Gezondheid Gezondheid

Gezondheid

Zus

Zus

16-09-2012 om 17:42

Tips gevraagd voor die rugpijn!


Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Tink

Tink

19-09-2012 om 15:28

Elisa

"... tegenwoordig zijn ze er behoorlijk van teruggekomen dat het vanzelf, met aangepast bewegen en fysio, na enige tijd wel kan genezen."

Op de site van de Consumentenbond lees ik iets heel anders:
http://www.consumentenbond.nl/test/voeding-gezondheid/aandoening-behandeling/hernia-ziekenhuis/extra/hernia-wel-niet-opereren/
Zie onderste alinea.
(Prof. Wilco Peul is een autoriteit op dit gebied.)

Elisa Gemani

Elisa Gemani

19-09-2012 om 15:57

Operatie

Het is idd zo dat de meeste hernia's vanzelf genezen maar waar men tien jaar geleden dit afwachtende beleid (conservatieve therapie) vaak (te) lang voerde, men tegenwoordig wel eerder tot een operatie overgaat gezien de nadelige invloed van te lang wachten op volledig herstel. Hetzij vanwege een relatieve- of een absolute operatieindicatie. Dat heeft mijn neurochirurg bevestigd, diverse fysiotherapeuten en hoor ik ook van andere patienten, o.a. via de NVVR (Ned. Ver. van Rugpatienten http://www.nvvr.nl/), waar ik al 10 jaar lid van ben. 10 jaar geleden heeft men mij vijf maanden lang onnodig veel pijn laten lijden; ik was ondervoed en uitgeput van de pijn (Tramadol en andere morfine-derivaten hielpen niet)en slaapgebrek; kon fysiek niet alleen niet meer voor mijzelf zorgen maar ook niet meer voor mijn zoontje van toen twee jaar waardoor hij naar een pleeggezin moest. Ik heb diverse malen om een operatie gebeden en gesmeekt. Gelukkig kwam ik toen via bovengenoemde site terecht bij de Alpha Kliniek in Munchen waar men mij na beoordeling van de MRI's meteen met spoed wilde opereren omdat dit anders niet meer goed zou komen en ik blijvend verlamd zou zijn aan mijn arm, hand en vingers. De operatie was een succes maar ik heb nog anderhalf jaar moeten revalideren; de kracht, functie en motoriek van mijn arm, hand en vingers is echter nooit meer 100% geworden waardoor ik mijn toenmalige passie en bezigheden als saxofonist heb moeten opgeven. De kans op recidive is bij iedere hernia groot. Bij een tweede of latere hernia, vaak net onder of boven het niveau van de vorige hernia, zal men eerder tot operatie overgaan om een "cage" te zetten (spondylodese) om zodoende de wervels te verstevigen.

"Niet iedere nekhernia hoeft geopereerd te worden. Voorop staat dat de patiënt klachten moet hebben die door de hernia kunnen worden verklaard. Dan nog is het zo dat in de meeste gevallen (ongeveer 70-80%!!) de herniaklachten vanzelf, eventueel ondersteund door fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers, over gaan. Vanwege het gunstige beloop van een hernia moet men niet te snel besluiten tot operatie. Aan de andere kant is het zo dat bij (te) lang wachten het herstel na een operatie vertraagd kan verlopen. In het algemeen houdt men aan om niet eerder dan na 6 weken, maar wel binnen 6 maanden, te opereren.

Uitzondering vormen die patiënten bij wie sprake is van een spoedindicatie. Er zijn twee soorten operatie-indicaties:
Absolute operatie-indicatie. Hiermee wordt bedoeld dat er ernstige of snel optredende uitvalsverschijnselen zijn (bijvoorbeeld verlammingen) door druk van de hernia op een zenuw of op het ruggenmerg.
Relatieve operatie-indicatie. Dat is het geval als de patiënt zo veel last heeft van pijn, dat hij/zij hierdoor niet meer goed kan functioneren. Het (subjectieve) klachtenpatroon geeft dan de doorslag, omdat het de patiënt zelf is die aangeeft "dat het zo niet verder kan". In de meerderheid van de gevallen waarin wordt overgegaan tot operatie van een nekhernia gaat het om patiënten die kampen met aanhoudende en/of onverdraaglijke pijn." (Ned. Ver. voor Neurochirurgie)

"Niet iedere rughernia hoeft geopereerd te worden. Voorop moet staan dat de patiënt klachten moet hebben die door de hernia kunnen worden verklaard. Als dat het geval is dan is nog maar voor 1 op de 7 patiënten operatie aangewezen. Bij het leeuwendeel van de patiënten verdwijnen de klachten vanzelf, ondersteund met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers. Zo langzamerhand is duidelijk geworden dat een rustkuur (10 tot 14 dagen platte bedrust) geen bijdrage levert tot een eventueel herstel. Vanwege het gunstige natuurlijk beloop van een hernia moet men dus niet te snel besluiten tot operatie. Een operatie, hoe weinig ingrijpend die ook kan zijn, beschadigt de rug. Dit moet niet nodeloos gebeuren, want ook de afwijking op de foto kan vanzelf verdwijnen. Het tijdstip van operatie hangt in grote mate af van de ernst van de pijn. In het algemeen houdt men aan niet eerder dan na 6 weken te opereren, tenzij er spoed vereist is (zie verderop). Vallen de pijnklachten wel mee dan wordt vaak langer afgewacht.

Dan nog is het zo dat in de meeste gevallen (ongeveer 70%) met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers de herniaklachten over gaan. Wanneer de klachten blijven bestaan, zal men in het algemeen toch wel binnen 6 maanden adviseren te opereren, omdat gebleken is dat het herstel bij lang wachten ook langer kan duren.

Het is van groot belang dat aan de patiënt in de acute fase van een hernia wordt uitgelegd dat het "natuurlijke beloop" meestal gunstig is. Weliswaar kan dat betekenen dat er enkele weken heftige pijnklachten ( eventueel ook met krachts- en gevoelsvermindering) bestaan, maar in de meeste gevallen gaat dat in de loop van enkele weken voorbij (vaak zijn in die fase pijnstillers nodig). Operatieve behandeling is dus meestal niet nodig. Doordat patiënten tegenwoordig in toenemende mate geneigd zijn naar eigen inzicht onderzoek (MRI) en behandeling in gang te zetten, eventueel daarbij gesteund door zogenaamde "wachtlijstbemiddeling", bestaat het risico dat al in de acute fase van een hernia (dat is binnen 4 tot 8 weken na het ontstaan van de (pijn)klachten) operatie wordt voorgesteld. Er bestaat een reëel risico dat, nog voor de patiënt van het gunstige natuurlijke beloop heeft kunnen profiteren, een operatieve behandeling wordt uitgevoerd. Dergelijke ontwikkelingen leiden niet alleen tot een ongewenste toename van het aantal herniaoperaties, maar bovendien ook tot sterke stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Bovenal wordt de patiënt op deze wijze blootgesteld aan de risico's van een operatie die mogelijk niet noodzakelijk is!

Er zijn twee soorten operatie-indicaties:
Absolute operatie-indicatie. Hiermee wordt bedoeld dat er ernstige of snel opgetreden uitvalsverschijnselen zijn van de zenuw of een groep zenuwen. Bijvoorbeeld bij ernstige verlammingsverschijnselen van spiergroepen van de benen, of bij verlies van controle over de urineblaas, dit laatste ten gevolge van beknelling van de cauda.

Relatieve operatie-indicatie. Dat is het geval als de patiënt zo veel last heeft van pijn, dat hij/zij hierdoor niet meer goed kan functioneren. Het (subjectieve) klachtenpatroon geeft dan de doorslag, omdat het de patiënt zelf is die aan geeft "dat het zo niet verder kan". In de meerderheid van de gevallen waarin wordt overgegaan tot operatie van een hernia gaat het om patiënten die kampen met aanhoudende en/of onverdraaglijke pijn in het been." (Ned. Ver. voor Neurochirurgie)

Elisa Gemani

Elisa Gemani

19-09-2012 om 16:15

Aanvuling

Een belangrijke reden waarom men tegenwoordig niet meer zo terughoudend is tov opereren als vroeger, is de toename van kennis en verbeterde operatietechnieken. Waar ik en vele anderen 10 jaar geleden nog "proefkonijnen" waren als het gaat om minimaal-invasieve hernia-operaties, is deze methode nu meer gebruikelijk geworden en wordt deze nu ook vergoed (ik heb de operatie zelf moeten betalen en kreeg deze niet vergoed, zelfs niet na procederen tot aan het Europese Hof. Ik heb trouwens ook klachten ingediend tegen zowel mijn toenmalige huisarts en mijn toenmalige neuroloog. Deze zijn toen helaas niet gegrond verklaard; tegenwoordig zouden beide klachten gegrond worden verklaard (dit heb ik grondig nagevraagd en uitgezocht).
Nee, te snel opereren is niet goed; maar te lang afwachten is ook zeker niet wenselijk. Als je de vele schrijnende verhalen leest op het forum van de nvvr, besef je dat je als patient jezelf terdege moet informeren en op tijd met je vuist op tafel moet slaan.

Zus

Zus

19-09-2012 om 19:10

Huisarts

vanmorgen ben ik naar de huisarts geweest. Hij deed dezelfde constatering als de fysio, nl door slechte houding deze problemen. Vrijdag moet ik een foto laten maken om andere oorzaken uitnte sluiten. Voor de rest voor deze acute situatie fysio en zodra het beter gaan naar mensendieck! Verder steeds twee paracetamol drie keer verdeeld over de dag ook tot het ergste voorbij is. En zeker geen huishoudelijke dingen doen, vooral niet stofzuigen, hahaha, en elk half uur stukje lopen. Niks echt nieuws dus, wat jullie ook al aangegeven hadden! Als paracetamol toch te weinigndoet, krijg ik van hem wat sterkers.
Vandaag weer slechte dag, want heb veel moeten fietsen en dat is rot voor de pijn, merk ik.
Warme kruik is lekker in mijn rug, maar een electrisch matje lijkt me ook wel fijn!
Elisa, wat een heftig verhaal zeg!

Zus

Zus

19-09-2012 om 19:12

Oja elisa

Ik heb geen echte hernia, want geen uitval of pijn in mijn been. Gelukkignis het beperkt tot mijn rug, soms bil. Dan is er geen sprake nog van een evt operatie toch?

Brianna F

Brianna F

19-09-2012 om 19:46

Elsje

Wel oppassen met dat matje.
Soms stond dat matje op de hoogste stand en had dochter 'm een paar uur op haar rug. het hielp zeker, tot haar rug er erg rood uitzag en nu heeft ze bruinige vlekken op haar rug die er niet meer af gaan.

Elisa Gemani

Elisa Gemani

19-09-2012 om 19:48

Zus

Dus eigenlijk moet je gewoon op dezelfde manier doorgaan maar worden er voor de zekerheid wel foto's gemaakt. Heeft hij ook gezegd hoe lang e.e.a. moet duren voordat je enige verbetering merkt? Mensendieck is zeker aan te raden voor het aanleren van een goede houding en aangepaste bewegingen. Met name als het gaat om preventie. Ik hoop dat het snel beter zal gaan met je rug!
Tja, mijn ervaring is helaas beslist geen uitzondering. Ook niet de regel, maar ik heb er wel van geleerd om voor mezelf op te komen als het gaat om mijn gezondheid. Artsen weten ook niet alles. Toen ik 2,5 maand geleden opeens weer dezelfde klachten kreeg als 10 jaar geleden, wist ik meteen dat het weer een nekhernia was en kon ik al meteen zeggen op welk niveau. Ook al waren zowel de huisarts als de neurochirurg (in deze regio absoluut de beste in nekhernia's) zonder MRI niet zeker of het wel een nekhernia was. Op de MRI bleek dus van wel en ook op het niveau dat ik al had aangegeven Ik was niet van plan om er zo lang mee door te gaan lopen als toen dus ik heb er op gestaan om op korte termijn geopereerd te worden. Vier dagen later lag ik op de ok. De neurochirurg zou in een ander geval echt niet zo snel tot opereren zijn overgegaan maar vanwege mijn voorgeschiedenis (meerdere hernia's alsmede artrose in mijn nek en rug) en thuissituatie, de vreselijke pijn en de uitval in mijn hand en vingers (mijn voorkeursarm), zag hij de noodzaak gelukkig wel in. De kans is vrij groot dat ik nogmaals een hernia krijg en dan weet ik nu in ieder geval dat ik naar dit ziekenhuis en deze neurochirurg wil gaan. Nu nog veel fysio, geduld en oefenen want mijn hand en vingers willen nog niet echt. Ook al heeft die zenuw maar twee weken klemgezeten, door het te lange afwachten bij die eerste nekhernia is het regeneratieve vermogen van de aangetaste zenuwen duidelijk verminderd. Helemaal goed komt het waarschijnlijk nooit meer dus saxofoonspelen, pianospelen etc. kan ik wel vergeten... Heel naar omdat ik Conservatorium wilde doen en verder wilde gaan in de muziek.
Jij hoeft je geen zorgen te maken hoor. Als je maar wel in het geval van uitstralingspijn, krachts- en functieverlies meteen naar je huisarts gaat. En de boel niet overbelast en een goede houding aanleert. Sterkte hoor, ik leef echt met je mee!

Inek

Inek

20-09-2012 om 10:47

Bsr

Google eens op body stress release. Mij heeft het heel erg geholpen! Ik raakte als bonus zelfs van andere klachten ook af.

elsje78

elsje78

20-09-2012 om 11:34

Brianna

Ja ik pas op, en hou altijd mijn kleren aan. Ook zit om het matje een stoffen hoes als extra buffer voor de ergste hitte

Nog even ter verduidelijking: ik heb nu 2 hernia's gehad in 3 jaar tijd, dat matje gebruik ik niet voor de hernia pijn (dat was er niet onder te krijgen met 2 soorten morfine en lyrica) maar voor de spierpijn die ik in mijn rug krijg als het er in schiet. Dan schieten de spieren op slot en de warmte helpt het weer ontspannen te krijgen

Zus

Zus

20-09-2012 om 21:01

Elisa

Nee, hij heeft niet gezegd hoe lang, fysio zei maximaal twee weken. Morgen weer fysio om de spieren wat soepeler te maken. Nu zit ik weer met een kruikje in mijn rug, maar ik merk eindelijk iets verbetering! Ik zal inderdaad meteen naar de husiarts gaan als ik merk dat het anders wordt. Morgen wordt er eeen foto gemaakt.
Wat ellendig dat het bij jou ulke ernstige gevolgen hebt gehad. Heb je ook nog pijn of het vooral je functieverlies?

Zus

Zus

20-09-2012 om 21:06

Warmte

Warmte is wel lekker, is een sauna dan eigenlijk lekker voor je rug? Moet er nu niet aan denken, omkledem is al gedoe genoeg twee keer per dag, maar misschien later eens?

Elisa Gemani

Elisa Gemani

20-09-2012 om 21:47

Zus

Fijn at het iets beter met je gaat; hopelijk blijft dat zo!
Warmte is idd lekker; ik denk dat ik maar ook zo'n warmtekussentje ga aanschaffen
Na de operaties was ik meteen pijnvrij; dat is het belangrijkste. Het krachts- en functieverlies wordt nog wel beter maar dat gaat gewoon heel lang duren. Ik zit nu op ongeveer 40%, komende van 0% en we willen naar 80% toewerken. Ik moet nu eerst vijf keer per dag kleine (maar loodzware) oefeningen doen met mijn hand en vingers; pas als de motoriek en functie weer wat hersteld is, gaat de fysio over op versterking van de rug- en nekspieren en algehele versteviging van het "spierkorset". Dat is hem wel toevertrouwd; hij was fysiotherapeut en manueel therapeut van het Nederlands Elftal dus ik ben in goede handen

Elisa Gemani

Elisa Gemani

26-09-2012 om 13:09

Rug

Haha, ben ik net goed op weg naar herstel van de nekhernia, ga ik gigantisch door mijn rug!! Ben ook meteen in de weer gegaan met Diclofenac, warmtematje en spierzalf en straks mag mijn fysio daar eens naar kijken. Ik wil zo snel mogelijk aan de slag met spierversterkende oefeningen/medische fitness; bijna 3 maanden nauwelijks beweging en hop, daar gaan we weer... Af en toe voel ik me net een krakkemikkig oud wijf...
Zus, hoe gaat het nu met jouw rug??

Auw!

Wat erg, net beterende hand en dan weer door je rug gaan!

Volgens mij is dat net het verradelijke van rugpijn, als het beter gaat moet je geen foute beweging maken anders zit het er zo weer in. Zoals ik van spit herstellende even een rugtas oppakte en gewoontegetrouw mijn rug opslingerde. Fout! Weer een week pijn. Maar gelukkig maar één week, maar tillen doe ik nu weer heel voorzichtig... Totdat ik het weer vergeet omdat het goed gaat.

Elisa Gemani

Elisa Gemani

26-09-2012 om 13:47

Moedermop

Inderdaad, en een foute beweging is zo gemaakt... Maar juist daarom is het zo belangrijk om je spiercorset te verstevigen en te versterken en te blijven oefenen en gericht bewegen. Als het goed gaat ben je al te snel geneigd om daar wat laks in te worden totdat je lichaam dus weer eens protesteert. Dat wordt dus straks weer in de sportzaal zwoegen, en dat vind ik echt niet leuk...

Zus

Zus

26-09-2012 om 17:47

Wat balen elisa!

Dat is wel heel rot, zeg! Die foute beweging is heel herkenbaar, even proberen toch een sok zelf aan te doen...snep, au, terug bij af...Ja, die spiercorset had zowel de fysiotherapeut als de huisarts het over. Die is bij mij ook slappe hap, dus moet naar mensendieck ervoor. Vanmorgen heb ik de uitslag van de foto gekregen, geen schade aan wervels of tussenwervelschijven! Alles in orde, het is dus echt een spierprobleem.
Gisteren had ik een superdag, alleen te lang moeten zitten achter elkaar (uit eten geweest) en dan heb ik vandaag weer erg veel last.

elsje78

elsje78

26-09-2012 om 21:03

Hier ook

Na 2 hernia's heb ik ook slappe hap rugspieren en schiet het er bij een verkeerde beweging soms zo vreselijk in!

de eerste keer ruim een week niks gekund, tweede keer was het stuk korter doordat ik dat elektrische warmtematje had, dat echt de pijn verlichtte door de ontspanning van de spieren.

Nu zit ik al een aantal maanden bij een speciale ruggroep olv student fysiotherapie. Echt oefeningen gericht op de rug en buikspieren. Helpt echt, al vind ik er eigenlijk niet zoveel aan, het is een goede stok achter de deur om toch oefeningen te doen.

succes met de rug, wat een ellende he, als je daar pijn hebt!

Tink

Tink

27-09-2012 om 00:56

Pffffff

Fysio helpt hier wel, voor mijn rug althans, die gaat weer een stuk beter. Maar ik ben intussen wel terug geweest naar de HA want in het weekend kreeg ik steeds meer last van mijn linkerbeen. Doof gevoel in voet en kuit, en pijn, pijn, pijn in mijn been. Ja, nu is er geen twijfel meer aan, dit is een heuse hernia (de fysio twijfelde eerst nog wel wat omdat ik aanvankelijk geen gevoelsstoornissen had).
Nou, jippie. Not. Want inmiddels zijn we weer 5 dagen verder en die pijn, ik word er knettergek van. Mag helaas niets anders nemen dan paracetamol en dat doet helemaal niets. En ik kies er ook niet voor om zo suf als een garnaal op de bank te zitten (ik heb een gezin, dat kan stomweg niet). Ik ken dat, van een halve codeïne ben ik al onder zeil, laat staan van iets sterkers.
Zitten en liggen gaat, na een aantal minuten zakt het dan. Zelfs fietsen lukt aardig, met 1 been. Maar owee als ik even sta, om mijn tanden te poetsen ofzo. Ik ga door de grond. Douchen doe ik even met een krukje, anders red ik dat niet eens.
De fysio vertelde me dat dat nog wel even kon duren, die zenuw is geïrriteerd en dat moet zakken. Geduld, dus. Veel geduld. En veel dingen aan anderen vragen (bah). En niet werken (ook bah).
Sterkte allemaal.

Fiorucci

Fiorucci

27-09-2012 om 07:31

Sterkte allemaal

Elisa,Tink,Zus,anderen....sterkte allemaal,zo rot,die rugpijn! Ik ga zo ook weer naar de fysio voor m'n rug, hier in huis helpt de lamme de blinde..)

Zus

Zus

27-09-2012 om 20:43

Oei tink

Wat pijnlijk zeg! Slapen gaat dan nog als liggen wel lukt of word je ook steeds wakker door het omdraaien? En welke termijn is dat het even kan duren, weken maanden? Bah, ben je mooi klaar mee. sterkte hoor!

Zus

Zus

27-09-2012 om 20:45

Elsje

Ik vind het nu ook zo eng om weer met oefeningen te beginnen! Straks schiet het er weer dubbel zo hard in! Nou, morgen weer fysio, dan vraag ik dat wel. Afgelopen nacht werd ik wakker van de pijn maar na dosis paracetamol ben ik in slaap gevallen en overdag ging het aardig.

Tink

Tink

28-09-2012 om 14:09

Maanden

Volgens de fysio . Ik hoop van harte dat ie ongelijk heeft, alleen al vanwege het humeur wat ik ervan krijg (vergelijk beer die wakker wordt gemaakt uit winterslaap, grrrrrrrrrrrrrrr)
Van omdraaien word ik inderdaad wakker (auwww), maar blijkbaar heb ik mezelf dat al afgeleerd, ik word meestal wakker op mijn rug en zo ben ik ook gaan liggen. Alleen, daar word je dan ook weer stijf van. Waddegedoe.
Jij ook sterkte. En heel voorzichtig oefenen, durf je dat? Niet over grenzen gaan en zo, van de mijne mag je wel iets voelen maar het moet niet pijn doen.
En op blijven letten als je bv. iets optilt ofzo (ook bij niet zware dingen). Mijn fysio waarschuwde al, als het beter gaat dan word je vanzelf minder oplettend, en dan kun je zomaar weer iets fouts doen.

Chiropractor/ manueel therapeut

Ik heb weken last gehad van mijn lage rug. Rust en pijnstillers hielpen niets. Toen bij een fysio geweest, die ook manuele therapie doet. Zowel mijn SI gewricht als het gewricht tussen de laatste lendenwervel en het heiligbeen (L5-S1) zaten geblokkeerd. Na een aantal behandelingen is het nu over. Misschien iets voor jou? Als een gewricht niet goed beweegt , is fysiotherapie misschien niet genoeg.

Zus

Zus

30-09-2012 om 13:17

Dat is erg lang

Maanden met die pijn is vreselijk! Mijn rug gaat een stuk beter nu, slaap ook weer lekkerder. Morgen heb ik een afspraak bij de mensendiecktherapeut, bem benieuwd wat die gaat zeggen. Alhoewel, is inmiddels wel duidelijk, haha. Inderdaad moet ik niet toch onverhoedse bewegingen gaan maken, maar ik ben wel minder angstig dat het weer erin schiet. Nergens op gebaseerd natuurlijk. Fysio vond de positieve uitslag van de foto onzin, hij zegt dat je daar nauwelijks iets op kan zien?! Ik heb trouwens van Zilveren Kruis, stom toevallig, een zorgboek gekregen en je kon kiezen welke. Heb het rugboek gekozen en daar staan ook alle oefeningen in die in dit draadje ook voorbij zijn gekomen. Ik weet niet welke zorgverzekeraar je hebt, maar het boek is een aanrader, wordt van alles zer duidelijk uitgelegd.
Veel sterkte hoor!

Zus

Zus

30-09-2012 om 13:18

Karin

Hoe weet je of dat het geval is of was het een kwestie van uitproberem?

Onderzoek

Ze onderzoeken en voelen aan je rug en bekken terwijl je langzaam beweegt. Zo bepalen ze of er een gewricht niet goed meebeweegt. Het is vaak een kwestie van een millimeter wat er dan "scheefzit", dus dat zie je vaak niet op een foto.
Bij mij zijn er ook foto's gemaakt, maar daar was niets op te zien.

Zo vreemd

Vanmorgen zong ik met mijn zangkoor in de kerk, maar als ik even een poosje sta, doet het nogal zeer als ik weer moet gaan zitten. Ik ben dan zo stijf als een plank.
Maar ik heb vandaag wel 25 km gefietst en dan voel ik helemaal niets?! Bij fietsen gebruik ik kennelijk geen rugspieren.

Tink

Tink

04-10-2012 om 17:39

Inmiddels

... heeft de fysio 2x een behandeling gedaan met stroom, dan lig je dus op zo'n heet parafinegeval, ook eentje onder je knie, en worden er stroomstootjes langs die zenuw geleid. Dat zou die zenuw dan moeten kalmeren, zeg maar.
De eerste paar dagen merkte ik er nog niet veel van, maar sinds gisteren loop ik toch echt makkelijker en met minder pijn.
Ik ben allang blij! Maandag weer fysio.

Zus

Zus

07-10-2012 om 17:27

Wat goed tink

Dat klinkt goed, in ieder geval dat je minder pijn hebt. Hopelijk zet dat door en hoef je minder lang met die pijn rond te lopen. Heb je nu 1 keer per week fysio?
Mijn rug gaat veel beter inmiddels, alleen pijn als ik zit of buk, maar niet meer de hele tijd. Yoga helpt enorm. Van mensendieck weet ik het nog niet, alleen intakegesprek gehad

Tink

Tink

07-10-2012 om 23:18

Mooi zus

Bij jou dus ook verbetering. Ik heb nu ongeveer om de 5 dagen fysio. De eerste week 3x geweest, daarna dus iets minder. Morgen mag ik weer, de keer daarvoor was afgelopen woensdag.
Gelukkig vergoedt mijn verzekering het volledig!

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.