Alles over groep 8: van lesstof tot eindtoets, dit leert je kind

Over groep 8 heerst, onterecht, het vooroordeel dat kinderen daar vooral aan het afronden zijn. Je denkt al snel aan de musical en aan de eindtoets, maar dat een kind in dit laatste jaar van de basisschool nog heel veel leert, dat weet niet iedereen. Maar jij na dit artikel wel. Lees wat je kind nog allemaal leert en hoe jij hierbij kan helpen.

Rekenen, taal, spelling en ook nog even herinneringen maken

Je kind is nog heel even de oudste van de school, voor hij straks weer als jongste mag beginnen op de middelbare school. Een jaar waarin kinderen echt groot worden, afscheid nemen van het basisschoolleven en herinneringen maken met (in veel gevallen) een kamp en een musical. Maar daarnaast wordt er ook echt nog een hoop geleerd. Ook huiswerk doet vanaf groep 8 sowieso zijn intrede, zodat je kind er alvast aan kan wennen. In de volgende alinea hebben we de belangrijkste dingen puntsgewijs onder elkaar gezet. In dit artikel van Juf Shelby vertelt zij je uitgebreid wat je kind gaat leren, hoe jij kunt helpen en hoe het zit met de eindtoets en het schooladvies.

Het jaar van de eindtoets

Groep 8 is op veel scholen ook het jaar van de eindtoets. De bekendste en meest gebruikte is de Cito-toets, maar     scholen maken ook gebruik van de toetsen van Route 8, IEP of AMN. De stof die kinderen moeten beheersen voor deze toets, hebben ze de afgelopen 8 jaar geleerd op de basisschool. Dus het is niet nodig om heel actief thuis te gaan oefenen. Oefenen kan juist een vertekend beeld geven van de prestaties van je kind. En het kan voor extra spanning zorgen, als je de nadruk heel erg op de eindtoets legt. Oefenen kan wél helpen om sommige dingen die je kind lastig vindt, onder de knie te krijgen, zoals staartdelen, de d’s en de t’s of procenten. En het kan helpen om je kind kennis te laten maken met de manier van vragen stellen. Deze is namelijk anders dan je kind gewend is op school. Dit kan bijvoorbeeld met een oefenprogramma als Squla.

Spanning rond de eindtoets

Veel kinderen zijn erg gespannen voor de eindtoets. Het kan voelen alsof er veel vanaf hangt en ze ervaren de druk om de toets zo goed mogelijk te maken. Met deze tips help je jouw kind ontspannen in aanloop naar de eindtoets. En kijk eens samen met je kind naar deze video waarin Juf Shelby tips geeft aan kinderen om met zelfvertrouwen de toets tegemoet te gaan.

Groep 8 in het kort

  • Spelling: woorden met tussen-n/-s, weetwoorden (bijvoorbeeld: t/th, ch/sj), hoofdletters, leestekens en werkwoordspelling.
  • Taal: zinsontleding, het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik, leren discussiëren, het verschil tussen iets letterlijk en figuurlijk uitdrukken
  • Rekenen: breuken, procenten, verhoudingen, komma-getallen: veel herhaling vanuit groep 7 maar nu worden de opdrachten steeds wat moeilijker én moet je kind ze in minder tijd maken.
  • Topografie: landen en steden wereldwijd
  • Aardrijkskunde: geografie, economie en welvaart van de wereld, maar ook het heelal en de aarde
  • Geschiedenis: steden en staten, ‘wereldoorlogen en holocaust’, d     e jaren ‘60 en ‘70: ‘televisie en computer’.
  • Engels: informatie uit gesproken/geschreven teksten halen, gesprekje voeren in het Engels, eenvoudige zinnetjes schrijven, uitbreiding Engelse woordenschat.

Aan de slag: huiswerk voor kinderen en ouders…

De meeste kinderen hebben voorgaande jaren al wat huiswerk mee naar huis gekregen. Je moest als ouder een keertje topo overhoren of jullie gingen samen aan de slag met dicteewoorden. In groep 8 gaat het huiswerk naar een hoger niveau. Help je kind zijn huiswerk goed te plannen. Niet alleen met tijd om het te maken, maar ook tijd waarin jij kunt overhoren. Plannen is een nieuwe vaardigheid. Natuurlijk helpen ze hier op school bij, maar aangezien huiswerk thuis gemaakt wordt, helpt het zeker als jij ook ondersteunt bij het ontwikkelen van deze vaardigheid.

Thuis oefenen met lesstof uit groep 8

Dit is even andere koek dan de lesstof uit groep 7. Hier moet je wellicht zelf ook wat beter naar kijken. Want: hoe was het ook alweer? Samen oefenen is niet alleen leuk, maar ook heel waardevol voor je kind. Dit kan met oefenbladen van school, spelletjes die je zelf download, maar ook onder het eten, onderweg of voor het naar bed gaan. Geniet ervan dat je kind nog veel van je aanneemt, voor het straks een puber is en alles wat jij zegt ineens onzin wordt ;-) Naast samen oefenen, kan je kind ook heel goed zelfstandig oefenen. Hier kun je Squla voor gebruiken. Je kind kan zelf aan de slag met alle vakken van de basisschool. Om de lesstof van andere jaren nog een keer te herhalen, of juist extra te oefenen met vaardigheden die hij lastig vindt. Oefenen maakt het niet alleen makkelijker in groep 8, maar geeft ook een goede voorbereiding op de brugklas.

Waar vind je oefenmateriaal?

  • Bij de leerkracht: wil je gericht oefenen? Vraag het dan gewoon eens bij de leerkracht. Deze kan je dingen meegeven uit de methodes of andere werkbladen waarvan ze weet dat deze een goede oefening zijn.
  • Online of te downloaden werkbladen: via Google en Pinterest kun je heel veel werkbladen en oefeningen vinden. Let wel op de kwaliteit, want niet alles wat je online vindt is van hoge kwaliteit.
  • Spelletjes en meer: hier kun je gratis materialen voor alle groepen downloaden, opgesteld en/of gecheckt door onderwijsdeskundigen. Maar je kunt ook in het dagelijks leven genoeg vinden om mee te oefenen. Een groot getal in de krant, een moeilijk woord dat iemand gebruikt: maak er een som van of kijk of je kind weet wat het betekent. Ook cryptogrammen en kruiswoordpuzzels zijn goede manieren om aan het taalinzicht en de woordenschat te werken. Ideaal op vakantie.

Dit artikel is samen met kennispartner Squla geschreven.