is vaak te weinig bekend. Grijp ook niet lichtvaardig naar zogeheten drogistenmiddeltjes - de effecten zijn over het algemeen twijfelachtig en in combinatie met medicijnen kan risico ontstaan. Overleg altijd met uw dokter.

Hoestmiddeltjes hebben geen effect en kunnen zelfs nadelig uitpakken. Goed laten drinken is beter.

Geef een baby ook geen honing, want honing kan sporen bevatten van een voor een baby levensgevaarlijke bacterie.

Voor een volledig overzicht van alle adviezen, zie: www.opvoeden.nl/veiligslapen

Bron: Stichting Wiegedood