3 maart 2014

Opzegtermijn kinderopvang ingekort

De opzegtermijn voor kinderopvang is teruggebracht van 2 maanden naar 1 maand.

De opzegtermijn voor kinderopvang (bij bedrijven die zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang) is teruggebracht van twee maanden naar maximaal één maand. De rechtszaak die de Consumentenbond tegen de brancheorganisatie aanspande vanwege de te lange opzegtermijn is daarmee van de baan. Ook kunnen ouders vanaf nu op elk moment van de maand de opvang van hun kind (of kinderen) opzeggen.

De Consumentenbond en BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) vinden het wel jammer dat ze hiervoor eerst naar de rechter moesten. Beide organisaties kregen namelijk veel vragen en klachten van ouders die niet begrepen dat er in de kinderopvang een opzegtermijn van twee maanden werd gehanteerd, terwijl er al langere tijd een wettelijke bepaling is die uitgaat van maximaal één maand opzegtermijn.

Alle officiële kinderopvang-organisaties (aangesloten bij de branchevereniging) moeten vanaf 1 maart 2014 een opzegtermijn van één maand hanteren. Bij eventuele problemen kun je terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dat is laagdrempelig en niet duur.