Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

5 juni 2004 door Justine Pardoen

Online begeleiding en tips voor ouders

Dit tweede deel van onze serie over huiswerk-begeleiding gaat over online begeleiding via het Internet, en geeft handige tips voor ouders.

Voor werkende ouders met kinderen in het middelbaar onderwijs is het vaak lastig om zelf structureel iets aan huiswerk-begeleiding te doen. Tegenwoordig ontstaan dan ook zogenaamde 'studiecentra': tieneropvang waar de scholieren ook begeleid worden bij hun huiswerk.

Eerder schetsten we al de achtergrond hiervan, en peilden we de behoefte hieraan bij ouders. Zie: Huiswerk-begeleiding deel 1 (13 september 2002).

Maar als een kind niet naar een studiecentrum gaat, wil dat nog niet zeggen dat er geen problemen zijn met het huiswerk. Integendeel: welke ouder weet wat zijn puber doet, de hele middag alleen op die kamer? Zit hij te gamen, zit ze de hele middag te chatten, of doen ze nu werkelijk hun huiswerk?

Praten over huiswerk is als praten over seks

Praten over het huiswerk met een puberend kind, kan even heikel zijn als praten over seks: je kind wil het zelf oplossen en heeft geen boodschap aan het feit dat jij je als ouder verantwoordelijk voelt.

Kortom: hoe zorg je ervoor dat het goed gaat op school, zonder dat je de relatie met je kind onder druk zet?

Online huiswerk-begeleiding

Het zou een oplossing kunnen zijn als je kind door iemand op afstand, die toch betrokken is, in de gaten gehouden wordt. En wat ligt er dan meer voor de hand dan gebruik te maken van online mogelijkheden?

Er zijn al een aantal ondernemende docenten die iets hebben opgezet waar ouders wellicht iets aan kunnen hebben. Zo biedt Wessel Wittenburg (Haarlem) een gratis online vraagbaak en betaalde huiswerk-begeleiding via www.studiebegeleiding.nl (Wittenburg Studiebegeleiding). Een ander die actief is op dit front, is Karel Troostheide (Zaandam). Hij coacht op afstand scholieren door hun werkweken heen, met behulp van een online agenda en feedback, via www.intervent.nl.

Waarom?

Troostheide, van Intervent: "Steeds weer als ik leerlingen zie mislukken op de havo/vwo-school waar ik als leerlingbegeleider/schooldecaan werk, ervaar ik dat als een nederlaag. Ik ben dan geneigd om méér tijd in deze zogenaamde risico-leerlingen te stoppen. Maar de werkdruk in het onderwijs is dermate groot, dat het onmogelijk is om dagelijks even tijd en aandacht aan één leerling te geven."

Concurrent Wittenburg beheert een landelijk netwerk van studiebegeleiders. Zij werken vooral met leerlingen met een achterstand, die vooral IRL (in real life) contact hebben met een studiebegeleider. Via een online systeem via Internet worden de vorderingen en de planning in de gaten gehouden.

Voor wie?

Online huiswerk-begeleiding, al of niet ondersteund door fysieke bijeenkomsten met de studiebegeleider, is vooral geschikt voor leerlingen die deze begeleiding zelf graag willen. Meestal hebben pubers wel een goed beeld van hun zwakke punten.

In het algemeen kunnen de volgende soorten leerlingen baat hebben bij huiswerk-begeleiding door iemand van buitenaf:

  • leerlingen met concentratie-problemen;
  • leerlingen die het vervelend of moeilijk vinden om huiswerk te plannen en hun tijd goed in te delen;
  • kinderen die nauwelijks gemotiveerd zijn voor school en een negatief gevoel daarover hebben
  • kinderen die onzeker zijn over hun eigen prestaties;
  • kinderen die van hun ouders of van de school een allerlaatste kans hebben gekregen, en die kans echt willen laten slagen.

Daarnaast is er natuurlijk de groep die traditioneel al extra begeleiding kreeg: de leerlingen met erkende leerproblemen, zoals dyslexie.

Basisschool

Vincent Van Dijk, intiatiefnemer van de portal www.huiswerkbegeleiding.nl, zei in juni 2003 in het Maandblad voor Schoolbestuur en Management, dat hij het schrikbarend vond dat ouders tegenwoordig al vragen om huiswerkbegeleiding voor kinderen op de basisschool. Hij zou die ouders afraden om honderden euro’s uit te geven aan huiswerkbegeleiding en ze willen verwijzen naar een remedial teacher, of -- bij een vermoeden van ADHD -- naar een arts.

Van Dijk begrijpt de ongerustheid van ouders wel: “Steeds vaker krijgen we signalen dat kinderen met een achterstand van de basisschool komen. Huiswerkinstituten worden in toenemende mate overspoeld door vragen van ouders die de kansen van hun kinderen willen vergroten.” Ook de invoering van het studiehuis drijft leerlingen volgens hem in de armen van huiswerkinstituten. “Ze modderen maar wat aan, zijn op zichzelf aangewezen en hebben vooral ondersteuning nodig om te leren plannen.” Hoewel de toenemende vraag winst betekent voor de instituten is Van Dijk er niet blij mee: “De kwaliteit van het onderwijs zou zo goed moeten zijn, dat huiswerkbegeleiding alleen in bepaalde gevallen noodzakelijk is.”

Huiswerk-begeleiding thuis: tips voor ouders

Voor degenen die wél in staat zijn om hun eigen kinderen te begeleiden, volgen hieronder een aantal tips.

1. Zorg in deze periode vooral voor zekerheid: bied veiligheid en houd de leiding

Houd er rekening mee dat de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs heel groot is voor een kind. Sommige kinderen kunnen zich lange tijd onveilig en onzeker voelen. Vanuit een zekere en veilige basis is het eenvoudiger voor een kind om de tijd voor school, huiswerk en plezier te kunnen indelen. Uit onderzoek blijkt dat pubers minder vaak last hebben van sombere gevoelens bij ouders die aanwezig blijven als degenen die de richting bepalen.

2. Maak afspraken over vaste huiswerk-tijden

Voorkom een onregelmatig leven. Zorg voor vaste tijden voor slapen, werken en ontspanning en maak daar duidelijke afspraken over.

3. Help uw kind

Ondersteun uw kind daar waar hij of zij dat aangeeft. Toon interesse door te vragen hoe de dag verliep. In het begin kan het kind het prettig vinden om ook samen de huiswerk-agenda door te nemen en te bekijken hoeveel huiswerk er gemaakt moet worden en waar het uit bestaat. Vraag of je iets kunt doen om het gemakkelijker te maken om het allemaal af te krijgen. Als u denkt dat uw kind te weinig tijd besteedt aan huiswerk (1½ uur per dag is een normaal gemiddelde), bespreek dit dan. Probeer er samen achter te komen waar het aan ligt en hoe het opgelost kan worden.

4. Zorg dat er geen verborgen afleiders in huis zijn op de tijden dat er huiswerk gemaakt moet worden

Als anderen in huis visite ontvangen, aan het klussen zijn (timmeren, boren, etc.), tv-kijken, of harde muziek opzetten, dan kan dat de motivatie en concentratie natuurlijk in de weg zitten. Houd daar rekening mee.

5. Raadpleeg andere ouders

Andere ouders kunnen vaak met suggesties of oplossingen komen waar u nog niet eerder aan gedacht had. Ook kunt u tot de ontdekking komen dat het gedrag van uw kind minder afwijkend of zorgelijk is dan u denkt. Op het Forum van Ouders Online is een speciale rubriek over Puberteit.Meer informatie

WittenBurg Studiebegeleiding

oprichter: Wessel Wittenburg

Wijdesteeg 3

2011 AD Haarlem

e-mail: [email protected]

web-site: www.studiebegeleiding.nl

Intervent Onderwijsservices

oprichter: Karel Troostheide

Rembrandtstraat 16

1506 LT Zaandam

e-mail: [email protected]

web-site: www.intervent.nl

Huiswerkbegeleiding.nl

oprichter: Vincent van Dijk

Portal (verzamelplaats) waar huiswerkinstituten en remedial teachers zich gezamenlijk presenteren. De site geeft ook informatie over studieproblemen en mogelijke oplossingen.

web-site: www.huiswerkbegeleiding.nl