Home » Forum » Ouders en school » Kind 5 jaar dagje thuis houden

Kind 5 jaar dagje thuis houden?

21 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
liora
Kind 5 jaar dagje thuis houden?

Hoi allen,

Hoe zit het ook alweer? Mag ik mijn zoon morgen een dagje thuis houden van school? Ik vroeg het vanmorgen aan de juf maar zij zei dat die uren die je een kind mag thuis houden al in mindering zijn gebracht op het totaal aantal lesuren in groep 1 en 2. Kan dat?

Liora

M Lavell
Nee, kan niet

"Ik vroeg het vanmorgen aan de juf maar zij zei dat die uren die je een kind mag thuis houden al in mindering zijn gebracht op het totaal aantal lesuren in groep 1 en 2. Kan dat?"
Dat is grappig! Altijd al gedacht dat scholen dat zouden doen, maar nooit zo direct een 'bewijs' van gehoord.
Maar nee, dat kan niet. Die 5 uur waar je als ouders zelf over beschikt, kan niet door de school al worden uitgedeeld. Het is jouw beslissing. Je moet wel aan het schoolhoofd melden dat je hem thuishoudt. Je hoeft niet te melden waarom.
Het is wel mogelijk dat de school te weinig uren geeft. Maar dat is weer hun probleem.
Groet,
Miriam Lavell

trijntje71
Hier ook een school die zelf minderde

dus Miriam nog een 'bewijs'.
Ook wij kregen te horen dat er al door de school rekening was gehouden met kleuters die af en toe even moeten bijkomen. Maar toen kwam er een nieuwe directeur en gingen er ouders vragen stellen aan de MR :-) en met
ingang van dit schooljaar moeten de kleuters meer naar school komen en voldoet de school netjes aan de urenplicht. En is er een brief uitgegaan naar alle kleuterouders waarin wordt uitgelegd hoe het nu precies zit met wel of niet komen etc.

liora
Gemeld

Heb het gemeld aan het plv. hoofd want het hoofd is ziek. Hij kende de regel niet, maar ik heb het uitgelegd.

Miriam, weet jij voor mij het artikel uit de leerplichtwet waar dit in staat?

Dan kan ik dat de school nog even laten weten!

Liora

trijntje71
Ipv miriam, stond nog op mijn comp

5-JARIGE KINDEREN.
Als uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en MOET het naar de basisschool. Als ouder mag u uw kind dus niet meer thuis houden wanneer u dat wilt.
Tot de dag dat uw kind 6 jaar wordt, kan gebruik gemaakt worden van een speciale verlofregeling. Ouders mogen een 5-jarige ten hoogste 10 uur (= 2 dagen) per week thuis houden. Dit moet van te voren bij de schoolleiding gemeld worden (dus niet bij de betreffende groepsleerkracht). Bovengenoemde dagen gelden per week. Zij mogen niet opgespaard worden om b.v. aan het eind van het schooljaar eerder op vakantie te gaan.

diddle
Bij ons op school

doen ze niet moeilijk over een dagje vrij.

Zelfs in hogere groepen mag het indien je toestemming krijgt van de directeur. En zolang het sporadisch is en het kind voor de rest bijna nooit afwezig is krijg je altijd toestemming.

Danielle van Wijk
Bij mijn weten

Is een kind van 5 jaar, gewoon leerplichtig, wat inhoudt dat je ze niet 'zomaar' een dagje thuis mag houden.
Uitzonderingen (ivm trouwerij, begrafenis, ziekte etc)
Tussen het vierde en vijfde levensjaar zijn de kids nog niet leerplichtig en ben je vrij om je kind zo nu en dan eens thuis te houden, (uiteraard, lijkt mij, in overleg)

Succes!

M Lavell
Goed om te weten

Danielle:"Bij mijn weten Is een kind van 5 jaar, gewoon leerplichtig, wat inhoudt dat je ze niet \'zomaar\' een dagje thuis mag houden."
Wel hoor. Daar bestaat de 5 jarigen regeling voor in art 11a van de leerplichtwet.
Artikel 11a. Leeftijd leerling
1.

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn met betrekking tot de jongere die nog niet de leeftijd van zes jaar heeft bereikt, voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt. Van een beroep op deze vrijstelling wordt mededeling gedaan aan het hoofd.
2.

Naast de vrijstelling bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen ten behoeve van de jongere bedoeld in het eerste lid, tot ten hoogste 5 uren per week vrijstelling verlenen van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt.
========
Het kind mag dus twee dagen per week verzuimen waarvan 1 op aanwijzing van de ouders en de andere in samenspraak met het schoolhoofd.
Groet,
Miriam Lavell

diddle
Mindering

ik heb het even nagekeken en bij ons op school staan op de website van de school het aantal uren dat de kinderen naar school gaan en de wettelijke norm.

Hierin zit wel degelijk een verschil.

mamsofie
Miriam lavell : kan jij mij mailen via forumbeheer?

Hallo Miriam,

Dank je wel voor je eerdere posting met de volledige tekst van de 5 jarigen regeling.

Ik zou graag je advies ontvangen.
Kan jij mij mailen via forumbeheer alsjeblieft?

Groet,
mamsofie

M Lavell
Andersom

Waarom wil je het niet in dit draadje vragen? Er zijn meer ouders met dezelfde vragen waarschijnlijk. Anders moet je mij maar even mailen via forumbeheer of de redactie.
Groet,
Miriam Lavell

mamsofie
5 jarigenregeling

Een aantal maanden geleden schreef jij in een draadje dat ouders die gebruik maken van de 5 jarigenregeling daar ook negatieve reacties op kunnen krijgen.

Hoewel de regeling duidelijk is: ouders dienen tijdig da afwezigheid aan het schoolhoofd te melden zonder dat er verder uitleg is verschuldigd, leidt het toch tot discussie tussen ons en de school.

Wij maakten mee dat onze tijdige melding niet werd gewaardeerd en dat de afwezigheid van onze 5-jarige als ongeoorloofd verzuim zal worden gemeld.
Na een gesprek van onze kant met de lpa blijkt de lpa goed op de hoogte van de 5 jarigen regeling.

Maar wij zouden graag ook de discussie met de school tot een positief einde willen brengen.
Met name omdat onze 5 jarige juist nu helemaal zijn draai heeft gevonden en steeds meer energie krijgt.

Nu heb ik 3 vragen:

1. Onze 5 jarige lijkt astmatisch te zijn.
Af en toe extra thuis brengt de nodige rust.
Hoe lossen andere ouders dat op met een kind ouder dan 5? Meld je het dan af en toe ziek?

2. Zijn er meer ouders die hun 5 jarige regelmatig via de 5 jarige regeling een dagdeel thuishouden? En zo ja, is er dan op school begrip voor?

3. Heeft nog iemand een tip hoe wij de relatie met de school kunnen verbeteren?
Wij hebben de indruk dat de oorzaak van de discussie ligt in het feit dat onze 5 jarige ook naar de buitenschoolse opvang gaat en dat school van mening is dat de bso als eerste verminderd zou moeten worden.
Wij zien juist dat onze 5 jarige enorm opknapt van een break halverwege de schoolweek, waarin hij lang in zijn pyama de ochtend rustig doorbrengt.

Alvast bedankt voor het meedenken.

Groet,
mamsofie

M Lavell
Je doet niks geks

Ik denk dat je de juiste oplossing kiest (heb ik destijds ook zo gedaan). Het mag bovendiend. Dat de school nog steeds knorrig reageert is een probleem, maar of daar echt wat aan te doen is, is maar de vraag.
Hoe is dat met die lpa precies gegaan? Heeft het schoolhoofd het echt als ongeoorloofd verzuim gemeld en heb je daarop een oproep gehad van de lpa? Of heb je zelf bij de lpa geinformeerd?
Je zou een informerende brief naar school kunnen sturen. Leg uit dat astma vooral in de ochtend een probleem is, vanwege de nacht ervoor. Daar is vast documentatie over van het astmacentrum. Leg bovendien die vijfjarigen regeling nog eens uit.
Later, als zoon zes is, moet het met ziekmelden. Elke week ziekmelden leidt ook tot een onderzoek van de lpa. Mocht dat ook dan echt nodig zijn, dan is het dus zaak om een en ander goed besproken te hebben met de betrokken behandelaars. Heb je de kwestie al eens besproken met je huisarts/longarts?
Onbegrip van een school is lastig te verhelpen. Men gaat niet ineens heel anders over de dingen na willen denken. Maar als je jezelf keurig aan de wet houdt, levert dat niet meer op dan zure gezichten.
Groet,
Miriam Lavell

mamsofie
Dank voor de snelle en fijne reacties!

De reden dat wij onze 5jarige niet ziek melden, maar van de 5 jarigen regeling gebruik maken, is dat school vanaf dit schooljaar nogal stellig aangaf dat je een kind alleen ziek mag melden als het aantoonbaar ziek is...onze 5jarige heeft als symptoom dat hij vaak moe is. Naar de mening van school is moe niet gelijk aan ziek. Het is een klassiek probleem voor ouders met jonge kinderen die luchtwegproblemen hebben. Vaak is het lastig om op 5 jarige leeftijd al de diagnose astma te stellen en zeker bij een lichte variant ziet de omgeving geen duidelijke symptomen.

Vandaar dat wij de 5 jarigen regeling heel prettig vinden, omdat het dan alleen om een mededeling gaat en er niets hoeft te worden aangetoond en al helemaal niet steeds opnieuw een discussie zou hoeven ontstaan.

Het schoolhoofd heeft aangegeven dat zij onze laatste melding niet kan accepteren en heeft genoteerd op de absentielijst als ongeoorloofd verzuim. Ik heb daaruit geconcludeerd dat dat betekent dat het bij de lpa terechtkomt. Om eventuele problemen voor te zijn, heb ik zelf contact opgenomen met de lpa. Die gaf aan dat zij nog geen melding had ontvangen, maar ik heb de lpa nogal snel na het bericht van het schoolhoofd gebeld.
De lpa heeft telefonisch bevestigd dat de 5 jarigen regeling er niet voor niets is en dat het van belang is dat de afwezigheid van een 5 jarige tijdig wordt gemeld aan het schoolhoofd. Enige uitleg is officieel niet verschuldigd. De lpa gaf aan dat het begrip zou kunnen kweken om toch eea toe te lichten. Na mijn relaas vertelde de lpa dat zij na ontvangst van een mogelijke melding, het schoolhoofd de 5 jarigen regeling zou uitleggen en dat ik mij geen zorgen hoef te maken over vervolgacties aangezien ik de regeling op de juiste wijze heb nageleefd. Ik heb ook meteen aangegeven dat wij gedurende de komende maanden zeer waarschijnlijk door zullen gaan wanneer nodig een beroep op de 5 jarigen regeling te doen. De lpa heeft aangegeven dat dat een recht is vastgelegd in de wet. Bovendien telt voor de lpa mee dat 5 jarige zoon onder behandeling is van een kinderarts. Voor de lpa is het duidelijk dat wij 5 jarige zoon vanwege een serieuze reden regelmatig op woensdag thuishouden.

School heb ik nogmaals de volledige tekst van de 5 jarigenregeling toegestuurd. Dank Mirjam voor de integrale tekst hierboven in dit draadje!

Ook hartelijk dank Pelle en Mirjam voor jullie heldere uitleg hoe wij straks als zoon 6 is een oplossing kunnen vinden voor ziekmeldingen en eventueel extra (t)huiswerk. Ik heb het nog niet eerder met de kinderarts besproken, maar zal dat tijdens de volgende afspraak wel doen.

Het aardige is dat de schoolarts al aan heeft gegeven naar school toe positief te willen adviseren over onze 5 jarige regelmatige afwezigheid op woensdagochtend. Dat heb ik afgehouden omdat ik vreesde dat dat alleen maar tot meer discussie zou leiden. Bovendien hebben mijn man en ik geen toestemming gegeven aan de ggd om zonder dat wij als ouders erbij zijn met school over ons kind te praten. Daar was de schoolarts weer niet zo blij mee. Pfff blijken wij weer van die lastige ouders te zijn die fysiek aanwezig willen zijn bij alle eventuele gesprekken tussen school en ggd over ons kind.

Miriam, je laatste alinea gaf mij heel veel rust.

"Onbegrip van een school is lastig te verhelpen. Men gaat niet ineens heel anders over de dingen na willen denken. Maar als je jezelf keurig aan de wet houdt, levert dat niet meer op dan zure gezichten."

Je hebt het zo treffend verwoord.
Ik liep maar in mijn hoofd te malen hoe ik toch de school vanuit een ander gezichtspunt naar deze situatie kan laten kijken. Niet omdat ze het met onze oplossing eens hoeven zijn, maar om gewoon een wat beter gesprek te kunnen voeren, om ergens toch iets van begrip te laten ontstaan. Maar soms kan dat niet en zure gezichten overleef ik wel.

Onze 5 jarige zit lekker in zijn vel. De dagen dat hij op school zit, draait hij lekker mee en dat is wat telt ;)

M Lavell
Twijfels over 'ziek'

mamsofie:"De reden dat wij onze 5jarige niet ziek melden, maar van de 5 jarigen regeling gebruik maken, is dat school vanaf dit schooljaar nogal stellig aangaf dat je een kind alleen ziek mag melden als het aantoonbaar ziek is.."
De vijfjarigen regeling past beter, hij is er, dus die moet je gebruiken. Ondertussen geeft de leerplichtwet geen definitie van 'ziek'. Er bestaat een grote angst voor misbruik van deze regeling en daarom is het beleid hierover aangepast.
Inderdaad worden schoolhoofden er meer toe aangezet om bij twijfel aan 'ziek' melding van ongeoorloofd verzuim te doen bij de LPA. Dat geeft de lpa de bevoegdheid om het verzuim te onderzoeken. Dat onderzoeken gaat in sommige gemeentes al ver: De ouders en leerling moeten zich melden bij de GGD arts (schoolarts/jeugdarts) waar deze arts gaat beoordelen of er sprake is (geweest) van 'ziek'. (Doel is overigens niet alleen om ongeoorloofd verzuim op te sporen, maar ook om in geval van echt ziek zijn of de ouders wel voldoende doen (behandeling door arts) om de ziekte te verhelpen.)
Of dat allemaal juridisch stand houdt is nog maar de vraag. Maar dergelijk onderzoek gebeurt al en zal in steeds meer gemeenten gebeuren.
Er is bovendien nog een andere grond waarop de lpa onderzoek naar 'ziek' kan (moet) doen en dat is als dat ziek zijn vaak voorkomt. Voor kinderen die vaak ziek zijn moet een structurele oplossing komen, bijvoorbeeld onderwijs voor de zieke leerling, of vrijstelling van uren en of vervangend onderwijs.
De ziekmeldregeling in de LPW is bedoeld voor het niet structurele verzuim, structureel verzuim (ook als dat samenhangt met ziek zijn) moet anders opgelost worden.
Vandaar dat nu al die vijfjarigen regeling beter past dan elke woensdag ziek melden. Hoe het gaat als hij eenmaal zes wordt, moet je aanzien. In eerste instantie zit er niks anders op dan ziek melden. Je weet maar niet hoe lang hij dat nodig heeft. Wie weet is tegen die tijd een keer in de maand genoeg en dan is er al niks meer aan de hand.
Blijft een keer in de week noodzakelijk, dan kun je op enig moment een onderzoek van de LPA verwachten. Je kunt tegen de tijd dat je kind zes wordt, dit ook overleggen met de jeugdarts. Je hoeft geen toestemming te geven voor het delen van gegevens met de school. Je kunt wel een overleg tussen schoolarts en lpa organiseren.
Mocht een structurele oplossing nodig zijn, dan is overleg over dit ene onderwerp tussen schoolarts, lpa en school wel noodzakelijk. De school zal dan namelijk vrijstelling moeten verlenen en vervangend onderwijs moeten organiseren. De gronden daarvoor moeten verantwoord worden aan de Inspectie.
Groet,
Miriam Lavell

mirreke
Mamsofie, informeler gesprek met school?

Wellicht heb je dat ook gedaan, maar is het niet mogelijk om nog eens een wat informeler gesprek met de directie te hebben waarin je je situatie uitlegt? Want hoewel je natuurlijk geen reden hoeft te geven lijkt het mij persoonlijk prettiger als je een fijne relatie met de directie hebt. Ik heb zelf ook wel eens (heftige) discussies met de schooldirectie gehad, maar ben als het mij nodig leek daar dan nog wel op terug gekomen, zodat het wederzijdse begrip werd verbeterd.
Je kind zal nog lang op school verblijven en je zult de directie misschien nog wel eens nodig hebben. Het kan geen kwaad om de kou uit de lucht te halen. M.i. staat dit los van in je recht staan oid.
groet, Mirjam

miranda
Met grote regelmaat thuis!

Hallo,

Mijn dochter is 7 jaar groep 4 en blijft met grote regelmaat een dagje of een middagje thuis omdat ze dan gewoon veel te moe is, mijn dochter is chronisch ziek!
Maar ik moet zeggen er is nog nooit moeilijk gedaan bij ons op school zelfs niet bij andere "gezonde" kinderen.
Als de kinderen te moe zijn pikken ze toch ook niets op!!!?

Groetjes miranda

mamsofie
Wat een verhelderende info!

Mirjam (Lavell), ik ben je zo dankbaar voor je heldere uitleg!
Jouw posting helpt zo goed om de situatie feitelijk helder op een rijtje te zetten. Bovendien komen zo de emoties ook tot rust ;)Is Sofiepap zeer gelukkig mee ;)

Heel prettig om te lezen hoe er nu in deze tijd naar ziekmeldingen wordt gekeken. Zo begrijp ik de reactie van de school beter.

Zoonlief gaat nu de ene woensdag naar school en de volgende blijft hij thuis. Na de kerst gaan we kijken hoe het gaat als hij 2 woensdagen naar school gaat en er een thuisblijft etc.
Hopelijk kunnen we dan al gauw naar 1 woensdagochtend per maand thuisblijven en daarna wellicht naar nog minder...

Uit jouw posting begrijp ik dat 1 keer per maand ziek zijn niet als structureel wordt gezien. Hoe zit dat precies?

Dit schooljaar zullen we het hele jaar nog van de 5-jarigen regeling gebruik maken (zoon wordt in de zomervakantie 6). Daarna weten wij niet hoe het loopt, maar het is reeel te verwachten dat zoon volgend schooljaar (wanneer hij 6 is) een paar keer ziek gemeld zal worden.

Wat een goed idee van jou om een gesprek : ouders - lpa - jeugdarts te organiseren. Daar had ik nog niet aan gedacht.

Na het lezen van jouw posting voel ik er veel voor om op korte termijn al met de jeugdarts en lpa af te spreken dat wij met hen in juni contact opnemen. Om dan te bespreken hoe het met zoon gaat zodat na de zomervakantie eea makkelijker te bespreken is. Of kan ik ook tot na de zomervakantie wachten? Ik kan mij namelijk voorstellen dat het voor school prettig is als er in dit geval duidelijke communicatie met de lpa en jeugdarts plaatsvindt over de achtergrond van een ziekmelding. Dat vind ik geen enkel probleem.

Op het moment dat zij het oordeel van de ouders of een kind wel of niet ziek is, in twijfel gaan trekken en daar consequenties aan willen verbinden, zal ik het meteen op dit forum posten. Dan ben ik net zoals jij reuzebenieuwd of dat juridisch standhoudt...

Mirjam (Mirreke),
Inderdaad hebben man en ik het schoolhoofd per email voorgesteld om over deze kwestie te praten en dan niet per email...we verwachten dat er een dezer dagen een reactie komt.

Ik verwacht wel dat er een lastig punt is.
Eerder heb ik van het schoolhoofd het gevoel gekregen dat zij de oplossing (woensdagochtend thuishouden)van man en mij niet ok vindt. En ik ben niet van plan om daar een discussie over aan te gaan, behalve dan een feitelijke...

Dus zo'n gesprek kan wel gaan over:
- is de 5 jarigen regeling duidelijk
- lpa en jeugdarts zijn op de hoogte en akkoord;
is er bij school de wens om een gesprek te organiseren met alle partijen: ouders-lpa-school-jeugdarts?
- dat wij als ouders geen toestemming geven voor gegevensuitwisseling tussen school-jeugdarts als wij er niet bij zijn.

Zo'n gesprek kan wat man en mij betreft dus NIET gaan over:
- een medische discussie
De diagnose astma bij een 5jarige kan vaak niet zo duidelijk worden gesteld.
Maar uit onderzoek is allang duidelijk dat 5 jarigen wel serieuze luchtwegproblemen kunnen hebben.
Ik heb geen zin in een medische discussie met het schoolhoofd.
- wat de afwegingen zijn om voor een woensdagochtend thuis te kiezen ipv bijvoorbeeld een middag bso minder.

Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom niet?
Het schoolhoofd heeft mij de indruk gegeven dat zij een andere persoonlijke mening heeft over kinderen en bso dan man en ikzelf. Dat is prima en haar mening hoeft zij zeker niet te veranderen, maar ik ben gewoon simpelweg niet geinteresseerd in haar mening daarover en al helemaal niet van plan om mijn eigen mening te veranderen. Dat klinkt erg fel, maar ik heb zo genoeg van dat soort discussies. In de NRC stond laatst een heel aardig artikel dat in Nederland bij alle zorgen over een kind onmiddelijk de moeder voor de voeten wordt geworpen dat ze teveel of te weinig werkt (afhankelijk wat van toepassing is) en dat juist dat een bijzonder slechte situatie is.

Als iemand bij voorbaat al een heel andere mening heeft over bso, dan heb ik geen zin om uitleg te geven waarom juist 's ochtends rustig opstarten nuttig is, waarom s' middags zwemmen minder inspannend is dan 's ochtends etc. omdat diegene dan echt niet van mening verandert.

Uiteindelijk gaat het om een hele fundamentele vraag:
Vind je als ouders school dan minder belangrijk dan bso of zwemmen, dat juist school wordt verminderd?
Bij het antwoord spelen persoonlijke overtuigingen van ouders een rol, medische inzichten. Gelukkig geeft de wet ouders de mogelijkheid via de 5 jarigenregeling het leven van een 5 jarige en via andere procedures ook dat van een ouder kind, te bepalen.
Naar school heb ik aangegeven dat zij zich moeten realiseren dat ouders naar een groter geheel kijken dan alleen school.

Nu is het inderdaad de vraag of de overheid die verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid van ouders meer gaat inperken...onder het mom dat ouders geen experts zijn...

Het is wel een lang verhaal geworden...
Het heeft mij ontzettend geholpen alles helder op een rijtje te zetten.

Tjaa... ik weet niet of het schoolhoofd dat zich overigens uitstekend inzet voor de school en de kinderen, vrede kan hebben met het feit dat mijn man en ik een andere oplossing hebben gekozen dan zij wenst...
Maar wellicht wel iets om toch duidelijk over te praten...in de toekomst komt een jonger kind op school en die heeft op dit moment nog veel gevoeliger luchtwegen dan de oudste ;)

Er is een onderzoek dat aangaf dat luchtwegproblemen bij 5 jarige voornamelijk erfelijk gerelateerd zijn...
Maar ik denk niet dat dat voldoende is om het schoolhoofd ervan te overtuigen dat de afwezigheid van oudste zoon niet voortkomt uit het werken van zijn moeder ;)

Nogmaals hartelijk dank voor al jullie reacties.
Wat een fantastisch forum is dit!

Ik zal laten weten hoe het gesprek met het schoolhoofd is verlopen.

Groet,
mamsofie

mirreke
Mamsofie, gesprek

Ik begrijp heel goed dat je uit de uitlatingen van het schoolhoofd een indruk hebt gekregen over hoe zij er tegenover staat. Mijn ervaring is dat bij een gesprek, zeker als je er prettig instapt, de verharde stellingen verzachten en dat er dan juist begrip voor beide situaties wordt gekweekt. Ik zou zeker geen medische discussie aangaan, maar wel een gesprek waarin je jullie standpunt en wellicht de medische achtergrond van je kind nog eens toelicht, en in andere woorden nog een keertje uitlegt.
Het zou mij niets verbazen als het dan al veel beter gaat.
Gezien wat jij over je kind vertelt lijkt het mij heel prettig als je het schoolhoofd 'mee' krijgt, omdat je misschien nog wel vaker zult moeten overleggen. Je loopt als het goed is nog heel wat jaartjes rond op die school en vergis je niet, een school komt gewoon heel veel privéinformatie te weten, gewoon omdat ze omgaan met je kind. Dan is het fijn om een goede of althans redelijke band met wederzijds respect met elkaar te hebben.
In feite sta je allebei aan dezelfde kant, aan die van je kind namelijk.
groet, en ik hoop dat de emoties snel weer kunnen betijen. Mirjam

mirreke
Oh nog even

Wat dus niet betekent dat je slaafs aan de voeten van het schoolhoofd moet liggen. Ik heb met betrekking tot onze vier kinderen regelmatig best pittige maar altijd constructieve discussies met de schooldirectie gehad, en omdat we elkaar kenden en respecteerden is dat altijd goed geëindigd. Ik ben uiteindelijk uiterst tevreden over de wijze waarop onze vier kinderen op die school altijd zijn begeleid en bejegend, maar daarvoor heb ik af en toe wel strijd moeten voeren.
Inmiddels zijn we verhuisd en zitten ze (jammer genoeg!) op andere scholen...
groet, Mirjam

mamsofie
Een update

Via via heb ik gehoord dat het schoolhoofd nu op de hoogte is dat wij terecht van de 5 jarigenregeling gebruik maken.

Zij heeft nog geen contact met mij en sofieman opgenomen. Ik ga ervan uit dat het voor de kerstvakantie nogal druk was en nu met het opstarten van het nieuwe jaar ook.

Een informeel gesprek is een prima idee, maar het lastige is dat ik het schoolhoofd niet informeel tegenkom.

Ik ben blij dat de 5jarigen regeling duidelijk is en dat duidelijk is dat zoontje ook komend halfjaar wanneer nodig thuis mag blijven. Daarna ga ik wel opnieuw praten.

Wat je schreef over het schoolhoofd nog eens nodig hebben...de nieuwe schoolgids is uit en zoals Miriam Lavell al schreef zijn er regio's waar ze heel scherp naar verzuim en verlof kijken. Het is duidelijk dat de school van sofiezoon daar ook onder valt.
Als ik in de toekomst dus iets nodig heb van school, zal dat precies volgens de regels moeten.
Die regels zijn vastgelegd door de overheid, naleving wordt bepaald door lpa/gemeente etc...
dus hoe vriendschappelijk de relatie met een schoolhoofd is, is niet zo van belang.

De komende tijd willen we proberen of zoon 2 volledige schoolweken achter elkaar kan volhouden en dan een woensdagochtend thuis, maar hij is zo verkouden dat hij slecht slaapt en daarnaast veel energie kwijt is aan ademhalen en beter worden...dus snel moe...
Ach hij is toe aan zonneschijn bij een lekker warm voorjaarszonnetje...wie niet hahaha

Groet,
mamsofie

Onderwerp gesloten