1 maart 2015

iPhone en iPad kindveilig maken

Mediaopvoeding is onontbeerlijk, maar daarnaast kun je ook een aantal technische maatregelen treffen.

iPhones en iPads hebben een enorme aantrekkingskracht op kleine kinderen. Het zijn inderdaad leuke apparaten om spelletjes op te spelen of filmpjes mee te kijken. Dat was al zo, maar met de komst van de nieuwste iPhones, die steeds krachtiger worden en steeds meer kunnen, lijkt die aantrekkingskracht alleen nog maar toe te nemen.

Veel ouders vragen zich af hoe je die apparaten het best kunt beveiligen. Tegen kapot gaan, maar ook tegen het zien van ongewenste content (zoals porno en onthoofdingsfilmpjes), het doen van ongewenste aankopen (bijvoorbeeld om verder te komen in een spel), en contact leggen met onbekenden. Mediaopvoeding is onontbeerlijk, maar daarnaast kun je ook een aantal technische maatregelen treffen. Hieronder volgt een overzicht van de technische mogelijkheden.

Beschermhoes

Om te beginnen is het belangrijk dat je een goede beschermhoes koopt voor je telefoon of tablet, omdat een kind hem gemakkelijk kan laten vallen. Er zijn zelfs speciale hoezen voor iPhones en iPads op de markt die extra stuiter- en vocht-proof zijn.

Beveiligingen instellen

Met een aantal simpele stappen kun je je iPhone of iPad veiliger maken, zodat je kind niet zomaar met onwenselijke content (of onbekende contacten) wordt geconfronteerd, of jou onbedoeld op kosten jaagt.

1. 'Beperkingen' inschakelen
- ga naar Instellingen
- kies Algemeen
- scroll naar beneden en kies Beperkingen
- activeer Schakel beperkingen in

Vervolgens moet je een toegangscode (beperkingencode) van 4 cijfers bedenken en invoeren. Zorg ervoor dat je kind hem niet al te gemakkelijk zelf kan verzinnen.

2. STA TOE instellen
Bij STA TOE (onder 'Beperkingen') kun je aangeven wat je kind wel en niet mag doen. In eerste instantie is alles toegestaan, tenzij je iets uitschakelt.

Ons advies is om in ieder geval uit te schakelen:
- Apps installeren
- Kopen vanuit apps

3. TOEGESTAAN MATERIAAL instellen
Bij TOEGESTAAN MATERIAAL (onder 'Beperkingen') kun je je kind afschermen tegen seks en geweld, etc. In eerste instantie is alles toegestaan, tenzij je bepaalde onderdelen anders instelt.

Ons advies:
- Bij Leeftijdskeuring: kies 'Nederland'
- Bij Films, TV-programma's, Apps, en Websites: kies de gewenste leeftijd

4. PRIVACY instellen
Bij PRIVACY (onder 'Beperkingen') kun je de persoonsgegevens van je kind beschermen tegen apps die daarnaar vragen, of er gebruik van maken. Onder persoonsgegevens vallen niet alleen naam- en adresgegevens maar ook – bijvoorbeeld – selfies en locatiegegevens.

Ons advies:
- Bij Locatievoorzieningen: schakel 'Locatievoorzieningen' uit, en kies 'Sta wijzigingen niet toe'
- Bij Contacten: schakel de afzonderlijke applicaties uit, en kies 'Sta wijzigingen niet toe'
- Bij Foto's: schakel de afzonderlijke applicaties uit, en kies 'Sta wijzigingen niet toe'

Let op: als je gebruik maakt van een app om je kind te kunnen volgen (waar wij niet voor zijn, maar iedereen mag daar anders over denken), schakel bij Locatievoorzieningen dan eerst alle apps afzonderlijk uit, behalve de kind-volg-app, en kies dan 'Sta wijzigingen niet toe'.

5. Overige instellingen: STA WIJZIGINGEN TOE en GAME CENTER
Bij STA WIJZIGINGEN TOE en GAME CENTER (onder 'Beperkingen') kun je aanvullende beperkingen instellen.

Ons advies:
- Bij STA WIJZIGINGEN TOE - Accounts: kies 'Sta wijzigingen niet toe'
- Bij GAME CENTER: schakel Vrienden toevoegen uit

Besluit
Met de bovenstaande instellingen heb je je iPhone of iPad technisch gezien kind-veiliger gemaakt. Maar: techniek kan nooit de ouders volledig vervangen. Blijf kijken, blijf praten, en word niet boos als er dingen mis gaan. Ten eerste kan je kind daar meestal weinig aan doen, en ten tweede verklein je daarmee de kans dat je kind naar je toekomt als er écht iets ergs aan de hand is.

Tenslotte: om in één klap alle beperkingen weer op te heffen, bijvoorbeeld omdat je de iPhone of de iPad weer voor jezelf wilt gebruiken, is het voldoende om Beperkingen uit te schakelen. Alle instellingen worden dan weer teruggezet naar de standaardwaarden.