Home » Forum » Jeugdzorg 3

Jeugdzorg 3

Heeft je baby moeite met doorslapen?

Met deze tips heb je gauw weer een fijne dromer in huis!

634 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
AnneJ
De rechtzaak voor veiliger scholen

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1...

Je vraagt je wel af hoe het recht op gezondheid te rijmen valt met de dwang tot schoolplicht mits gezondheidsproblemen, beoordeeld en afhankelijk van 'enige coulance' van de leerplicht.

" De voorzieningenrechter merkt nog het volgende op. Het dossier van deze zaak bevat voorbeelden van correspondentie van leerplichtambtenaren met ouders, waarin wordt gedreigd met strafrechtelijke vervolging en inschakeling van de Raad voor de Kinderbescherming. Hoewel de voorzieningenrechter uit het betoog van eisers niet de indruk krijgt dat op grote schaal wordt vermeden om een redelijk gesprek aan te gaan, spreekt het wel voor zich dat leerplichtambtenaren in dezen enige sensitiviteit tonen. Het is alleszins begrijpelijk dat ouders met kinderen, andere gezinsleden of (verzorgde) familieleden met een kwetsbare gezondheid, bezorgd zijn over hun gezondheid zolang het coronavirus rondwaart. Deze bijzondere gevallen vragen om een enige coulance. Het is aan leerplichtambtenaren om hier een redelijke weg in te vinden."

Alles afgewezen behalve dit:
Deze 'hangt' nog maar is inmiddels ook ingehaald door de lockdown.
Sinds het vaccin zal er in het voorjaar mogelijk een andere situtatie ontstaan waarin zonder twijfel scholen weer zullen inzetten op fysieke aanwezigheid en schoolplicht.

4.13.
Het is mogelijk dat het betoog van de Staat niet voldoende uit de verf is gekomen en dat de Staat andere, of meer concrete, dan de hiervoor genoemde redenen heeft om af te wijken van het WHO-advies om middelbare scholieren te adviseren een mondkapje te dragen indien het niet mogelijk is om ten minste een meter afstand te houden. Om die reden zal de voorzieningenrechter de beslissing op dit onderdeel van de vordering als genoemd onder III aanhouden en wordt een nadere schriftelijke uitleg van de Staat gevraagd op dit punt, uiterlijk op 23 december 2020. Daarna zullen eisers in de gelegenheid worden gesteld om, indien daaraan behoefte bestaat, kort te reageren op de uitleg van de Staat, uiterlijk op 30 december 2020. Het is hierbij niet de bedoeling dat de discussie over andere punten wordt heropend. Verder is van belang dat deze aanhouding partijen ook de mogelijkheid biedt om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over mondkapjes op middelbare scholen. Hierbij wordt opgemerkt dat is gebleken dat partijen eerder in staat zijn geweest op constructieve wijze overleg met elkaar te voeren en dat zij daarbij op onderdelen oplossingen hebben bereikt, getuige ook de verminderingen van eis die eisers ter zitting hebben ingesteld."

AnneJ
Ieder kind blijvend veilig

https://tinyurl.com/misbruikjeugdzorg

"In Nieuw-Zeeland zijn meer dan een kwart miljoen kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen mishandeld of misbruikt in zorginstellingen van de overheid en de kerk. Dat blijkt uit een rapport uitgevoerd in opdracht van de overheid. "

Wij hebben dit soort onderzoeken onlangs ook uitgebracht gezien. Onderzoek in opdracht van de overheid. Met confronterende cijfers.

De conclusie zou moeten zijn: kinderen zijn niet veilig in de handen van overheid en kerk. De huidige meldcultuur brengt kinderen in gevaar.

Je bent gewaarschuwd. Wie kinderen meldt werkt mee aan het misbruik.

AnneJ
Ongekend onrecht

Die tekst doet mij echt wel wat ook al vinden sommigen dat je het niet zou mogen vergelijken.
Gedupeerde ouders. Onrecht wat hen is aangedaan. Schade enorm groot is. Jarenlang als 'fraudeur' lees 'kindermishandelaar' door het leven zijn gegaan.
Dat het moeilijk is om hier van bij te komen.

Wie weet heeft deze affaire mogelijk nog positieve gevolgen voor de jeugdzorgdrama's. Het besef dat subjectieve roddel leidt tot ongekend onrecht en dat mensenrechten en burgerrechten niet voor niets rechten zijn en dat er ALTIJD machtsmisbruik en onrecht ontstaat als dat systematisch met voeten getreden wordt.

Er zijn ook ouders die door de toeslagenaffaire hun kinderen zijn kwijtgeraakt aan de beschermingsindustrie. Dubbel getroffen.
Komen die kinderen ook terug?

En de realisatie dat het ook de roep om hard optreden tegen fraudeurs is die niet als laatste ook zeer dwingend uit de samenleving kwam, echt wijzelf dus.

En dan is de politiek ook gehouden daar mee te handelen anders verliezen ze hun mandaat.

Zelfs als ze zich gehouden weten aan de rechtstaat. Die spagaat dus.

AnneJ
Petitie voor leerrecht

https://twitter.com/KatinkaSlump/status/1334044455419207682

De internetconsultatie is te tekenen ten laatste op 15 januari 2021. Snel zijn dus.

Ik begin natuurlijk af te haken maar ik snap er ook niet veel van.

Ik ben geneigd om te tekenen omdat het over 'leerrecht' gaat itt. leerplicht. En omdat Katinka Slump voor is.

Ik lees alleen in het document, net als indertijd de jeugdwet, allerlei clausules van verwijzing naar jeugdgezondheidszorg.

Toelichting:
"Jongeren die nu ontheffing van de leerplicht hebben, maar wel een ontwikkelingsperspectief hebben, krijgen het recht op onderwijs.
De rol van de jeugdarts op school wordt versterkt, hiertoe moeten zij indien nodig toegerust worden.
Op lokaal niveau wordt de stap gezet richting jeugdgezondheidszorg in plaats van jeugdhulpverlening.
Samenwerkingsverbanden dienen alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning te bieden om onderwijs mogelijk te maken."

Wie het snapt mag het zeggen. Maar ik heb niet veel op met de jeugdgezondheidszorg. Die worden alleen maar dikke mik/bedrijfsdokter met de scholen. Wat dat gaat betekenen voor leerrecht weet ik niet. Ik ben bang dat als dan wederom de aansluiting gemist wordt kinderen nog eerder worden 'losgelaten' want jeugdgezondheidszorg.

Pessimistisch? Helaas, dat wordt je wel.

Maar ik ben wel benieuwd. Misschien niet goed van mij. Maar ik ben dolblij dat mijn dochter haar startkwalificatie heeft gehaald. En ja, we hadden een cruciale keer een aardige jeugdgezondheidszorgdokter die mijn dochter begreep.

Ik heb toch sterk het idee dat de psychiater en de specialist van het speciaal onderwijs die de toelating regelden meer effect hadden. Ze kenden haar ook langer. Dat is meer expertise, deskundigheid en meer persoonlijke observatie en kennis. Vergeleken met het ene gesprek met de aardige jeugdgezondheidszorgdokter.

AnneJ
Leerplichtambtenaar

Katinka Slump
@KatinkaSlump
·
2 dec.
Grote verwarring bij
@Ingrado1
, de vereniging van leerplichtambtenaren omdat zij zich gepasseerd voelen in het Wetsvoorstel Leerrecht in Leerplichtwet van
@Paul_van_Meenen

In dit wetsvoorstel gooit
@D66
het roer om, van leerplicht naar leerrecht!

https://ingrado.nl/actueel/news_entry/leerrecht_is_meer_dan_een_aanpassi...

De rol van de leerplicht wordt beperkt.

AnneJ
Internetconsultatie voor 15 januari

http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/nieuws/internetconsultatieover...

Argumenten om wel in zee te gaan met het wetsvoorstel.

De jeugdarts wordt ingezet als breekijzer en men gaat er vanuit dat deze wel overlegt met de behandelend arts vanwege gebrek aan eigen expertise. En anders geldt in elk geval het tuchtrecht.

En dat is natuurlijk wel een ijzersterk argument.

AnneJ
Clickbait van de kinderbeschermers

https://twitter.com/mdradvies/status/1320749617819037699

Twitteraars reageren op het bericht van ondermeer Illy, voorzitter van de kinderartsen, dat er tijdens de eerste lockdown zoveel kinderen mishandeld zijn.

Waar baseert men zich op? Er zijn geen betekenisvolle onderzoeken, de onderzoeken die er zijn wijzen op 'emotionele verwaarlozing' whatever that may be.

Echt, het zal gerust spannender zijn in een deel van de gezinnen en er zal dan ook best wel wat mis gaan hier en daar. Maar het kan ook dat mensen juist beter naar elkaar toegroeien.

En is het een reden om de scholen open te houden?

Laat maar zien

"Martijn de Riet
@mdradvies
In alles lijkt de "school"discussie een zelfde route te volgen als de "mondkapjes"discussie: #OMT neemt een dogmatisch standpunt in ("alle maatregelen zijn bespreekbaar, als het maar niet de scholen zijn") van waar geen terugkeer mogelijk is."

Angela67
Artikel Volkskrant

Door fouten van jeugdzorg leefde dit gezin 2,5 jaar van elkaar gescheiden: ‘Zonder onderzoek hadden mijn zus en broer nog op het internaat gezeten’
https://www.volkskrant.nl/a-b90318a1

AnneJ
Paywall

Ja, jammer dat het achter een betaalmuur zit, terecht uiteraard.
Maar ik geloof het direct. Niet eens door een 'fout' maar door het systeem hoe men werkt.

Dat is ook heel mooi te zien aan de uitzending van Silent Witness over de inmenging van CPS. Alle 'fouten' komen voor. En dan zorgt CPS dat de vader uit huis moet want die zou zogenaamd gewelddadig zijn, kon ook weleens uit zijn slof schieten
Moeder legt het aan met een pedofiel die een (ander) kind misbruikt en vermoord.
Was vader er nog geweest was dat niet gebeurt.

En kinderen onterecht uit huis geplaatst. De jeugdzorgwerker wordt zelf belaagd en dan, heel mooi wel, gered door een van de kinderen die 16 geworden toevallig bij haar op bezoek komt en haar red.

Jaja,

Echt, het is wel bekend bij deze en gene.

AnneJ
Argeloos of doortrapt?

https://pbs.twimg.com/media/ErdsfGcW4Ac_SZD?format=jpg&name=large

Jeugdbeschermer doet een beroep op de advocatuur om niet te kiezen voor de ouder maar voor het kind, dwz voor de inschatting die de jeugdbeschermers maken, want die zijn toch zo weloverwogen dat hun besluiten toch ten goede komen aan alle partijen.
Nee, advocaten zouden eerder een bemiddelaars rol moeten nemen en ouders moeten 'spiegelen' in hun foute gedrag.

Zo overtuigd van het eigen gelijk is dat. Gelukkig zijn er steeds meer advocaten die wel voor ouders en kinderen opkomen.

De rechter mag bepalen wie er dan gelijk heeft en kiest hopelijk ook niet automatisch voor de almachtige maar onwetende 'jeugdbescherming'.

AnneJ
De Hofbar: Onveilig Thuis

https://www.npostart.nl/de-hofbar/12-01-2021/POW_04931867

Met oud advocaat Mr. Ir. P.J.A. Prinsen en klinisch psycholoog Dr. Marga Akkerman.
Mevrouw Maas van Veilig Thuis, Rotterdam Rijnmond en Stef Blok van VWS.

En weer een schrijnend UHP verhaal dat gelukkig goed afliep doordat ouders tienduizenden euro's uitgaven aan eigen onderzoek waarna bleek dat hun -uithuisgeplaatste- baby leed aan een erfelijke bindweefselziekte.

Zoek je zelf hulp omdat je kind zo vaak blauwe plekjes heeft. Worden je beide kleintjes, na melding door de kinderarts, door politie en jeugdbescherming opgehaald.

AnneJ
Paul

PAUL Blokhuis dus, de staatssecretaris. En niet Stef Blok

AnneJ
En wat zegt de staatssecretaris?

Ja, die Veilig Thuis organisaties moeten ook beter worden. Blah, blah, blah.

Tessa
Tijdens lockdown meer slachtoffers van kindermishandeling
Tamar
onderzoek

datonderzoek ging over gezinnen die al "in beeld"waren, zoals dat heet. Ja, dank je de koekkoek.Help die gezinnen dan eens.

AnneJ
O en

De toename ging met name om 'verwaarlozing' en 'huiselijk geweld'.

Zeker, het is niet goed, maar wat heb je aan een constatering en je kunt er niets aan verbeteren.

Jo Hanna
Dat vinden ‘ze zelf’ ook

“Dijkshoorn is sinds september landelijk ambassadeur voor de verbetering van het jeugdzorgstelsel, onder meer voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met de jeugdbeschermingsorganisaties neemt hij nu het proces van uithuisplaatsingen onder de loep.
(...)
Veel kinderen kunnen volgens Dijkshoorn thuis blijven wonen als er eerder en beter hulp wordt geboden aan de ouders. Jongeren met een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben vaak ouders met een trauma, blijkt uit onderzoek. 'Als je die ouders helpt met de verwerking ervan, of bijvoorbeeld tijdelijk het hele gezin opneemt voor een gerichte behandeling, kan een uithuisplaatsing worden voorkomen. Met een beter hulpaanbod ben je dan ook nog eens veel goedkoper uit.'

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/door-fouten-van-jeugdzorg-l...

En over de specifieke casus:

“Mede door de slechte relatie van de gezinsvoogden met de moeder zijn de kinderen uit huis geplaatst. Door deze frictie raakten de voogden ervan overtuigd dat de moeder niet in staat was haar kinderen op te voeden.
(...)
De gezinsvoogden kunnen het beter vinden met de vader. Ze vinden de moeder lastig en ergeren zich eraan dat ze Russisch spreekt met haar kinderen.
(...)
Moeder Jelena verzet zich tegen het plan om Anastasia naar het speciaal onderwijs te sturen. Dat tekent haar starre houding, oordeelt de jeugdbescherming.”

De uitkomst van het onderzoek is heel duidelijk. De aanbevelingen ook. Maar ik leef niet in de illusie dat die snel tot resultaten zullen leiden. Tot die tijd moet je als het erom spant dus alles op alles zetten om op zijn minst de indruk te wekken dat je ‘meewerkt’.

Ik vind het erg dapper van deze kinderen dat ze deze zaak zo ver doorvoeren. Het lijkt me geen lolletje, zo’n zaak. Maar het betekent hopelijk wel dat weer eens duidelijk wordt hoe ernstig dit soort fouten zijn en dat je ze niet af kan doen met ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’.

Temet
Ouders helpen

Het is zeker een goed idee om in te zetten op goede hulp aan ouders. Er zijn echter ook wel eens ouders bij wie meerdere steekjes volkomen los zitten maar die er van overtuigd zijn dat zij geen hulp nodig hebben. Er is geen enkele manier om die mensen te dwingen om toch hulp te aanvaarden.

Groeten,

Temet

AnneJ
Minderheid Temet

Het probleem is nu dat dwang om de hoek ligt bij alle ouders, het is geen uitzondering maar protocol. Niet snel genoeg resultaat? Niet snel genoeg mee met de voorstellen van de hulpverlening? Lastig conflict, wachttijd duurt te lang, dan komt er een 'veegbehoefte' waarbij school en instelling hun paadje schoon kunnen vegen.

En het wordt aangewend omdat je dan als instelling gewoon meer geld krijgt dan als je het zonder maatregel zou doen.

En je kunt natuurlijk niet bieden waar ouders om vragen, nee, de businesscase moet wel in het kader staan van de opties en prioriteiten van de instelling.

Die enkeling die niets wil praat niet goed dat alle ouders nu dwang om de hoek hebben.
Het wordt ook misbruikt om tekorten op de woningmarkt, passend onderwijs, werkgelegenheid, speciaal vervoer, zaken waarvoor je de overheid keihard nodig kunt hebben in de schoenen van de ouders te schuiven.

Jo Hanna
Natuurlijk Temet

Ik leef niet in de illusie dat alle mensen eigenlijk hele lieve en geschikte ouders zijn, als je ze maar genoeg helpt. Het gaat er in dat artikel om dat er in NL teveel kinderen onnodig uit huis worden geplaatst. En dat een deel daarvan voorkomen kan worden door betere hulp te geven in het gezin. Ik denk niet dat het aantal UHP naar 0 kan of moet maar het kan en moet wel omlaag.

AnneJ
Of om

Bij een van de twitters, weet even niet welke las ik dat in een bekend geval de UHP van de kinderen te maken had met het gegeven dat de (wisselende) gezinsvoogden meer hadden met de vader dan met de moeder, waar de kinderen woonden.
En dan wordt 'moeder spreekt Russisch met de kinderen ' een irritant dingetje dat de doorslag geeft omdat er geen beweging in de omgangszaak leek te zitten.

Oudere broer Ilja heeft daar het uiterste gedaan, tot aan het Europese hof, onder bedreiging zelfs van gevangenneming van hemzelf, om het goed te krijgen.

Gelukkig is dat, na heel wat asociaal gedrag vanuit de jeugdbescherming, goedgekomen en kwamen de kinderen na jaren weer naar huis.

Je bent afhankelijk van de 'mood' van medewerkers die je niet helpen en je juridisch niet netjes behandelen.

Maar die werkelijkheden bestaan naast elkaar. Zie de recente uitzending van De Hofbar. Je hebt de ene kant van het verhaal dat gruwelijk uitpakt voor het gezinsleven en de kinderen en je hebt het verhaal van de 'jeugdbescherming' dat vol zit met dooddoeners dat het zo doordacht en noodzakelijk is geweest om die besluiten, tot het uiteenrukken van het gezin, te nemen.

De uitkomst is niet goed.

tsjor
En je hebt

hele tragische verhalen, waarbij het gruwelijk is gaat, terwijl iedereen eromheen staat.

Tsjor

tsjor
Onverklaarbaar

Maar het grote aantal kinderen dat uithuisgeplaatst wordt is onverklaarbaar in een land, waarin kinderen tot de gelukkigsten van de wereld behoren. Of het moet zijn dat een beetje minder gelukkig al reden is voor een UHP? Daar lijkt het soms wel op.

Tsjor

Temet
Vraag me ineens iets af

Veel uithuisplaatsingen gebeuren bij familie, vooral grootouders volgens mij. Ik vraag me ineens af of het zo zou kunnen zijn dat een dergelijke situatie in andere landen niet, of minder snel, als een uithuisplaatsing wordt geteld. Geen idee, maar het zou me niet verbazen.
Ik zal eens kijken of ik de definities achter de cijfers kan achterhalen.

Groeten,

Temet

AnneJ
O goed idee Temet

En dat is dan ook vaak vrijwillig.
Een van mijn jongste tantes had een kind met 16 jaar. Dat zou nu kunnen rekenen op bemoeizucht, met of zonder OTS, daar wil ik vanaf zijn, van 'jeugdbescherming'.

In die tijd is het meisje opgevoed door grootouders en aanvankelijk woonde moeder ook nog in huis. Het gaf wel even gedoe toen moeder ging trouwen en de stiefvader het kind kwam ophalen want het hoorde in zijn gezin! En oma kon het meisje eigenlijk niet meer missen. Maar opa had goede pedagogische kwaliteiten en die praatte iedereen aan elkaar en het meisje ging weer bij haar moeder wonen. Even goede vrienden.

Er wordt ook veel te standaard situaties 'in beeld' gebracht waar mensen dat zelf prima, zij het vast met enig gedoe hier en daar, zelf kunnen oplossen.

O, en ik heb ook diverse Afrikaanse collega's gehad die, zelfs als alleenstaande, een 'neefje' of ander 'kweekje' in huis hadden.

Hopelijk gaat daar ook niet in alle gevallen 'witte' 'jeugdbescherming' mee aan de haal.
Dat is natuurlijk wel 'makkelijk scoren'. Het laaghangende fruit. Dus je houdt je hart vast.

Temet
Anne

Volgens mij blijven dit soort situaties buiten beeld van de jeugdbeschermers zolang het met de kinderen redelijk goed gaat en niemand aan de bel trekt. Zeker als er geen aanspraak op pleegzorgvergoeding wordt gedaan. Is er eenmaal een ots en gaat een kind vanuit die situatie bij oma wonen, dan wordt daar vziw standaard een machtiging uithuisplaatsing voor verzocht, ook als eea eigenlijk in goed overleg is gegaan.
En hup, weer een uithuisgeplaatst kind in de statistieken.

Groeten,

Temet

Temet
Nog wat

De wachtlijstproblematiek bij de jeugdbeschermers is gigantisch. Het is niet zo dat die mensen om werk verlegen zitten, dus het idee dat ze bij elke ongebruikelijke opvoedsituatie direct op een kinderbeschermingsmaatregel zouden aansturen lijkt me niet juist.

Ik heb trouwens zelf wel eens rechtshulp verleend in een heel ongebruikelijke situatie (met juridische complicaties,
zo kwam ik in beeld) waarbij twee kinderen in het netwerk werden opgevangen omdat beide ouders onmachtig waren. Daar is een pleegzorgscreening geweest, dus die kinderen waren in beeld, maar er was - terecht - geen kinderbeschermer die zich er verder mee bemoeide.

Groeten,

Temet

AnneJ
Fijn Temet

Toch fijn om te horen dat het ook nog zonder kinderbeschermers geregeld kan worden.

AnneJ
Werkload

De werkload bij Veilig Thuis kan wel enorm zijn, zeker gezien ook alle standaard flutmeldingen vanwege de politie en andere verplichte meldingen.

Dan heb je juist kans dat men vanuit VT, bij enige twijfel of het groeit ze boven hun begrip, juist door gaat zetten naar de Raad voor de Kinderbescherming.

En die kijken nou weer niet of, als ze dan eenmaal een maatregel hebben weten te bemachtigen, of er niet een enorme wachtlijst is voor de inzet van gezinsvoogden, pleeggezinnen en instellingen. Gewoon, hup op de wachtlijst.

Papier dus. En dat is geduldig.

AnneJ
Sneaky cijfers

https://www.nporadio1.nl/binnenland/28962-gevolgen-lockdown-voor-kindere...

Om aan te tonen dat het vreselijk is met de kindermishandeling, het is toegenomen dankzij corona en lockdown beweert het hoofd van het Emma Kinderziekenhuis het volgende.

"In het Emma Kinderziekenhuis zie ik de gevolgen van de lockdown. De effecten op kinderen en jongeren zijn enorm. In 2017 werden er 15.000 kinderen gerapporteerd omdat ze leden onder kindermishandeling. In 2020 is dat gestegen naar 40.000. "

Nou vergeet deze mijnheer even te vermelden dat per 1 januari 2019 de verplichte meldcode is ingegaan en de politie verplicht de meldingen tot recordhoogte wist op te krikken. En niet alleen de politie.

Liever zou men kinderen helpen. Controleer of er genoeg laptops zijn. Controleer of de kwetsbare kinderen wel naar de noodopvang gaan en zorg voor leermiddelen.

In Engeland heeft de BBC inmiddels lesprogramma's op tv voor kinderen op basisonderwijs en voortgezet onderwijs die geen of minder toegang hebben tot internet. Alle kinderen kunnen meedoen.

Hier gebruiken we de ellende om meer geld te pompen in de kinderbeschermingsindustrie. Vooral die van bepaalde ziekenhuizen zoals het Erasmus MC/promotie MBP en UMC Amsterdam/hysterische cijfers.
Die hebben de klok horen slaan, kindermishandeling bestaat, maar weten niet waar de klepel hangt en zijn daarmee schadelijk voor gezinnen met kinderen.

Karoly Illy is op het moment ook bezorgd over de pandemie dus die zal de scholen niet zomaar openstellen. Dat was een foutje in het verleden.

Pagina's

Begrijpend lezen: zo wordt het weer leuk

Lees hier tips voor thuis om je kind erbij te helpen.