Home » Forum » Juf wil dochter laten doorkleuteren wij zijn het hier niet mee eens

Juf wil dochter laten doorkleuteren... wij zijn het hier niet mee eens

Winnen! Handboek voor jonge moeders!

Met meer dan 100 onmisbare tips, doe hier mee!

16 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Happymom
Juf wil dochter laten doorkleuteren... wij zijn het hier niet mee eens

De dochter van mijn man is een kidd kindje.
Heeft een onbehandeld kiss syndroom.
Zijn we een half jaar geleden achter gekomen en wordt ze nu voor behandeld.
In februari kreeg ze haar 2 de behandeling en in juni haar laatste.
We zien al veel vooruitgang ...
In februari namen ze een Cito toets bij haar af en op lezen scoorde ze slecht waardoor de juf haar wil laten doorkleuteren.
Wij vinden het geen goed idee. De test werd afgenomen op een slecht moment want ondertussen heeft ze veel progressie gemaakt.
Mijn partner heeft gepraat met haar juf en aangehaald waarom doorkleuteren geen zin heeft.
Nu zei ze dat ze de deur nog op een kiertje laat staan.
Kunnen wij x meer voorbereiden op de ‘lees’cito?
Bestaat er een voorbeeld van zo een test?

Alvast bedankt!

Plokkie
CITO lezen voor kleuters?

Er zijn geen CITO-toetsen lezen voor kleuters. Misschien kun je navragen wat er nu precies voor toets is afgenomen en wat de resultaten zijn? CITO-toetsen zijn volgens mij ook niet meer verplicht bij kleuters. Je kunt vragen wat zij zien in de groep of wat ze hebben gezien d.m.v. observaties, dan kun je samen in gesprek over wat het beste is.

@Emma
auditieve vaardigheden

Citotoetsen voor kleuters toetsen niet wat nodig is om straks te leren lezen in groep 3. Ze zijn niet voor niets afgeschaft.
Er zijn observatielijsten voor auditieve vaardigheden waar meer uit op valt te maken op het gebied van beginnende geletterdheid.
Ik weet te weinig over het Kiss syndroom om er veel zinnigs over te zeggen. Belemmert het de ontwikkeling van je kind, zo ja op welk gebied, taal, lezen?
Dat de juf de citotoets afneemt en op basis daarvan concludeert dat jouw kind maar moet blijven kleuteren is een slecht teken. Als jouw kind iets extra's nodig heeft moet dat worden gespecificeerd en moet daar aandacht aan worden besteed op school, of het nou in groep 2 zit of in groep 3. Een jaartje extra kleuteren is veel te algemeen en helpt niet bij specifieke problemen. De kans is aanwezig dat er te weinig aandacht is voor wat joiw kind nodog heeft en dan is er na een jaar nog niet veel verbeterd. Is er een behandelaar of arts die je kan adviseren? De citotoets is echt niet goed!

Pennestreek
Los van de adviezen over toetsen

waarom laat je dit niet over aan de moeder van het meisje, om het samen met de vader te besluiten? Ik vind het lief dat je advies vraagt, maar 'we' zijn het daar niet mee eens, tja, het is niet jouw kind...

AnnaNiem
Test

Testen zijn altijd een momentopname. Ik heb Kidd/Kiss even opgezocht en het heeft kenmerken die ik herken bij mijn meerbegaafde DCD/ADHD dochter. Mijn dochter liep op haar 5e bij logopedie vanwege haar spraak. School sprak in februari toen ook over verlengd kleuteren en dyslexie. Dochter had moeite met knippen, rijmen en leek soms niet geïnteresseerd. Ik heb de logopedist gevraagd te onderzoeken of ze dochter schoolrijp achtte en dat was zo. De juni Cito heeft ze toen goed gemaakt. Over verlengd kleuteren is niet meer gesproken en ze is gewoon naar groep 3 gegaan. De vraag die de ouders van het kind moeten stellen, is of zitten blijven in het belang van het kind is of dat het een nieuw probleem creëert qua sociale aansluiting, voldoende uitdaging etc. Als het iets is wat bij het kind hoort en waarmee school, ouders en kind mee moeten omgaan qua passend onderwijs dan is zitten blijven niet de oplossing.

Happymom
@pennestreek

Natuurlijk bespreekt mijn partner het ook met zijn ex, de moeder van het kind...logisch .
Maar zij zelf doet er weinig moeite voor,,, kiest voor de gemakkelijke oplossing om maar te laten doorkleuteren.
Ik geef heel veel om de kinderen van mijn partner, zij zijn voor mij evenveel als mijn eigen kinderen!

Mej. Griffel
maand

In welke maand is het meisje jarig?
En hoe is haar ontwikkeling verder, in sociaal opzicht? Waarom zien jullie langer kleuteren niet zitten? Ik zou globaal gezien als het kind zich nu al verveelt het door laten gaan, als het kind nog lekker in z'n vel zit en leuk aan het spelen is langer laten kleuteren.

Watervrouw
Happymom

Je raakt me door in #6 te zeggen dat de moeder er weinig moeite voor doet, weet je dat echt? En dat je stiefkinderen evenveel voor je betekenen als je eigen kinderen daar vind ik ook wat van. Ik geloof dat niet. Ik geloof best dat je veel van hen houd maar het is anders.
Ik zou me er ook niet mee bemoeien, het kind heeft ouders.
Maar goed, je vraag. Als leek zeg ik probeer groep 3. Ik heb twee keer van dichtbij meegemaakt dat kinderen die langer kleuterden alsnog met de kerst naar groep 3 gingen dus waarbij het advies niet goed was. Kinderen ontwikkelen zich niet in één rechte lijn, dat gaat vaak met stilstand en grote stappen en zeker in de zomervakantie "groeien" ze.

AnnaNiem
Moeder

Happymom...ik heb het idee dat jij jezelf een betere moeder vind dan je man's ex. Maar het is geen competitie en bemoei je er niet mee. Je bent als het goed is ook niet bij de oudergesprekken en dus wellicht heeft juf meer gezegd over het kind en dat je man of moeder anders begrepen hebben.
Waar woont het kind het meest? Moeder kan een ander beeld zien dan jullie. Net als de juf en therapie weer een ander beeld heeft.

Wanneer is het kind jarig. Bij een herfstleerling die in december 6 moet worden, is het verhaal anders dan bij een kind dat volgende week 6 wordt en twee schooljaren gekleuterd heeft ipv net anderhalf.

Hoe is het thuisonderwijs gegaan? Heeft school nog beleid tav toetsen in Corona-tijd. Hier zijn bijvoorbeeld de cito's van het leerlingvolgsysteem geschrapt voor juni. De voorbereiding is te kort en ze willen eerst weten waar iedereen nu staat. De kinderen krijgen het voordeel van de twijfel, zouten blijven kan volgend jaar ook nog.

De diagnose en therapie is ook iets tussen de ouders. Welke therapie heeft ze? Hoe staat moeder er in qua therapie? Lukt het het kind om de therapie nu weer op te pakken? Wat vindt de therapeut over school?

Allemaal zaken die een rol spelen in de besluitvorming over wat het beste is voor het kind. En daar gaan jij niet over dus schrap dat wij/zij. De ouders gaan daar over. Ga daar niet tussen zitten want met een strijd tussen twee kampen, schiet het kind niets op. Het gaat niet om je gelijk maar om het geluk van het kind!

Taartje
Antwoord op je vraag

Wat een haat weer naar elkaar hier. Zo onnodig en zo naar om te lezen. Is het zo lastig om gewoon de vraag van TS te beantwoorden zonder haar aan te vallen en vanalles en nogwat van elkaar te vinden en te spuien?
Beste happymom, wat wil ze zelf? Heeft ze het over groep 3 volgend jaar, over dat ze nieuwe dingen gaat leren? Als ze enigszins toe is aan werkjes maken en ze geen mega achterstand heeft in sociaal opzicht dan zou ik me hard maken voor doorstromen naar groep 3. Een gesprekje tussen vader, moeder en dochter hierover lijkt me voor haar erg fijn. Niet dat zij het zelf mag kiezen, maar wel dat er naar haar geluisterd wordt.

Dees
Verschillen

Het is gewoon een heel moeilijk vraagstuk. Ik ken een aantal kinderen die bij mijn zoon in de klas zitten of hebben gezeten. Het is gewoon echt heel moeilijk en ik kan me voorstellen dat een docent er zelf ook moeite mee heeft.

Voorbeeld buurmeisje zat bij zoon in de klas, ze is zelfs van voor de zomer dus had al echt 2 volle jaren gekleutert. Juf zei ze is er nog niet klaar voor en moet nog een jaar, ik zag ook een heel onzeker kind want op 6 jarige leeftijd heel veel dingen nog niet wist en kon wat mijn zoon op zijn 4e al wist of kon doen. Maar ja je moet nooit je eigen kind als norm nemen want je weet niet waar de norm voor een leerjaar ligt, en waar jouw kind zich ten opzichte van de norm bevond. Het meisje is uiteindelijk extra gaan kleuteren en de ouders hebben hun verzetten daarin gestaakt. Het meisje is zoveel zekerder geworden was echt een ander kind na die periode. Zelfverzekerd en sterk, sociaal is het dus heel goed voor haar geweest, dat bevestigen de ouders nu achteraf ook.

Enige is het leren is nog steeds een enorm probleem, ze red het gewoon niet het is te moeilijk ze liep halverwege het jaar alweer een stuk achter op de rest.

Ander meisje.....ouders hebben doorgezet ondanks dat docenten haar een jaar wilden laten doubleren. In groep 3 hetZelfe verhaal ouders bleven volhouden dat ze verder moet. Meisje komt nu in groep 4 nog met het knuffeltje naar school en schijnt (zegt zoon) veel bij de docente te staan voor extra begeleiding. Was het anders geweest als ze had gedoubleerd? Zie eerste voorbeeld..misschien maar kan ook niet zo zijn.

Syboor
@Happymom

Hier op school gebruiken ze Bouw van Lexima voor alle kinderen die risico lopen op leesproblemen. Daar beginnen ze halverwege groep 2 al mee. Dat programma kun je als ouder ook aanschaffen en thuis doen. Het is een computerprogramma dat een volwassene samen met het kind moet doen; de volwassene moet bepaalde dingen voorlezen.

Hier op school blijven kinderen niet langer kleuteren vanwege risico op leesproblemen. Er wordt wel veel kleuterverlengd vanwege mondelinge taalachterstand.

Hier staat een beschrijving van de toets die je kind gemaakt zal hebben:
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-toetsen/toetsen/scre...

Het is volgens mij niet gebruikelijk om die toets eind groep 2 te herhalen. Dus je moet wel af en toe de juf vertellen dat je zoveel vooruitgang bij je kind ziet: dat ze zoveel letters kent... dat ze nu de laatste klank van een woord kan benoemen... dat soort dingen. Benoemd dingen die de juf kan "observeren".

Wendelmoed
Waarom de haast

Elk geval is natuurlijk anders.
Mijn zoon is van december en ik vond destijds dat hij, gezien zijn intelligentie, niet in groep 0 maar gelijk in 1 moest beginnen. De juf wist dat toen nog niet zo zeker.
Toen hij aan het eind van groep 2 kwam, twijfelde ik eigenlijk of hij echt wel toe was aan groep 3, maar zijn juf vond inmiddels van wel. Dus zat hij jaren als jongste in de klas en was daar niet altijd goed tegen opgewassen, intellectueel wel maar emotioneel niet.
(heb hem wel tegen de vlakte zien gaan op het schoolplein omdat er een bal onbedoeld in zijn rug landde - hij was gewoon niet alert en niet stevig, en in groep 7 wilde hij nog wel eens huilen bij juf).

Begin groep 8 kwam een MAVO advies veroorzaakt door, naar ons idee, zijn onrijpheid en toen hebben we gevraagd of hij groep 8 over mocht doen omdat we hem sowieso niet rijp vonden voor het VO. Dat mocht gelukkig, en na nog een jaar groep 8 ging hij fluitend, sterk en stabiel naar de brugklas van het VWO. Hij is nu een stevige lange beer die het prima doet op school en zijn vrienden aan hun huiswerk zet.

Achteraf had hij misschien beter nog een jaar kunnen kleuteren. Maar een jaartje extra "groep 8-en" heeft hem in ieder geval ontzettend goed gedaan.
Kijk goed naar je kind, niet alleen of het al de kleuren kent maar ook of het nog graag bij juf wegkruipt en of het op alle punten wel zo "groot" is. Zowel school als het schoolleven vraagt wel wat meer van je dan alleen de letters en de cijfers en de kleuren.

Ad Hombre
Wendelmoed

Onze jongste is uit december dus wij vonden dat hij best wel eerder naar groep 3 mocht. Maar de juf praatte dat uit ons hoofd en nu zit ie lekker in groep zes en is inderdaad misschien net een beetje volwassener dan de anderen. Dat is geen gekke positie dus geen spijt van. Geen haast, inderdaad.

Trijs
Wat ik hier zie

3 kinderen, 2 van december en 1 van februari

Alledrie cognitief heel snel maar emotioneel en sociaal zeker niet voorlopend.
Beide decemberkinderen gingen met 5 naar groep 3. Wij stonden daar achter gezien cognitieve niveau; er waren ook echt geen redenen voor kleuterverlenging.
Een was altijd de jongste in de klas op de basisschool, de ander de op 1 na jongste.
Het februarikind wilden ze versnellen. Hij wilde dat zelf niet ivm vriendjes en wij hebben het tegengehouden vanwege vriendjes en zijn angstige aanleg.

En laat het februarikind nou qua zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en stabiliteit zich absoluut het makkelijkst ontwikkelen.

Dat kan toeval zijn natuurlijk. Maar volgens mij niet alleen maar.
Als ik het over zou doen zou ik voor de decemberkinderen misschien wel een andere beslissing nemen.

Dit zegt niks over het kind van TS maar zegt wel iets over de mogelijke voordelen van wat meer tijd nemen.
Of meer tijd bijdraagt aan oplossen van leerproblemen, daar heb ik wel veel twijfels over.
Ik ken één voorbeeld waar het absoluut hielp maar ook veel voorbeelden waarbij het dáárvoor niet hielp.

Marit
Sja

Geen 1 kind is hetzelfde en jammer genoeg kan je niet om het hoekje van de toekomst kijken...misschien maar goed ook. Je overweegt, op basis van de signalen thuis en op school, en daar moet je over in gesprek blijven. Zoveel mogelijk over observeerbaar gedrag. Ons februarikind is versneld (van 1 naar 2), dat heeft prima uitgepakt, zeker omdat hij ook met vriendjes
Naar gr 3 ging. Toch is niet ieder jaar even leuk geweest, en dat hing ook samen met het splitsen van de klas. Daar heb je geen invloed op. Ons kind is uiteindelijk van school gegaan, dat hadden we ook niet bedacht van tevoren, er zijn vaak meer factoren die het welbevinden beïnvloeden, op sommige heb je invloed, op andere minder. Belangrijk blijft mi een goede communicatie met de juffen en goed blijven kijken naar het kind, door de ouders uiteraard in de eerste plaats. En bij ons ging het goed bij een versnelling, maar ik ken idd ook ouders die kind lieten zitten bv (ging niet om kleuterverlenging in dit geval), en dat pakte ook goed uit voor het desbetreffendd kind. Succes, het zijn niet altijd makkelijke keuzes.

Marit

Dit moet je weten over mondkapjes!

Belangrijke informatie over mondkapjes: Lees het hier.