Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

1 april 1997

Vol nieuwe plannen

Hartelijk welkom bij het april-nummer van Ouders Online.

Alsof er niets aan de hand is (op 24 april valt misschien het doek, als de rechter beslist dat Ouders Online tóch merkinbreuk pleegt op Ouders van Nu), alsof er niets aan de hand is dus, komen we gewoon weer met een nieuw nummer. Hebben we ons hele mail-systeem herzien om eindelijk van die vreselijke OLEISAPI-foutmeldingen af te komen. Onderhandelen we met de commerciële tak van 'Hilversum' om de tv onveilig te gaan maken. Smeden we plannen om ons ook op gedrukt papier te gaan manifesteren. En staan we op het punt om ... [tekst om strategische redenen verwijderd door de marketing-manager van Ouders Online].

Ach, al blijven de foutmeldingen ons om de oren vliegen, en al wordt het allemaal niets met die prachtige plannen, wat maakt het uit. Naarmate de druk van onze tegenstrevers toeneemt, wordt onze geldingsdrang en werklust alleen maar groter. 't Is maar dat ze 't weten, daar in hun naargeestige burelen aan de rivier de Spaarne! (Of Het Spaarne, zoals de echte Haarlemmers schijnen te zeggen.) Wij wensen hen overigens veel sterkte bij de verhuizing naar hun nieuwe onderkomen in 'de Bijlmer', tegenwoordig eufemistisch 'Amsterdam Zuid-Oost' geheten, om alle associaties met de mislukte hoogbouw uit de jaren zestig te vermijden. Wijzelf houden het voorlopig nog maar even bij de omgebouwde slaapkamer, zoals NRC Handelsblad ons zinderende zenuwcentrum onlangs betitelde.

Wij wensen u, als vanouds, veel interactief leesplezier. En op 24 april laten we u weten of de rechter recht gesproken heeft.