Home » Forum » Jeugdzorg 3

Jeugdzorg 3

Top 3 nieuwe artikelen

  1. Rouwverwerking van je kind, lees hier hoe je kunt helpen.
  2. Thuis sporten met het gezin, check deze tips voor kinderen vanaf 8 jaar.
  3. Mijn kind is bang voor corona, wat kan ik doen? Je leest het hier.
239 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
mirreke
Ik heb het al eerder over Girfec gehad

maar het rukt op... Plannen zijn in de maak om de wet (privacy, gegevens verzameling) erop aan te passen...

Dit mag echter niet, want een EU-land mag geen wetten maken die indruisen tegen Europees recht... Toch...

mirreke
Girfec voor dummies

https://jeugdbeschermer.blogspot.com/2019/09/girfec-voor-dummies.html

wat meer uitleg over girfec:

Girfec betekent Getting it Right for Every Child. Het is een nieuw staatssysteem om kinderen voor de arbeidsmarkt klaar te stomen. Van wieg tot werk. Het is overgevlogen uit Schotland om met enkele kleine aanpassingen ook in Nederland ingevoerd te worden. Ministeries, gemeenten, jeugdzorg, instanties en andere organisaties hebben daar nu hun handen vol aan. Anno 2019 zitten we midden in dat reusachtige megaproces.

In het oude systeem (dat nu nog grotendeels toegepast wordt) geven ouders toestemming aan scholen om hun kinderen te onderwijzen zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen, zich goed kunnen uiten, hun talenten ontdekken, en leren hoe de wereld in elkaar steekt. Ze leren om kritisch na te denken en om hun plek in de maatschappij te vinden. Ze leren over de Romeinen en Rembrandt en President Reagan. Ze leren woordjes verbuigen, formules uitwerken, verslagen maken, presentaties geven en samenwerken. De school vult de ouders aan in opdracht van de ouders.

Naast de school zijn er ook andere organisaties en professionals die in opdracht van de ouders iets kunnen bijdragen aan de lichamelijke, sociale en geestelijke ontwikkeling van het kind: de sportvereniging, de tandarts, de toneelclub, een zondagsschool - de ouders maken een vrije keuze uit alle mogelijkheden.

Met Girfec is dat niet meer mogelijk. De keuze is niet meer vrij, want iemand anders heeft nu de eindverantwoording. Het Girfec systeem bepaalt nu wat goed voor je kind is, en jij hebt het nakijken. De touwtjes liggen niet meer in jouw handen. Hoe gebeurt dat? In vijf stappen:

1. Een staatsvoogd voor je kind
Het Girfec systeem begint met een voogd voor je kind. Er wordt momenteel geexperimenteerd met verschillende benamingen zoals Burgervoogd, Gezinsbeschermer of Gezinscurator. Men is er nog niet helemaal uit wat het gaat worden en hoe het aan de ouders verkocht gaat worden, maar het principe is: je kind krijgt een staatsvoogd die de beslissingen van de ouders overneemt. De ouders hebben weliswaar een adviserende rol, maar de staatsvoogd neemt de eindbeslissing.

Als je mazzel hebt mag je nog vrij veel zelf bepalen voor je kind: de schoolkeuze, wel of geen beugel, wel of niet met vakantie naar verwegistan. Of je krijgt een staatsvoogd die zich met alles bemoeit tot aan de kleur van het behang in de kinderkamer aan toe. Heb je een makkelijk kind dat het goed doet en zich goed ontplooit, dan merk je er weinig van als je een staatsvoogd krijgt die het allemaal op zijn beloop laat en je met rust laat. Maar heeft je kind speciale aandacht nodig, of krijg je een staatsvoogd die zich graag laat gelden, dan heb je een probleem. Want met Girfec mag je de onkosten en de beslommeringen van je kind weliswaar voor eigen rekening nemen, maar je hebt geen beslissingsbevoegdheid meer ook al beweren ze van wel. Girfec begint met het aanstellen van een voogd voor je kind.

2. De Kansencirkel om te meten hoe het gaat met je kind
Het Girfec systeem is opgebouwd uit allerlei meetmomenten. De belangrijkste hiervan is de Kansencirkel. Deze wordt nu al toegepast op verschillende locaties in het land, zoals de In1school in Leiden:

Het GIRFEC model vormt een kader dat gebruikt wordt in het jeugdbeleid en de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen, hun ouders, gezinnen en scholen. www.in1school.nl

Ouders krijgen slechts beperkte informatie over de brede impact die de kansencirkel gaat kijgen:

De Nederlandse kansencirkel en het praktische gebruik ervan is nog volop in ontwikkeling. In 2019 onderzoekt het NJi met diverse veldpartijen op welke manier dit gedachtegoed, de gemeenschappelijke taal, kan inspireren en bijdragen aan het samen beter vormgeven van één pedagogische visie en praktijk. Voor kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen www.ouderscentraal.nl

3. Heel veel data over je kind
Alle kindgegevens die uit de Kansencirkel rollen worden in bestanden gezet, en deze worden weer gelinkt en gekoppeld en gedeeld met wie ook maar zijdelings met je kind te maken heeft. Eigenlijk mag dit datafeestje helemaal niet, maar er is zo weinig controle en het is zo makkelijk uit het zicht te houden dat er weinig ingegrepen wordt. En trouwens, er is een wetsvoorstel in de maak om het allemaal makkelijker te maken voor de instanties en zorgverleners. Ook zijn wetenschappers bezig hoe ze alle data op elkaar aan kunnen laten aansluiten. Er wordt aan gewerkt, met spoed, om het op de rit te krijgen voordat de ouders het door krijgen en in opstand komen.

4. Het profiel van je kind
Wat gebeurt er met al deze data over jouw kind en al zijn vriendjes, broertjes en zusjes, opa's en oma's, voetbalmaatjes, het jongetje waar hij ruzie mee heeft, de buurvrouw die hem wel eens een ijsje geeft, de bebaarde bijlesmeester en de pukkelige achterneef van 16 die voor een tennistoernooi komt logeren? En de data over jouzelf in relatie tot je kind? Daar gaat Artificial Intelligence mee aan de slag om een profiel aan te maken van jouw kind, en om dit profiel aan alles en iedereen te linken. De bedoeling is om erachter te komen hoe je kind zich in de toekomst gaat gedragen, met wie hij omgaat, waar besteedt hij straks zijn geld aan, hoe trouw gaat hij belasting betalen, gaat hij ooit ergens tegen protesteren, en het allerbelangrijkste: gaat hij wel braaf de arbeidsmarkt op?

5. Gedragsverandering van je kind
Dan nu de nudge. Het profiel is klaar, maar stel dat de AI robot heeft geconstateerd dat je kind bijgestuurd moet worden. Misschien heeft Jantje teveel belangstelling voor muziek en kunst - daar gaat hij niet veel mee verdienen. Of Keesje sport niet graag en snoept veel - de gezondheid van Keesje moet wel goed blijven om te voorkomen dat hij zich allerlei ziektekosten op de hals haalt. Miesje reageert slecht op stress, Truusje heeft een probleem met autoriteit. Daar moet wat aan gebeuren, en dat gaat als volgt: aan de hand van de uitkomsten van de data analyse schakelt de staatsvoogd van je kind een gedragsdeskundige in. Of een voedingscoach, of een mindfulness iemand. Er wordt nu met je kind gewerkt om hem over te halen zijn gedrag te veranderen. Maar dat kan ook zonder dat hij het zelf door heeft: hij wordt in de klas bij een groepje wielrennertjes-in-de-dop geplaatst, die hem meenemen op de crossbaan zodat hij geen tijd meer heeft om te tekenen of viool te spelen. Dat is een nudge: een techniek om iemands gedrag te veranderen zonder dat ze het door hebben.

Girfec: een systeem dat de deur openzet voor grote investeerders
Nou vraag je je natuurlijk af: waarom? Er mankeert toch niets aan ons huidige systeem om kinderen voor te bereiden op de toekomst? OK - er gaat wel eens iets mis wanneer ouders het niet aankunnen of willen. Daar hebben we toch al vangnetten voor in de vorm van de Kinderbescherming en zo?
Helaas is er wel degelijk een reden om het systeem om te gooien. Een sinistere, maar lucratieve reden.

De jeugdzorg was oorspronkelijk centraal geregeld door de overheid, maar in 2015 ging het roer om en moesten de gemeenten opeens opdraven voor het verlenen van zorg aan niet alleen kinderen en jongeren, maar aan iedereen die zorg nodig heeft: ouderen, vluchtelingen, mensen met psychische klachten. Ondanks alle waarschuwingen en alarmsignalen werd de hele blubs in de schoot van de gemeenten geworpen, die daardoor in een financieel gat kwamen waar iedereen nu de gevolgen van ondervindt. Gemeentelijke belastingen omhoog, bezuinigingen op bibliotheken en zwembaden, iedere gemeente zit nu met zijn handen in het haar: laten we ons failliet verklaren, passen we een financiele trukendoos toe? Dit lijkt in de verste verte niet op een vooruitziende blik van de overheid. Of weten we soms niet alles, en was er opzet in het spel?

Er ging namelijk wel iets opmerkelijks aan deze chaos vooraf, en dat was een nieuwe ontwikkeling op het gebied van investeringen. Om te begrijpen waarom de zorg nou zo nodig totaal op de kop gezet moest worden, moeten we op zoek in de wereld van het geld: investeerders, banken, filantropen, fondsen en een handjevol hele rijke mensen. Want Girfec zet de deur open om op grote schaal geld te verdienen aan het Nederlandse kind. Het hoe, door wie en waarom, daar gaat het volgende stuk over.

V@@s
goede voorbeelden

https://www.ad.nl/binnenland/autootje-voor-probleemgeval-arie-bespaarde-...

I.p.v. een uithuisplaatsing een auto voor de vader, zodat de hoeveelheid stress die het leerlingvervoer veroorzaakt vermindert wordt.

V@@s
named person

Waar halen jullie vandaag dat die 'named person' beslissingsrecht zou hebben boven dat van de ouders? Dat vind ik niet terug.

https://www.gov.scot/policies/girfec/named-person/

The family may be offered direct support from their named person or access to relevant services offered by the NHS, local authorities and third sector or community groups.

Children, young people or their families can expect their contact to respond to their wellbeing needs, to respect their rights, choice, privacy and diversity. Children should be included in decisions that affect them. There is no obligation on children and families to accept the offer of advice or support from a named person.

AnneJ
Vrijwillig Vaas?

Je hebt nou eenmaal de meldcode. En hulpverleners maken daar te hooi en te gras gebruik van. Uit onbegrip, uit eigen- of organisatiebelang, volgens protocol. Het is niet vrijblijvend.
En dan blijkt dat je weinig grond hebt. Want een zogenaamde 'deskundige' wordt eerder geloofd, of men heeft belang bij de instelling, dan een ouder die er mogelijk weinig tekst bij heeft, je wordt niet geboren met het hulpverlenersjargon terwijl je nog steeds wel een beeld hebt wat goede of slechte zorg is.
Men roept ' kindermishandeling' als men een melding doet. Dus om diverse redenen heb je geen poot om op te staan. Al krijg je uiteindelijk gelijk zoals hier thuis.

V@@s
ik bedoel schotland

Als jullie daarna verwijzen moet het wel kloppen, en dat doet het volgens mij niet. Alles ik daar de wettekst lees gaat helemaal niet over staatsvoogdij.

AnneJ
Staatsvoogdij

https://www.gov.scot/policies/girfec/information-sharing/

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36903513
Misschien noemen ze het geen staatsvoogdij maar dat is het wel.
Het delen van informatie volgens de oude opzet werd door de Schotse rechter verboden.

https://www.gov.scot/policies/girfec/information-sharing/
Maar men blijft bezig via een omweg, noemen ze de 'named person' nog steeds geen staatsvoogdij maar wet die de informatiedeling rondom een kind wel mogelijk moet maken is onderweg. Er verandert niets. Nee, de Named Person moet eerst controleren of er wel aan alle wettelijke regels voldaan is en dan bepalen of een kind geholpen is met informatiedeling. Kun je weer beginnen als ouders met rechtzaken zonder dat je een grond onder je voeten hebt.

https://www.stichtingkog.info/nuttig-om-te-weten/
Ik was eigenlijk op zoek naar een, ook hier geplaatst, bericht van advocaten die aanraden om goed na te denken of je zaken niet eerst veel beter zelf kunt oplossen voor je in de jeugdhulpverlening het risico loopt dat ze de regie van je afnemen en je hulpvraag omtoveren in een gevalletje justitie.
Maar de waarschuwingen van de Stichting KOG spreken ook boekdelen.
Hoe goed men het ook bedoelt injeugdhulpland, als ouders heb je geen positie als men van mening is dat zij het zelf beter weten om wat voor reden dan ook.
Dan mag je naar de kinderrechter, net zo makkelijk. En wat die trajecten een belasting zijn voor een gezin en een kind dat direct goede hulp nodig heeft maar nog even over de schutting gegooid kan worden.

De goede bedoelingen van de jeugdhulpverlening helpen je niet. Daar hoeven ze niet eens de wet voor te veranderen. Elke 'Named Person' waar je het niet mee eens bent doet gewoon een melding. Volgens protocol.
Nee, die toestand moet je hier echt niet willen.

AnneJ
Keuze

En dan heb je in het GIRFEC systeem niet meer de keuze OF je het risico wil lopen. Je loopt ALTIJD het risico. Zelfs bij kinderen die geen hulp nodig hebben of geen jeugdhulpverlening krijgen.
Het is een geweldig verdienmodel. Maar of het geld en de diensten bedoeld voor echte jeugdhulpverlening ook bij de kinderen terecht komt? Die kans wordt steeds kleiner. Steeds meer geld gaat op aan de bureaucratie van ongevraagde invasieve advizeurs. Denk je dat ouders hier voor kiezen? Nou, tenzij ze natuurlijk geloven in de goede bedoelingen en zich in de luren laten leggen.
Dit is een recept voor staatsopvoeding. Doe je het niet volgens de publieke opinie dan mag je gemeld worden en wordt je kind alsnog de politiek correcte, goedkope, 1-2-3 zorg, net wat in de aanbieding is, in de mik gedouwd. En erger.

V@@s
heb je uberhaubt je eigen links gelezen?

Dat zou je gezien hebben dat hiervoor niet een hele nieuwe structuur opgetuigd wordt, maar dat de named person (die dus geen voogd is, daar heeft hij helemaal de bevoegdheden niet voor) gewoon iemand uit de bestaande structuur. Als jet het zou vergelijken met de Nederlandse situaties .zou dat voor babies en peuters bijvoorbeeld iemand van het consultatiebureau zijn, en voor schoolgaande kinderen bijvoorbeeld een docent van school.

AnneJ
Ja, en dan

Ja, en daar krijgen ze dan extra geld voor en tijd voor?, ten koste van hun eigen werk namelijk onderwijs en hulpverlening. En bij de geboorte komen ze ook even kennismaken of jij komt op gesprek a la 167.525 (aantal nieuwe geboortes per jaar) x uur HBO tarief, afgezien van de registratie en de overdracht en de overlegtijden.
En alles wordt in het licht gezet van controle van de ouders want denk nou niet dat veel ouders spontaan informatie, advies en hulp gaan vragen aan de Named Person. Dat is net zo'n idee als je zelf melden bij jeugdzorg of later het CJG.

Ouders willen wel graag advies en ondersteuning, indien zij daarom vragen, niet ongevraagd, en indien de regie niet van ze afgepakt wordt.

Dat komt echt nooit goed.

AnneJ
Schotse ervaringen met de 'Named Person'

https://www.express.co.uk/news/uk/592177/Police-warnings-state-guardians

"Mr Calvert added: "The allegations made by Police Scotland could not be more serious. It now appears from pilot schemes that the involvement of Named Persons, rather than speeding up help for abused and neglected children, has significantly delayed the reporting of criminal acts against them.

"Named Person 'wellbeing' assessments, which are at the heart of the entire scheme, have apparently caused delays that allowed abused children to be exposed to yet more abuse."

https://www.facebook.com/Families-Opposing-GIRFEC-289387657884656/
FOG - Families Opposing GIRFEC
"No to state approved parenting"
"Named Person" teacher set to be banned from ever working with children"
""The more information that's shared and can be accessed widely, the more at risk children are, particularly vulnerable children", warns leading social work consultant"

Gaan we hier nog even dunnetjes over doen.

"THE NAMED PERSON SCHEME...

Undermines parents

Wastes limited resources on a bloated bureaucracy siphoning public money away from the protection of vulnerable children

Allows the use of intrusive powers to interfere in family life by scrapping the requirement to justify such intervention

Found by the UK Supreme Court to unlawfully breach European Convention right to respect for private and family life"

Bedenk vast een petitie?
https://no2np.org/

AnneJ
Alternatieve werkelijkheid

Bij dit soort alternatieve werkelijkheid, de 'hulpverlening' presenteert het als DE oplossing tegen kindermishandeling en VOOR het welzijn van ALLE kinderen. De gezinnen ervaren de loden last en de vernietiging van hun vertrouwen in de overheid en het ondermijnen van het vertrouwen in ouders en het bestaan van het gezin. De rechtzaken, de opgedrongen hulp, het onvermogen de regie te voeren over je eigen gezin, het ongeluk van je kinderen.

Wat rest is een waarschuwing aan ouders. Vooral met de slogan van de stichting KOG: ga niet zitten babbelen. Het zijn je vrienden niet.

https://no2np.org/stories/#dee-thomas
Schotse ouders die geconfronteerd werden met de gevolgen van de 'Named Person'.

AnneJ
Handboek Named Person

https://www.express.co.uk/news/uk/616105/health-visitor-questioning-mone...

"It reveals that every family will now receive at least 11 home visits for each child, over a period from a few weeks before birth until just before starting school.

Health visitors will be expected to spend up to 90 minutes going through a checklist of “wellbeing indicators”–many of which do not actually relate to the child’s health.

It also makes it clear they will have a “duty” to share information about the family without seeking permission.

Every under-18 in Scotland will be appointed a statutory guardian from August next year, although the legislation is to be challenged at the UK Supreme Court.

Head teachers and council officers will also be appointed as Named Persons.

According to the handbook, the “pre-birth contact” will see health visitors assess the mother-to-be’s “strengths”, ask about “family finances/money worries” and raise a “routine enquiry for gender-based violence”.

This could lead to questions about rape, sexual harassment at work, childhood abuse, domestic abuse, stalking, forced marriage, honour violence, female genital mutilation and sex trafficking."

En alles wordt in een levenslang dossier genoteerd en de vinkjes opgeteld en uitvergroot.

Ze komen je kind en jou niet helpen maar screenen!

NIet 1 maar 11 x 167.525 (aantal nieuwe geboortes per jaar) x uur HBO tarief, Voor je kind vier jaar is. Zo'n meer dan 90 miljoen.
Wat je daar aan klasse assistenten in het speciaal onderwijs voor kan inkopen!

AnneJ
Sociale Advocatuur dreigt te verdwijnen

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2300376-algemeen-deken-sociale-advocatu...

10 Keer procederen in een UHP zaak. Gelukkig allemaal gewonnen dankzij een actieve onderbetaalde sociale advocaat.

V@@s
waar staat dat?

Dat lees ik niet in je link. Overigens ben ik het eens dat er iets moet gebeuren aan de sociale advocatuur. (maar ook aan de zaken waarin de ene ouder 'gratis' kan procederen en de ander daar net teveel voor verdient, maar daardoor eigenlijk geen verweer kan voeren).

AnneJ
Video Vaas

De vader die moest knokken, met 10 rechtzaken, om twee kinderen thuis te houden zit in de video, stukje naar beneden in de tekst.
En wat dat met je doet als je er al alleen voor staat.
Zelf had ik twee rechtzaken en al een trauma. Een watje ben ik.

AnneJ
Kansencirkel, GIRFEC

https://sophiavassiliou.nl/girfec-het-aller-allerbotste-idee-voor-het-ge...

Kan niet vaak genoeg herhaald. Trap er niet in. Hoe goed bedoel het ook lijkt, dit ondermijnt ouders en maakt het leven van kinderen onveilig, maar is een verdienmodel voor instellingen die daarmee alle macht naar zich toetrekken en achter de rug van ouders om informatie delen en besluiten nemen over jou kinderen.

"Je kind wordt vanaf je zwangerschap constant achter je rug om gemonitord door consultatiebureau, school, schoolarts en zelfs politie. En als er éven ruzie is in je gezin of als er per ongeluk een stoornis wordt vermoed bij je kind, worden de kinderen al gauw uit huis geplaatst door Veilig Thuis. Ik overdrijf niet! Het NJI – Nederlands JeugdInstituut – heeft al folders en werkdocumenten, waarin heel ruiterlijk staat dat ze “ook rekening houden met de ouders”. Maar hoezo rekening houden met ouders?? Jij bent toch de ouder en het is toch jouw kind?? Dit is opgedrongen ‘hulp’ die meer kapotmaakt dan goed en die het ouderlijk gezag ondermijnt! Dat is uiterst schadelijk voor hele gezinnen.

Wat zo ontzettend zorgelijk is aan Girfec, dat is dat de hulpverlening zichzelf keihard mag opdringen. Als zij op de een of andere manier met telepathie – want aan onderzoek doen ze niet – denken dat er ergens een kind misschien per ongeluk eventueel niet helemaal lekker in zijn of haar vel zou kúnnen zitten, staan ze dezelfde dag nog op de stoep om te proberen het vol te proppen met ‘hulp’. Luisteren naar de ouders die proberen het misverstand te verklaren, is er niet bij, want bij Jeugdzorg werken alleen mensen met een enorm ego. Ouders zijn leken, buitenstaanders en dom plebs en nee, ik overdrijf totaal niet. Ook al ben je hoogleraar pedagogiek aan de universiteit, arts of psycholoog: als zij ergens gehoord hebben dat er bij jullie thuis ‘iets’ aan het handje zou kunnen zijn, dan is het over en uit met je gezin. Omdat het kan. En je weet misschien wel dat sommige buren het als een sport zien om gelijk de politie te bellen, als je even ruzie hebt met je kinderen of even een stem moet opzetten om je puberende peuter te laten zien dat hij of zij nu even moet ophouden met drammen."

mirreke
Vaas uitspraak brits gerechtshof

Sorry, poosje niet gereageerd, omdat ik niet op mijn scherm te zien kreeg dat er nieuwe bijdragen waren gedaan. Heel gek, ik zie nu pas nieuwe postings, terwijl die al op 3 september zijn geplaatst...

UItspraak, of eigenlijk was het een judicial review, een rechterlijke toetsing aan de (Europese) wet.

De bedoeling was dat een Named Person almachtig was, dat houdt in dat een NP zou kunnen ingrijpen in beslissingen die ouders nemen. Bv. een autistisch kind kreeg niet de hulp die het nodig had, omdat de NP vond dat het kind niet autistisch was.
En er zijn meer van dit soort voorbeelden. Het is wel degelijk staatsvoogdij, (ik denk dat je het kunt vergelijken met een OTS) omdat de NP in principe ELKE beslissing van zou kunnen terugdraaien of wijzigen, en sterker nog, een NP zou ook op eigen houtje dingen kunnen gaan beginnen.

En deze zeg maar OTS zou dan gelden voor ELK KIND, dus elk kind staat ahw onder toezicht (of liever, de ouders). En het staat er ook: het woord Statutory Guardian staat letterlijk vermeld.

Er staat verder heel vriendelijk dat een NP een contactpersoon zou zijn, maar het is een contactpersoon voor iedereen met verregaande macht. Enfin, daar heeft het Britse hooggerechtshof een stokje voor gestoken, evenals voor het ongebreideld verzamelen van gegevens over ouders en gezinnen. Inmiddels lijkt Girfec een beetje doodgebloed, omdat het juist draait om die persoon met macht en het verzamelen van gegevens om mensen te profileren.

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0216-judgment.pdf

mirreke
reactie

' Dat zou je gezien hebben dat hiervoor niet een hele nieuwe structuur opgetuigd wordt, maar dat de named person (die dus geen voogd is, daar heeft hij helemaal de bevoegdheden niet voor) gewoon iemand uit de bestaande structuur. Als jet het zou vergelijken met de Nederlandse situaties .zou dat voor babies en peuters bijvoorbeeld iemand van het consultatiebureau zijn, en voor schoolgaande kinderen bijvoorbeeld een docent van school.'

Ten eerste, dus wel een voogd, mag kind uit huis laten halen, mag kind behandeling opdringen of weigeren, enz. enz.

Gewoon de bestaande structuur: ja, dat is natuurlijk helemaal het enge: is de huisarts de NP, kun je daar niets eens meer met je kind naartoe als het met z'n kin op het tafeltje is gevallen.

Een docent van school moet precies dat zijn, een docent van school. En niet iemand die zich inhoudelijk gaat zitten bemoeien met de opvoeding en daarmee de autoriteit van ouders en de band tussen kinderen en ouders ondergraaft.

Een linkje naar een artikel in de DailyMail. Niet een krant waar ik naar zou verwijzen als het om brexit gaat, maar in dit geval legden ze toch de vinger op de zere plek:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3617086/The-Stasi-spying-childr...

AnneJ
Ja, en 'Smart Start' GIRFEC op school

"They should sort out kids in care first. It's a proven fact that kids in state care are more likely to end up homeless, jobless and/or in prison" volgens een reageerder.

Maar daar valt blijkbaar niet mee te scoren en te verdienen. Met de zogenaamde 'hulp' van 'Named Persons' valt ook niet te scoren maar in elk geval is er weer een verdienmodel bij. Ten koste van echte ondersteuning van gezinnen en kinderen.

Blijven waarschuwen voor die termen als Kansencirkel, GIRFEC en wat er verder nog aan eufemismen komt bovendrijven. We zullen er beslist het laatste nog niet over gehoord en gezien hebben.

Hogescholen en instellingen congresseren en bloggen zich momenteel suf.

https://www.fontys.nl/actueel/sjs-en-fontys-hogeschool-pedagogiek-organi...

https://www.sterkhuis.nl/jeugdhulp-in-schotland-getting-it-right-for-eve...

De powerpoint "Van 'Getting it right for every child’ tot Smart Start" over 'jeugdhulpspecialisten' die zich opdringen in het onderwijs.
In plaats dat je daar een aantal extra leerkrachten en onderwijsassistenten en echte speciaal onderwijsspecialisten neerzet die hand in hand kinderen echt begeleiden bij het onderwijs. Liever een paar speurneuzen naar vermeend ouderlijk falen.

AnneJ
Zijn zij dan geen ouders?

https://www.youtube.com/watch?v=AEsnH_Zl53o

Het congresseert over de verdiensten van GIRFEC in Schotland. Geweldig.

Zijn deze mensen zelf geen ouders? Of denken ze dat ze over andere ouders mogen regeren vanwege een diploma waarbij zij beter zouden moeten weten?

Kennen zij de politieke beladenheid van de 'jeugdbescherming' niet?
'Bescherming' wat betekent dat kinderen de bescherming van hun ouders en zelfs hun ouders zelf kunnen kwijtraken.
Taferelen als misbruik in de jeugdzorg, verslaving, schulden, dakloosheid, gebrek aan onderwijs in de instellingen.
Justitie en geen hulp?
Kennen zij de geschiedenis niet? Of zit dat niet in hun pakket?
In deze zelfde week de rechtzaak tegen de overheid die alleenstaande moeders gedwongen van hun kinderen ontdeed in bevallingsklinieken, in de 2e helft van de vorige eeuw.
De taferelen rondom het (niet) herenigen van de ondergedoken kinderen van Joodse teruggekomen kampslachtoffers.
Onder aanvoering van zeer goedbedoelende maatschappelijk geengageerde 'deskundigen'.
De schandalen die nu boven water komen rondom de zeer goedbedoelde adopties.

Zijn hier geen ouders onder het publiek. Of denken ze dat het altijd over 'anderen' gaat?

Weten ze niets van de maatschappelijke oorzaken van armoede, uitsluiting, werkeloosheid, verslaving, dakloosheid, achterstanden.

De erfelijkheid, het lot, de genetica, van (ernstig) zieke kinderen. Weten zij niet dat dat niet de schuld is van de ouders? Hebben zij geen weet van heksenwagen en schandpalen? En van de WGBO? De rechten van ouders en kinderen. Leren zij dat niet op hun opleidingen?

Denken ze met 'bescherming' deze 'wicked problems' voor 'ieder kind' uit de wereld te werken? Pedagogiek kan ik het niet eens noemen.

Weten zij dan niet dat de 'voorschool' niets toevoegt en soms zelfs afdoet aan kinderen? Weten zij niets van de band van ouders en kinderen en het stimuleren van werkelijk onderbouwde (taal) ontwikkeling. Blijft het bij zorgelijk het hoofd schudden over zoveel afwijking van de norm?

Leren zij niets over machtsmisbruik in dit soort beroepen, de valkuil van projectie, de tunnelvisie, machtsongelijkheid.

Wat leren ze dan wel, naast de protocollen van de meldcode? Geld verdienen?

Dwaas. Dat is het.

mirreke
Ik denk, Anne

dat men werkelijk denkt dat het altijd over anderen gaat... Het betreft ook profilering bijvoorbeeld, het gaat om armen, eenoudergezinnen, mensen met een andere culturele achtergrond, mensen die in bepaalde wijken wonen, mensen met schulden. En dan is het natuurlijk comfortabel om te bedenken dat het jou niet zal betreffen. Totdat het jou eens een keer wel betreft...

Klein voorbeeld: een docente van de school van mijn kinderen gaat met haar gezin (partner en meerdere kinderen in basisschoolleeftijd) een jaar naar het buitenland om daar te wonen en te werken. Beide partners zijn docent.

En tot haar eigen verbijstering heeft ze nu een probleem met de leerplichtambtenaar. Alles geregeld, huizenruil, kinderen ingeschreven op school daar, en toch schopt de lpa stennis.

Ik snap het zelf ook niet, maar op zich denk ik dat het wel goed is als dit gebeurt. Als docenten (en dus ook scholen) hier zelf ook mee te maken krijgen, zullen ze hopelijk ook meer begrip krijgen voor andere ouders die dit overkomt, en hopelijk zelf ook gaan nadenken. Het is echt absurd want echt alles is goed dichtgetimmerd. En zelfs als kinderen hierdoor een jaar over zouden moeten doen op de Nederlandse school, staat daar een heel bijzonder jaar levenservaring tegenover...

mirreke
Overigens off topic

en heel vreemd:
Ik krijg wéér in het overzicht niet te zien dat er nieuwe bijdragen na die van mij waren geplaatst. Van andere topics krijg ik dat wel te zien in het overzicht. Ik heb nu speciaal op dit onderwerp geklikt omdat ik het wilde controleren.

Krijg jij dat wel te zien AnneJ?

AnneJ
Ik zie je wel Mirreke

Dit topic was omhoog met 2 nieuwe bijdragen.

Ja, en wat bezield zo'n leerplichtambtenaar zou je denken. Waarschijnlijk gewoon een gevalletje protocol, iets met een datum of zo. Of een ontbrekend stuk of andere bureaucratie. Mensen mogen hun gezonde verstand niet gebruiken.

AnneJ
De klusjesman: wat ruik ik, wat hoor ik, wat voel ik?

https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/512919-help-de-klusj...

Ook de klusjesman moet ook zijn onderbuik laten spreken. Geen waarheidsvinding maar waar maak je je zorgen over. En dan melden natuurlijk.

"Nietsvermoedend laat u een klusjesman binnen van uw woningbouwcorporatie. Uw keukenkastje wordt netjes gerepareerd, maar dat is niet alles…. Er wordt sinds kort zonder dat u het weet meegekeken achter uw voordeur. Zit een kind ziek thuis, is het vies in huis, ziet uw hond er verwaarloosd uit? Allemaal mogelijke signalen. Stichting Kadera geeft sinds december 2017 trainingen aan medewerkers van woningbouwcorporaties met als doel kinder-, ouder en dierenmishandeling te herkennen en te signaleren. Gefinancierd door de Europese Unie, als onderdeel van het safe at home project."

AnneJ
Reageren naar Reporter Radio

Het programma Reporter Radio vraagt mensen te reageren die ervaring hebben met het melden of 'brede' vragen stellen van klusjesmannen, schoonheidsspecialisten en kappers.
reporterradio@kro-ncrv.nl

Positief en negatief. Mijn kapster wist nog van niets.

mirreke
Ik las het...

In 2017 heb ik het al eens gelezen.

Hier een mooi stuk van Peter Prinsen (oudadvocaat o.a. familierecht) over de vermarkting van kindermishandeling...

Gepost op het blog van Dark Horse Jeugdzorg.

http://svensnijer-essays.blogspot.com/2017/08/peter-prinsen-over-jeugdzo...

Het artikel is van 2017...

quote:
Terug naar de praktijk van de kinderbeschermingsmaatregelen. Wat kan toch de verklaring zijn voor de ongecontroleerde jacht op onze kinderen - dat is de vraag waar ik ‘s-nachts van wakker lig. Onze kinderen zijn vogelvrij, de waarheid speelt geen rol, logisch redeneren is afgeschaft, meningen zijn feiten, feiten worden verdraaid, insinuaties overtuigen, verweer wordt zelfbeschuldiging, goed wordt fout en fout wordt goed, kinderen zijn van de Staat, het recht is uitgehold, de wet doet er niet toe. Hier moet iets aan de hand zijn! Wat kan dat zijn, zo’n twee eeuwen na de Verlichting? Drie eeuwen na de heksenprocessen van Salem!

‘Kindermishandeling’ is het woord. Emeritus hoogleraar jeugdbescherming Ido Weijers spreekt van een ‘morele paniek’ - een sleutelbegrip uit de sociologie - die zich in het jeugddomein van ons heeft meester gemaakt. Morele paniek, dat slaat de spijker op de kop. Ik heb die gedachte uitgewerkt en op 20 juni 2017 gepubliceerd in het toonaangevende Nederlands Juristen Blad (NJB-25). Om de morele paniek te verklaren moeten we mijns inziens beginnen bij de opkomende wereldwijde aandacht voor de Rechten van het Kind, kort na de Tweede Wereldoorlog. Die kinderrechtenstroming opende onze ogen voor een geheel nieuw maatschappelijk aandachtsgebied, met tot dusverre nog niet bestudeerde onverwachte nevenaspecten.

AnneJ
Nu ook meldcode bij de Scouting

https://www.hellevoetsluisinbeeld.nl/2017/03/08/uitgereikte-certificaten...

"Onderbuikgevoel klopt vaak"

"Dinsdag 7 maart reikte wethouder Hans van der Velde de certificaten uit aan de deelnemers van de training ‘Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties’. In drie avonden volgden de 13 enthousiaste vrijwilligers een speciale training over hoe zij kunnen handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De deelnemers waren onder andere vrijwilligers van Careyn de Rozenhoek, Stichting Zijweg, SBO, Samen Spelen, Vluchtelingenwerk, stichting Turkse vrouwencommissie, Scouting Hellevoetsluis en de scholingswinkel Albeda college."

Net als de gezondheidszorg, aan de voorkant van de jeugdhulpverlening, is nu ook het verenigingsleven voor de kinderen onderhevig aan de meldcode. Gezellig spelen krijgt nu ook de schaduw van de opsporing.

Scouting. Nog even niet bij hockey en paardrijden?

AnneJ
Named Person word niet meer nagestreefd in Schotland

https://www.spiked-online.com/2019/09/23/good-riddance-to-the-named-pers...

Men bleef het maar proberen om in te voeren hoe dan ook, maar de minister van onderwijs in Schotland kondigde aan dat dat nu iook afgelopen moet zijn.

"The highly therapeutic idea of wellbeing, especially when coupled with an exaggerated sense of childhood vulnerability and officialdom’s growing distrust of parents, meant that the potential for intrusion into family life was extraordinary....

...The scrapping of the Named Person scheme is very welcome. But a problem remains: the ethos behind the scheme – the suspicion of ordinary families and the presumption that parents and children need support in every part of their lives – is still intact. Support for early intervention into kids’ lives and a preoccupation with ‘wellbeing’ are still widespread in the professional classes."

Tamar
Tsja

Join the club. Hier vinden "hulpverleners" ook dat ze alles beter kunnen dan ouders. Ze vergeten dat hun taak niet is om alle kinderen van het land volgens hun normen te laten opvoeden, maar om mishandeling op te sporen en te behandelen. Daar zit een wereld van verschil tussen.

Pagina's