17 maart 2014

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag aanvragen moet tegenwoordig binnen 3 maanden na aanvang van de opvang.

Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Wie de kinderopvangtoeslag niet op tijd aanvraagt, loopt al snel een maand toeslag mis.

Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang. Ouders kunnen recht hebben op deze toeslag als ze allebei werken, of een opleiding volgen, of een traject naar werk volgen, of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling. (Of een mix daarvan. Bijvoorbeeld dat ene ouder werkt en de ander een opleiding volgt.) Een andere voorwaarde is dat je kind naar een geregistreerd kinderdagverblijf gaat.

Voorbeeld

Een kind gaat vanaf 2 maart 2014 naar de kinderopvang. De ouders moeten dan uiterlijk 30 juni 2014 de kinderopvangtoeslag aanvragen. Als de ouders tot bijvoorbeeld 31 juli 2014 wachten met het indienen van de aanvraag, krijgen ze voor de maand maart geen kinderopvangtoeslag, maar wel voor de maanden april, mei, juni en juli.

Hoogte van de toeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door een aantal factoren, zoals het inkomen van de ouders, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, en het aantal uren dat de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd via www.toeslagen.nl.

Bron: Persbericht Ministerie van SZW (17 maart 2014)