Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

17 februari 2017 door Kaja Sariwating

Klassenindeling en de klachtencommissie

Heeft het zin om te klagen, wanneer je kind gescheiden wordt van zijn vriendjes en vriendinnetjes?

Een school is op de vingers getikt door de landelijke klachtencommissie Onderwijs. De school deelde de groepen opnieuw in, omdat het onrustig was in een van de groepen. Een van de leerlingen werd in een groep zonder vriendjes geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens. Ze klaagden en kregen gelijk. Maar dan...?

School bepaalt groepsindeling

Basisscholen bepalen zelf de samenstelling en indeling van de groepen. Veruit de meeste scholen houden bij die indeling rekening met de prestaties en voortgang van je kind, maar ook met de verhouding tussen jongens en meisjes.

Soms houden scholen ook rekening met vriendschappen tussen leerlingen. Maar in het onderhavige geval dus niet.

Overigens staat in het schoolplan hoe de school de groepen inricht. En de medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsrecht op het schoolplan. (Dat wil zeggen: de MR moet het er wel mee eens zijn.)

Vriendjes ook van belang

In het onderhavige geval werden de leerlingen opnieuw ingedeeld, om te zorgen voor rust en een positieve sfeer in de groepen. Bij de nieuwe groepsindeling werd echter geen rekening gehouden met vriendschappen. De school heeft ook niet gekeken welke leerlingen precies met elkaar omgaan.

De leerling waar het om ging, was zelf altijd rustig geweest in de klas en nam ook niet op een negatieve manier deel aan het gedoe. Toch werd hij in een groep geplaatst zonder een vriendje of vriendinnetje.

Volgens de landelijke klachtencommissie had de school bij het herindelen van de groepen ook rekening kunnen houden met vriendschappen.

Niet eens met de groepsindeling?

Uiteindelijk heeft de school het laatste woord over de verdeling van de leerlingen over de verschillende klassen of groepen. De school moet echter niet alleen kijken naar het groepsbelang (of naar hun eigen belang, om rust in de tent te houden) maar ook naar wat wel of niet goed is voor afzonderlijke leerlingen.

Als je het niet mee eens bent met de indeling, kun je dit altijd met de school bespreken. De school kan dan toelichten waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. En misschien komen ze tot een andere beslissing.

Als je het dan nog steeds niet met elkaar eens kunt worden, kun je naar de landelijke klachtencommissie Onderwijs (LKC) stappen.

(Bron: uitspraak klachtencommissie)