Home » Forum » Geen sociale huur voor werkende jongeren

Geen sociale huur voor werkende jongeren

73 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Sancy
Sinbads vrouw

Hier zijn niet zo veel bruggen, maar ik zal een wegwijzer in het bos zetten naar mijn schuilhut.

🎶🎵Sinbads vrouw🎵🎶
Lanza:wat is nu precies jouw

Probleem met feit dat er studenten zijn die ergens wonen waar ze huurtoeslag krijgen?

Lanza
Dat is niet het probleem

Ik vind het alleen frappant dat mensen denken ergens recht op te hebben, terwijl ze zelf geen geld verdienen.

Melisse
Lanza

Ik zal mijn oma straks even zeggen dat ze met spoed haar AOW terug gaat betalen. Wat denkt ze wel niet? Zomaar AOW opstrijken terwijl ze haar hele leven nog geen geld heeft verdiend....

Lanza
Jouw oma mocht

waarschijnlijk niet werken, zo ging dat nog vroeger, dan werd je eervol ontslagen (als je werk had en je kreeg kinderen). Die generatie kan er dus weinig aan doen. De generatie erna kreeg al veel meer kansen, maar ook daar was er niet altijd een mogelijkheid voor opvang en dergelijke, dus veel vrouwen konden maar beperkt werken.

Voor de generatie die nu kinderen heeft is dat een ander verhaal. Voor hen is het echt een keuze om te stoppen met werken en dan vind ik dat je het inderdaad samen mag oplossen en dus niet van alles afwentelen op de werkende bevolking.

Melisse
Lanza

De discussie hier gaat over huurtoeslag en werkende jongeren en studenten.
Werkende jongeren werken dus gewoon en wentelen niet alles af op de werkende bevolking.
Studenten volgen een opleiding zodat ze straks tot de werkende bevolking kunnen toetreden en maken gewoon gebruik van hun rechten. Waarom zouden de Nederlandse wetten/regels niet voor studenten gelden?

Mach
Lanza en Melisse

Inderdaad, studenten lenen zich een enorme schuld omdat de basisbeurs is afgeschaft. Betalen ze straks allemaal weer terug . En in de tijd dat ze studeren zullen ze ergens moeten wonen. En in ons geval is de afstand tot het ouderlijk huis zo groot dat dat geen optie is.
En eh, werken tijdens de studie leverde vorig jaar mijn dochter een klein beetje extra op. Toen huurde ze nog die oude meukkamer met slakken in Lle plinten. Maar nu tijdens de master van geneeskunde, de coschappen dus, is dat volstrekt onmogelijk. Gelukkig heeft ze nu minder woonkosten en een fatsoenlijk huis.

Niki73
Werken

Ze doet haar coschappen, ze werkt zich helemaal te pletter. Nachtdiensten en alles. Maar volgens Lanza kan ze er best nog een baan naast hebben. Tuurlijk joh.

Wendelmoed
Recht op hebben

Dus als je genoeg geld verdient dan heb je recht op huurtoeslag maar heb je het niet nodig, en als je niet genoeg verdient zou je er geen recht op hebben, ook al heb je het nodig?
Dat pleit er wel een beetje voor om de huurtoeslag maar gewoon af te schaffen?

Lanza
Lezen is nog een hele kunst

Ik heb alleen moeite met het idee dat iemand die geen geld verdient, recht denkt te hebben op een woning (tenzij diegene ziek is/ gehandicapt). Dat recht is er niet in Nederland. Je zal toch echt iets moeten doen voor dat dak boven je hoofd. Niks geks aan.

Ik had het niet over huurtoeslag.

🎶🎵Sinbads vrouw🎵🎶
Lanza: Recht op een woning in nederland

1.

Toelichting

De overheid moet maatregelen nemen om de volksgezondheid te bevorderen. De wetgever heeft daarom een aantal wetten gemaakt zoals de Gezondheidswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet publieke gezondheid.

Woonruimte is een primaire levensbehoefte van de mens. Daarom moet de overheid er voor zorgen dat er voldoende woonruimte is. De wetgever heeft dat uitgewerkt in de Woningwet en de Huisvestingswet. Het gaat overigens niet alleen om het aantal woningen, maar ook om de kwaliteit van de woningen.
De overheid moet er voor zorgen dat burgers zich maatschappelijk en cultureel kunnen ontplooien en van hun vrije tijd gebruik kunnen maken.
2.

Formele toelichting

Over de overheidszorg op het terrein van de volksgezondheid handelt het eerste lid van artikel 22. Er zijn diverse wetten van toepassing, zoals de Gezondheidswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet publieke gezondheid.
Het tweede lid betreft de overheidszorg voor de woongelegenheid. De bevordering van voldoende woongelegenheid is een taak die ziet op een van de primaire levensbehoeften van de mens. Dit is onder meer uitgewerkt in de Woningwet en de Huisvestingswet. De term voldoende woongelegenheid die dit artikel bezigt, betreft niet alleen een voldoende aantal woningen, maar eveneens de kwaliteit van de woningen.
In het derde lid wordt aan de overheid de opdracht gegeven voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
3.

In eenvoudig Nederlands

De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen gezond is en blijft.
De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen een woning heeft.
De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en van zijn vrije tijd kan genieten.
Uitleg
Net als bij werk en inkomen geldt voor je gezondheid dat je zelf moet proberen gezond te blijven. Wel kan de overheid je daarbij helpen. De overheid kan bijvoorbeeld:
-
goede informatie geven over gezond leven;
-
zorgen dat er genoeg goede dokter en ziekenhuizen zijn;
-
zorgen dat ons eten en drinken schoon en gezond zijn.
Ook moet de overheid proberen ervoor te zorgen dat er voor iedereen een goede en betaalbare woning is. Maar je kunt geen woning van de overheid eisen.
Het derde deel van dit artikel betekent dat de overheid moet proberen te zorgen voor voldoende musea, theaters, en sportvelden en sporthallen.
Bron: De Grondwet in eenvoudig Nederlands
2.

4.

Achtergronden

5.

Literatuur

-
-
Wetenschappelijk
-
Grondrechten en rechtsbescherming in Nederland, P.W.C. Akkermans, C.J. Bax, L.F.M. Verhey, 3e druk,
Artikel 22 Grondwet, blz 134.
-
De Grondwet onder redactie van P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek, Artikel 22, blz. 348 t/m 353.
-
Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, Sociale grondrechten, blz 445 t/m 462.
6.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over volksgezondheid, sport en huisvesting binnen, zoals:
Wat doet de overheid om mensen meer te laten bewegen?
Wat is een woningbouwcorporatie?
Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).
7.

Onderwijsopdrachten

..
8.

Ontwikkeling artikel

1798
Artikel 62: Bevordering gezondheid der Ingezetenen
Zij strekt, insgelijks, door heilzame wetten, haare zorg uit tot alles, wat in het algemeen de gezondheid der Ingezetenen kan bevorderen, met wegruiming, zooveel mooglijk, van alle belemmeringen.
1983
Artikel 22: Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
1.
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2.
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3.
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
1987: art 22, 1995: art 22, 1999: art 22, 2000: art 22, 2002: art 22, 2005: art 22, 2006: art 22, 2008: art 22, 2017: art 22, 2018: art 22

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbtnluowp/artikel_22_volksgez...

Mach
Lanza

Waar moeten al die studenten dan vlgs jou verblijven? Geen recht op woning? Wel op een kamer? Is een studio van bv 24m2 vlgs jou een woning? Of een kamer? Mijn jongste bewoont 24m2 studio, is 20 jaar maar ook daar is huurtoeslag mogelijk. Huur is 410 kaal. Huurtoeslag 195 euro per maand. Sorry ik heb het niet bedacht. Maar deze (studie) stad heeft als beleid de klassieke studentenhuizen af te bouwen lees geen vergunningen meer verlenen. Wel geven ze vergunningen voor studio”s in soorten en maten met huurtoeslag. Gewoon vlgs de wet. Las vandaag net dat er weer twee torens met dit soort kleine studio’s waren opgeleverd voor meer dan 400 studenten en werkende jongeren. Fijn toch! De woningnood was enorm onder studenten. Komt toch wat lucht hierdoor.

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.