Home » Forum » Ouders en school » Inzicht in hoofdzaak bijzaak en samenhang vooral bij rekenkundige problemen

inzicht in hoofdzaak, bijzaak en samenhang vooral bij rekenkundige problemen

7 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
demama
inzicht in hoofdzaak, bijzaak en samenhang vooral bij rekenkundige problemen

Mijn zoon heeft een psychodiagnostisch onderzoek afgerond.
De uitslag; hoge verbale iq en een lage performale iq.
Met als eindconclusie: beperkt inzicht in hoofdzaak, bijzaak en samenhang vooral bij rekenkundige problemen bij het oplossen van problemen is hulp nodig. Nuances ontbreken bij elke onderzoeksresultaat in dit onderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor werkmogelijkheden mocht hij zelf geen baan bemachtigen. Betekend ook dat hij niet in aanmerking komt voor zo'n omscholing richting programmeren om hij op basis van dit onderzoek niet in staat moet zijn om een software applicatie te programmeren. Wat een complexe abstracte proces is waarbij inzicht in hoofd-, bijzaak- samenhang vereist is.

Tot zijn verbazing mocht mijn zoon tijdens de Wais 3 test hij geen hulpmiddelen zoals een rekenmachine of pen en papier gebruiken...?
(Hij heeft moeite met rekenen. Met een rekenmachine kan hij het wel!)
In welk document ga ik dit online controleren of de wias 3 conform de wet is uitgevoerd?
(gisteren vertelde mij dat hij via Google dat bij een ander dit wel was toegestaan. Wat dus een andere testuitslag als resultaat heeft. )
Mijn indruk dat dit alles bij hem nog, knaagt logisch zou ik ook hebben. Zeer zeker als instanties deze rapportage en de beschreven mogelijkheden enkel objectief uitgangspunt zien. Dat hij het onderstaande heeft realiseerd is volgens hun subjectief...

Hij is door veel zaken het vertrouwen in de onderzoekers en andere organisaties en (semi)overheid kwijt. Begrijpelijk. Ik als moeder wil ik het beste voor mijn zoon. Zelfs zijn oud-docenten gaven na inzage in zijn behaalde school en testresultaten aan dat deze rapportage te grof is en de nuance compleet ontbreken. Denk in welke context, hoelang. Dat het gek is dat hij geen hulpmiddel mocht gebruiken tijdens de test... (Hoezo niet? wie kan nog rekenen in Nederland ? heeft de vrouw het verbale IQ en de performale IQ via een rekenmachine of de pc berekend... ) Op basis van dit onderzoeksconclusie zou mijn zoon naar mening niet in staat moeten zijn om het onderstaande te realiseren en/of deze kritische vragen te stellen:

1. Hoeveel punten zijn er te behalen voor de Wais 3 rekenopdrachten?
Hoeveel punten heeft hij behaald? Hoe is de totale berekening gemaakt? Is er een fout gemaakt omdat de onderzoekster al een fout heeft gemaakt om e.a. niet te vermelden. zo ja hoeveel?

2. Zich afvragen welke invloed heeft structurele stress, een structurele focus op zijn cognitie die hij langer dan 9 jaar ervaart ?

3 Als mijn zoon echt een benenden bemiddeld iq zou hebben hoezo reist hij dan met gemak met een backpack door Zuid-Amerika. Een reis hij zelf heeft geboekt, gepland... Ook verraste hij ons dat hij uit eigen beweging met gesloten beurs een Noorderlicht tour had geregeld?

3. Hij is nu bezig met programmeerstudies. Wat goed bij hem past gezien hij heel analytisch op andere gebieden weldegelijk een kei is. Programmeren zonder inzicht in hoofd, bijzaken en samenhang is ondenkbaar.

4. toen mijn zoon op een tiende punt was gezakt voor economie examen. Hij besefte dat er examenfouten zaten in het gemaakte eindexamen. Hierdoor zag hij een kans dat hij door een gegrondverklaring van zijn bezwaarschrift door de Examen Commissie zou kunnen slagen zonder het hertentamen te maken als hij de cijfers kado kreeg. Mijn zoon heeft het ROC verrast met zijn inzicht in hoofdzaak, bijzaak en samenhang buiten reken is dit geen probleem. Voor het eerst dat een student het complexe Onderwijs en Tentamen beter beheerste dan het ROC dus hoezo heeft hij een probleem om hoofd, bijzaak, en samenhang toe te passen.
Het bezwaarschrift is gegrond verklaard. De punten heeft hij niet gekregen, hertentamen heeft hij behaald.

5. Op eigen initiatief gestart met communicatiecursus waarvoor zelfinzicht, en het accepteren van feedback noodzakelijk was. Terwijl de mensen die daadwerkelijk betaald worden soortgelijke blinde vlek inzichtelijk te maken hebben dit juist verzuimd. Op eigen beweging heeft hij zijn communicatie verbeterd.

6. Zonder onkosten studeert hij nu via zo'n online leeromgevingen voor software development waarvoor hij software designfouten benut. Dit combineert hij met netwerken en solliciteren.

7. Opzadelen met dode mussen: mijn zoon zou sneller uitstromen via jobhunter. Wat appart moest worden ingekocht. Deze was volgens de instantie die de uitkering verstrekt ingekocht wat volgende de organisatie die hem begeleide incorrect was... Een dogma.

9. Waar vind ik online een overzicht van taken waarbij beschreven is welke performaal IQ en verbaal IQ op welk niveau hiervoor noodzakelijk is?

mirreke
Via welke instelling of welk instituut heeft je zoon

dit psychodiagnostisch onderzoek laten uitvoeren, en wat was hiervoor de reden? Is het de uitkeringsinstantie?

Oftewel, is dit bureau gespecialiseerd in de problemen/situatie van je zoon? En in hoeverre is de uitslag hiervan zijn/jullie eigendom of van de uitkeringsinstantie? (want je zegt dat hij nu bv. niet in aanmerking komt voor omscholing, dus de instantie heeft minimaal inzage in de resultaten).

Verder is nu volgens mij de WAIS IV de test die standaard gebruikt wordt, dus waarom is bij je zoon de WAIS III gebruikt?

IQ-meting zonder verdere diagnostiek is altijd lastig omdat zonder context zo'n iq een eigen leven kan gaan leiden.

mirreke
Overigens kun je ook

onderpresteren op een iq-test, vooral als de onderzoeker niet ervaren is in het soort problemen van degene die de test ondergaat.

demama
functie

@mar: welke functie heb jij?

V@@s
subtesten

De subtesten Cijferreeksen en Rekenen tellen beiden voor de verbale schaal, niet voor de performale. Dus ik denk niet dat een rekenmachine uitgemaakt zou hebben.

Maar als je kind niet in een standaard plaatje past is wellicht https://www.codam.nl/ iets voor hem.

Marit
Wais

De wais 4 ken ik wel, de 3 niet. Bij de 4 telt rekenen mee bij het werkgeheugen, mogelijk bij de 3 als verbaak, net als bij de wisc3. Komt omdat het dan bijna meer over het horen en onthouden gaat, dan over het uitrekenen zelf (das de laatste stap). Je hebt een instapniveau, en er wordt afgebroken bij 2 of 3 fout. Een iq test is altijd een momentopname, er kunnen altijd factoren zijn die meewegen. Een iq test in een instabiele situatie is over het algemeen geen goed idee. Interessant zou zijn om te weten op welke subtests hij 'slecht' gescoord heeft, of er grote verschillen zijn tussen de subtests (intern inconstistent).

Marit

Syboor
bizarre conclusie

Bij de WAIS 3 telt rekenen mee voor het verbaal IQ, niet voor het performaal IQ.

De WAIS 3 is hartstikke oud. De splitsing in verbaal en performaal wordt in de opvolger van de WAIS 3 niet meer gebruikt. De splitsingen die wel gegeven worden, zijn veel minder belangrijker geworden. Conclusies verbinden aan de omvang van de kloof tussen die twee is achterhaald, en meer waarde hechten aan de laagste score dan aan de totaalscore is ook hartstikke achterhaald.

Performaal IQ wordt vooral bepaald obv visuele/zintuiglijke taken onder tijdsdruk. Heeft echt niets met rekenen te maken. De tijdsdruk kan bij sommige mensen voor onderpresteren zorgen (bijvoorbeeld bij faalangst). Ook een slechte motoriek (langzaam schrijven) kan de score flink drukken.

Wat was het doel van de IQ test? Wat het doel kijken of hij laag genoeg zou scoren om in aanmerking te komen voor een bepaalde voorziening zoals Wajong? Dat soort testen worden vaak niet heel zorgvuldig uitgevoerd omdat het de "bedoeling" is dat de "client" laag scoort. Een goede IQ-test wordt één-op-één uitgevoerd, dat betekent dus één psycholoog per client in een eigen kamertje, en de psycholoog betrekt de eigen observaties in de beoordeling of de toets betrouwbaar is geweest en over hoe de resultaten geinterpreteerd moeten worden (niet bij het bepalen van het cijfertje zelf, maar wel bij de aanbevelingen voor de zorg/aanpassingen die de client nodig hefet).

Was het doel kijken of hij hoog genoeg zou scoren om in aanmerking te komen voor een bepaalde voorziening, en wat voor voorziening was dat dan?

Te hoog scoren voor een IQ-test kan niet (nou ja, niet zonder een valsspelende tester), te laag scoren wel. Je moet er van uit gaan dat je capaciteiten van je kind minstens overeenkomen met het totale ("gemiddelde") IQ, maar mogelijk liggen ze hoger.