Home » Forum » Overgangsnormen vo

Overgangsnormen VO

Is een reisverzekering ook nodig in Nederland?

En kun je geld terugkrijgen bij annuleren door corona? Lees het hier!

179 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Suus
Pluk

Gemotiveerd negeren, staat er.
Dat lijkt inderdaad alsof er ruimte is. Maar wíl je als ouders ook tegen het advies van school ingaan? Wat doet dat met je relatie met school voor het komende jaar/jaren? Ik vind dat heel lastig hoor. Ik wil ook niet overkomen als die ouder die koste wat kost zijn kind over wil hebben en “misbruik” maakt van de situatie.
School weet ook dat hij al telkens is overgegaan binnen de marges van het aantal tekorten (geen bespreekgeval geweest hoor), en hebben we al meerdere gesprekken met school gehad over zijn werkhouding die te wensen overlaat.
Vooralsnog wacht ik maar even af maar er zullen vast nog gesprekken met school volgen. Maar ik ben intussen wel érg benieuwd met welk advies ze komen en waarom.

Ik herken dat wel Leonoor. Wetende dat school soepel zal zijn met nakijken maakt dat die pubers nog minder geneigd zijn om ervoor te werken. Ik denk dat de mijne erop zou gokken dat het met weinig inzet wel lukt “want ze doen toch niet zo moeilijk”. Precies de manier om ze nog minder te laten doen.

Ik had ook liever gezien dat er duidelijkheid was over welke toetsen er nog komen, voor welk vak en hoeveel. En hoe het zit met PTA’s.
Mijn kind is ook geen harde werker, gaat ook nergens achteraan of informeert al eens bij de mentor.
Ik krijg daar ook jeuk van. Juist als je een potentiële zittenblijver bent wil je toch weten wat je nog kunt doen om over te gaan toch ? Maar hij wacht wel af en ziet het allemaal wel. Heel irritant vind ik dat, maar ja...

IngridT
Pfff.

Ik geef les in regio noord. Wij hebben vroeg vakantie dit jaar. Volgens het originele jaarrooster zouden alle cijfers vrijdag 19 juni moeten zijn ingevoerd. Dat geeft ons normaal gesproken dan genoeg tijd om alle rapportvergaderingen inclusief revisie gedoe etc netjes af te ronden. In dit rara jaar zal dat hele proces vast niet snelK er gaan dan normaal, dus laten we voor t gemak die deadline aanhouden.

19 juni....dat is vandaag precies over 4 weken! Ouders (en leerlingen) van ‘mijn school’ hebben tot vandaag nog helemaal niks gehoord over wat er vanaf 2 juni gebeurt, en ook helemaal niks over overgangsnormen. Ik vind het echt gênant.

Ingrid

skik
Verantwoordelijkheid

Als je school aangeeft dat ouders mogen beslissen of hun kind overgaat of niet (negeren advies, gemotiveerd weigeren of in overleg met school en kind maar ouders het laatste woord) dan zou ik wel willen weten of daar voor het volgende jaar nog consequenties aan zitten. Of je dan nog in normale mate kan rekenen op begeleiding of ondersteuning of dat school onder het mom van 'jullie wilden het zo graag' z'n handen er vanaf trekt.

skik

IngridT
Ik kan me zo voorstellen

Dat als je tegen het advies van de rapportvergadering kiest voor ‘overgaan’ dat je dat dan wel een klein beetje op eigen risico doet. Dat je zeg maar niet mag claimen dat er bovengemiddeld veel aan extra ondersteuning of begeleiding moet komen. Dat lijkt me wel fair. Maar je hebt wel gelijk dat dat ook weer tricky kan zijn. Dat school ( of sommige docenten) met een ’hadden we t niet gezegd’ -grijns op hun gezicht achterover gaan leunen om te kijken hoe het fout gaat. Lijkt me niet netjes. Hoewel het ( als bv werkhouding het probleem was en de puber in kwestie in t nieuwe jaar nog steeds matig gemotiveerd blijkt) op een gegeven moment natuurlijk wel ophoudt.

T blijft ingewikkeld...

Ingrid

Bo
??

Wat ik niet snap is dat jullie scholen kijken naar resultaten tot 16 maart. Krijgen jullie kinderen dan geen toetsen nu, of doen ze die voor Piet Snot?

Mijn zoon was twijfelgeval (tot 16 maart) maar heeft het met de online toetsen op kunnen halen en staat nu op overgaan. Maar als ze die toetsen niet mee laten tellen (overgangsregeling is bij ons nog niet bekend) dan niet. Alleen vraag ik me dan af waarom je dan kinderen online toetsen laat maken...

Bij ons is al wel gecommuniceerd dat alle toetsen tot het eind van het jaar online blijven. Ook de toetsweek. Dus ik ga er wel vanuit dat die resultaten meetellen.

Famke
Hier

hebben ze alleen formatieve toetsen gehad. Normaal gesproken is er vier keer per jaar een proefwerkweek. De derde proefwerkweek is halverwege afgebroken. De vierde gaat blijkbaar niet door (zou eerst wel). Normaal krijgen de leerlingen tussendoor nog wel so's, nu dus voor sommige vakken formatieve toetsen, voor 2 vakken een groepsopdracht en beoordeling van de opdrachten voor Frans. En aan het eind van het jaar eindopdrachten of overgangstoetsen. Ik vermoed dat de school vindt dat met online toetsen niet goed beoordeeld kan worden wat een leerling echt kan.

Famke
De school uit de krant

gaf aan dat een afwijkende keuze gevolgen heeft. Zo kan de leerling, zelfs als die er slecht voorstaat, niet worden teruggeplaatst naar het geadviseerde leerjaar. Ook krijgen zij naast de beschikbare extra ondersteuning die er voor iedereen is, geen extra begeleiding.

Suus
Lastig

Skik, dat is dan inderdaad iets dat je zou moeten bespreken. In hoeverre wordt het, als je het advies negeert en over laat gaan, een gevalletje “zoek het maar uit”.
Wat IngridT dus eigenlijk ook zegt. Maar ja, dat is wel ingewikkeld, je weet nooit wat een mentor/docent anders gedaan zou hebben in een normale situatie. Of hij dan wel of niet meer steun zou bieden, anders dan als hij weet dat een kind tegen advies is overgegaan.

Hier heeft zoon slechts 1 formatieve toets gehad sinds 16 maart. Voor de rest helemaal niets. Er komt nu nog een enkele formatieve toets aan begreep ik.
In de 3e periode waren er ook 2 (dacht ik) vakken die zelfs helemaal géén cijfer hadden staan of net één cijfer. Dan wordt het wel erg mager hè. Dus weinig kans gehad om op te halen (of te verknallen). Zeker als de 3e toetsweek wegviel en over de 4e toetsweek nog niets is bekend.
Ik vind het in feite dus maar een half schooljaar waar nu naar gekeken wordt.

Ik heb ook de indruk dat op sommige scholen afgelopen weken veel meer online is getoetst. En dan krijg je toch een ander beeld denk ik.

Bo
Suus

Serieus? Slechts 1 formatieve toets sinds 16 maart? Dat gaat hier heel anders. Zoon heeft elke week wel 2-3 toetsen (SO's/PW). Ze worden meestal in Exam.net gemaakt, maar soms ook via Magister. Een keertje moesten ze zichzelf ook filmen via Teams op hun mobiel. Ze hebben hier alleen een toetsweek aan het eind van het jaar (3e klas). Gelukkig niet meerdere keren want zoon is niet goed in toetsweken.

Ik ben blij dat hij toetsen heeft gehad want daardoor moest hij wel aan het werk gaan. Heb ook zo'n luie puber. Die had anders niks uitgevoerd.

Suus
Yep

Ja, net nagekeken, één formatieve toets gehad en een samenwerkingsopdracht die al liep voor coronatijd en nu ook weging 0 heeft.
En inderdaad: twee vakken waarvoor in periode 3 geen enkel cijfer is geweest.

Dus: geen toets meer gehad. En dus ook: luie puber want hoeft toch niks te leren ?!?!
Dat ik hem voorhou dat het juist verstandig was om de stof bij te houden en te herhalen komt niet binnen. “Zien we dan wel weer”.

Zeetakje
Hier ook geen toetsen, maar héél druk

Hier ook geen toetsen hoor. Maar geen kans om niks te doen. Heel veel huiswerk met opdrachten buiten de boeken om, schrijfopdrachten en praktische opdrachten waarvan ze bevindingen op papier moeten zetten. Er wordt geen cijfer voor gegeven, maar er komt wel feedback van de docent. Dingen die bij veel leerlingen niet lopen worden in de volgende online les klassikaal herhaald. Volgens dochter loopt dat bij de meeste vakken wel goed. Bij de paar docenten waarbij het op school niet loopt, loopt het online ook moeizaam, maar dat staat los van Corona.

Wij hebben laatst aan de mentor naar cijfers gevraagd, maar school gaat ervan uit dat hun aanpak een goed beeld geeft. Ze vinden thuis toetsen maken niet betrouwbaarder dan heel veel oefenen en dmv huiswerkopdrachten testen op inzicht.

Ze sluiten hier iedere dag af met mentorles. De leerlingen kunnen alles wat ze dwars zit spuien en de mentor trekt aan de bel als er dingen niet zijn ingeleverd, dus hier hebben ze echt geen kans om de kantjes eraf te lopen. De controle is groter dan ooit.

Vanaf 2 juni nog wel een SE 10-daagse. (Op school). Die cijfers tellen mee voor het examen van volgend jaar en zijn mede bepalend voor de overgang. Als die cijfers erg laag zijn, vinden ze de basis voor het examenjaar te wankel. Verder kijken ze naar aanwezigheid bij en meedoen aan de onlinelessen en of alle huiswerkopdrachten zijn ingeleverd.

Suus
Top

Dat klinkt als een strak geregeld plan, Zeetakje! Ik zou willen dat het hier ook zo goed geregeld was.
Ik ben normaliter erg tevreden over onze school, ook qua communicatie, begeleiding en dit jaar een erg fijne en betrokken mentor.
Dit afstandsonderwijs vind ik echter minimaal geregeld en zou m.i. beter kunnen.

Aagje Helderder
Overgangsregeling hier

Hier is de overgangsregeling ongeveer als volgt:
- cijfers vanaf 16 maart staan. Wie toen op overgaan stond heeft een goede uitgangspositie.
- nadien is er wel hard gewerkt via online lessen, huiswerk ingeleverd enzovoorts maar er zijn geen cijfers die echt meetellen. Alleen diagnostische toetsen gedaan.
- er komt geen toetsweek meer
- iedere docent geeft voor het eigen vak een advies aan leerling en ouders. Dit is gebaseerd op deelname aan de lessen, inleveren van gemaakt werk en getoonde motivatie
- leerling bekijkt de eigen situatie, laat weten wat hij/zij zelf wil, maakt een soort plan van aanpak voor komend jaar om met eventuele problemen om te gaan.
- er vindt een gesprek plaats tussen leerling, mentor en ouders waarin het besluit voor volgend jaar genomen moet worden.
- lukt het in dat gesprek niet om tot een besluit te komen, dan wordt de situatie voorgelegd aan de jaarlaagcoördinator. Deze neemt dan een besluit.

Ik vind het een goede regeling. Er is al aangegeven dat de wens van de leerling heel serieus genomen zal worden. En de school kennende zal dat ook serieus worden gedaan.

Pluk
Suus

Je schrijft dat je zoon over wil en hij gaat naar het examenjaar. Ja, ik zou tegen het advies van school in durven gaan en meegaan met wat mijn kind wil. Wie weet vindt hij het gaspedaal en weet hij het examen te halen. Zo niet dan is dat ook geen ramp. Niemand kan zeggen of je zoon de cijfers zou hebben opgehaald. Misschien had hij het sowieso wel gehaald als er nog toetsen waren geweest.

Zeetakje
Suus

Het is inderdaad heel strak geregeld, maar het is wel heel veel werk. Kunnen ze normaal gesproken nog weleens prioriteiten stellen en bepaalde dingen uitstellen of een keer niet maken, nu moet iedere opdracht ingeleverd worden en van alle hoofdstukken moeten alle opdrachten worden gemaakt.

Dochter vertelde dat ze maandag een paar docenten heeft gemaild om te vragen of ze het huiswerk voor afgelopen dinsdag en woensdag dit weekend pas in mag leveren. Ze zat er echt een beetje doorheen en keek tegen een enorme berg werk aan. Gelukkig gaven alle betreffende docenten toestemming en heeft ze nu 4 dagen om op haar gemak alles te doen.

Ze was er vorige week helemaal klaar mee en begon al over het MBO. Dat plan is wel weer van de baan. Als ze de SE 10-daagse verknalt en met een zwakke basis naar de 5e gaat, wil ze waarschijnlijk het jaar overdoen, omdat de SE-cijfers van de vierde ook meegaan naar een tweede keer 5 havo. Ze staat nu voor alle SE's voldoendes en het zal van de komende weken afhangen of dat zo blijft. We laten de uiteindelijke beslissing aan dochter over. Ze is nog jong en links- of rechtsom zal ze wel een diploma halen.

Ik begrijp wel dat je zoon graag over wil gaan en zou, als school dat toelaat, ook met de wensen van je kind meegaan.

MC
Suus

Wat een puzzel Suus.

Wij hebben te horen gekregen dat school een advies geeft. Dan gaat school met zoon en ouders in gesprek en dan wordt het besluit genomen. Staat alleen niet bij wie dat besluit dan neemt. Ik neem aan school.

School heeft al die tijd geen toetsen afgenomen, maar nu staat de druk er vol op.
Zoon heeft totaal het overzicht niet meer door alle deadlines en handelingsdelen wat er allemaal moet gebeuren.
Huiswerkbegeleiding geeft aan dat hij een presentatie voor Levensbeschouwing moet houden en voor Duits 4 leesteksten en een mediadossier. Als hij dat niet inlevert gaat hij niet over.

Zoon heeft nu alles uit handen laten vallen en doet helemaal niets meer.

MC
Bo

Ongelooflijk, wat een verschil.
Hier zijn er 4 praktijkopdrachten gemaakt. Wat is een formatieve toets?

Ik heb het idee dat de kansgelijkheid totaal weg is dit jaar.

Vraag me af of de inspectie ook meekijkt. Dit kan toch niet zomaar?

MarSy
Inderdaad

Kansenongelijkheid is NOG groter geworden dan in normale jaren. Tussen jongens en meisjes, tussen scholen en het is echt dramatisch.

skik
Andere kant van de kansenongelijkheid

Van een aantal ouders in mijn omgeving weet ik dat die het online onderwijs als hun taak zien en er bovenop zitten. Letterlijk naast het kind gaan zitten en privéleraar zijn. Ongetwijfeld leren die kinderen een hoop. Dus tegenover elk kind dat nu niet genoeg werkt door de omstandigheden en daardoor achter gaat lopen zijn er ook leerlingen die juist voor gaan lopen. Grotere verschillen dus als ooit school weer normaal begint.

skik

MarSy
Precies Skik

Dat bedoel ik met de kansenongelijkheid

Suus
Verschillen

Ik denk ook dat er enorme verschillen zijn. Qua afstandsonderwijs maar nu ook met de overgangsnormen. En het is maar net op welke school je zit en of het dus gunstig voor je uitpakt of juist niet.
Heel lastig.

Ik ga er niet naast zitten trouwens. Ik moet zelf ook werken (deels thuis, deels op kantoor) dus dat is al lastig. Daarnaast is hij zo ontzettend eigenwijs en neemt toch niets van me aan. En dan niet hard willen werken, hoezeer we er ook op aandringen, maar erop gokken dat het wel goed komt....kind maakt zich totáál niet druk. Dus ik probeer het los te laten, spring af en toe gruwelijk uit mijn vel omdat het me mateloos irriteer en voor de rest.....het is aan hem. Hij is 16, op het hbo (of mbo) moet ie het ook zelf doen en kan ik er niet naast gaan zitten.

Formatieve toetsen wordt hier beschouwd als een toets die niet meetelt (weging 0) maar geeft wel een beeld hoe je gescoord zou hebben. Ook dat vindt ik lastig, want ook hier geldt: als ie toch niet echt meetelt waarom zou een puber dan er hard voor leren ??

AlisonH
Skik

Zo eentje ben ik, het eenvrouws huiswerkbegeleidingsinstituut. Zoon maakt de dingen die hij kan / snapt zelf en elke avond kijken we samen wat er ingeleverd moet worden (ook vooruitkijkend) en wat hij niet snapt doen we samen. Hij leert daar veel van, hij accepteer het blijmoedig en het is mijn werk dus het gaat soepel. Deed ik dit niet dan werd het één grote ramp. Die ongelijkheid klopt en ik verwacht dat de inspectie echt nog wel gaat evalueren.
Een formatieve toets is een toets die voortgang meet zodat je kunt sturen op waar je nog aandacht aan moet besteden. Een summatieve toets is een eindevaluatie van een bepaald onderdeel, voor een cijfer/beoordeling.

AlisonH
Suus

Ik gebruik formatieve toetsen zelf nooit om leren af te dwingen, want dat doen ze inderdaad niet, maar vooral om te kijken in hoeverre bepaalde stof begrepen is en beheerst wordt. Ik kan dan ook mijn lessen daarop inrichten. De leerling kan zich al dan niet realiseren dat hij aan de bak moet.

Pluk
Alison

Deed je dat voor corona ook zo, die begeleiding? Ik heb dat bij beide kinderen ook een aantal jaren gedaan in ‘normale’ tijden. Totdat ze een jaar of vijftien werden, toen wilden ze het niet meer. De een redde het zelf, de ander hebben we toen op huiswerkbegeleiding gedaan. Maar dat haalt het niet bij huiswerkinstituut mamma ;).

AlisonH
Pluk

Ja, ook wel. Iets minder intensief omdat het toen niet zo opviel als je een keer je huiswerk niet maakte. Nu moet echt alles ingeleverd worden en vlieg je er direct in als je het niet maakt. Ik ben zelf als docent ook al wat minder gaan controleren want de leerlingen worden er knettergek van en ik ook. Ze maken normaal ook wel eens hun huiswerk niet, of letten slecht op in de les. Zelfs bij mij :-)

Pluk
Grappig

Ik zou een beetje meer controle helemaal niet zo erg vinden :) Hier wordt wel steeds meer gecontroleerd. Het thuisonderwijs gaat steeds beter, leraren zijn actiever lijkt het. Maar het overzicht is nog steeds zoek.

Pluk
Geen zittenblijven
Tamar
ondersteuning

kregen we hier toch al niet, terwijl zoon een officiële diagnose heeft. Dus mocht ik de keus krijgen (wat ik niet denk), dan gaat zoon over en haal ik volgend jaar mijn laatste diploma.

Bo
keuze?

Ik heb niet het idee dat ouders bij ons die keuze krijgen. Anders zou ik zeker voor overgaan kiezen omdat mijn zoon dan zijn profiel heeft en van de lastige vakken af is.

AlisonH
Pluk

Haha ik controleerde in het begin echt ALLES. Nu houd ik vooral de online leeromgeving in de gaten en stel vragen in de les. Af en toe een quiz in de klas, dan haal je degenen die echt niks uitvoeren er ook wel uit.

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.