26 mei 2017 door Bernice Israel

Welke voornamen zijn toegestaan?

Voornamen als Vlinder of Splinter, mogen die nu wel of niet? Of TomTom? Hoe ver mag je gaan?

Als je een kind hebt gekregen, moet je binnen 3 dagen na de geboorte hiervan aangifte doen bij de burgerlijke stand. De gemeente maakt dan een geboorteakte voor je op, en in deze akte leg je de voornaam en de achternaam van je kind vast.

Sinds 1970 mag je je kind zelf een originele voornaam geven. Daarvóór was de Franse wet van '11 germinal jaar XI' (1 april 1803) van Napoleon van kracht. Dit betekende dat je volgens de wet alleen voornamen mocht geven die voorkwamen op verschillende heiligenkalenders, of het moesten namen van bekende personen uit de oude geschiedenis zijn.

Vlinder-Jezzebelle

De wet van Napoleon werd in 1815 door Koning Willem I al een klein beetje aangepast en versoepeld. Er werd toegevoegd dat ook Bijbelse en Germaanse namen zijn toegestaan.

In 1970 werd deze wet volledig vervangen door de nieuwe naamwet die op de dag van vandaag nog steeds geldt. (Burgerlijk Wetboek, Boek 1 – Personen en familierecht, Titel 2 – Het recht op de naam.) Waardoor naast Paul, Peter en Johannes nu ook namen als Vlinder-Jezzebelle, Paris-London en Godswil zijn toegestaan.

Waar ligt de grens?

Je zou dus kunnen stellen dat er een vrijheid van voornaams-uiting in Nederland bestaat. Toch zijn er een aantal 'behalves' opgenomen in de wet. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag namelijk een voornaam weigeren in twee gevallen:

  • wanneer de naam ongepast is;
  • of wanneer de voornaam overeenkomt met een bestaande achternaam.

Er zijn heel wat voornamen afgewezen door ambtenaren, die later alsnog zijn geaccepteerd door de rechtbank. Zoals: B’Elana, TomTom en Panter Fonny Miracle-of-love. Er is dus wel een naam-grens, maar die wordt enigszins bepaald door de gemoedstoestand van de ambtenaar van de burgerlijke stand.