Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

14 november 2010 door Remco Pijpers

Internet - Wat te doen bij rare rekeningen?

Online spelletjes kunnen onverwacht hoge rekeningen opleveren. Vooruitlopend op de resultaten van ons onderzoek nu alvast een paar praktische adviezen.

Vorige maand signaleerden we een nieuwe manier van geldklopperij: online spelletjes die onverwacht hoge rekeningen kunnen opleveren. We vroegen u toen om uw ervaringen te melden ten behoeve van ons onderzoek. Nieuwe meldingen zijn trouwens nog steeds welkom! Zie: Oproep - Hoge rekeningen door online games?

Maar wat moet je nou, als het probleem zich nu voordoet? Dan kun je natuurlijk niet wachten op de resultaten van een onderzoek. Dat realiseerden we ons aan de hand van de meldingen die we tot nu toe kregen. Daarom nu alvast een paar praktische adviezen.

Onze adviezen

1. Meld uw klacht niet alleen bij ons, maar ook bij www.consuwijzer.nl. Dat is het loket van de Consumentenautoriteit. Als zij ervan weten, ontstaat er een urgentie waardoor zij gehoor zullen geven aan ons verzoek om gezamenlijk op te trekken. Dat is ons eerder ook gelukt met dubieuze sms-diensten.

2. Schrijf een brief naar de eigenaar van de spelletjes-site, met globaal de volgende inhoud:

  • Vraag uw geld terug. Als er vooralsnog niets betaald is, maar als er wel gedreigd wordt met deurwaarders etc., verzoek hen dan te stoppen met dreigen en de vordering in te trekken.
  • Vertel dat het gaat om een kind dat jonger is dan 16 jaar (bij jonger dan 13 staat u nog sterker) en dat u geen toestemming had gegeven tot het aangaan van deze overeenkomst. Let op: als uw kind gelogen heeft over zijn of haar leeftijd, en zich ouder heeft voorgedaan dan het werkelijk is, staat u niet sterk.
  • Zeg dat u een klacht heeft ingediend bij de Nederlandse Consumentenautoriteit (via Consuwijzer.nl) en dat u zich tot Ouders Online of Mijn Kind Online heeft gewend.
  • Vermeld de termijn waarbinnen u antwoord verwacht. Bijvoorbeeld 14 dagen.
  • Sluit af met de mededeling dat u zich zult beraden op nadere stappen, als hun antwoord niet positief is.

3. Bespaar u de moeite om contact op te nemen met de politie. Dit soort zaken heeft geen hoge prioriteit, en de politie kan sowieso weinig doen.

4. Voor meer informatie, zie: Ius Mentis - Oplichting en fraude.