14 december 2013 door Henk Boeke

Slapen - Tortle is riskant product

Sommige ouders maken zich zorgen over de voorkeurshouding van hun baby, met scheefgroeien van het hoofdje als gevolg. De Tortle belooft dat op te lossen, maar de Stichting Wiegedood raadt het af.

De Tortle is een muts met een rolletje. Het rolletje moet verhinderen dat de baby met zijn hoofd in de voorkeurshouding draait. Volgens de Amerikaanse kinderarts Jane Scott zou daarmee een scheef of plat hoofd voorkomen kunnen worden.

Wiegendood door oververhitting

Naar dit product is geen deugdelijk onderzoek gedaan. Wat wél bekend is - uit diverse studies - is dat een bedekt hoofd voor baby's een belangrijke risicofactor is voor wiegendood. Hoofdbedekking kan oververhitting veroorzaken.

De Stichting Wiegedood (zonder N) raadt het gebruik van de Tortle af.

Scheef hoofdje

Maar wat moet je dán met een scheef of afgeplat hoofdje? Onze eigen kinderarts Lissy de Ridder: "Doordat tegenwoordig geadviseerd wordt om baby's op hun rug te laten slapen, komt wiegendood veel minder voor dan vroeger. Dat is natuurlijk een grote winst. Maar helaas leidt dit bij sommige baby's tot scheefstand van het hoofd, doordat ze steeds met hun hoofdje dezelfde kant op liggen. Het achterhoofdje wordt dan aan één kant plat en scheef, waardoor het gezicht ook wat asymmetrisch kan worden, inclusief de ogen en de oren."

"Als een kind zo'n scheefstand heeft, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het kind naar de kant draait die niet de voorkeurskant is. Soms kun je dat voor elkaar krijgen door het bedje om te draaien, of een interessant object - zoals een mobile - aan de andere kant te hangen. En soms is er fysiotherapeutische begeleiding nodig."

"Uiteindelijk trekt het verschil wel weer bij, al kan dat wel lang duren. Afhankelijk van de mate van scheefstand: enkele maanden tot enkele jaren. Blijf hoe dan ook de niet-voorkeurskant stimuleren. Dat kan - zoals gezegd - soms heel lang duren, maar uiteindelijk zal de scheefstand toch wel verdwijnen. Het kind houdt er in ieder geval geen beperkingen aan over."