Home » Forum » Alimentatiesoms niet logisch meer

Alimentatie,soms niet logisch meer.

Kind mee naar een uitvaart, wel of niet?

En wat doe je als je kind gaat lachen of keten? Lees deze tips van een rouwcoach.

 

41 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Sas
Weer een stap verder dus

Dat is mooi, dat je een deel gevonden hebt waar het misgaat.

Ik snap nog steeds je redenatie niet over de kinderrekening die gedekt wordt door de kinderbijslag. Is de afspraak dat (een deel van) de kinderbijslag verdeeld wordt tussen jullie via de kindrekening? En is er daarom geen KA berekend voor je ex om te betalen?
Dat wordt nog een probleem als je oudste 18 jaar wordt. Dan moet jij blijven betalen (aan oudste) terwijl je ex niets hoeft te betalen.
Mijn voorkeur zou zijn om enerzijds afspraken te maken over de toeslagen en anderzijds over de KA. Als zij dan KGB en KB heeft, kan zij dat naar eigen inzicht besteden. Daarnaast hebben jullie dan de kinderrekening voor de kindspecifieke kosten, die jullie allebei naar rato vullen.

Je zegt dat er geld overblijft. Dat kunnen jullie gezamenlijk bestemmen voor ‘later’ en dat zou ik dan ook elke maand direct apart zetten. Aan het begin van de maand. Of de KB als die binnenkomt. Dan is de verleiding minder groot om het geld te besteden.

JJ
draagkracht

Vanwege draagkracht in de oude berekening waar ik 708 en zij 387 draagkracht zou hebben had zij de kinderbijslag nodig om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen begreep ik ervan.

"Dat wordt nog een probleem als je oudste 18 jaar wordt. Dan moet jij blijven betalen (aan oudste) terwijl je ex niets hoeft te betalen."

Dat is wat ik me later ook bedacht en ga benoemen bij mediator. Het kan niet zo zijn dat zij dan niet meer meebetaalt, los van de sigaar uit eigen doos die KB is.

Dat is niet mijn probleem hoop ik. In het ouderschapsplan staat dat zij kinderbijslag ontvangt en we beiden een bedrag op kinderrekening storten. Het lijkt mij dus dat dat 2e los van de KB staat.

Dat we tegen die tijd, 10 haar van nu, weer om tafel moeten lijkt me duidelijk.

"Mijn voorkeur zou zijn om enerzijds afspraken te maken over de toeslagen en anderzijds over de KA. Als zij dan KGB en KB heeft, kan zij dat naar eigen inzicht besteden. Daarnaast hebben jullie dan de kinderrekening voor de kindspecifieke kosten, die jullie allebei naar rato vullen."

Dit dus. De 84 euro die ze in de nieuwe berekening overhoudt zal vast niet naar een spaarrekening gaan. Ze krijgt het nu al amper rond. Wat ik overigens het gevolg vindt van een huis aannemen zonder eerst alles financieel door te rekenen, dat terzijde.

JJ
84

Die 84 euro is restant kinderbijslag. Wat ze verder overhoudt per maand is mijn zaak niet.

JJ
.

"Ik snap nog steeds je redenatie niet over de kinderrekening die gedekt wordt door de kinderbijslag. Is de afspraak dat (een deel van) de kinderbijslag verdeeld wordt tussen jullie via de kindrekening? En is er daarom geen KA berekend voor je ex om te betalen?"

Zij ontvangt de volledige kinderbijslag van 693 er kwartaal, dat is 231 per maand omgerekend. Als haar bijdrage kinderrekening dus lager is per maand dan die 231 is haar bijdrage volledig betaald door de kinderbijslag. Terwijl ik nog steeds het hogere deel had in de oude berekening. In de oude berekening hield ze 325 euro over, in de nieuwe 84. Nog steeds kan ze dus kinderbijslag zelf houden.

Dat klopt in mijn ogen niet. De kinderbijslag wordt zo een verkapt extra inkomen voor haar.

Zij beredeneert dat doordat zij de kinderbijslag ontvangt, ik minder kinderalimentatie hoef te betalen, maar dat is een vreemde opmerking, omdat de kinderrekening begroot is op de kosten die we maken. Die opmerking zou juist zijn als de kinderbijslag ten volle voor de kinderkosten zou worden ingezet en ik het tekort naar draagkracht aan haar zou betalen, en niet aan de kinderrekening. Maar nu krijgt zij het dus en draagt het niet volledig af aan kinderrekening, terwijl we 50/50 zorg hebben. Sterker nog, ik heb ze 1 middag en avond meer in huis.

Sas
Het is maar hoe je het noemt.

'Dat is niet mijn probleem hoop ik. In het ouderschapsplan staat dat zij kinderbijslag ontvangt en we beiden een bedrag op kinderrekening storten. Het lijkt mij dus dat dat 2e los van de KB staat'

Wordt in het ouderschapsplan de kinderalimentatie benoemd? Dat lijkt me wel essentieel.
Ik heb mijn ouderschapsplan opgezocht en daarin wordt de kinderbijslag helemaal niet genoemd. Het KGB ook niet. Wel wordt de totale KA benoemd als eindbehoefte en hoeveel er pp op de kinderrekening gestort wordt. En wat daarvan betaald mag worden. Uitgaven boven de 100 euro in onderling overleg (gebeurt in de praktijk niet, is niet nodig).

Het lijkt mij beter dat je de kinderbijslag helemaal niet noemt in het ouderschapsplan.
En als je het ergens benoemt, dan zou ik dat in het convenant doen, waar ook de wel/niet partneralimentatie wordt gemeld. En de wel/niet pensioenoverdracht.

Phryne Fisher
Kb en KGB

Kinderbijslag en KGB zijn bijdragen aan het inkomen van gezinnen met kinderen. Nergens staat vermeld dat je het ook alleen maar aan de kinderen mag besteden. Mijn ex wilde ook een kinderrekening waarop ik dan mijn kinderbijslag zou moeten storten. Echt niet dat ik dat deed, het is net mijn speelruimte op mijn betaalrekening.

JJ
Phyrne

Ik heb de kinderen meer dan de helft van de tijd.
Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar oud.
KGB is voor haar, dat is inkomen gerelateerd.

De kinderen staan bij haar ingeschreven vanwege de KOT die o.b.v. haar inkomen een stuk hoger is, waar we dus beiden van profiteren. We houden immers minder restant over wat we te betalen hebben.

Ik zie niet in waarom ik niet mag meedelen in de KB. Ik maak net zo hard kosten.

Maar ik ga het bij de mediator neerleggen, die mag het uitleggen waarom het wel/niet logisch is.

Maar het gaat mij niet eens om die kinderbijslag eigenlijk, wel om het feit dat ik geen kinderbijslag ontvang én nog het grootste deel van de kinderrekening mag aanvullen.

Wat mijn bijna exvrouw zegt klopt gewoon niet:
"Weet wel dat het feit dat de kinderbijslag naar mij gaat, het jou ook meer ruimte geeft, omdat je hierom minder alimentatie hoeft te betalen."

Dat zou waar zijn als de kinderbijslag ten goede kwam aan de kinderrekening in mijn ogen, of ik begrijp iets niet helemaal.

Of het is zo dat ik kinderrekening moet betalen én een deel aan haar, dat klinkt dan weer logischer. Een dergelijke berekening is er ook geweest waarin exvrouw inderdaad de volledige kinderbijslag naar kinderrekening moest storten, ik nog 47 euro naar haar en de kinderrekening ook nog 236 moest betalen.

In het tweede model met de oude draagkracht was het kinderbijslag naar haar, zij 183 naar kinderrekening en ik 283 naar kinderrekening (totaal 466).

Ik geloof dat ik dus begrijp wat ze met haar opmerking bedoelt en dat kinderbijslag naar haar dus correct is, alleen de draagkracht momenteel dus niet juist berekend is voor mijn deel.

Het belangrijkste voor mij is de draagkrachtberekening m.b.t. mijn pensioen.

JJ
model 1/2

In beide modellen hierboven is mijn bijdrage dus 283 en die van haar 183, alleen is het simpeler als zij gewoon minder kinderbijslag overmaakt naar kinderrekening dan dat ik het weer aan haar terugbetaal.

"Het belangrijkste voor mij is de draagkrachtberekening m.b.t. mijn pensioen."

Dit is dus voor mij van belang om nog wat over te houden.

Sas
Het is simpeler als de KB gewoon naar je ex gaat

Die KB is inderdaad voor jullie beiden bedoeld. Maar dat is niet praktisch en maakt jullie te afhankelijk van elkaar.
Dat de KB naar haar gaat, kan wel betekenen dat jij minder hoeft bij te dragen aan de kinderrekening.
Houd gewoon de netto berekening in het oog, onderaan de streep.

Je schrijft ook ergens dat jij nog spaart op de gezamenlijke rekening voor de kinderen voor later. Je zou dat ook ieder apart kunnen doen. Want dat is ieders eigen verantwoordelijkheid.

Paddington
Als ik jouw situatie zo hoor

dan zou ik zorgen voor een andere aanpak. Er moet geld zijn voor de volgende zaken:
- zorgkosten bij beide ouders
- Kleding
- schoolkosten
- sporten
- spaarrekening voor grotere uitgaven

Bij de meeste berekeningen wordt er namelijk uit gegaan dat de ouder die de hoofdverblijfplaats heeft en daarom meestal ook de kinderbijslag en KGB krijgt, degene is die de verblijfsoverstijgende kosten betaald. Daardoor is een berekening bij 50/50 zorgverdeling toch wel iets anders.
In principe zouden jullie beide netto evenveel moeten overhouden, omdat de zorgverdeling gelijk is. Als jij dus 2700,- per maand netto hebt, dan is het niet goed als zij meer heeft met de kinderbijslag erbij omdat jullie alle kosten verdelen.
Nu zit jij met nog een groter probleem. Moeder neemt gewoon geld op van de kindrekening terwijl het een andere bestemming heeft. In dat geval zou ik het anders gaan inrichten.

Logisch zou zijn (even met fictieve bedragen):
Stel de behoeft van de kinderen is vastgesteld op 1000,- per maand. Jullie draagkracht is verdeelt als 60 voor jou en 40 voor haar. Theoretisch zou jij dan dus 600,- moeten betalen en moeder 400,-. Nu heb jij ook zorg voor de kinderen. Dat is vastgesteld op 35%, dus 350,- euro. Dan zou jij dus aan moeder 250,- per maand moeten betalen. Dat met de wetenschap dat zij daar ook kleding van moet kopen bij jou. Dat lijkt mij niet erg handig. Dus zet een bedrag voor kleding per maand per kind. Zeg even 25,- per kind. als je dan 2 kinderen hebt zou je dus 200,- aan moeder moeten betalen.
Dan heb jij verder geen kosten meer. Alle andere kosten zijn voor moeder. Dat betekent dat zij dus verantwoordelijk is voor het sparen, voor school, voor een fiets voor sportclubjes enzovoort. Ik weet niet of dat voor jou haalbaar is natuurlijk.
Natuurlijk zit je met een lastige situatie, want hoe ga je dat aan moeder vertellen. Dat zou je kunnen doen door haar te zeggen. Ik heb moeite met de kindrekening, maar ik vertrouw jou dat jij ervoor zorgt dat onze kinderen later geld hebben voor hun studie en dat ook nu alle kosten door jou betaald gaan worden.
Het is namelijk zo dat je dingen los zult moeten laten. Dat is inherent aan een scheiding. Spreek het vertrouwen uit in moeder dat jij ervan uitgaat dat zij dat kan. Laat ook opnemen in het convenant dat het haar verantwoordelijkheid is. Op die manier kunnen latere mogelijke ruzies voorkomen worden.

De frustratie die jij voelt kan heel makkelijk een oorzaak zijn van een ruzie tussen jullie beide. Zakelijk blijven is daardoor ook heel moeilijk. De mediator kan daarbij helpen, zeker omdat de kosten voor dat persoon door jullie samen voldaan moeten worden. De huidige situatie werkt voor jou niet (dat blijkt uit je posts hier) zorg daarom dat het veranderd voordat jullie fragiele relatie stuk gemaakt wordt hierdoor.

Pagina's

Wat leert je kind in groep 1?

En dit is wat je kind al moet kunnen voor hij naar groep 1 gaat: lees het hier.