Algemeen Ouderschap Algemeen Ouderschap

Algemeen Ouderschap

Lees ook op

Jeugdzorg

https://www.youtube.com/watch?v=H8_gokwBvrs

Jongetje door 3 agenten opgehaald ondanks dat moeder in hoger beroep gegaan is tegen de UHP.

Gelukkig een moeder die het in de openbaarheid gooit. Laat maar zien.
Geen hulp maar justitie.


AnneJ

AnneJ

06-12-2016 om 17:35 Topicstarter

Alle gezondheidsinformatie bij elkaar

http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/gez_onderz_2016/

Dochter wordt gestalkt door de GGD wat betreft een 18 plus onderzoekje naar leefstijl en dergelijken.
Dus ging ik maar weer eens op zoek waar dat dan weer over gaat.
In Amsterdam, en mogelijk daarbuiten, komen we dus allemaal aan de beurt.
In een klap geeft iedereen al zijn/haar gegevens. Zonder EPD, zonder landelijk Schakelpunt, gewoon in een klap alle gegevens van alle Amsterdammers in een groot bestand.
Want: "Hoe meer mensen meedoen, des te beter kunnen we de gezondheid van de bevolking in kaart brengen."

Je kunt een bon van 100,- euro winnen als je meedoet.
Overigens heb ik het het onderzoekje van dochter nog niet kunnen vinden. Dit hele onderzoek is voor 19 jaar en ouder.

Ja, ook ontvangen

Mijn man heeft reeds 3 brieven voor een dergelijke vragenlijst ontvangen. Hup, alledrie in de prullenbak. Hij staat niet in een ggz-systeem en is 50plus.
Oftewel, neem de brief niet te persoonlijk. Anders hadden jij en ik er wel één gekregen, als te betrokken ouders.

AnneJ

AnneJ

06-12-2016 om 21:31 Topicstarter

Hm Flanagan

Uit welk bestand hebben ze je man dan wel opgevist? Ik denk trouwens uit de basisadministratie. GGD is van de gemeente.
Bovendien hebben die vragenlijsten een streepjescode die wel persoonlijk is.

AnneJ

AnneJ

06-12-2016 om 21:33 Topicstarter

Overigens

Zou ik niet meedoen aan zo'n onderzoek. je staat geregistreerd en er kan een moment komen dat ze de premie van de zorgverzekering afhankelijk gaan maken van jou 'leefstijl'. Veel mensen vinden dat wel een ideetje.
En dan is jou profiel vast binnen.

AnneJ

AnneJ

06-12-2016 om 22:32 Topicstarter

Thuiszitters: morgen bij Zembla, 21.15u op NPO2

http://www.npo.nl/zembla/07-12-2016/VARA_101380437

"Ieder kind dat thuis zit en geen onderwijs krijgt, is er één te veel. 'Dat zei staatssecretaris Dekker van Onderwijs in Zembla, anderhalf jaar geleden. Hij verklaarde de oorlog aan de inmiddels tienduizend kinderen die niet naar school gaan. Wat heeft de staatssecretaris tot nu toe bereikt? Er is een thuiszitterspact met schoolbesturen en gemeenten: elke thuiszitter moet een passende onderwijsplek krijgen. Oud-kinderombudsman Marc Dullaert toert door het land om de boel aan te jagen. Maar ondertussen stijgt al vijf jaar achtereen het aantal kinderen dat door een lichamelijke of psychische beperking niet meer naar school gaat. Ze worden niet leerbaar genoemd en het zijn er al vijfduizend. Hoe kan dat? Zembla onderzoekt opnieuw het dossier thuiszitters."

http://www.ad.nl/nieuws/onderwijsraad-scholen-bieden-nog-geen-goede-zorg~a4e741ad/

"Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, is nog niet in elke regio een school te vinden die zich heeft gespecialiseerd in die benodigde begeleiding. Scholen zijn vooral bezig om ouders en leerlingen duidelijk te maken welke hulp ze niet kunnen bieden, in plaats van dat ze hun personeel opleiden om bijvoorbeeld kinderen met adhd of autisme in het reguliere onderwijs een plek te kunnen geven."

"Het idee was dat in elke regio een school zou zijn die bijvoorbeeld is gespecialiseerd in onderwijs aan kinderen met autisme, adhd of diabetes. Zo hoeven niet alle scholen met alle specifieke hulpvragen te kunnen omgaan, maar moet er altijd een school zijn die een specifieke groep leerlingen begeleiden"

Hier wordt de school voor kinderen met autisme weggepoetst door er een dumpschool voor het samenwerkingsverband van te maken.
Misplaatst geval van Weer Samen Naar School, onder beroerde omstandigheden van meer leerlingen per fysiek te kleine klas met leerlingen die niet matchen.

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2016/passend-onderwijs/item7482

"Geen dekkend ondersteuningsaanbod

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. Zowel reguliere als speciale scholen zijn opgenomen in deze regionaal georganiseerde samenwerkingsverbanden. Scholen zijn echter terughoudend om zich in een bepaald type aanbod te specialiseren. Een deel van de leerlingen heeft daardoor geen toegang tot de benodigde specialistische ondersteuning. Een grotere variatie aan ondersteuningsvormen is nodig om alle leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden."

Anne #994

Dat denk ik ook, willekeur als inwoner in gemeente Amsterdam. Ze kunnen je niet verplichten.

Li

Li

07-12-2016 om 11:25

Hier hoorde ik man laatst aan de telefoon hierover. Ze bellen er dus ook nog achteraan en zo te horen kostte het nog moeite om van ze af te komen ook. Uiteindelijk legde man uit dat hij wist hoe het werkt met al die gegevensbestanden en dat dit gesprek nu was afgelopen. Niks voor hem, zo.

AnneJ

AnneJ

07-12-2016 om 13:35 Topicstarter

Ook kinderen hebben rechten in onze rechtstaat

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z22895&did=2016D46827

Naar aanleiding van het voorstel van Van Rijn om maatregelen van de Raad voor de Kinderbescherming niet meer te toetsen bij de Kinderrechter, dan alleen als de ouders daar een zaak over aanspannen.
De motie is aangenomen. Wacht op de reactie van de minister.

"MOTIE VAN HET LID KLEIN
Voorgesteld 1 december 2016
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ook kinderen rechten hebben in onze rechtsstaat, en dat alle beslissingen die betrekking hebben op jeugdbescherming door een rechter genomen dienen te worden; constaterende dat de Minister momenteel een plan uitwerkt dat juist voorstaat dat voortaan de Raad voor de Kinderbescherming – dus zónder tussenkomst van een rechter – een dergelijk besluit mag nemen; constaterende dat het argument hiervoor – dat namelijk momenteel in 90% tot 95% van de gevallen de adviezen van de raad door de rechter worden overgenomen – onzinnig is omdat een onafhankelijke rechterlijke toets een fundamenteel recht is voor iedereen, en dus ook voor alle kinderen; overwegende dat het absoluut onwenselijk is dat een dergelijke maatregel kan betekenen dat voortaan de overige gevallen – de overige 5% tot 10% – als gevolg van het ontbreken van een onafhankelijke rechterlijke toets in een mogelijk onterechte veroordeling eindigen; overwegende dat een dergelijk plan helemaal niet strookt met het uitgangspunt dat de Minister voor zichzelf schetst, te weten «het belang van het kind staat voorop»; verzoekt de regering, met onmiddellijke ingang te stoppen met de verdere uitwerking van dit plan zodat de besluitneming over jeugdbeschermings-maatregelen blijft liggen waar hij hoort, te weten bij de rechterlijke macht, en gaat over tot de orde van de dag.
Klein"

http://www.vrijzinnigepolitiek.nl/home/2YbjRBWG0MKIOOIqSC6aKC

mirreke

mirreke

07-12-2016 om 13:38

Motie aangenomen

een motie in een wet opnemen is toch niet verplicht? Dacht ik ergens ooit te hebben gelezen?

Maar toch: gelukkig is de tweedekamer niet blind of doof...

AnneJ

AnneJ

07-12-2016 om 13:57 Topicstarter

Kiezen

Dat wordt nog lastig kiezen in maart. Loes Ypma (Passend Onderwijs), Mona Keizer (jeugdhulp) of Norbert Klein.

http://www.stemmentracker.nl/

Met deze stemwijzer kun je beoordelen welke partijen de afgelopen jaren gestemd hebben zoals je zelf gestemd zou hebben. Op bewezen diensten dus, niet op partijprogramma's die nog waargemaakt moeten worden.

mirreke

mirreke

07-12-2016 om 16:40

Het is duidelijk

ik moet SP stemmen...

weet je het zeker

Van de eerder genoemde website uit het programma van de SP:
"We bestrijden de marktwerking in de jeugdzorg: de zorg voor jongeren wordt alleen aangeboden door instanties die onder toezicht staan van de inspectie. Particuliere zorgverleners – die vaak nauwelijks verantwoording hoeven af te leggen over hun hulpverlening – laten we niet meer toe."

Het is nu al bijna onmogelijk om een zelfgekozen hulpverlener vergoed te krijgen door de gemeente, het lijkt me geen winst als dat helemaal onmogelijk gemaakt wordt.

AnneJ

AnneJ

07-12-2016 om 18:37 Topicstarter

Nine Kooiman

Bij de SP zet Nine Kooiman, overigens ook Fleur Agema van de PVV, zich geweldig in voor het dossier jeugdhulp. Helaas kiezen ze voor het steeds verder uitbouwen en verfijnen van een perfide bouwwerk voor jeugdhulpverlening die meer gebaseerd is op kindermishandelingssiganlering, alles, zelfs zorg, is per slot 'kindermishandeling'. En daar zou je toch juist vanaf willen.
De rest blijft ook sleutelen maar heeft wel al sporen verdiend.
Mona Keizer oa. door de route naar de jeugd ggz via de huisarts open te houden en Loes Ypma door Passend Onderwijs kritisch te volgen en daar aanpassingen in te eisen die ook recht doet aan kinderen met hun ouders.

Li

Li

07-12-2016 om 19:12

en

norbert klein? Wat is zijn claim to fame?

Forumbeheer Ouders Online

Forumbeheer Ouders Online

07-12-2016 om 19:15

1000

Beste forummers,

Sinds het nieuwe forum laten we draadjes niet langer worden dan 1000 reacties. Zouden jullie een nieuw draadje willen openen met de titel 'jeugdzorg 2' met een verwijzing naar dit draadje?

Met vriendelijke groet,

Forumbeheer Ouders Online

mirreke

mirreke

07-12-2016 om 19:23

Ik vond het ook raar...

vandaar dat ik het schreef...

AnneJ, aan jou de eer? draadje drie in deze serie...

Reageer op dit bericht

Je moet je bericht bevestigen voor publicatie, je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.