Home » Forum » Onderhandelingen gestaakt

Onderhandelingen gestaakt...

Kind mee naar een uitvaart, wel of niet?

En wat doe je als je kind gaat lachen of keten? Lees deze tips van een rouwcoach.

 

68 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Temet
Jetteke

Ik werk in de rechtshulp en kom in mijn werk nogal eens bijstandsgerechtigden tegen (of mensen die dat worden). Die huishoudstoets is een onding. Hij is ook nog eens lastig uitvoerbaar, maar als dat niet het geval was, was het evengoed een onding. Er heeft over dit onderwerp ooit een draadje gelopen waarin ik uitgebreid betoogd heb waarom het een onding is, maar ik ben eerlijk gezegd nu te lui om dat draadje op te zoeken.

Wat mij overigens opviel is dat die hhtoets geacht werd een besparing op te leveren van 54 miljoen (ik vermoed dat het veel minder geworden zou zijn trouwens). Dat lijkt veel (twee keer zoveel als de geschatte opbrengsten van mijn andere 'pet hate', de kostendekkende griffierechten) maar het lijkt ineens weer een schijntje als je het afzet tegen de geschatte opbrengst van de 'eenmalige crisisheffing': 500 miljoen.

Ik ben het trouwens - ander onderwerp - eens met Joyeux. Zonder al het voorwerk dat in de voorafgaande 7 weken was verricht had er nooit in 2 dagen een accoord kunnen liggen, alleen al niet omdat men dan nooit het cijferwerk op tijd klaar had gekregen.

Groeten,

Temet

rodebeuk
Nog andere kijk

Ik denk dat die zeven weken wel degelijk nodig waren. Maar op een hele andere manier. Ze hebben denk ik het draagvlak voor rigoureuze maatregelen enorm vergroot.

Tot mijn leedwezen begin ik namelijk in het 'onregeerbare' Nederland een patroon te ontdekken. Moeilijke maatregelen zijn nodig, toch worden ze niet genomen omdat partijen bang zijn om kiezers kwijt te raken of omdat er koehandel wordt bedreven bij coalitieonderhandelingen.
Vervolgens suddert en broddelt alles door.... tot het niet meer anders kan. Dan keert de wal het schip en worden er opeens veel drastischer maatregelen genomen dan als de oorspronkelijke moeilijke maatregelen waren genomen.

Ontzettend jammer dit, maar kennelijk ingebakken in onze vorm van democratie. Jaren aanmodderen en dan harder ingrijpen dan nodig. Wat ze nu met de hra doen vind ik ook heel erg jammer. Je mag nog maar 100% lenen. Starters moeten opeens 10, 20 mille bij elkaar sparen. Prima op zich, alleen daar moeten ze nu dan nog aan beginnen. Want tot nu toe was dat niet nodig. Woningmarkt gaat dus finaal op slot. Heel vreemd. Maar er zal wel weer een koehandeldingetje gebeurd zijn waardoor er niet geleidelijk en gestaag bij iedereen wat veranderen kan, en dan gaat het dus zo.

rode krullenbol
Mijn perspectief

De verkoop van koopwoningen zal inderdaad stagneren. Het aanbod van woningen zal daarentegen eerder toenemen, dan afnemen. Dus zullen de prijzen verder dalen.

Niet alleen particuliere huiseigenaren zullen grote verliezen lijden, maar ook pensioenfondsen, banken en beleggers. Veel van het geld dat zij in woningen en gebouwen hebben geïnvesteerd, zullen zij naar alle waarschijnlijkheid verliezen.

Dit wil echter niet zeggen dat de situatie volstrekt hopeloos is. De huursector kan namelijk enige soelaas bieden.

De huren blijven immers stijgen, waardoor de wooncorporaties niet met zulke verliezen zullen worden geconfronteerd. Nuchter beschouwd, stelt dit hen bij uitstek in staat om bestaande koopwoningen op te kopen en nieuwbouw te plegen.

Voorwaarde daarbij is wel, dat zij door de overheid niet worden gedwongen woningen te verkopen. Dit zou namelijk de huizenprijzen nog een verder omlaag trekken, wat de problemen voor de huizenbezitters zou verergeren.

Zo bezien, is de huidige heffing die wooncorporaties aan de overheid moeten afdragen, ongewenst.

Met het afschaffen van deze heffing zou men de woningmarkt ondersteunen. Daarnaast zou het makkelijker moeten worden om koopwoningen te verhuren.

Fiorucci
Joyeux

Dat denk ik ook. Bijkomend nadeel: een flat huren in Z'meer word steeds lastiger,alles gaat in de verkoop.

rode krullenbol
Vestia

Die maatregel ten aanzien van Vestia zou per direct terug moeten worden gedraaid. De corporatie zou op een andere manier moeten worden gered van faillissement.

Vanwege de enorme problemen op de markt van de koopwoningen, zou de markt van de huurwoningen juist moeten worden versterkt en uitgebreid: als vangnet voor de mensen die nu een hypotheek hebben en deze niet kunnen opbrengen.

De politiek zou de huursector moeten benutten, om de koopsector te saneren. Het vorige kabinet heeft het tegenovergestelde gedaan; met alle schadelijke gevolgen vandien.

Jaymza
Verplichten tot verkoop

De overheid had toch juist het plan gelanceerd om de corporaties te verplichten 90% van hun bezit te verkopen indien de huurder dat wenste?

Jaymza

Fiorucci
Klopt

Die maatregel geldt niet alleen voor Vestia.

Pagina's

Onderwerp gesloten

Wat leert je kind in groep 1?

En dit is wat je kind al moet kunnen voor hij naar groep 1 gaat: lees het hier.