Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Lees ook op

Niet blijven zitten in groep 3, maar ook niet helemaal over

Mijn dochter van 6 (wordt in augustus 7) zit momenteel in groep 3. Ze zit net 4 weken op een nieuwe school ivm een verhuizing. Helaas gaat het momenteel niet zo goed op school. 
Op haar vorige school merkten we al dat haar schoolprestaties zeer laag waren (ze scoorde ver onder het gemiddelde op haar Cito toetsen). Helaas deed haar vorige school hier heel weinig mee. Om te beginnen was de communicatie al heel slecht, kregen we pas halverwege het jaar te horen dat haar schoolprestaties niet goed zijn en verder deden ze er eigenlijk weinig mee. Ze lieten haar als het ware doormodderen in groep 3. 
Op haar nieuwe school gaat het al anders. Ze zijn veel pro-actiever, merken binnen een paar weken al op dat ze een achterstand heeft op het gebied van taal en rekenen en willen een plan van aanpak maken om hieraan te werken. Heel fijn! 
Nu hebben wij volgende week een gesprek met de leerkrachten (ze heeft twee juffen) en de IB’er om de plan van aanpak te bespreken. Ik heb al meegekregen dat ze haar niet willen laten doubleren, maar ook niet op alle onderdelen over laten gaan naar groep 4. Zo zal ze dus bepaalde dingen moeten herhalen uit groep 3. De reden hiervoor is volgens hen dat ze nou eenmaal bepaalde kennis/vaardigheden moet hebben als basis voordat ze de nieuwe vaardigheden kan leren in groep 4. Zo leren ze in groep 4 vermenigvuldigen, maar daar is mijn dochter nog lang niet aan toe volgens hen omdat ze het optellen en aftrekken tm 10 nog niet goed kan automatiseren. 
Tot nu toe klinkt dit logisch, maar ik vroeg me af of deze aanpak goed is en of anderen hier ervaring mee hebben. Uit onderzoeken blijkt dat doubleren meestal ineffectief is. Maar over “gedeeltelijk” overgaan kan ik weinig terugvinden. Is het in principe geen vorm van verkapt blijven zitten? Welke vragen kan ik stellen aan de IB’er om helder te krijgen dat mijn dochter de juiste ondersteuning zal krijgen volgend jaar? Dit is allemaal erg nieuw voor mij en kan hier online weinig info over vinden. 

Wat achtergrondinformatie wat van belang kan zijn: 
1.  We vermoeden dat ze ADHD heeft. Haar werkhouding is namelijk ook erg slecht. Ze heeft weinig motivatie om te werken in de klas (ze vindt leren niet leuk zegt ze), is snel afgeleid/prikkelgevoelig, kan zich moeilijk focussen op een taak etc. Onderzoek bij de psycholoog loopt nog aangezien er een schoolwissel is geweest en de psycholoog nog wilde afwachten hoe het op deze school gaat voordat ze een officiële diagnose kunnen stellen (“de lijdensdruk moet lang genoeg zijn”)
2. Er is een IQ test bij haar afgenomen enkele maanden terug als onderdeel van het onderzoek naar ADHD en deze was prima. Ze heeft een gemiddeld IQ en scoort op sommige subonderdelen hooggemiddeld. Je zou dan ook verwachten dat ze op school veel beter zou presteren. Er is dus een bepaalde discrepantie tussen haar intelligentie en schoolprestaties. Wellicht dat het stukje ADHD hier ook meespeelt? 
3. Ze is een jonge leerling. Wordt pas eind augustus 7. 
4. Ze gaat naar een montessori school (haar vorige school was ook een montessori school). 


Is het niet zo dat kinderen op de Montessori school hun eigen leerlijnen volgen? En dus in de regel überhaupt nooit blijven zitten? 

Je kunt vragen aan leerkrachten en IB om eens in de zoveel tijd een voortgangsgesprek te houden? Dan kunnen ze vertellen wat ze in de tussentijd hebben gedaan.

MiaWallace

MiaWallace

12-06-2023 om 21:29 Topicstarter

IceTea schreef op 12-06-2023 om 21:18:

Is het niet zo dat kinderen op de Montessori school hun eigen leerlijnen volgen? En dus in de regel überhaupt nooit blijven zitten?

Je kunt vragen aan leerkrachten en IB om eens in de zoveel tijd een voortgangsgesprek te houden? Dan kunnen ze vertellen wat ze in de tussentijd hebben gedaan.

VKlopt, dat heb ik ook begrepen inderdaad. Maar ja, als een kind in groep 4 nog lesstof van groep 3 krijgt, zal een kind niet automatisch wat langer op school blijven? Want zal deze achterstand zich niet herhalen in groep 4, 5 etc? Als ze in groep 4 nog groep 3 lesaanbod krijgt, zal ze een groot gedeelte van groep 4 missen om dat vervolgens in groep 5 weer te moeten leren (mits ze overgaat) enz enz. Ik vraag me af hoe ze dit dan voor zich zien en hoe ze dit willen vormgeven. Wellicht een vraag die ik kan stellen aan de IB’er volgende week. 

Ja, tussentijdse evaluaties is inderdaad sowieso een goed idee!

Gaat ze echt naar een montessorischool? De meeste montessorischolen hebben klassen met verschillende groepen erin, combinatieklassen. Traditioneel montessori is 3 jaar in een klas, dus bijv groep 3-4-5. Op de school van mijn dochter hadden ze klassen met 2 groepen, dus groep 3-4 in 1 klas. Kinderen kunnen op een montessorischool heel makkelijk werken aan dingen die ze nog moeilijk vinden bijv van het jaar daarvoor of van hogere groepen als ze iets heel makkelijk vinden. Dat is het grote voordeel van montessori, dat kinderen individueel op hun eigen niveau werken. Niet alleen jouw kind, maar alle kinderen op die school. Ze krijgen niet klassikaal les, maar werken zelf aan hun eigen lesje. Als je kind nu op de 2e montessorischool zit, dan lijkt me dat je dit vast wel weet. De meeste mensen kiezen bewust voor montessori.

Montessori wordt over het algemeen niet aanbevolen voor kinderen met adhd. Ze moeten zelfstandig kunnen werken en ook hun werk kunnen plannen. Uiteraard naar leeftijd en met hulp. Maar omdat iedereen zijn eigen werkje heeft, is het in de klas rommeliger dan op een reguliere school. Dat is niet makkelijk als je snel bent afgeleid.

Maar mijn kind heeft add en heeft vanaf groep 5 op een montessorischool gezeten. Zij was daar veel gelukkiger dan op de reguliere school waar ze eerder op zat. Juist omdat ze meer zelf kon bepalen waar ze aan ging werken. Er was op de montessorischool ook veel meer ruimte voor creativiteit en samenwerken. Er is daar sowieso meer aandacht voor andere soorten van ontwikkeling is onze ervaring, al zal dat ook wel van de school afhangen.

Je kind is nog in ontwikkeling. Je weet niet of de achterstand die ze nu heeft altijd zo zal blijven. Misschien kan ze andere onderdelen van rekenen later heel goed en doet ze dat sneller.

Past dit type onderwijs dan wel bij haar?

En in augustus 7 worden is toch geen jonge leerling. Lijkt me dat ze qua leeftijd behoorlijk gemiddeld zal liggen in normale klas die grens van 1 januari aanhoudt.

Ik denk meteen wat een goede school! Dat zou bij mij meteen vertrouwen wekken. Waarom ben jij voorzichtiger, waar ben jij bang voor? Één van mijn kinderen had een achterstand in groep 5 op zijn nieuwe school. School heeft veel zelf opgepakt, gelukkig, en wij zorgden voor games en apps met tafels, rekenen, veel lezen etc.. als ondersteuning. Overweeg je medicatie? Dat is voor ons wel een game changer geweest. 
Alleen adhd en Montessori onderwijs is geen gelukkige combinatie. ze heeft meer structuur nodig en zal meer dan gemiddeld moeite hebben met zelfstandig werken. 
Alle eigenschappen die je nodig hebt, is met adhd lastig.. 
Jazeker kan adhd parten spelen bij onderpresteren.
Ik raad je aan om je er in te verdiepen als blijkt dat zij inderdaad adhd heeft. Gelukkig ben je er vroeg bij! Peg Dawson heeft een praktisch boek geschreven dat “Slim maar” heet.

MiaWallace

MiaWallace

12-06-2023 om 21:52 Topicstarter

S.ndra schreef op 12-06-2023 om 21:34:

Gaat ze echt naar een montessorischool? De meeste montessorischolen hebben klassen met verschillende groepen erin, combinatieklassen. Traditioneel montessori is 3 jaar in een klas, dus bijv groep 3-4-5. Op de school van mijn dochter hadden ze klassen met 2 groepen, dus groep 3-4 in 1 klas. Kinderen kunnen op een montessorischool heel makkelijk werken aan dingen die ze nog moeilijk vinden bijv van het jaar daarvoor of van hogere groepen als ze iets heel makkelijk vinden. Dat is het grote voordeel van montessori, dat kinderen individueel op hun eigen niveau werken. Niet alleen jouw kind, maar alle kinderen op die school. Ze krijgen niet klassikaal les, maar werken zelf aan hun eigen lesje. Als je kind nu op de 2e montessorischool zit, dan lijkt me dat je dit vast wel weet. De meeste mensen kiezen bewust voor montessori.

Montessori wordt over het algemeen niet aanbevolen voor kinderen met adhd. Ze moeten zelfstandig kunnen werken en ook hun werk kunnen plannen. Uiteraard naar leeftijd en met hulp. Maar omdat iedereen zijn eigen werkje heeft, is het in de klas rommeliger dan op een reguliere school. Dat is niet makkelijk als je snel bent afgeleid.

Maar mijn kind heeft add en heeft vanaf groep 5 op een montessorischool gezeten. Zij was daar veel gelukkiger dan op de reguliere school waar ze eerder op zat. Juist omdat ze meer zelf kon bepalen waar ze aan ging werken. Er was op de montessorischool ook veel meer ruimte voor creativiteit en samenwerken. Er is daar sowieso meer aandacht voor andere soorten van ontwikkeling is onze ervaring, al zal dat ook wel van de school afhangen.

Je kind is nog in ontwikkeling. Je weet niet of de achterstand die ze nu heeft altijd zo zal blijven. Misschien kan ze andere onderdelen van rekenen later heel goed en doet ze dat sneller.


Ja, ze zit ook in een combinatieklas van 3-4-5. Iedereen volgt inderdaad hun eigen leerlijn, maar over het algemeen wel binnen de kaders van de groep waarin ze zitten, althans dat heb ik zo begrepen. 

Nja, dat is niet helemaal waar. Ik heb daar veel wisselende dingen over gelezen. Bij de keuze voor het montessori-onderwijs hield ik al rekening met een ADHD diagnose gezien er toen al dingen speelden thuis en vanwege het genetische factor (zit erg in de familie). In sommige gevallen kan een ADHD kind erg gebaat zijn bij montessori, juist vanwege de zelfstandigheid en leren vanuit de individuele behoeften van een kind, ipv het starre, klassikale. Mijn partner heeft ADHD en zat op een reguliere school en dat heeft hem weinig goeds gedaan. Maar goed, is verder ook erg afhankelijk van het kind zelf en ook de school want de ene montessori school is de andere niet. 

MiaWallace

MiaWallace

12-06-2023 om 22:00 Topicstarter

Philou schreef op 12-06-2023 om 21:49:

Ik denk meteen wat een goede school! Dat zou bij mij meteen vertrouwen wekken. Waarom ben jij voorzichtiger, waar ben jij bang voor? Één van mijn kinderen had een achterstand in groep 5 op zijn nieuwe school. School heeft veel zelf opgepakt, gelukkig, en wij zorgden voor games en apps met tafels, rekenen, veel lezen etc.. als ondersteuning. Overweeg je medicatie? Dat is voor ons wel een game changer geweest.
Alleen adhd en Montessori onderwijs is geen gelukkige combinatie. ze heeft meer structuur nodig en zal meer dan gemiddeld moeite hebben met zelfstandig werken.
Alle eigenschappen die je nodig hebt, is met adhd lastig..
Jazeker kan adhd parten spelen bij onderpresteren.
Ik raad je aan om je er in te verdiepen als blijkt dat zij inderdaad adhd heeft. Gelukkig ben je er vroeg bij! Peg Dawson heeft een praktisch boek geschreven dat “Slim maar” heet.

Het is ook echt een goede school! Ben heel blij met de keuze verder.

Het is niet per se dat ik voorzichtiger ben, maar meer dat ik goed geïnformeerd wil zijn over deze werkwijze (niet volledig overgaan/niet helemaal blijven zitten). Ik wil goed geïnformeerd het gesprek ingaan zodat het voor mij helder is welke ondersteuning mijn dochter zal krijgen volgend jaar. Vooral omdat het doubleren toch lang niet altijd effectief blijkt te zijn. Vandaar dat ik me afvroeg of andere ouders hier ook wellicht ervaring mee hebben gehad en hoe dit uiteindelijk uitgepakt heeft. Of een idee van welke vragen ik aan de IB’er kan stellen om zeker te zijn dat mijn kind de juiste ondersteuning krijgt en niet slechts lesstof uit groep 3 “herkauwt” krijgt. 

Ja, nu zie ik zeker wel in dat het stukje zelfstandig werken bij mijn dochter juist een probleemgebied is. Wel jammer, want ik merk dat andere aspecten van dit type onderwijs haar juist wel zou kunnen helpen? Dus de afweging om maar naar regulier onderwijs over te stappen vind ik nog te vroeg denk ik? Lastig..

Bedankt voor de tip! Zal het even opzoeken zo.

Ik denk dat de nieuwe school goed aan het kijken is, waar ze het meest passende aanbod kunnen geven. Als ze een enkele onderdelen mist, is groep 4 met aanpassing beter passend dan groep 3. Juist omdat ze in groep 3 weer geheel starten met het  leesproces. En natuurlijk kan ze daar ook aanpassingen krijgen, maar als ze dan zoveel aanpassingen krijgt dat ze heel veel zelfstandig moet doen, is dat ook niet wenselijk.
Vaak wordt dit passend maken, niet gedeeltelijk doubleren genoemd. Maar passend aanbod/aansluiten bij haar eigen leerlijn. Ik denk ook dat je dochter daar meer aan heeft , dan gewoon alles over moeten doen. 
Daarbij zijn problemen met de automatisering ook niet perse een reden voor doubleren. Veel kinderen met dyslexie, tos, hoogbegaafdheid, ad(h)d en autisme hebben problemen met leren automatiseren op de traditionele manier 

MiaWallace

MiaWallace

12-06-2023 om 22:09 Topicstarter

Due-scimmie schreef op 12-06-2023 om 21:37:

Past dit type onderwijs dan wel bij haar?

En in augustus 7 worden is toch geen jonge leerling. Lijkt me dat ze qua leeftijd behoorlijk gemiddeld zal liggen in normale klas die grens van 1 januari aanhoudt.


Aan de ene kant wel en aan de andere kant wellicht niet? Ik merk nu dat het stukje zelfstandigheid bij haar inderdaad een uitdaging is. Andere gebieden helpen haar juist (denk ik) wel, zoals het creatief materiaalaanbod, de vrijheid om in de klas te bewegen, leren vanuit de individuele behoefte van het kind, eigen leerlijn volgen etc. En in hoeverre heb ik de garantie dat het regulier onderwijs een betere match zou zijn? Ik denk dat het starre en rigide van het reguliere onderwijs niet bepaald een match zou zijn. Ik zou het niet weten totdat ik het zou uitproberen denk ik. Maar ja, die afweging maken is lastig, vooral nu ze al een keer een schoolwissel heeft gehad en ik liever niet heb dat ze weer wisselt. 

MiaWallace schreef op 12-06-2023 om 22:00:

[..]

Het is ook echt een goede school! Ben heel blij met de keuze verder.

Het is niet per se dat ik voorzichtiger ben, maar meer dat ik goed geïnformeerd wil zijn over deze werkwijze (niet volledig overgaan/niet helemaal blijven zitten). Ik wil goed geïnformeerd het gesprek ingaan zodat het voor mij helder is welke ondersteuning mijn dochter zal krijgen volgend jaar. Vooral omdat het doubleren toch lang niet altijd effectief blijkt te zijn. Vandaar dat ik me afvroeg of andere ouders hier ook wellicht ervaring mee hebben gehad en hoe dit uiteindelijk uitgepakt heeft. Of een idee van welke vragen ik aan de IB’er kan stellen om zeker te zijn dat mijn kind de juiste ondersteuning krijgt en niet slechts lesstof uit groep 3 “herkauwt” krijgt.

Ja, nu zie ik zeker wel in dat het stukje zelfstandig werken bij mijn dochter juist een probleemgebied is. Wel jammer, want ik merk dat andere aspecten van dit type onderwijs haar juist wel zou kunnen helpen? Dus de afweging om maar naar regulier onderwijs over te stappen vind ik nog te vroeg denk ik? Lastig..

Bedankt voor de tip! Zal het even opzoeken zo.

ik zou aan de school vragen:

Onze dochter heeft moeite met zelfstandige verwerking. Hoe wordt er gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden die ze nu niet beheerst?

Gebeurt dit door extra instructie en gezamenlijke inoefening.Want zelfstandig werkbladen maken uit groep 3, geeft dan minder resultaat. Door wie wordt dit gedaan? In of uit de klas? Hoe vaak? Aan welke doelstellingen wordt er gewerkt? Wat kunnen wij als ouders op speelse wijze thuis hierin betekenen? 

Bij dat laaste er zijn veel spelletjes die je kan spelen om het rekenen te oefenen. Maar ook woord/letterkwartetten. Samen lezen, voorlezen en vragen stellen over het verhaal etc.

MiaWallace

MiaWallace

12-06-2023 om 22:14 Topicstarter

Lotte78 schreef op 12-06-2023 om 22:05:

Ik denk dat de nieuwe school goed aan het kijken is, waar ze het meest passende aanbod kunnen geven. Als ze een enkele onderdelen mist, is groep 4 met aanpassing beter passend dan groep 3. Juist omdat ze in groep 3 weer geheel starten met het leesproces. En natuurlijk kan ze daar ook aanpassingen krijgen, maar als ze dan zoveel aanpassingen krijgt dat ze heel veel zelfstandig moet doen, is dat ook niet wenselijk.
Vaak wordt dit passend maken, niet gedeeltelijk doubleren genoemd. Maar passend aanbod/aansluiten bij haar eigen leerlijn. Ik denk ook dat je dochter daar meer aan heeft , dan gewoon alles over moeten doen.
Daarbij zijn problemen met de automatisering ook niet perse een reden voor doubleren. Veel kinderen met dyslexie, tos, hoogbegaafdheid, ad(h)d en autisme hebben problemen met leren automatiseren op de traditionele manier

Passend maken; klinkt inderdaad logischer dan gedeeltelijk doubleren. En hoe jij het nu omschrijft, klinkt al veel beter dan wat ik voor ogen had. Zal dit meenemen naar het gesprek, dank voor de aanvulling. 
Vraag me dan alleen af hoe het verder gaat: zal ze in elke groep aanpassingen moeten krijgen? Zal ze hierdoor niet de facto langer op school zitten? Maar goed, dat is in de toekomst kijken en daar zal niemand waarschijnlijk een antwoord op hebben. 

MiaWallace

MiaWallace

12-06-2023 om 22:16 Topicstarter

Lotte78 schreef op 12-06-2023 om 22:13:

[..]

ik zou aan de school vragen:

Onze dochter heeft moeite met zelfstandige verwerking. Hoe wordt er gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden die ze nu niet beheerst?

Gebeurt dit door extra instructie en gezamenlijke inoefening.Want zelfstandig werkbladen maken uit groep 3, geeft dan minder resultaat. Door wie wordt dit gedaan? In of uit de klas? Hoe vaak? Aan welke doelstellingen wordt er gewerkt? Wat kunnen wij als ouders op speelse wijze thuis hierin betekenen?

Bij dat laaste er zijn veel spelletjes die je kan spelen om het rekenen te oefenen. Maar ook woord/letterkwartetten. Samen lezen, voorlezen en vragen stellen over het verhaal etc.


Bedankt voor de aanvulling. Dat zijn goede vragen, heb ik zeker wat aan. 

MiaWallace schreef op 12-06-2023 om 22:14:

[..]

Passend maken; klinkt inderdaad logischer dan gedeeltelijk doubleren. En hoe jij het nu omschrijft, klinkt al veel beter dan wat ik voor ogen had. Zal dit meenemen naar het gesprek, dank voor de aanvulling.
Vraag me dan alleen af hoe het verder gaat: zal ze in elke groep aanpassingen moeten krijgen? Zal ze hierdoor niet de facto langer op school zitten? Maar goed, dat is in de toekomst kijken en daar zal niemand waarschijnlijk een antwoord op hebben.

Zoals je al aangaf dat weet niemand. Het kan zijn, dat ze dit inhaalt. Het kan zijn , dat op meer gebieden meer tijd nodig heeft, en er dan sprake is van een doublure. Het kan zijn dat ze een sterke kant heeft in het een en de andere kanr minder sterk is ontwikkeld .

Ik denk dat je altijd moet kijken wat dan de meest passende oplossing is. Maar dat de school nu in iedergeval ziet dat groep 3 overdoen niet de meest passende oplossing is. Maar dat ze wel heel eerlijk aangeven dat ze nog niet alle vaardigheden beheerst en dat ze daarvoor een plan maken. Ik zou zeggen: Top school!

Ik ben zelf een montessorikind, mijn oudste twee zaten ook op montessori en ik heb lesgegeven op montessori-lyceum (VO dus). 

Montessori gaat er natuurlijk ook vanuit dat jouw kind leert vanuit haar intrinsieke motivatie. Dus (deels) leren van iets wanneer ze er zelf aan toe is. Haar mogelijke adhd maakt dat ze waarschijnlijk al zich nieuwsgieriger uit. Zo kan het best zijn dat haar cito’s weliswaar ‘achterblijven’ maar dat ze  zich op andere vlakken, die niet gemeten worden, wel ontwikkelt. 

Zelf ben ik nog van de pre-cito’s in het montessori-onderwijs (zat van ‘85-‘93 op de basisschool). Ik ontwikkelde mij heel erg sterk op alle vakken muv rekenen en taal. Nu werd er destijds veel meer vanuit gegaan dat het wel zou komen, wat uiteindelijk ook wel gebeurde. Wat dat betreft is iets van een volgsysteem natuurlijk wel ernselijk. Mijn kinderen hebben die cito’s wel gehad. 

Nu je vraag: juist montessori leent zich prima voor ‘het programma’ van groep drie, terwijl je wel naar groep vier gaat. Ze kan namelijk gewoon verder werken in het volgende schooljaar. Ze hoeft wat dat betreft dus niet opnieuw te beginnen met al het begin van groep 3. Omdat veel kinderen met hun eigen werkjes bezig zijn zal het ook niet heel hard opvallen.

Wel even belangrijk dat ze ook dingen extra ondersteund krijgt door de rt’er of onderwijsassistent, zodat ze niet teveel zelf moet doen.

Mijn zoon is een add’er (tegenwoordig adhd type 1) en ook nog eens dyslectisch en hoogbegaafd. Hij zat echt prima op zijn plek. Grote voordeel ook: beheers je iets, hoef je niet eindeloos hetzelfde te doen maar kan je gewoon verder. 

Nog een aanvulling: mijn stiefkinderen hebben op een reguliere school ook in een volgende groep rekenwerk van een lagere groep gedaan. Dat ging helemaal prima. Dan gingen ze deels als de eigen klas rekenen had naar de lagere groep en deels met de ib’er aan het werk.

Ik ben niet zo bekend met het Montessori-onderwijs, dus daar kan ik niets over zeggen of dat passend is voor haar. Maar wat wij wel gemerkt hebben is dat het heel belangrijk is voor een kind dat het gezien wordt én dat daarnaar gehandeld wordt. Dat lijkt deze school goed te doen, dus ik zou ze ook de kans geven om te laten zien dat ze ook daadwerkelijk met het plan aan de gang gaan. Ik zou nu dus nog zeker niet gaan overstappen naar de volgende school. Er zijn door anderen al goede vragen voor het gesprek aangegeven. Ik zou ook benoemen naar school dat je blij bent dat ze haar zien en daarmee aan de slag willen gaan.

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.