Kinderopvang Kinderopvang

Kinderopvang

Lees ook op

Freelancer en kinderopvangtoeslag


Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Kiki

Kiki

12-02-2012 om 22:59

Miriam

met alle respect, ik heb een kinderdagverblijf en die meisjes beginnen toch echt in schaal 6.

Ik moet namelijk een bepaald aantal pedagogisch medewerkers hebben voor het aantal kinderen in een groep. Alles daaronder telt gewoon niet mee. Ook de niveau 2 meisjes eventueel.

Dus zeg dat ik iemand zou aannemen in schaal 1 is dat misschien handig voor een extra paar handen, maar moet ik nog steeds exact het aantal pedagogisch medewerkers in schaal 6 hebben en ben ik dan duurder uit.

En je kan echt de pedagogisch medewerkers balen van 6,30 per uur, je zal wel moeten

On topic, tijgeroog

"Het maakt niet uit wie de kosten van de kinderopvang betaalt, je kijkt als gezin meestal toch naar het totale gezinsinkomen. Dus als een van de ouders 700 euro verdient, de ander 2000 en de opvangkosten zijn 1000 euro. Dan kan de meest verdienende ouder wel de kinderopvang helemaal betalen, maar dan houdt het gezin nog maar 1700 euro over."
Die situatie was vrolijk aan de hand. Dat is de reden dat de toeslagwet is veranderd. Te veel en te vaak werd er opvangtoeslag genoten voor dagen dat opvang niet nodig was voor werk.
In het andere geval, er wordt gewoon netto te weinig verdiend (minder dan wat opvang kost), kiezen mensen al alternatieven en wordt er zodoende helemaal geen gebruik gemaakt van de toeslag.
Ik zie niet waarom dat grote gros het wel zelf uit zou moten zoeken met alternatieven, terwijl mensen die genoeg verdienen om opvang te betalen, staan op een toeslag.
Ik "Dan heb je het over 83 € per dag. Tientje per uur.\'
Tijgeroog:"Nee, de kosten per uur zijn lager, maar je bent verplicht om een uur of 11 per dag te betalen."
Dat maakt niet uit. Ik rekende de genoemde reële kosten terug naar het bedrag dat het per gewerkt uur kost. Zo kom je op een tientje per uur. Als je meer verdient, dan is blijven werken dus gunstiger.
Het gaat om de redenatie die hier gevoerd is: dan blijft er zo weinig over van mijn salaris dat ik maar beter kan stoppen. Die redenatie klopt niet als je geld overhoudt.
Groet,
Miriam Lavell

Zijstap kiki

"Ik moet namelijk een bepaald aantal pedagogisch medewerkers hebben voor het aantal kinderen in een groep. "
Er is een stuk dat doet alsof dat zo is (vertaalt 'beroepskracht' 1:1 naar pedmed). Dat is het Convenant Kinderopvang (BOINK + kdv organisaties), hoewel zelfs daar ruimte gegeven wordt om het gemotiveerd anders te doen.
Het toezicht richt zich niet op naleving van dit convenant of deze interpretatie.
Uit de wet en overige regelgeving blijkt niet dat die verplichting bestaat.
Zie verder mijn eerdere vergelijking met piloten en kapiteins. Ik vind de interpretatie zelfs een tamelijk suffe die afdoet aan kwaliteit, maar wel de kosten nodeloos hoog houdt.
Dat het afdoet aan kwaliteit, geef je zelf al aan. Werken met deze interpratatie maakt dat je geen ondersteunend personeel kunt inzetten (te duur). PedMeds hebben daardoor hun handen vol aan huishoudelijke en eenvoudige zorgtaken en zijn niet (of veel minder) in staat te doen waar ze voor bedoeld waren: pedagogische activiteiten met kinderen.
Zo blijft opvang niet meer dan het natje en het droogje.
Nog belangrijker: Waar je een onervaren medewerker net van school op die titel aan kunt nemen (kan net binnen het budget), wordt het een probleem om ervaren krachten te houden (elk jaar recht op loonsverhoging).
Dat moet leiden tot een aaneenschakeling van tijdelijke contracten en veel wisselend personeel.
Ook niet fijn.
Pas de gangbare werkwijze toe (zie piloten en kapiteins), dan ontstaat die mogelijkheid wel: Wie net van school komt klimt met de tijd en het succesvol verloop steeds verder, van huishoudelijke taken via zorgtaken naar pedagogische taken.
Dat convenant, het instemmen van de branche-organisaties met die vertaling van beroepskracht, is onderdeel van de 'het wordt toch wel betaald' tijd.
Nu de toeslagen op de tocht staan, wordt dat anders.
Het convenant biedt daar ruimte voor, het lijkt me waarschijnlijk dat nu al diverse organisaties kiezen voor een gemotiveerde andere invulling, maar vooral: Organisaties die ervan afwijken blijven binnen de wet en binnen het toezichtskader GGD.
Weer terug naar de discussie: Als kdv te duur is (dat is het), dan is het zinnig om een alternatief te zoeken. Ja, het kan veel goedkoper.
Groet,
Miriam Lavell

Monet

Monet

13-02-2012 om 18:24

Misstap miriam

Het is ongelooflijk hoe je wederom totaal foute uitspraken weet te doen als ware het de waarheid.
Nee, het is jouw waarheid, niet de werkelijkheid.
Verdiep je eens goed in de materie, in de sector, in de organisatiestructuur, in de wet, het toezichtskader etc. etc.
Pas dan zul je dezelfde conclusies kunnen trekken als Kiki en mij. Je bent zo overtuigd van je gelijk dat je daarmee elke kinderopvangorganisatie beticht van mismanagement, ook het toezicht zou dan op een totaal foute wijze plaatsvinden, etc. etc, en helaas voor jou hebben zij het allen bij het rechte eind, niet jij.

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 00:34

Mirjam, je kletst

Op een kdv moeten minstens twee pedagogisch medewerkers op x kinderen zijn (x is afhankelijk van leeftijd). Eventuele andere krachten (huishoudelijk hulp, ondersteuning etc.) zijn extra. Fijn als ze er zijn, want ze kunnen de ped. medewerk. ontlasten door hen de huishoudelijke klusjes uit handen te nemen, of met de kinderen te spelen, een baby vast te houden, etc. Maar de hulpjes mogen een flink aantal essentiële zaken niet doen. Ze mogen bijv. geen luiers verschonen. Kun je belachelijk vinden, maar het is zo. De hulpjes zijn dus luxe. Een goed kdv, met vaak een hogere uurprijs, heeft extra huishoudelijke en ondersteunende hulp, zodat de ped. medewerk. meer tijd voor de kinderen hebben en niet hoeven af te wassen etc.

Dat neemt niet weg dat die hulpjes heel lief voor de kinderen kunnen zijn en dat de kinderen gek op ze zijn. Maar nogmaals, het is extra, luxe.

Kun je belachelijk vinden, maar het is nu eenmaal zo.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat je als ouder een lager opgeleid iemand kunt inhuren, als je daar tevreden mee bent. Als ouder ben je met je eigen kind(eren) nl. niet gebonden aan de regels voor professionele kdv.

Overigens ben ik van mening dat kinderen geen hobby van de ouders zijn en dat de maatschappij in hoge mate mag/moet bijdragen aan de zorg voor kinderen, ongeacht het inkomen van de ouders. Kinderen zijn de toekomst van ons allemaal. Dat vond ik trouwens ook toen ik zelf geen kinderen had, en ze misschien wel nooit zou krijgen. Ik betaalde graag belasting voor de kinderen van anderen. Iedereen is nl. zelf ooit kind geweest, en kinderen zullen later ieders AOW en pensioen moeten opbrengen en de maatschappij verder dragen. Amen.

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 00:47

Hra

Ik vind HRA iets totaal anders dan kinderopvangtoeslag.

Ik wil geen belasting betalen voor het vergroten van de huizenbubbel en het subsidiëren van dure huizen voor mensen met hoge inkomens.

Ik wil wel graag belasting betaling voor goede, professionele kinderopvang voor alle kinderen. Ik vind juist dat er in NL nog veel verbeterd kan worden aan de collectieve zorg voor kinderen. Denk bijv. aan dat armzalige boterhammetjes eten tussen de middag en die overblijfmoeders...

Continuïteit is voor kinderen erg belangrijk, zeker als ze niet in hun eigen huis bij hun eigen ouders zijn. In het belang van de kinderen vind ik dan ook niet dat kinderopvang mag afhangen van het al dan niet hebben van een baan: wordt je werkloos, moet je de kinderen van de opvang afhalen, vind je een andere baan, is de plaats bij de oude opvang weg en moet je nieuwe opvang zoeken, etc.... arme kinderen! (Voor iemand die helemaal niet wil werken maar thuisblijfouder wil zijn, is het een ander verhaal; hoewel ik fulltime thuisblijfouderen onmenselijk vind, maar dan zijn er makkelijker andere oplossingen te regelen.)

Dat jok je

Monet en Wisse, jullie kunnen wel boos worden, maar het zou constructiever zijn als je nu eens feitelijk citeert waar staat wat jullie beweren.
Onderling lijken jullie het ook al niet eens.
Wisse:"Maar de hulpjes mogen een flink aantal essentiële zaken niet doen. Ze mogen bijv. geen luiers verschonen."
Dat jok je. Of je denkt het maar omdat je het uit eigen praktijk zo gewend bent.
De CAO geeft in de taakomschrijving:"Voert onder begeleiding van de pedagogische medewerker licht verzorgende werkzaamheden uit, zoals het kinderen eten geven, verschonen, e.d."
Wisse:"Overigens ben ik van mening dat kinderen geen hobby van de ouders zijn en dat de maatschappij in hoge mate mag/moet bijdragen aan de zorg voor kinderen, ongeacht het inkomen van de ouders. "
Dat is een leuke mening, maar het KDV doet dat niet. Veel te duur voor een gewoon salaris, zelfs met toeslag.
Groet,
Miriam Lavell

Nobel

Wisse:"Ik wil wel graag belasting betaling voor goede, professionele kinderopvang voor alle kinderen."
Goed zo. Probleem alleen is dat KDV voor gewone inkomens ook met toeslag te duur is. Resultaat: De hogere inkomens (boven 75.000 euro) profiteren het meest. Net als bij de HRA.
Groet,
Miriam Lavell

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 01:08

Ach mirjam

Ach Mirjam, hoe kom je erbij dat kinderopvang-met-toeslag voor lage inkomens te duur is? Ik heb zelf een "laag" inkomen (onder modaal) en ik was verbaasd hoeveel toeslag ik kreeg. En een jong kind kost bijna niks, op luiers en kinderopvang na Voor een laag inkomen kost de kinderopvang van 1 kind minder dan roken.

Nou zijn wij co-ouders en het kind heeft ook een vader. Dat is misschien niet eerlijk als je het vergelijkt met een "gezin". Er was echter geen mogelijkheid om het "eerlijker" te regelen, vreemd genoeg. Ik ben dan ook voor verregaande individualisering van alle belasting-/toeslag-/uitkeringszaken etc., waarbij alleen in uitzonderingen afgeweken kan worden van de regel dat een kind twee ouders heeft. Of die ouders nou wel of niet met elkaar slapen, eten, vrijen, boodschappen doen, op elkaars lip zitten, heen en weer fietsen, onroerend goed beheren – dat maakt dan niet uit, dat is een privézaak. Bijvoorbeeld, gebruik als referentie voor de toeslagen het aantal werkuren van vader+moeder - 40, en reken voor de helft van die uren het salaris van de vader en voor de andere helft het salaris van de moeder, of zoiets. Lijkt mij een eerlijker verdeling van zorg en inkomen. En laat bij werkloosheid de toeslag doorgaan, bijv. gelijk op met de ww of nog langer, met sollicitatieplicht.

Of nog simpeler, eerlijker en beter: maak voor alle kinderen de opvang goedkoop, ongeacht werk en inkomen van ouders. Bespaart een hoooooooop administratie en zou een heel positieve invloed op kinderen en samenleving kunnen hebben.

Nou ja, dream on

Vertekend beeld

Wisse:"Ik heb zelf een "laag" inkomen (onder modaal) en ik was verbaasd hoeveel toeslag ik kreeg. En een jong kind kost bijna niks, op luiers en kinderopvang na "
Dat getuigt van naiviteit. Je rekent jezelf in een zieligheids- of bescheidenheidshoek waar je niet in zit. Onder modaal is zomaar 10.000 euro meer dan een minimum inkomen.
Wisse:"Dat is misschien niet eerlijk als je het vergelijkt met een "gezin"."
Ach joh. Denk eens aan 'alleenstaand'.
"Of nog simpeler, eerlijker en beter: maak voor alle kinderen de opvang goedkoop, ongeacht werk en inkomen van ouders"
Alweer een nobele gedachte. De basis van dat toeslagencircus eigenlijk. Met het gevolg dat het voor de laagste inkomens toch nog onbetaalbaar is (die lossen opvang anders op), terwijl de inkomens daar boven zich de wat nuffige idealen van de kinderopvang laten welgevallen. Mopperend ook nog, dat ze 'maar' een deel van de uren vergoed krijgen.
Jemig.
Groet,
Miriam Lavell

cqcq

cqcq

14-02-2012 om 10:40

Wat staat er in de cao?

Uit de cao kinderopvang:

3 Kwaliteit
a. De werkgever leeft jegens de werknemer ten aanzien van de groepsgrootte en de inzet van pedagogisch medewerkers de artikelen 3 en 4 van de „Beleidsregels kwaliteit kinderopvang‟ na(zoals opgenomen in bijlage 9), met dien verstande dat onder „beroepskracht‟ wordt verstaan een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in ontwikkeling, BBL-leerling of HBOduale student en onder „volwassene‟ wordt verstaan een meerderjarige werknemer aan wie de werkgever kind- en/of groepsgerichte activiteiten kan opdragen.

En uit de beleidsregels:
7. Bij dagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijke aanwezige kinderen ten minste:
a. één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;
b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
c. één beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Mijn conclusie: de beroepskracht mag ook iemand in opleiding zijn (maar, en dat vind je verder in de CAO die moet dan wel in schaal 5 betaald worden).

Waar vind je dat dan?

cqcq, dank voor het zoekwerk.
Maar waar in welke tekst vind je dit "maar, en dat vind je verder in de CAO die moet dan wel in schaal 5 betaald worden"
Fijn, we zijn al twee schalen gezakt (van 7 naar 5).
Als onder 'beroepskracht' ook een BBL-leerling bedoeld wordt, dan kan ik me niet voorstellen dat je die in schaal 5 zou moeten betalen.
Groet,
Miriam Lavell

cqcq

cqcq

14-02-2012 om 11:23

Bbl

Nogmaals uit de CAO:

3. Salariëring en inzetbaarheid
a. De BBL-leerling wordt bij indiensttreding ten minste ingeschaald in schaal 5, nummer 7

En verderop:

Een (kandidaat)werknemer die anders dan via de BBL-leerweg een opleiding volgt die (na afronding) bevoegdheid geeft tot uitoefening van de CAO-Kinderopvang 2010 - 2011 33 functie van pedagogisch medewerker kan ook worden ingezet, mits dit incidenteel geschiedt en daarbij de hiervoor vermelde salariëring overeenkomstig wordt toegepast.

Ah ja

Logisch, ik verwar BBL met Bol (werken met stage).
Groet,
Miriam Lavell

Ter relativering van het alles

Lees de beleidsregels art. 8 t/m 12. Het is even rekenen, maar wel precies wat ik bedoel. De volwassene functioneert als beroepskracht in de begeleider/kind ratio, behalve tijdens de lunch en het avondmaal. De volwassene is ook opvang bij calamiteiten.
Precies zoals dat in de cokpit en de stuurhut gaat.
Uit de CAO "onder „volwassene‟ wordt verstaan een meerderjarige werknemer aan wie de werkgever kind- en/of groepsgerichte activiteiten kan opdragen."
Dat is een groepshulp bijvoorbeeld. Schaal 3.
Groet,
Miriam Lavell

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 12:21

Miriam, reken eens uit dan

Miriam, reken dan eens voor waarom kinderopvang "onbetaalbaar" zou zijn voor de lagere inkomens. Ga daarbij uit van twee ouders die ieder 4 dagen werken met minimumloon en drie dagen kinderopvang. En reken daarbij niet alleen de kinderopvangtoeslag, maar ook alle andere (kinder-)toeslagen die zij krijgen.

Ik schat dat dit inkomen (2 x 4d/w) minimumloon een gezamenlijk bruto jaarinkomen van 27.348,48 Euro is (2011): 1424,40 x 64/40 x 12. Dit is exlcl. belasting natuurlijk maar ook excl. allerlei toeslagen en belastingvoordelen die de lage inkomens krijgen. (Merk op dat dit niet heel veel onder modaal zit.) Aan kinderopvang op kdv betaalt dit paar voor één kind ca. 110 Euro per maand (2011), voor twee kinderen 150. Als de moeder besluit om niet te gaan werken, en de vader gaat fulltime werken (minimumloon) en ze hoeven geen kinderopvang te betalen, dan gaan ze er financieel flink op achteruit. Hun brutoloon is dan 10.000 Euro per jaar minder, terwijl ze netto 1320 Euro besparen aan kinderopvang (bij 1 kind).

Of zou ik een rekenfout gemaakt hebben?

Natuurlijk kan iedereen er voor kiezen om toch informele opvang te regelen of niet te gaan werken. Voor een laag inkomen zal de keuze om niet te gaan werken, meer voor de hand liggen, omdat er minder tegenover staat (hoewel werken nog flink financieel voordeel oplevert, zelfs bij minimuloon, zie boven). Maar, zoals ook jij steeds benadrukt, werken is niet alleen het loon wat je op dat moment krijgt, maar ook een investering in de toekomst, in de zin van "je baan hebben en houden" (voor later als je geen opvang meer nodig hebt), "carriëre" en pensioen. Deze voordelen zijn ongetwijfeld groter voor veel hoge dan voor veel lage inkomens, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. De meeste mensen zijn het er toch over eens dat werken beter is dan niet werken voor de financiële toekomst van die persoon.

Eenoudergezinnen waarbij de andere ouder niets betaalt voor de kinderen, laat ik inderdaad even buiten beschouwing. Ik vind het absurd dat een vader met een laag inkomen niets voor zijn kinderen hoeft te betalen. Het geld moet toch ergens vandaan komen, of de ouders nou wel of niet samenleven. Zoals jij ook betoogt: kinderopvang moet een kostenpost zijn voor beide ouders, niet alleen voor de moeder. Ik ben ervoor om de kosten van kinderen veel meer op beide ouders te verhalen en voor de gevallen waar dat echt niet kan een betere regeling te maken.

En ik reken mezelf helemaal niet in een "zieligheidscategorie", integendeel zelfs. Hoe kom je daarbij.

(En hoe kan jij raden HOEVEEL ik onder modaal zit?! Maar dat doet er totaal niet toe voor deze discussie. Het gaat niet over mij.)

Denkfout

Ik zie zo al een denkfout. Hoe kom je erop te denken dat iemand in een beroep met een minimumsalaris 4 dagen in de week kan werken? Welke werkgevers zie je hier voor je?
Verder maak je een wilde vergelijking tussen werken en niet werken terwijl dat helemaal de kwestie niet is: mensen met een minimuminkomen moeten wel. Die hebben echt minder te kiezen. Ondertussen is 110 euro per maand (netto) een gigantisch bedrag op dat inkomen. Opvang informeel regelen (netwerk) of snachts werken (bewaking, schoonmaak) is een veel redelijker alternatief.
Verder heb ik de bewering van het SCP niet nagerekend. Je kunt op je vingers natellen dat opvangsubsidie vooral door de hoogste inkomens wordt genoten. Zij genieten namenlijk het meest van opvang, ook op dagen dat er helemaal niet gewerkt wordt maar moeder hoognodig naar de schoonheidsspecialiste moet (of yoga, ook belangrijk).
En om die reden is er gesneden. Daarover wordt nu gepiept door mensen die ook nog vinden dat ze geen alternatief hebben (s nachts werken is voor hen vanzelfsprekend geen optie).
Voor de lagere inkomens betekent het wel dat zij nog minder terecht kunnen bij het kdv. De tijd die ze moeten betalen (vaak 11 uur per dag), wordt niet meer gecompenseerd. Alleen het aantal uren dat ze werken (7 of 8 uur per dag). Moet je 3 tot 4 uur per opvangdag uit eigen zak dokken. Ga dat maar eens doen van een minimumsalaris.
En oh ja, reken vooral ook op mensen met maar een inkomen (allenstaand, arbeids ongeschikte partner).
Groet,
Miriam Lavell

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 12:51

Denkfout

Miriam, dit is een theoretisch voorbeeld. Maar je kunt er net zo goed van maken: 40 + 24 u/w. Het veelvoorkomende "anderhalfverdienersmodel". Kom je op precies dezelfde getallen uit. En ja, er zijn echt wel parttime laagbetaalde banen. Veel vrouwen doen niet anders.

Overigens is het vanaf 2012 niet zo dat je slechts voor elk gewerkt uur kinderopvangtoeslag krijgt. Het is voor 140 % van de gewerkte uren. Precies om de reden die jij geeft: de extra uren kdv voor reistijd en logistiek kdv. Bij een normaal kdv neem je 10 uur per dag af, 8u00 - 18u00.

Ik dacht trouwens dat de klacht was dat bij de lage inkomens de moeders thuisblijven omdat de kinderopvang zo duur zou zijn. Nou, thuisblijven is veel duurder dan kinderopvang. Thuisblijven is alleen voordelig bij een veelverdienende man. Maar dan is het gewoon dom. Moeten we daar medelijden mee hebben?

Sahara

Sahara

14-02-2012 om 12:56

Foutje mirjam

"Voor de lagere inkomens betekent het wel dat zij nog minder terecht kunnen bij het kdv. De tijd die ze moeten betalen (vaak 11 uur per dag), wordt niet meer gecompenseerd. Alleen het aantal uren dat ze werken (7 of 8 uur per dag). Moet je 3 tot 4 uur per opvangdag uit eigen zak dokken. Ga dat maar eens doen van een minimumsalaris"

Je hoeft niet 3-4 uur zelf te betalen. Je krijgt van de fiscus tot 140% van je uren vergoed. Werk je dus 24 uur dan kan je tot 33,6 uur aan kinderopvang declareren. Past dus precies als je geen reistijd hebt.

En bovendien zijn er ook kinderdagverblijven waarbij een kind wel andere opvangmogelijkheden zijn zoals bijvoorbeeld een 3/4 dag of 1/2 dag. Vaak betaal je dan wel meer per uur. Het wordt dan dus een rekensom want het handigste is.

Zelf bedacht

"Ik dacht trouwens dat de klacht was dat bij de lage inkomens de moeders thuisblijven omdat de kinderopvang zo duur zou zijn."
Die klacht heb je zelf bedacht.
Er is berekend wie het meeste van welke overheidsvoorzieningen/subsidies profiteert. Daaruit blijkt dat de hoogste inkomens (>75000 euro) dat het meeste doen. Door HRA en kinderopvangtoeslag.
De laagste inkomens (wel een baan, geen opvang) maken veel minder gebruik van kdv. Ze lossen het informeel op. Dat is geen klacht maar een feit.
Je hoeft er wat mij betreft zelfs geen medelijden mee te hebben, maar kom niet aan met hoogdravende claims over kinderopvang als koepel van zorg voor iedereen.
Dat is gewoon niet zo.
Groet,
Miriam Lavell

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 13:32

Pervers

"maar kom niet aan met hoogdravende claims over kinderopvang als koepel van zorg voor iedereen."

Ik kom niet aan met "claims".

Ik schrijf alleen dat het mijn ideaal is dat kinderopvang voor alle kinderen "gratis" (goedkoop) zou moeten zijn, voor iedereen. Het tegenovergestelde van wat jij vindt. Mijn opvatting is ideologisch: ik vind dat de samenleving zoveel mogelijk de financiële zorg voor kinderen zou moeten dragen. Omdat kinderen de toekomst van ons allemaal zijn. Omdat kinderen geen hobby van de ouders zijn. Omdat kinderen zichzelf nog niet kunnen redden. Omdat het sowieso geweldig is dat ouders in kinderen "investeren" (kinderen kosten sowieso heel veel moeite, werk, tijd, geld, voor iedereen, hoeveel vergoeding er ook voor is). Ik zie het niet krijgen van kinderen als een reële optie, en vindt de inkomensverschillen tussen mensen met en zonder kinderen verontrustend.

Dit zijn geen claims van mij maar idealen. Ik zeg niet dat in de huidige situatie de kinderopvang een "koepel van zorg voor iedereen" is. Hoe kom je daarbij.

Ondertussen claim jij dat in de huidige situatie kinderopvang voor de lage inkomens onbetaalbaar zou zijn. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik heb je dit al vaker zien beweren op dit forum, maar zonder onderbouwing. Ik vind 110 Euro per maand niet onbetaalbaar (roken is duurder). Ik denk dat het feit dat de lagere inkomens minder gebruik maken van kinderopvang, grotendeels een "cultuurding" is.

En nogmaals, ik heb het over een gezin waar papa en mama minimumloon verdienen en gezamenlijk 64 u/w werken. Echtscheiding en arbeidsongeschiktheid laat ik hier buiten beschouwing omdat dit complexe situaties zijn met grote individuele verschillen. Een alleenstaande ouder heeft een vrijstelling van sollicitatieplicht van 5 jaar, dus daar hoeft kdv niet in beeld te komen.

Wat betreft het onderzoek "waar gaan de subidies naartoe": ik vind het pervers om kinderopvangtoeslag als een "voordeel" voor de ouders te zien. Alsof je aan kinderen zou verdienen. Het is niet te vergelijken met HRA.

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 14:00

Anders gezegd

Ik vind dat inkomenspolitiek niet bedreven moet worden via (toeslagen voor) kinderen. Wat mij betreft wordt de kinderopvang "gratis", worden alle kindertoeslagen inkomensonafhankelijk (en per kind bepaald), en worden de belastingen verhoogd. Daarmee kun je veel beter de hogere inkomens naar wens "aanpakken". En het scheelt een hoop administratie- en controlekosten.

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 14:09

Om terug te gaan naat het begin van de topic

Ik ben het met Zeggiknie eens dat de huidige regeling "niet eerlijk" is voor "zzp-ers, mensen met wisselende diensten en mensen met werkdagen van minder dan 8 uur" en voor tal van anderen die geen standaardbaan hebben (en vaak een laag inkomen!). Door in goede, goedkope kinderopvang te voorzien voor iedereen, en inkomenspolitiek te bedrijven via de belastingen, wordt de situatie een stuk rechtvaardiger en simpeler. Ik denk dat dit beter voor iedereen is.

mirreke

mirreke

14-02-2012 om 14:29

Wisse

Ik ben het helemaal, hartgrondig en hartstochtelijk met je eens, om dezelfde, namelijk ideologische reden. Het belang van kinderen is een belang van de hele samenleving. Veel mensen doen alsof het niet meer dan een soort egoïstische beslissing van individuen is en realiseren zich niet dat een hele samenleving, hele werelddelen, hele economieën belang hebben bij het feit dat mensen voldoende kinderen blijven krijgen.
Net zoals we allemaal voor scholen betalen zouden we mijns (en dus ook jouws) inziens ook allemaal voor behoorlijke opvang moeten betalen, zodat iedereen goede opvang tot zijn of haar beschikking heeft.
Kijk hier epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00100&plugin=0
en je schrikt je helemaal het rimban over het aantal kinderen per vrouw in de meeste delen van Europa. Frankrijk doet het goed, Nederland in verhouding ook maar nog altijd ver onder het gemiddelde wat nodig is om de bevolking in stand te houden, en veel andere Europese landen... dat is diep droevig. Kortom, het is in ieders belang dat mensen goed en verantwoord kinderen op de wereld kunnen zetten, zonder dat dat hen belemmert bij hun carriere ed, net zoals het in ieders belang is dat er politie is, of openbaar vervoer (waarom dat nou geprivatiseerd is...) enz.

Decadent

Wisse:"Ik schrijf alleen dat het mijn ideaal is dat kinderopvang voor alle kinderen "gratis" (goedkoop) zou moeten zijn, voor iedereen. Het tegenovergestelde van wat jij vindt."
Over persvers gesproken. Kennelijk ontgaat je de crux van deze discussie volledig. Er is geen sprake van gratis kinderopvang voor iedereen. Er is sprake van gemopper over de regeling door de groep die er het meest van profiteert.
En dan kom jij aan met het ideaal van gratis opvang voor iedereen. Jemig wat decadent.
Een actueeltje, zie http://www.cpb.nl/publicatie/ex-post-analyse-effect-kinderopvangtoeslag-op-arbeidsparticipatie
Ik citeer "Het merendeel van deze stijging is toe te rekenen aan de intensivering van de kinderopvangtoeslag. Wanneer we het effect schatten voor subgroepen, vinden we geen effect op de participatie van laagopgeleide vrouwen. Een verklaring voor de afwezigheid van een effect op laagopgeleiden is dat de ouderbijdrage weinig is veranderd voor de lagere inkomens"
Dat zijn de feiten.
Zelfs gratis opvang levert die groep het minste op. Ze hebben al gratis opvang.
Dat je dat niet zelf kunt bedenken, niet op je eigen vingers na kunt tellen, moet toch komen door een blinde vlek. Die blinde vlek en dan toch zo hoog van de toren blazen.
tssss
"Ik vind dat inkomenspolitiek niet bedreven moet worden via (toeslagen voor) kinderen."
En ik vind dat je het maatschappelijk of financieel voordeel van voorzieningen niet vooral bij de beter betaalden terecht moet laten komen. Het maakt niet uit of onder welke noemer dat voordeel wordt verstrekt.
Ik zou zeggen: stop met je druk maken om de kinderen van beter beter betaalden, zolang de laagst betaalden het nog zelf uit moeten zoeken.
Groet,
Miriam Lavell

Wisse

Wisse

14-02-2012 om 15:14

M lavell

Miriam hou op met mijn woorden te verdraaien. We hebben het kennelijk over totaal verschillende dingen.

Waar ik me vooral druk over maak: het feit dat (laagbetaalde!) "flexwerkers" buiten de regelingen vallen – het verbaast me dat jij daar niet in geïnteresseerd bent. En het feit dat het welzijn van de kinderen (continuiteit!) in deze discussies geen rol lijkt te spelen.

En nu moet ik weg.

Hak en tak

Wisse:"Waar ik me vooral druk over maak: het feit dat (laagbetaalde!) "flexwerkers" buiten de regelingen vallen – het verbaast me dat jij daar niet in geïnteresseerd bent"
Wat een vreemde discussietechniek heb je toch. Van de hak op de tak en dan iedere keer weer doen alsof je weet wat ik daar dan van vindt.
Hoezo vallen flexwerkers buiten de regeling? Dat is helemaal niet waar. Wel waar is dat ze niet zoveel hebben aan het vaste aanbod van een KDV. Elke niet werk maar wel opvangdag die door dit verschil van flex en vast ontstaat, moeten ze zelf betalen.
Adere opvang zoeken lijkt me.
En dat is de kern: als dat de laagst opgeleiden lukt (ook flexwerkers), waarom is dat dan voor hoger opgeleiden een onoverkomelijk probleem?
"En het feit dat het welzijn van de kinderen (continuiteit!) in deze discussies geen rol lijkt te spelen."
Nou, dat is wel geprobeerd natuurlijk. Door allerlei hoogdravends over KDV's en hun rigide inrichting naar regelen der bekwaamheid te poneren.
Maar dat is niet waar gebleken en voorzover het wel waar is (kdv eigenaar doet het zo, want denkt dat het zo moet) toch ook nog twijfelachtig of het er wel beter van wordt. De veronderstelling dat KDV beter is dan informele opvang, deel ik niet.
Daarvoor is juist de continuïteit op kdv's onvoldoende gewaarborgd (veel wisselingen van personeel).
Maar goed, flexwerken is natuurlijk ook al niet zo continu. Keus is er niet echt.
Soit.
Groet,
Miriam Lavell

Zeggik Nie

Zeggik Nie

14-02-2012 om 19:53

Welke opvang dan wel miriam?

De opvang waarvan jij vindt dat ik die maar moet gebruiken is er niet in mijn (kleine) netwerk. Onze ouders werken, 1 oma niet maar die kan om andere redenen niet 3 dagen 2 kinderen opvangen. Buren en vriendinnen werken zelf ook. Gastouderopvang is ook aan regels gebonden: ik kan 2 weken van tevoren melden dat ze niet komen, lekker handig als ik op de dag zelf pas weet of ik wel of geen werk heb. Als ik later afmeld moet ik gewoon betalen want de gastouder wil ook haar salaris.

Bij deze dus: ik zoek een zeer flexibele oppas in zuid Limburg, ik bel 10 minuten voordat je moet komen oppassen. Verdiensten zijn zeer laag en als ik geen werk heb heb jij ook geen inkomen. Iemand interesse? (niet allemaal tegelijk graag

Monet

Monet

14-02-2012 om 20:10

Ter relativering van de zoveelste foute bewering

M schrijft: De volwassene functioneert als beroepskracht in de begeleider/kind ratio, behalve tijdens de lunch en het avondmaal. De volwassene is ook opvang bij calamiteiten.

En alweer leest M niet goed. Die volwassene mag alleen ingezet worden indien er in het kindercentrum nog maar 1 beroepskracht aanwezig is, zij fungeert dan als achterwacht in de tijd dat er volgens de beleidsregels afgeweken mag worden van het beroepskracht-kind-ratio. Dus niet tijdens de lunch, want die gebruiken de beroepskrachten tegelijk met de kinderen, maar aan het begin en eind van de dag (en aan het eind van de dag is er maar bij een heel klein percentage van de kinderopvanglocaties een avondmaal), en tijdens de pauzetijden van de beroepskrachten (tussen de middag), en dan dus ook nog eens alleen als achterwacht, dus.......als er nog maar 1 beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum.

Er is welgeteld 1 afwijking in de beleidsregels te vinden, met betrekking tot het inzetten van een 'volwassene' op een groep kinderen, en dat is bij de buitenschoolse opvang, zodra een groep 8-12 jarigen groter is dan 20 kinderen. Er mogen dan 2 beroepskrachten worden ingezet met 1 volwassene.

Van de regen in de drup

Zeggiknie, gelukkig hoef je niet van je werk te eten. Dan zou het pas ingewikkeld zijn. Mensen in uitkering met sollicitatieplicht, hebben precies hetzelfde probleem als jij. Wel op moeten draven te pas en te onpas (om te solliciteren), maar geen opvang.
Het is van harte te hopen dat de opvangbranche, die inderdaad bijzonder inflexibel is dichtgetimmerd door allerlei regeltjes, daar wat op gaat verzinnen. Zeker nu de vaste baan zijn langste tijd gehad heeft. Althans, werkgevers schijnen dat het liefst te willen http://www.telegraaf.nl/binnenland/11512388/__Vaste_baan_is_verleden_tijd__.html
"Bij deze dus: ik zoek een zeer flexibele oppas in zuid Limburg, ik bel 10 minuten voordat je moet komen oppassen."
Tja, zo heeft die opvangsubsidie je van de regen in de drup gebracht. Jij altijd betaalde opvang, je baas jou als het uitkomt en anders niet. Nu opvang niet meer vergoed wordt op dagen dat er geen werk is kan dat spel niet meer. Wie weet leidt dat wel weer tot een constanter werkaanbod. Heb je het met je werkgever besproken eigenlijk?
Ik weet te weinig van jouw situatie om een oplossing voor je te vinden. Zelf heb ik die destijds wel gevonden (eigen baas, ook binnen 10 minuten oproepbaar, tussen rivieren en meer van die dingen).
Groet,
Miriam Lavell

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.