Home » Forum » Cijfer voor so bij ziekte

cijfer voor so bij ziekte

38 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
annemarie
cijfer voor so bij ziekte

Tekst van school:
Het klopt inderdaad dat een niet gemaakt SO met een 1 wordt beoordeeld en dat SO's niet herkanst mogen worden. SO's wegen verhoudingsgewijs zo weinig, dat zo'n 1 uiteindelijk niet veel invloed heeft.
Bovendien werken we aan een regeling dat aan het einde van het schooljaar een zeker percentage van de laagste cijfers van een reeks SO's komt te vervallen, zodat het gemiddelde wel een representatief beeld geeft van wat een leerling beheerst.

Mijn reactie:
Wat een gekke regel! Een 1 als je ziek bent, dat kan toch niet. Een cijfer mag toch alleen op grond van een geleverde prestatie gegeven worden?
De invloed op het uiteindelijke cijfer maak mij niet eens zo uit. Hoe een leerling (in dit geval mijn dochter) zich erbij voelt wel. Staat niet echt motiverend die rode 1 op magister...

Is het een reële regel van school?

Elizabeth
Belachelijk

Ik vind het een belachelijke regel. Bij ziekte moet altijd een inhaalmogelijkheid zijn.

AlisonH
Idioot

Nee dit is een belachelijke regel. Een kind mag niet gestraft worden voor ziekte. Bovendien staat er dat een niet gemaakt SO niet herkanst mag worden. Maar dit is geen herkansen, dit is inhalen. Ik zou hierover een gesprek met de leiding aanvragen. Laat ze maar uitleggen wat hiervan het pedagogisch/didactisch nut is want ik zie alleen maar demotiverende factoren. Je zal als kind heel hard geleerd hebben voor zo’n SO en ziek worden. Bespottelijk.
Bij mij op school worden in de onderbouw SO’s ingehaald in overleg met de docent. Ik maak dan een nieuw SO maar je kunt ook wachten met het oude ter inzage geven tot iedereen het gemaakt heeft. Toetsen in de bovenbouw worden tijdens de herkansing ingehaald. De leerling mag dan niet ook nog een ander vak herkansen, maar daar is aan het eind van het jaar nog een inhaalherkansing voor.

IngridT
Absoluut

Idioot. Ik zou een klacht indienen. Je mag best een 1 uitdelen voor een niet ingeleverd werkstuk ( met natuurlijk wel coulance bij bijzondere omstandigheden), maar een 1 geven voor een door ziekte gemiste toets slaat helemaal nergens op.

Ingrid

AlisonH
Drie docenten

De bovenstaande reacties komen allemaal van docenten. En die vinden het alle drie belachelijk. Ik zou dit heel hoog spelen want het is te idioot voor woorden.

annemarie
Superbedankt

Soms weet je niet zo goed waar nu naartoe... fijn dit forum!
Bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Annemarie

Anoniem
Als...

Als dit het hele verhaal is, vind ik het inderdaad vreemd. Staat deze regel ook ergens in een document, bijvoorbeeld de schoolgids?

Toch ook een stukje dat ik wel herken. Op de school van mijn dochters kreeg je een 1,1 in magister als je een toets gemist had in de onderbouw. Die toets mocht je dan wel inhalen, maar daar moesten de leerlingen zelf wel achteraan gaan. Ze moesten met de docent een afspraak maken. Bij mijn dochter was die 1,1 meestal wel een reden om een afspraak te maken.

Een paar keer heeft dochter ook gedoe gehad omdat een leraar die 1,1 niet weg wilde halen. Als ik dan dochter mocht geloven, had ze de hele tijd geprobeerd een afspraak te maken, maar lukte dat steeds niet. Het echte verhaal bleek anders, dochter had wel kansen gehad, maar was bijvoorbeeld niet gekomen. Nog niet netjes, maar daar heb ik toch ook wel begrip voor gehad.

Sinilind
Zo gek dit

Vooral omdat Magister de optie geeft om een INH voor in te halen of VRJ voor vrijstellen. Ik zou het hoog op spelen want ik (ook docent) kan me niets voorstellen bij die regel.
Die 1,1 herken ik van mijn vorige school (niet toevallig het CL te H?) werd eigenlijk als middel gebruikt om leerlingen die te laat waren bij inleveren of geen afspraken maakte voor het inhalen van een so/pw over de streep te trekken.
Succes!
Sini

Eva
Hier ook

Hier komt er ook een 1 in magister te staan totdat de leerling heeft herkanst. De leerling moet zelf het initiatief nemen hier een afspraak voor te maken en het so tijdens het inhaaluur inhalen.

AlisonH
Inh en rapport niet op akkoord voor dat vak

Hier zetten we gewoon Inh in Magister. Het kind moet zelf initiatief nemen. Doen ze dat niet dan gaat het rapport voor dat vak in die periode niet op akkoord. Ontbrekende rapportcijfers aan het eind van het jaar? Niet over.
Voor werkstukken gaat er een punt af per schooldag dat het werk te laat wordt ingeleverd. Dat kan een 1 opleveren. Dan nog wordt er echt wel uitstel verleend wegens ziekte als de leerling maar op tijd aan de bel trekt dat er vertraging dreigt.
Als het goed is staat dit soort dingen allemaal in het toetsbeleid van de school. Kun je meestal wel vinden op website of ouderportaal.

IngridT
Hahaha

Die punt per dag hanteer ik ook bij werkstukken en verslagen. Dat werkt als een tierelier. Duidelijk, simpel en meestal heel doeltreffend.

Ingrid

@Emma
Initiatief

Goed als kinderen zelf initiatief leren nemen, ook als ze ziek zijn geweest. Dan zet je dus inderdaad inh of iets dergelijks in Magister. Geen 1, je maakt jezelf volkomen ongeloofwaardig. Een beoordeling voor iets wat niet gemaakt is kan echt niet.

V@@s
hier

zat 1 van de kinderen op een school waar je officieel maar twee toetsen per jaar vanwege ziekte mocht herkansen. Gelukkig werd in de praktijk de soep meestal minder heet opgediend, maar het heeft veel onnodige stress opgeleverd.

Juist voor kinderen die toch al veel afwezig zijn, maakt zo'n regel het leven alleen nog maar lastiger.

AlisonH
Inhalen niet herkansen

Zolang ze het inhalen van een gemiste toets herkansen blijven noemen wordt het nooit wat natuurlijk.
Het is overigens een regel waarmee je naar de rechter kunt stappen. Kinderen worden benadeeld doordat ze ziek zijn en dat mag niet.
Is een kind vaak ziek, en ook vaak tijdens toetsen, dan moet je daar als school sowieso iets mee. Is het stress? Faalangst? Oververmoeidheid? Zijn er grote gezondheidsproblemen waar de school niks vanaf weet? Melden de ouders het kind makkelijk ziek? Allemaal dingen waar je over in gesprek moet als school. De niet-frequent-zieken moeten gemiste toetsen zonder verder gedoe kunnen inhalen - maar wel op eigen initiatief. Al wil ik een leerling er best nog eens op wijzen dat er nog iets open staat.

IngridT
Nou moet ik zeggen....

Dat ik heel soms die neiging tot een 1, of iets anders incorrects wel begrijp hoor. Die max 2 toetsen per jaar inhalen slaat natuurlijk nergens op, maar op mijn school ( ruim 1000 leerlingen) zijn er iedere week 3 reguliere toets inhaal uren, en die zitten af en toe zo vol dat het niet in 1 lokaal past. Dat vind ik best extreem. Er gaan op school wel eens stemmen op om het inhaaluur ‘net als vroeger’ weer naar de zaterdagochtend te verplaatsen. Zeker weten dat er dan minder absenten zijn bij toetsen.

In sommige klassen ken ik mijn pappenheimers zo goed dat als ik tijden mijn les bepaalde leerlingen mis ( goh, Pietje , Joris EN Alies absent?) ik terloops informeer wat voor toets er die dag is. Waarop de klas mij keurig vertelt dat er inderdaad een groot scheikunde proefwerk is zometeen, en dat pietje en alies de hele dag al weg zijn, maar dat Joris zich net tijdens de lunchpauze heeft afgemeld. Ze weten dat zelf ook precies, wie dat soort gedrag vertonen...

Of recentelijk, echt gebeurd...( vwo 5, dus echt geen jonkies of zo) ...proefwerkdatum staat al weken ( eigenlijk maanden...pw rooster voor hele jaar staat vast), dag ervoor nog les gehad, komt Truusje ( vaker absent bij toetsen) bij aanvang van het proefwerk-uur melden dat ze halverwege de les naar de ortho moet. Op mijn vraag hoe dit op te lossen heeft ze geen idee. Toevallig had ze het uur voor de natuurkunde les een tussenuur, maar jeetje, even niet aan gedacht. Ze kan ook niet terugkomen na de ortho ( die om de hoek v school zit, en dit was haar laatste lesuur) want ze moet werken.

Ik weet dat als ik haar de toets in een halve les laat maken ik gezeur krijg achteraf, want oneerlijk etc. Heb ik geen zin in, al vind ik het absurd dat ze me dit niet even een les van te voren van te voren meldt, of ( nog beter) bij het maken van haar afspraken met de ortho even het pw rooster checkt.

Ik laat haar dan de volgende dag onmiddellijk een inhaaltoets maken (baalt ze van, want ze had nog amper geleerd biecht ze op, want ze wist natuurlijk best dat ze de toets zou missen ) . En als ik echt een slechte bui heb is die inhaaltoets zeker niet gemakkelijker dan die de hele klas maakt.

Vinden jullie me dan een keiharde bitch?
Of ben ik streng doch rechtvaardig bezig met een stukje achterstallige opvoeding?

Ingrid

AlisonH
IngridT

Dat laatste.
Dat is het ook precies: docenten weten heel goed (net als alle medeleerlingen) wie de toetsontwijkers en de smoesjesverzinners zijn. Die krijgen bij mij ook nul ruimte. Ziek geweest de dag voor je presentatie? Jouw probleem, je had hem ook niet tot de laatste dag moeten laten liggen. Moet je werken? Dom van je, in de schoolregels staat dat je tot half 5 beschikbaar moet zijn voor school. SO gemist? Volgende les alsnog maken tenzij je langere tijd ziek bent geweest. Leerlingen weten dat ook dus het valt bij mij mee met het ziek melden: het levert niet genoeg op. Bovendien bel ik bij drie gemiste toetsen op verschillende dagen van mijn mentorleerlingen de ouders op wat er aan de hand is. Vinden ze ook niet fijn.
De bedoeling is dat je toetsontwijkend gedrag ontmoedigt zonder daarmee de welwillenden te straffen. En dat gaat het makkelijkst als je de leerlingen kent,

@Emma
Rendementsdenken....

....komt zowel van boven als van onder.
Hoe meer toetsen, hoe meer regels, hoe meer gedraai en gereken om er onderuit te komen, hoe meer nieuwe afspraken en regels.

Anoniem
Begrijpelijk

@IngridT (#15): Ik vind je reactie in zo’n geval streng, maar rechtvaardig, maar ook begrijpelijk. Of het ook de handigste oplossing is, hangt denk ik van de situatie af.

Zoals ik in #7 schreef heeft mijn dochter ook een periode last gehad van dit toetsontwijkende gedrag. Inmiddels weet ik wel dat het toen gewoon faalangst was, maar op dat moment had ik het niet helemaal scherp en ik denk school ook niet. Haar school zette wel 1,1 in magister en daardoor gaven de gemiddeldes een nogal vertekend beeld. Dochter vertoonde dit gedrag vooral bij de vakken die niet helemaal vanzelf gingen of waar ze bijvoorbeeld al een keer een lager cijfer voor had gehaald. De gemiddeldes van die vakken werden door die 1,1’en ook onvoldoende en daardoor kreeg dochter het gevoel dat ze er heel slecht voor stond en dat het eigenlijk al hopeloos was. Dat versterkte haar faalangst.

Haar school was bovendien heel flexibel. Op veel punten zag ik dat als een voordeel, maar voor wat betreft die toetsen was dat een nadeel. Ze hoefde niet eens ziek te zijn om een toets te ontlopen, tal van andere smoezen waren ook voldoende en ook voor het inhalen was alles nogal vrijblijvend.

Als jij in een dergelijke omgeving ergens halverwege het jaar opeens die strenge koers zou gaan varen, weet ik niet of het zou werken. Wat hier veel effect heeft gehad, was dat de natuurkunde leraar richting dochter een streep trok en wel zo streng reageerde als jij voorstelde. Natuurlijk kreeg ik van dochter een nogal verdraaide versie van de werkelijkheid te horen en naar aanleiding daarvan had ik contact met die natuurkundeleraar. We hebben toen samen over de situatie gesproken en spraken af dat dochter die toetsen nog wel mocht herkansen, maar dat er vanaf dat moment duidelijke afspraken zouden komen. Geen smoesjes meer.

Ook hielp het dat we realistische afspraken maakten. Als dochter al dan niet terecht toetsen had gemist, maakte ze vaak hele onrealistische afspraken die niet haalbaar waren. Echt te een toetsen op een dag bijvoorbeeld. Dan was ze bijvoorbeeld een keer een paar dagen echt ziek geweest, maar dan plande ze al haal inhaaltoetsen naast de reguliere toetsen op 1 dag. Dat was dan niet te doen, waardoor het op die dag niet ging en ze weer afhaakte. Vervolgens kreeg je een soort sneeuwbaleffect. Dat konden we doorbreken door de inhaaltoetsen iets meer te spreiden.

Vervolgens ben ik als moeder met dochter gaan rekenen om te zien dat ze er helemaal niet zo belabberd voor stond, dat ze zelfs voldoendes zou staan als ze voor die toetsen waar nu een 1,1 stond een 4 zou halen. Uiteindelijk heeft vooral de duidelijkheid mijn dochter geholpen en dus inderdaad ook wel dat strengere.

IngridT
Anoniem

Fijn om het zo eens van alle kanten te horen. Wat ik overigens in een geval als dit altijd doe is de mentor informeren. Die kan dan in gesprek met de betreffende leerling om uit te vogelen of er iets speelt, en of er actie of hulp nodig is. Want vaak speelt dit dan bij meerdere vakken, niet alleen bij het mijne.

Even refererend aan het draadje over werkdruk in het onderwijs....... dit zijn nou precies voorbeelden van al die ‘kleine’ dingetjes die (als je het goed wilt doen) echt veel tijd en aandacht kosten. Zowel als mentor ( follow up doen als je zoiets hoort over een mentorleerling) maar ook als vakdocent ( wel de moeite nemen de mentor te informeren als zoiets gebeurt of je opvalt).

En als mensen ( te) druk zijn blijven dit soort wel belangrijke maar niet perse dringende dingetjes heel gemakkelijk liggen, of schieten er bij in. En dat is echt jammer / niet goed want het heeft negatieve invloed op het welbevinden van de leerlingen, de kwaliteit van het onderwijs dat je geeft en de resultaten die je behaalt.....

AlisonH
@Emma

Klopt, daarom moet je nooit de menselijke maat vergeten. Maar je moet ook niet vergeten dat de meeste leerlingen gewoon hun werk doen (met de nodige begrijpelijke keuzes in wel of niet opletten en serieus huiswerk maken) en dat er met degenen die dat niet doen meestal wel wat speelt.

Wij hebben op school een paar jaar geleden ingevoerd - om leerlingen wat lucht te geven - dat er niet meer onverwacht getoetst mocht worden en dat het aantal toetsen beperkt moest blijven. Resultaat: er komt nog meer af te hangen van de toetsen die over zijn. We hebben ook geprobeerd om alleen nog maar formatief te toetsen, dus de voortgang bewaken maar geen cijfers geven. Resultaat: de leerlingen deden niks meer. Om dat goed in te vullen moet er een totale cultuuromslag komen en dat kost tijd.

Verder sluit ik me bij IngridT aan: als je dit werk goed wil doen, met aandacht voor de leerling, kost dat tijd en werk. Als de druk te hoog wordt, en de klassen te groot, heb je helemaal geen tijd meer om dat seintje aan die mentor te geven, of te zien dat een leerling niet lekker in zijn vel zit, of dat extra uur in te ruimen voor die leerling die stresst over de stof en wat individuele aandacht wil. Dat kan gewoon niet - en zo wordt de belangrijkste factor in de leerprestaties van leerlingen, de kwaliteit van de docent, langzaam afgebroken. Jammer.

skik
Vraagje voor jouw school

"SO's wegen verhoudingsgewijs zo weinig, dat zo'n 1 uiteindelijk niet veel invloed heeft."

Waarom zou je dan als leerling je best doen en tijd investeren om een 8 te halen als het cijfer van zo'n SO zo weinig invloed heeft dat die 8 ook weinig bijdraagt. En dus, waarom zou je als school de heisa van een SO maken, nakijken en registreren op je nemen als het toch allemaal niet zoveel uitmaakt? Hoe wil je als school een leerling motiveren zijn best te doen voor een SO als je anderszijds beweert dat zo'n onverdiende 1 ook eigenlijk niks uitmaakt?

skik

AlisonH
Skik

Inderdaad ongelooflijk demotiverend. Je vraagt je af of iemand die zo iets bedenkt
a) zijn onderwijsbevoegdheid bij Ali Express heeft gekocht
en
b) ooit een leerling van dichtbij heeft gezien.

IngridT
Alison....

Zo herkenbaar. Hier ook.,,geklaag over hoge toetsdruk. Aantal toetsen teruggebracht. Nu klagen de leerlingen dat ze (bv) de leuke woordjes-so’s missen waarmee ze ‘vroeger’ altijd hun cijfer konden opkrikken, en die er bovendien voor zorgden dat ze tegen de tijd dat er een grote toets kwam een beetje ‘bij’ waren met de stof.

Je wilt ‘gewoon’ dat ze aan het werk gaan, ook als dat niet voor een cijfer is....maar dat is voor een aantal ( eigenlijk verontrustend veel) leerlingen heel lastig...

Ingrid

Ginny Twijfelvuur
Huiswerktoetsjes

Dat werkte vroeger, in mijn tijd dus :-), heel goed. Of mag dat tegenwoordig niet meer?

Verder IngridT, ik zou het geweldig vinden als je dat mijn kind zou flikken. Ik, als ouder word ook ooit wel eens moe van dit toetsontwijkend gedrag, maar ik kan er ook niet altijd precies achter komen hoe het nu echt zit. Ze weten het soms mooi te brengen die pubers.

AlisonH
Ginny Twijfelvuur

Nee dat mag op de meeste scholen niet meer. En de leerlingen mondeling overhoren en voor schut zetten als ze niks weten mag ook niet meer 😂
Ik kan me de gevreesde woorden “Pak maar een blaadje” nog maar al te goed herinneren uit mijn eigen schooltijd en de onverwachte overhoringen waren de enige reden waarom ik ooit leerwerk deed.... nou was ik geen droomleerling.

Ginny Twijfelvuur
Dat snap ik

Maar daarom dus.

Huiswerkcijfers mag zeker ook niet meer?

AlisonH
Nee ook niet

Huiswerkcijfers ook niet nee. Alleen een O, V of G voor werkhouding!

Alkes
Ingridt

"Vinden jullie me dan een keiharde bitch?
Of ben ik streng doch rechtvaardig bezig met een stukje achterstallige opvoeding?"
Haha ik was vroeger ook zo'n leerlinge en zelfs als ik student heb ik nog wel eens uitgemaakte verkering met groot liefdesverdriet verzonnen om uitstel te krijgen voor een paper dat ik niet op tijd af had.
Had overigens in mijn geval weinig of niets te maken met een gebrekkige opvoeding maar alles met een tamelijk slecht organisatievermogen en een grenzeloos vertrouwen dat het altijd op allerlaatste moment goed kwam. Dat was ook meestal zo, maar soms had ik net iets teveel over het hoofd gezien.

Dees
Geen plotselinge

Maar het komt er dus op neer dat de so's allemaal.op de agenda staan? Ik bedoel wij kregen ook wel plotselinge overhoringen.

Dan snap ik de regel wel zeker als vervolgens de slechtste cijfers aan het einde van het jaar worden geschrapt zodat je ondervangt dat bij ziekte of weet ik veel wat je geen last hebt van je 1.

Het is natuurlijk heel erg makkelijk om ziek te zijn op de dag waarop je een so krijgt waar je niet zoveel aan hebt gedaan.

AlisonH
Klopt

Alles gepland. En ja, de verleiding is groot om dan ziek te melden en het later over te doen. En als een leerling dat een keertje doet is dat ook geen drama. Leerlingen die dat voortdurend doen heb je gauw genoeg in de gaten en die moet je aanpakken. Maar dit soort regels treffen ook de goedwillenden en ik vind dit lui management.
Wegstrepen van laagste cijfers lokt precies het zelfde gedrag uit: “ik leer een keer niet want die onvoldoende vervalt toch”. Het wordt pas interessant als je samen met het laagste cijfer, ook het hoogste laat vervallen.

AlisonH
Ouders

Overigens moeten mijn eigen kinderen wel op sterven na dood zijn willen ze mogen thuisblijven op een toetsdag. Makkelijk ziekmeldende ouders hebben hierin ook verantwoordelijkheid.

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.