1 november 1996

Hoe betrouwbaar is Ouders Online?

Welkom bij het novembernummer van Ouders Online. Het eerste (en nog steeds énige!) elektrische tijdschrift voor ouders en toekomstige ouders. Over kinderen tot 12 jaar. Deze maand vindt u onder andere een artikel over ziektes en aandoeningen (in de Leeszaal), wat ons een goede aanleiding leek om eens in te gaan op de vraag wat nu eigenlijk de status van Ouders Online is. Hoe betrouwbaar is onze informatie?

Heel lang geleden (opa vertelt), toen het World Wide Web nog niet bestond en het Internet nog van de professoren was, vroeg niemand zich af of de informatie die men digitaal verwierf, wel of niet deugde. Afgezien van wat plagiaat hier en daar, of een beetje wartaal over koude kernfusie, was het Internet een door en door betrouwbare bron van informatie. De academische wereld houdt er immers strenge normen op na: betrouwbaarheid, controleerbaarheid, verifieerbaarheid (of falsifieerbaarheid, voor de scherpslijpers), you name it.

Rijp en groen

Maar het Net heeft een metamorfose ondergaan. Nu elke wereldburger -- hoogbegaafd danwel zwakbegaafd, commercieel of ideëel -- zijn eigen homepage op het Web kan plaatsen, weet niemand meer wat al die informatie waard is. Rijp en groen, doorwrocht of compleet onzinnig; het is er allemaal. ("En dat is maar goed ook", zei opa, en hij stak nog eens de brand in zijn onafscheidelijke pijp).

De vraag is duidelijk: wat is de waarde van Ouders Online, in al dat WWW-geweld? Het antwoord is net zo duidelijk: Ouders Online is een journalistiek produkt, dat ook als zodanig beoordeeld moet worden. De enige journalistieke wet waar we het niet zo nauw mee nemen, is dat er uitsluitend nieuws gebracht zou moeten worden. Voor een site als deze hechten we minstens zo veel waarde aan feitelijke informatie, die min of meer constant blijft door de tijd heen.

Volgende vraag

De volgende vraag is dan: hoe betrouwbaar is die feitelijke informatie? Hoe weet u of onze gegevens over voeding en opvoeding wel juist zijn? En of wij wel de juiste fiscale cijfers verstrekken? Ook het antwoord daarop is duidelijk: dat weet u niet en kán u niet weten. We gaan u namelijk niet lastig vallen met bronvermeldingen, noten en bibliografieën. Weet echter wel, dat u te maken heeft met een professionele redactie, die zich terdege bewust is van zijn verantwoordelijkheid. Vooraf wordt alle research gedaan die redelijkerwijs van ons verwacht kan worden en achteraf -- als een stuk klaar is -- wordt de tekst gecontroleerd door een specialist op het desbetreffende vakgebied. De fiscale gegevens zijn gecontroleerd door een accountant, het verhaal over testamenten is gecontroleerd door een notaris, het overzicht van veel voorkomende ziektes en aandoeningen (nieuw in dit novembernummer!) is gecontroleerd door een ervaren huisarts, die ook zélf weer een second opinion bij een collega heeft gevraagd, enzovoorts.

Kortom: u kunt ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om betrouwbare informatie te leveren, maar dat u zelf verantwoordelijk blijft voor de manier waarop u omgaat met die informatie. Net als bij een gewone krant of een papieren tijdschrift.