Home » Forum » Jeugdzorg 3

Jeugdzorg 3

352 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
AnneJ
De huidige kwestie: familie in Polen

https://thejjreport.com/world-news/australian-couple-abduct-severely-aut...

Er is een Europees opsporingsbericht vanuit Nederland naar Polen. De ouders van Martin hebben een verzoek gedaan aan de Poolse overheid voor Asyl.

Het is de wereld op zijn kop. Een weinig rechtstatelijk land waar recent allerlei instanties hun onafhankelijkheid hebben verloren komt op voor de rechtstaat van een kind.

Het recht om bij zijn ouders op te groeien en begeleiding en onderwijs te krijgen bij zijn autisme.

Het zou mooi zijn als 'jeugdbescherming' hier een oplossing zou weten. Het gaat om het kind toch? En niet om gezichtsverlies?

AnneJ
Pleegzorgheld!

https://www.1limburg.nl/inval-bij-pleegmoeder-ell-11-jarig-meisje-onvind...

Het is weer hommeles bij pleegmoeder Veronica Jong die al vaker in het nieuws is geweest omdat zij opkomt voor 'haar' kinderen.

Nu is het ineens helemaal menens want alle kinderen zijn opgehaald.

Binnenkort voor de rechter, zien of die er nog iets van heel laat. Als iemand haar sporen verdient heeft.......

AnneJ
De waarschuwing

https://www.youtube.com/watch?v=QHhLcy-qRhE&feature=youtu.be

Dit gebeurt nu in Nederland. Het kan in jou familie- of vriendenkring gebeuren.

Kindermishandeling door instanties namens onze overheid. Op grond van opgeklopte subjectieve roddel. Of om de andere ouder die zich misdragen heeft toegang te geven.

V@@s
uitspraak rechtbank

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:2956

Ik vind de uitspraak toch behoorlijk gemotiveerd over komen in de zaak van dat 3 jarige meisje. Heel triest voor alle betrokkenen, dat wel.

V@@s
ik heb de video trouwen gemeld bij youtube

De eerste video is de oma in beeld, dat is haar keus, maar die tweede video met dat meisje vol in beeld, dat kun je niet maken als ouders. Voor haar is deze situatie sowieso verschrikkelijk. Overigens als ik de video zie begin ik wel te snappen dat dit de enige mogelijkheid was. Ik vind de agenten heel geduldig en zorgvuldig.

Voor het meisje wat het veel fijner geweest als ze niet gewacht hadden totdat ze gehaald werd, maar dat ze haar zelf weggebracht hadden.

AnneJ
De uitspraak - dramatisch voor het kind voordeel voor vader

Gezien de motivatie van de rechtbank kun je je op (uitsluitend) juridische gronden voorstellen dat deze beslissingen zijn genomen, gezag bij beide ouders, verplaatsing naar een neutraal pleeggezin waar transitie zal plaatsvinden naar het (nieuwe) gezin van vader.

Gezien de consequente weigering van de moeder, geholpen door oma, om elk contact met vader aan te gaan op grond van traumatische ervaringen met de vader, die niet objectief bewijsbaar zijn, een veel voorkomend euvel in deze zaken, kan de rechtbank niet anders dan vader rechten geven, maar kan de moeder gelijk hebben in haar beoordeling. En wat betekent dat dan voor dit driejarige meisje?

"Door de moeder en de oma is geen verzoek gedaan tot het vaststellen van een zorgregeling, zodat de rechtbank geen regeling kan vastleggen. Wel vindt de rechtbank het van belang om daar iets over te zeggen, vooral gelet op wat de oma en de moeder (bij monde van haar advocaat) daarover hebben verklaard op zitting. Zij hebben namelijk verklaard dat zij zich waarschijnlijk geheel zullen terugtrekken uit het leven van [minderjarige 1] bij een wijziging van de hoofdverblijfplaats en/of een uithuisplaatsing."

Er zijn grenzen wat een mens aankan, zeker ook een ouder. Zelf heb ik ook overwogen om, indien mijn kinderen werkelijk uithuisgeplaatst zouden worden, het contact te verbreken, omdat je het lijden van je kind niet aan kunt. En in ons geval, kinderen met autisme, de verwachting had dat gezien de al bestaande problemen, kinderen reageren zich thuis extreem af vanwege overprikkeling, deze angst en spanning bij de kinderen zo zou toenemen dat, terwijl dit al de reden was om hulp te zoeken bij de thuissituatie, deze situatie door UHP onhoudbaar zou worden.

Je moet je voorstellen wat de angst van deze moeder zal zijn dat zij, bij welke omgangsregeling dan ook met haar kind, de voortdurende vraag om terugplaatsing van een volgens moeder slechte situatie bij vader, door haar kind, moelijk zal kunnen verdragen omdat zij daar niet aan zal kunnen voldoen en daarmee haar kind in de steek laat. Iedere keer weer.

Het scheiden van kind en verzorgende ouders, moeder en oma, is bovendien een onvoorstelbaar trauma. Omdat vader aangeeft zijn dochter wel in staat te stellen contact te onderhouden met oma en moeder krijgt hij het gezag en uiteindelijk, na de transitie via het pleeggezin, de hoofdverblijfplaats. Tegen het advies van de Raad.
"Daarmee wijkt de rechtbank af van het advies van de Raad. De Raad heeft namelijk geadviseerd om [minderjarige 1] toch bij de moeder en oma te laten wonen. "

Hoewel ik het besluit in juridische termen begrijp, begrijp ik niet hoe hier met het 'belang van het kind' omgegaan wordt. Liever een trauma nu, dan uitstel van contact met vader tot later. Met de kans dat moeder en oma, en omstanders, gelijk hebben en vader emotioneel en lichamelijk schade toebrengt door zijn wil af te dwingen ongeacht de gevolgen. Vergelijkbaar met zijn standpunt dat het gijzelen van de moeder met lijfsdwang en overdracht van kind naar hemzelf opties zijn. Zonder de gevolgen voor het kind te zien.

"Als rechtvaardiging voor deze houding voert de moeder aan dat zij zeer negatieve ervaringen heeft met de vader en dat zij [minderjarige 1] daarom tegen hem wil beschermen."

De kans dat je hier wederom te maken hebt met een mishandelende vader die desondanks juist gezag krijgt over de kinderen, een situatie die wereldwijd tot grote angst en spanning leidt bij de 'normale' ouder en bij de kinderen, lijkt mij hier dan ook levensgroot aanwezig.

We hebben daar als samenleving geen antwoord op. En deze rechtbank heeft het antwoord van de vaderbeweging: moeder en kind dwingen met gijzeling en dwangsommen, als een realitische optie gehanteerd. Liever een kind nu ernstig traumatiseren dan dat het haar vader niet kent en geen kans krijgt om de eigen identiteit met vaders kant te ontwikkelen. Helaas krijgt het nu van beide kanten een onveilige situatie mee. Of je dan nog je eigen identiteit kunt ontwikkelen. Dat wordt traumahulp achteraf.

http://www.gevolgenvanvalseaangifte.nl/meest-moeilijke-scheidingen-veroo...

Nog een puntje. Vader had geen gezag, zou dat van moeder ook niet krijgen. Nadat de rechtbank de vader eerst gezag had toegestaan werd er daarna geoordeeld dat beide gezaghebbende ouders een conlict hebben, dat niet door beiden opgelost wordt en dat door de rechtbank derhalve beslist wordt.

Wederom juridische versimpeling waar een wereld achter schuilgaat.

Dit is een waarschuwing aan ouders met een partner met een psychische conditie, die tot drama thuis leidt, dat de rechtbank daar niets mee kan. Zoals ik zelf al gewaarschuwd was door mijn advocaat, die in een vorig leven psycholoog was.

V@@s
ik vind het verschrikkelijk wat dit kind wordt aangedaan

Door moeder en door oma. Zelfs al was het voor de moeder te lastig om haar kind weg te brengen, dan had oma dat toch kunnen doen? Zodat het hele drama met de politie niet nodig geweest was?

Ook daarvoor al hadden ze andere besluiten kunnen nemen. Na al die verloren rechtszaken hadden ze kunnen weten dat het hier op uit zou draaien. Het was het voor het meisje veel fijner geweest om de omgang langzaam op te bouwen. Die kans was er ook, de eerste uitspraak was blijkbaar maar 2 uur.

Maar na zoveel niet opgevolgde uitspraken van de rechter kan ik me voorstellen dat het vertrouwen weg is dat dat nog gaat gebeuren. Zeker omdat de moeder niet eens zelf naar de rechtbank is gekomen. Dat wekt ook niet de indruk dat ze stabiel is.

De vader heeft 3,5 jaar gevochten voor dit kind, zonder daar een publieke zaak van te maken, zonder haar privacy te schenden.

Ik hoop echt dat er een toekomst is voor dit meisje waarin ze contact kan hebben met beide ouders.

AnneJ
Keuze

Hier wordt door de rechtbank een keuze gemaakt tussen de ouders. Voor vader, tegen moeder. De consequenties zijn voor het driejarige meisje.
Handhaving van de status quo had het meisje een trauma bespaard.

AnneJ
Defence for Children: zoekt kinderen voor onderzoek over UHP

https://www.kinderrechten.nl/oproep-kinderen-en-jongeren-gezocht-voor-ee...

" 28 juli 2020

Medewerkers van Defence for Children zijn voor een onderzoek benieuwd wat kinderen en jongeren van hun uithuisplaatsing vinden. We willen graag weten hoe het contact tussen kinderen en ouders tijdens de eerste maanden van de uithuisplaatsing is gegaan. Ook willen we graag onderzoeken of ouders voldoende hulp en ook de juiste hulp hebben gekregen zodat een kind weer terug naar huis kon. We gaan ook praten met ouders, hulpverleners, advocaten en andere professionals.

Uiteindelijk wil Defence for Children advies geven aan volwassenen en mensen in de politiek, zodat de situatie van kinderen die uit huis zijn geplaatst wordt verbeterd en dat het aantal uithuisplaatsingen wordt verminderd. We zouden het leuk vinden jou (anoniem) een aantal vragen te stellen over jouw ervaringen en ideeën!"

ElenaH
AnneJ

'Handhaving van de status quo had het meisje een trauma bespaard.'

Maar dan was de moeder beloond voor fout gedrag, en zouden andere moeders hieruit de conclusie kunnen trekken dat zij ook wegkomen met het buiten spel zetten van de vader. Dat levert ook een trauma op, voor veel meer (nieuwe) kinderen.

AnneJ
Fout?

We kunnen niet beoordelen dat dit fout gedrag is. Er zijn redenen waarom moeder haar kind al vanaf de geboorte weghoudt bij de vader. Dat geeft ze ook aan.
En bovendien al is moeder daarin fout zou zijn, moet dit kind daar dan onder lijden? Voor zo'n kortzichtige, mogelijk aan het onderwijs ontleende, argumentatie van gelijke monniken gelijke kappen? Men zal er eens rechten gaan ontlenen in een knelsituatie?

ElenaH
AnneJ

'En bovendien al is moeder daarin fout zou zijn, moet dit kind daar dan onder lijden? '

Het kind lijdt altijd in zo'n situatie, omdat het alternatief is dat ze haar vader nooit ziet.

AnneJ
Ja, en ElenaH

De gevolgen van het niet zien van vader zijn veel diffuser en onduidelijker dan een kind van 3,5 jaar nu traumatisch wegrukken uit een vertrouwde omgeving. Of het oorlog is!
Dit is een acuut trauma. Dat lijkt me echt onnodig.

Maar goed. Je hebt gewoon geen verweer. Zo gaat dit. Soms gaat de rechtbank mee in het advies van de RvdK en dat kan ook alle kanten opgaan. In dit geval werd een meer principieel standpunt door de rechtbank ingenomen.

Niemand kan de pijn beoordelen die dit nu veroorzaakt. Een kind dat geen vertrouwd houvast meer heeft.

De kans op lijden lijkt mij nu maximaal. Niet alleen een dramatische ontvoering en verplaatsing naar een andere opvoeder. Maar als moeder gelijk heeft ook naar een opvoeder die zich niet kan inhouden tegenover anderen zonder zijn wil af te dwingen, hoe dan ook.

Je kindertijd is zo wel een tranendal met weinig uitzicht op een goede afloop.

tsjor
Beoordelen

‘We kunnen niet beoordelen dat dit fout gedrag is.‘ AnneJ over de moeder. Maar AnneJ, je neemt de uitspraken van moeder over vader zonder meer voor waar aan: een mishandelende vader die nu het kind krijgt, zeg je. Die beoordeling geef je wel.

Tsjor

AnneJ
Ja Tsjor

Die mogelijkheid, van een mishandelende vader, bestaat helaas.
En we kunnen het verschil niet maken.
Dus de kans dat het kind grosso modo beter af is zonder ingreep dringt zich op.

AnneJ
Vooral Tsjor

Omdat er nu twee volwassenen al met instemming van omstanders en zelfs van de RvdK zorgen voor een goed opvoedingsklimaat voor het meisje. Ze heeft het nu goed.
En dat ga je kapotmaken vanwege een onzekere toekomst.

AnneJ
Facebook

https://www.facebook.com/Breng-Lily-Mae-Thuis-104096091403530/

Vanaf de rechtzaak heeft de moeder een facebookpagina aangemaakt. De moeder en oma zijn niet continu in de media geweest. Dat is een uiterste noodgreep nadat Lilly Mae haar veilig thuis verloor door een traumatische uithuisplaatsing.

V@@s
dan manier waarop de uithuisplaatsing gegaan is

is toch echt de keuze van moeder en oma. Dat vreselijke filmpje dat online staat wekt wat mij betreft vooral de indruk dat de rechter een juiste keuze gemaakt heeft. Hoe verschrikkelijk dit ook is.

Dit filmpje zal ook echt het hoger beroep niet helpen.

AnneJ
Natuurlijk niet Vaas

Moeder en oma kiezen niet voor de UHP en voeren die ook niet uit. Die uitvoering is in handen van mensen die zich beroepen op de uitspraak van de rechter en dan hun dramatische werk doen.
Dat is geen keuze. Je kiest hier niet voor. Moeder is getraumatiseerd door het gedrag van vader en wil haar kind beschermen daartegen en zou dan mee moeten werken aan een UHP? Kom zeg.

ElenaH
AnneJ

'Die mogelijkheid, van een mishandelende vader, bestaat helaas.'

Die van de liegende moeder ook. En dat is ook enorm beschadigend voor een kind, kan ik je vertellen.

AnneJ
Goed gedaan

Moeder en oma geven foto's mee en geven haar mee dat als ze aan haar oma en moeder denkt dat die dan bij haar zijn. Moeder en oma kunnen dit niet tegen houden.

ElenaH
Hemeltje lief

'Moeder is getraumatiseerd door het gedrag van vader en wil haar kind beschermen'

Het is niet háár kind, maar hún kind.

En vader wil het kind beschermen tegen de leugens van moeder, wellicht.?!?!

AnneJ
Dat zijn anderen Elena

Je kunt niet alle gezinnen op een hoop gooien Elena. Er zijn hier genoeg aanwijzingen dat Lilly Mae het goed heeft. Ook volgens omstanders, buren, de huisarts en zelfs de RvdK.
Al vanaf haar geboorte.
Al heeft de moeder het gedrag van vader aangedikt. Een kind zo traumatiseren gaat toch niet? Dan maar liever zonder vader tot ze oud genoeg is.
Van een liegende moeder heeft Lilly Mae nog geen dag last gehad. Dat is alleen maar lastig voor vader. Die later uit mag leggen waarom hij Lilly Mae op deze manier uit haar veilige wereld heeft gehaald om geplaatst te worden in een voor haar onbekend gezin met een stiefmoeder en een nieuw zusje.
Omdat hij zoveel van haar houdt. Jaja.

V@@s
het hoeft niet zo

De uithuisplaatsing is geen keuze, de manier waarop wel. Je kunt toch veel beter gewoon je kind zelf brengen, veel minder traumatisch dan dit.

Heb je je verdiept in de uitspraak? Hier was geen goede keuze meer voor het kind.

V@@s
naam kind niet gebruiken

Verder wil ik je vragen om de naam van dit meisje niet meer te gebruiken. Haar privacy is al meer dan genoeg aangetast. Dat hoeven we hier niet erger te maken.

AnneJ
De goede keuze

De goede keuze was hier geweest het kind bij moeder en grootmoeder te laten.
Onverlet dat meer pogingen ondernomen zouden kunnen worden om contact tussen vader en kind te leggen, onder toezicht bijvoorbeeld. En anders maar niet.
Dit kan niet. Dat is een keuze zonder rekening te houden met de emotionele staat van het kind dat haar hele wereld kwijt raakt. Ach, ja, er zijn ergere dingen toch?

AnneJ
Advocaten

Vader mag moeder eerst kapot procederen en blut vanwege de opgelegde dwangsommen. Het is wel de moeder van je kind.
Alles om zelf in het 'bezit' te komen van je kind.
Daar heeft liefde voor je kind niets mee te maken. Alleen eigenaarschap.
De vertegenwoordiging is ook al zo'n dingetje. Niemand weet er weg mee of je wordt gewoon niet vertegenwoordigd. Men gaat mee met degene met de meeste dwangmatige eisen.

In dit soort zaken doe je het altijd fout. Als je iedereen te vriend wil houden tenminste.
Het kind had hier leidend moeten zijn. Je verstoort haar wereld niet op deze manier.

AnneJ
Grootsheid

Ik hoop dat de vader in het licht van het lijden van het meisje, dat hij nu, in het pleeggezin, onder ogen ziet, en dat ook het pleeggezin doordringend meemaakt, dat hij de rechter vraagt om het meisje zo spoedig mogelijk terug te geven aan haar moeder.
Omdat hij het lijden van zijn dochter zelf niet aan kan zien.

Maar ja, zo'n grootmoedige daad is veel gevraagd. Daarvoor moet je je eigen ego opzij zetten en het welzijn van je kind voorop.

tsjor
Grootmoedige daad

Bedoel je met grootmoedige daad, dat hij zijn kind moet opgeven?

Tsjor

AnneJ
Tijdelijk Tsjor

Omdat het middel erger is dan de kwaal zou vader er verstandig aan doen om tijdelijk af te zien van gedwongen contact. Maar wel vrijwillig contact blijven aanbieden.
Een kind wordt ouder en kan uiteindelijk op eigen benen naar haar vader.
Dat is toch geen opgeven?

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.