Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

1 juli 1997

Vernieuwing na enquête

Hartelijk welkom bij het juli/augustus-nummer van Ouders Online.

De grote lezers-enquête (zie Magazine) heeft heel wat bij ons losgemaakt: van uitbundige vreugde over de enorme waardering, tot diepgravende discussies binnen de redactie over datgene wat u graag anders ziet. Natuurlijk kunnen we niet van de ene dag op de andere de boel helemaal omgooien -- wat ook niet hoeft, getuige de enquête-resultaten -- maar nieuws is er wel degelijk. Nu en binnenkort.

Nieuw

Een uitgebreide toelichting op datgene wat nieuw is in deze aflevering vindt u als vanouds op de service-pagina voor onze vaste lezers. Daar gaan we nu dus niet verder op in. We volstaan hier met het noemen van twee nouveauté's in het Magazine:

• de nieuwe column "Wereldkind" (over adoptie);

• de nieuwe rubriek "Off-line voor u gelezen" (boekbesprekingen en leestips).

Nieuwer

U ziet: het onderdeel "Magazine" breidt zich uit. En dat is nog maar het begin, want ook voor de Leeszaal hebben we een paar bijzondere toevoegingen in petto. Onder andere: een gigantische database van praktisch alle instellingen in Nederland, die voor ouders van belang kunnen zijn. De onderhandelingen daarover zijn praktisch rond. Bovendien: een overzicht van alle schoolsystemen en hun bijzonderheden. Ook hierover hebben we al een basisovereenkomst gesloten.

Prachtig hoor, al die gegevens, maar waar blijft de interactiviteit? Het Web was toch dynamisch en interactief, in plaats van saai en statisch? Ja en nee. Inderdaad leent het Web zich bij uitstek voor interactieve toepassingen, maar om nu te zeggen "het kan dus het moet", dat gaat te ver. Opvallend is bijvoorbeeld dat slechts 35% van de bezoekers (althans zij die de enquête hebben ingevuld) aangeeft voor interactiviteit bij ons te komen. Maar liefst drie maal zo veel bezoekers (75%) komt om te grasduinen, oftewel voor het traditionele lees- en bladerwerk.

Nieuwst

Niettemin: ook aan het ontwikkelen van nieuwe interactieve toepassingen blijven we veel aandacht besteden. Want bedenk dat het populaire grasduinen (zie boven) óók omvat: lezen en bekijken wat ánderen interactief tot stand hebben gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het forum, dat ook als warm bad voor louter lezers kan fungeren.

Zo laten we op dit moment onze gedachten al gaan over het toevoegen van chat-faciliteiten en maken we gestage vorderingen met onze reeds eerder aangekondigde televisieplannen.

Wat dat laatste betreft (Ouders On-tv, zeg maar): als u daar zelf speciale wensen of ideeën voor heeft, dan horen we die graag. Hoe baanbrekender hoe beter. Zet al uw schaamte en gêne opzij, net als bij de schokkende prijsvraag van deze maand, die u over de streep tracht te trekken met een digitale Epson-camera als hoofdprijs!