Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Kikki

Kikki

31-01-2015 om 00:58

niet eens met advies middelbare school, kan ik bezwaar maken?

Gisteren hebben wij een advies meegekregen voor kind in groep 8 van de basisschool. Wij zijn het niet eens met dit advies. Is het advies nog aan te passen als wij een heel goede reden hebben? Helaas kan ik niet meer vertellen wegens herkenbaarheid.... Is het iemand gelukt om dit voor elkaar te krijgen? Als het zin heeft wil ik het wel proberen vandaar :-).

lisbeth

lisbeth

31-01-2015 om 07:31

Kikki

Je kunt er vrij weinig aan doen. Het ligt er ook aan waar het advies op gebaseerd is. Als het gebaseerd is op de punten en die kloppen met het advies kun je vrij weinig doen. Het is dus eigenlijk niet zo te zeggen.
Ik heb afgelopen maanden ene strijd met school gevoerd omdat ze mijn dochte een tl bespreekadvies hadden gegeven. Ik heb met verschillende instanties gebeld en ik had weinig aan te voeren maar ik zou een klacht hebben ingediend. Uiteindelijk is school bij ons terug gekrabbeld en heeft er een minimaal havo/vwo plaatsingsadvies van gemaakt.

klaar

klaar

31-01-2015 om 07:55

jee Lisbeth

Noem dat maar 'je kunt er vrij weinig aan doen'.
Jullie hebben flink geknokt voor ander advies en het is dus flink opgeschoven. Misschien nog niet het advies dat je wilt maar veel mensen zouden hier erg blij mee zijn. Blijkbaar ben je zeer effectief geweest, dus beter kun je ts tips geven over je tactiek.

Kikki, ik zou gewoon in gesprek gaan met leerkracht. Nee heb je al. Als er anderen betrokken zijn bij je kind (ib'er) ook inschakelen. Lukt het niet dan contact met directie.

Lukt dat ook niet kun je contact opemen met vo scholen om te kijken of ze je kind een kans willen geven. Het is maar net wie je treft op vo. En het hangt ook af van factoren zoals hoe nodig ze leerlingen hebben bijv.

lisbeth

lisbeth

31-01-2015 om 08:31

Klaar

Wat ik bedoel eigenlijk is dat als het advies gebaseerd is op punten die bij het advies horen, niks raars verder is dat je er weinig aan kunt doen. Bij ons speelde meer mee en dan kun je nog eens een poging wagen. Maar dan nog is het gokken. Een school is namelijk verder niks verplicht.
Ik heb cito gebeld, ouderportaal, ik dacht de inspectie gebeld te hebben maar dat bleek iets anders te zijn geweest. Heb het hier en op een ander forum gegooid om tips te kunnen krijgen. Wij hebben het inderdaad aangepast gekregen. Ik zou inderdaad desnoods een klacht hebben ingediend bij de stichting. Maar eigenlijk moet je gewoon weten watber speelt voordat je iets zinnigs kunt zeggen

Pyn

Pyn

31-01-2015 om 08:48

Als het puur op cito's gebaseerd is

En school is niet te vermurwen, kun je overwegen flink met je kind te oefenen op cito's. Als de uitslag in april (maart? mei? in elk geval eindcito) significant hoger is dan de vorige, moet school advies omhoog bijstellen. Naar beneden mag niet.
Maar goed, ik heb natuurlijk geen idee of het aan de cito's ligt.

lisbeth

lisbeth

31-01-2015 om 08:56

Pyn

Dat klopt niet, als de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt moet de school het advies heroverwegen maar ze hoeven het niet aan te passen

Pyn

Pyn

31-01-2015 om 09:03

Dan ligt het aan de regio

Hier is het verplicht (ik zit in andere regio dan jij), dat weet ik 100% zeker. In elk geval moeite waard om uit te zoeken.

Pyn

Pyn

31-01-2015 om 09:04

100%

In de zin van dat de directeur van onze school me dat verteld heeft. Als die uit zijn nek kletst, kan ik er niks aan doen ;-)

lisbeth

lisbeth

31-01-2015 om 09:06

Kan

Wettelijk gezien hoeft het niet, de povo bij ons zegt dus ook dat het niet hoeft. Onze school heeft dus ook aangegeven dat ze het niet aanpassen. Het zal er dus inderdaad van afhangen wat de regionale afspraken zijn

Kikki

Kikki

31-01-2015 om 09:24

het zit zo

Ik zit nu thuis met een heel erg teleurgesteld verdrietig kind. We hadden al een school op het oog maar die kan nu niet doorgaan. Ze heeft eerst Havo/VWO advies gekregen met als reden dat ze niet zo'n goede werkhouding heeft. Als dit zou verbeteren dan zou het VWO worden. De werkhouding is vooruit gegaan. Er werd mij door de meester gezegd dat echt wel VWO zou worden. Het was alleen bedoeld om dochter te motiveren. Echter heeft kind de midden groep 8 cito aangezien voor oefentoetsen voor de eindcito. Hierdoor de boel afgeraffeld. Geen moeite genomen om bij begrijpend lezen de tekst echt goed te lezen. Toen ik haar vroeg waarom ze dit gedaan heeft zei ze omdat ze die toetsen wel genoeg geoefend heeft op school en als ze toch niet meetellen.... Ik kan me inderdaad herinneren dat dochter heeft verteld dat ze oefentoetsen heeft gehad achteraf dus wel echte cito toetsen. Ik vind het jammer dat ze niet via de mail ouders op de hoogte stellen van belangrijke toetsen dan kan ik mijn dochter, die soms een slaapkop is in de klas beter voorbereiden. Voor rekenen had ze een I (haar lievelingsvak) en voor begrijpend lezen een II, op de grafiek zie ik dat het bijna een III was. Bij de drempelonderzoek heeft ze wel VWO niveau gehaald met begrijpend lezen zelfs VWO hoog. Dus ze kan wel goed begrijpend lezen. Blijkbaar is de drempeltoets minder belangrijk? Dochter gaat 4 dagen naar de basisschool en 1 dag voor les bij de vo. Dit als verrijking aangeboden door school. Ik vraag me alleen nu af of dit 1 dag per week minder basisschool en een groep overslaan er voor zorgd dat dochter niet naar het VWO mag. Er is ook een IQ test afgenomen waarop dochter 145+ heeft gescoord. Nu dit advies wat volgens ons ouders niet bij dochter past. Heeft dit nog zin om een gesprek aan te gaan met haar meester?

lisbeth

lisbeth

31-01-2015 om 09:33

Kikki

Je was je niet bewust van de m8 toetsen??
Wat waren haar scores van groep 6 en 7?

Ik zou zeker gaan praten, ook kun je nog afspreken dat de eindcito bepalend gaat zijn. En op het vo gaan praten!

Barvaux

Barvaux

31-01-2015 om 10:35

tja

Dus op basis van 1 toets krijgt ze nu een havo advies? Ga meteen in gesprek en leg uit dat je dochter in de war is geraakt door al die proeftoetsen (ook al vind ik het een beetje dom van je dochter die wist dat ze een goede werkhouding moest laten zien).

Verder: waar doet ze die ene dag VO? Als het de school is waar ze heen wil kun je toch daar in gesprek gaan? Anders ga je dus in gesprek met de school waar ze naar toe wil en neem je alle cijfers mee inclusief die IQ test (hopelijk is die niet ouder dan 2 jaar).

Jij kunt het best zonder het advies voor elkaar krijgen als je een goed verhaal hebt en er serieus in staat in dat gesprek maar eerst ga je terug naar de leerkracht of wellicht directeur. Ik denk dat jouw verhaal anders is dan het standaard verhaal, er zitten te veel haken en ogen aan.

Algemeen is dit het verhaal: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-schooladvies-in-groep-8-van-de-basisschool.html

klaar

klaar

31-01-2015 om 10:59

wat is advies nu?

Natuurlijk moet je in gesprek met leerkracht. Geef gewoon duidelijk aan dat je kind vwo wil proberen en dat jij een vwo advies passend vindt.
Neem aan dat ib'er betrokken is al en zelfs directie omdat er een aparte constructie is. Ga met iedereen praten als je er niet uitkomt met leerkracht, idd ook met de vo school waar ze al komt.
Jammer dat school niet goed gecommuniceerd heeft over m8. Ik wist wel dat het belangrijk geacht werd en heb dochter wel voorbereid. Hier vervangr m8 zo'n beetje de eindcito. Leerkracht heeft dit ook goed gecommuniceerd naar de kinderen.
(maar in groep 6 was ik me er niet van bewust dat de cito's toen al zo belangrijk geacht werden. Wilde wel dat ik mijn kind daar toen beter voor had gewaarschuwd)

Rare tekst

#12 ik heb die link even bekeken en verrassend genoeg staat daar "Afwijken van het schooladvies
U hoeft het schooladvies niet op te volgen. U kunt uw kind aanmelden bij een ander schooltype dan in het advies staat."

Ik ga dit niet tot op de draad uitzoeken. Volgens mij is het inrichtingbesluit vo nu zo aangepast dat er bij acceptatie NIET afgeweken mag worden van het bo advies (niet hoger althans). Ah, nu valt het kwartje. De tekst is correct voorzover je besluit je kind lager aan te melden.

Ik ken alleen maar aanmeldprocedures waarbinnen het niet mogelijk is om het kind op een school hoger dan advies aan te melden. Niet zelden is het de basisschool zelf die de aanmelding doet (de praktische handeling).

Pyn

Pyn

31-01-2015 om 17:10

Over hoger aanmelden dan geadviseerd

Ik ben niet zo op de hoogte van de regelgeving. Wel zit ik middenin de open dagen, en heb ik veel docenten, plaatsingscoördinatoren et cetera gesproken. Eén van die laatsten vertelde me dat ze gerust van het advies van de basisschool afwijken als daar aanleiding voor is.

Bijvoorbeeld: alle scores wijzen op vwo, alleen spelling blijft fors achter (geen dyslexie). Op basis hiervan wordt lager advies gegeven. Er is echter een verklaring én behandeling voor die spellingsachterstand. In dat geval zou deze school kind gewoon op het hogere niveau plaatsen. Is mij verteld/toegezegd.

Andere school: hier krijgt iedere ll een persoonlijk gesprek. Blijkt ll erg gemotiveerd of heeft deze anderszins een "goed verhaal" kan het kind hoger geplaatst worden dan geadviseerd. Waren ook voorbeelden van.
Maw: de praktijk blijkt soms soepeler dan de regelgeving.

De uitkomst

Wel, ik weet niet hoe het bij anderen is, maar ik heb zelf dan wel zo'n gevoel dat omdat het redelijk is dat de school dan gewoon moet accepteren dat kind hoger geplaatst wordt. Maar in werkelijkheid is het een gesprek met een ongewisse uitkomst. Het kan vriezen en het kan dooien en je hebt er maar deels vat op.
Je kunt altijd nog je kind opgeven voor een school waar de brugklas gedeeld is. Dochter begon in mavo/havo en volgde in havo/vwo.
Hier waren juf en ik het overigens wel eens over het niveau.

Adama

Adama

31-01-2015 om 21:24

Andere invalshoek

In Amsterdam heb je het ijburgcollege. Volgens mij accepteren ze daar kinderen met een lager advies dan niveau op dat niveau. Misschien is zo'n school een uitkomst?

Marea

Marea

01-02-2015 om 12:38

Amsterdam

Als de Kikki de Kikki is die hier al jaren schrijft, komt ze volgens mij niet uit Amsterdam en kan ze misschien nog wat doen, maar in Amsterdam wordt dit jaar een plaatsingssysteem ingevoerd en ik vrees dat het dan nog alleen om gegevens in de computer gaat en er geen invloed mogelijk is.

mijk

mijk

01-02-2015 om 17:13

Ik zou de basisschool laten

en rechtstreeks met middelbare school van je keuze in gesprek gaan.. Die nemen uiteindelijk de beslissing. Dus daar zou ik de energie in steken!

Mijk

rekenbluf

rekenbluf

03-02-2015 om 09:23

Hier ook aan de hand

Maar dan op een andere manier. Dochter heeft VMBOt advies en wil dolgraag naar de HAVO. En eigenlijk zit ze daar ook tegenaan, maar ze had in groep 7 voor een rekencito een D. Oeps. Nu komt dat volgens dochter omdat ze toen een enorm probleemkind in de klas hadden die tijdens toetsen de hele tijd liep te roepen, de klas uitliep en de juf heeft geschopt (tijdens die bewuste toets).

Dus daarom was dochter nogal afgeleid (ze was zich rot geschrokken). Halverwege het jaar is die jongen van school gehaald maar hierdoor heeft dochter het eerste half jaar veel lager gescoord dan de tweede helft.
Die groei heeft zich wel doorgezet, maar volgens de juf niet overtuigend genoeg. En die D is echt een probleem... Anderen hadden ook lager dan verwacht gescoord voor die toets, maar bij niemand pakt dit zo rot uit.

We zijn ook op middelbare scholen gaan praten hoe zij hiermee omgaan, maar de HAVO's waar we geweest zijn gaan 100% uit van het advies van school. Zij gaan ervan uit dat alleen de school je kind juist kan beoordelen en dat alleen zij de juiste keuzes maken.

Dochter baalt echt enorm en gaat nu voor een VMBOt Plus klas die kinderen klaarstoomt om erna HAVO te doen. Kost wel een jaar extra en ze gaat dan naar een veel minder leuke school (vindt ze zelf).

Kikki

Kikki

03-02-2015 om 09:42

reactie

Rekenbluf wat vervelend. Toen er lang geleden bij mijn oudste dochter (inmiddels 14) met erg wisselende cijfers voor rekencito toetsen hebben wij dochter laten testen op rekenvaardigheid bij een kinderpsycholoog. Er kwam toen uit dat dochter goed rekeninzicht had maar slordigheidsfoutjes en te snel ging. Door dit onderzoek hebben ze op school ingezien dat dochter het dus wel kan. Heeft haar zelfvertrouwen goed gedaan en toen ging ze echt veel beter rekenen. Gewoon omdat ze het meer zorgvuldig deed. Had er weer vertrouwen in. Is dat geen optie voor jou dochter. Er nog eens naar kijken hoe ze het doet qua rekenen. Wie weet zegt de school dan dat ze toch naar de havo mag?

Ik heb goed nieuws wat het advies betreft van dochter uit groep 8! Ik heb een lange mail geschreven aan de school met uitleg van het hele verhaal en waarom wij ouders vinden dat dochter een vwo kind is. Dat er veel haken en ogen zitten aan het verhaal van dochter etc etc.... Het antwoord van haar meester was dat hij overleg heeft gehad met de ib-er en dat ze het aan gaan passen naar vwo advies. Dochter is heel blij! Glimlachte van oor tot oor toen ze uit school kwam :-) Gelukkig heb ik toch gezegd dat ik het niet eens ben met dit advies. Anders had ik nu naar een school moeten zoeken met een Havo/Vwo klas. Aangezien wij al helemaal blij waren met de school die we gevonden hebben baalde dochter heel erg. Bedankt voor het meedenken allemaal. Ik heb trouwens wel een uur over de mail gedaan om alles zo goed mogelijk uit te leggen. Het is echt een enorm lange mail geworden. Mijn man vroeg of ik de meester misschien gechanteerd had ;-) Haha echt niet hoor.

lisbeth

lisbeth

03-02-2015 om 09:43

Kikki

wat goed van je!

klaar

klaar

03-02-2015 om 10:04

mooi

Wat fijn Kikki!

Rekenbluf, wat zijn haar scores nu? Als er echt veel waarde gehecht wordt aan die d en als dat echt de schuld van school is (onrust in de klas) zou ik het er niet bij laten zitten. Beter was geweest als je toen geeist had dat ze het over mocht doen maarja.
Is er geen tl-havo klas?

Volgens mij moeten vo scholen nu het advies van bo volgen.

rekenbluf

rekenbluf

03-02-2015 om 10:05

School is vrij star Kiki

Zowel de basisschool als het VO. Zo lijkt het.

We hebben ook overlegd op school of extra testen zin heeft, maar de juf zegt dat haar dat niet zou overtuigen en ze niet haar advies bij gaat stellen. Kind is nu eenmaal snel afgeleid en daar zou ze op de HAVO ook problemen mee hebben.

Zelf vind ik dat ze school grof nalatig is geweest door een zwaar probleemkind in de klas op te nemen zonder hem aan te kunnen.

Wel kan ze als ze in de brugklas erg goed scoort naar HAVO 2 op die school waar de VMBOt plus aanbieden. En wie weet maakt ze de cito wel heel goed.
Inmiddels heeft dochter zich er een beetje bij neergelegd. En wij zijn het leuren op school ook redelijk moe (je wil niet weten hoe vaak we vanaf groep 6 al gepraat hebben daar). Ook ellenlange mails geschreven. Maar het mocht niet baten (tot nu toe).

Dochter is anderhalf jaar geleden onder behandeling van een kindercoach geweest. Ze is (was) namelijk erg onzeker en te afwachtend, en werd ook daardoor gepest. Ze is niet dom, maar wel bang om dom over te komen. Zo geeft ze liever geen antwoord dan een fout antwoord. En daar komen veel slechte scores vandaan. Dit is nu wel veel beter geworden. Alleen dat pesten heeft erin gehakt'ze wil ook gewoon niks meer met die pesters te maken hebben en dat zijn bijna alle meiden. De school die we als alternatief hadden zat vol en in overleg wilde dochter toch blijven.
Heeft in de klas nu ook helemaal geen vriendinnen. En de juf ziet dat niet zo, dus snapt ook het probleem niet.
Ze gaat nu met twee meisjes om die VWO advies hebben en haar de hele tijd kleineren (ik kan hun geen vriendinnen noemen). Heeft de juf haar nota bene met deze meisjes in een groepje gezet om een werkstuk te maken. Nee dat kon niet meer veranderd. GRR.

En ergens denk ik dat het wel goed is als ze volgend jaar niet te moeilijk leerwerk krijgt, omdat ze sociaal wat moeite heeft. Als ze merkt dat ze best slim is dan krijgt ze ook zelfvertrouwen. Ik hoop heel erg dat ze in de brugklas een leuke schooltijd krijgt.

Maar Kiki wat goed dat jouw dochter nu toch een passend advies krijgt! Fijn!

Barvaux

Barvaux

03-02-2015 om 10:08

rekenbluf

'Kind is nu eenmaal snel afgeleid en daar zou ze op de HAVO ook problemen mee hebben. '

Grappig dat je dat soort onzin ook meteen kunt omdraaien: men roept altijd dat havisten serieuzer zijn en harder werken en dan zet je een kind wat 1 uitglijder maakt tussen die vreselijke mavisten die er een potje van maken ;)

Serieus: juist ZIJ moet het van een havoklas hebben waar ze meer rust vindt in de klas.

Evanlyn

Evanlyn

03-02-2015 om 10:12

Ik heb een buitengewoon snel afgeleide ADHD'er op het VWO en daar doet hij het prima, met af en toe een uitglijder, maar daar doet de school niet moeilijk over, gelukkig. School kan daar ook bij helpen door simpele dingen als het kind vooraan te zetten. Dan moet je wel bereid zijn te denken in oplossingen in plaats van problemen, en dat ligt veel scholen niet zo (zacht uitgedrukt).

Angela67

Angela67

03-02-2015 om 10:14

van brugklas naar havo 2 / rekenbluf

Zorg dat je haar vooral helpt om die cijfers te halen, en laat eventueel andere dingen die ze zou moeten leren, even rusten tot het tweede jaar (plannen, zelfstandigheid op allerlei vlakken).
Vraag meteen in het begin naar de overgangsnormen en zorg dat de mentor weet dat ze graag naar 2 havo wil. Op advies van de afdelingsleider hebben we hierover een gesprek met mentor in brugklas gehad waarbij oudste zelf heeft uitgelegd waarom hij graag naar 2 havo wilde. De mentor reageerde daar heel positief op en gaf handige tips en ook de afspraak dat hij hem er dus af en toe op aan zou spreken/zou helpen herinneren.

Beschouw het als een positieve impuls , die wens voor 2havo, en help haar dat als doel/motivatie te stellen. Want als school er niet echt op stuurt of haar helpt dan zakt ze misschien weg in haar motivatie en kan ze zich niet omhoog praten. Het doel 'havo diploma halen' is te ver weg als doel, als ze zich stort op 'kerstrapport volgens overgangsnormen' dan heeft ze nog een half jaar daarna om eventueel te lage cijfers weg te werken. Zoek ook uit of er nog meer nodig is dan alleen overgangsnormen. Zitten er van die 'vage' criteria bij als 'werkhouding' e.d. of is de school gewoon helder en transparant?
Dat soort dingen kunnen jullie haar helpen uitzoeken.

gr Angela

rekenbluf

rekenbluf

03-02-2015 om 10:15

klaar

Tja die scores krijg je pas op het rapport te zien. En toen was het te laat om die toets over te doen. Ze zijn hier sowieso heel geheimzinnig met cito-uitslagen. In groep 6 staan ze helemaal niet op het rapport, dat doen ze pas in groep 7. Zeggen ook niks over het niveau van je kind tot in groep 8.
En het vervelend is dat dit beleid net nieuw is toen onze kinderen al op die school zaten. Nieuwe directie met frisse ideeën (liever geen gedoe met ouders dus houden we die zoveel mogelijk overal buiten).

En dochter heeft verder B scores momenteel, zelfs een A. Maar ik heb dat dus niet precies op papier (stom eigenlijk). De cito's stonden niet in het afgelopen rapport van eind november. Is ook weer nieuw. Wel een C voor spelling trouwens. Waar die A voor was weet ik niet meer.
Verder telt hier werkhouding mee. Dochter is dus snel afgeleid en onzeker. En vooral dat is voor de juf een reden voor haar advies.

Er is op een andere school wel een T-Havo klas, maar daarvan stroomt 85% door naar VMBO. En die school sprak dochter niet aan. De cijfers bij die andere school waren gunstiger en ik had echt het idee dat deze klas vooral bedoeld was voor kinderen als mijn dochter (laatbloeiers noemden ze zelf, en kinderen met VMBOt advies maar die net iets meer aankunnen). Terwijl die andere school alle VMBOt kinderen in die "dakpanklas" zetten.

rekenbluf

rekenbluf

03-02-2015 om 10:19

Angela

Onze reacties kruisten elkaar.
We zijn inderdaad van plan om meteen met de VO in gesprek te gaan. We hebben al een gesprek gehad op de open dag met de VMBOt-plus man. Ik kreeg echt het idee dat die hele klas juist voor kinderen als mijn dochter is. Maar de meesten kinderen halen dan wel eerst een VMBOt diploma en gaan erna HAVO doen of MBO 4.

Barvaux

Barvaux

03-02-2015 om 10:24

rekenbluf

Dat van die dakpanklas is ook logisch, als ik een kind heb met havoadvies wil ik die helemaal niet in een mavo/havo klas hebben maar in een havo/vwo klas.

Zo gek is het dus niet dat 85% naar havo gaat.

Overigens doet de school van jongste het gewoon super: na de kerst kun je al opstromen. Twee kinderen uit zijn klas zijn al weg en ik ken een meisje wat van basis naar kader ging en na de zomer naar mavo en in mavo 3 ging ze naar de topklas die klaarstoomden voor havo en nu doet ze na de havo de pabo.

polly

polly

03-02-2015 om 10:31

waarom?

Ik snap niet zo goed dat er zoveel ouders zijn die het advies van hun kind afkeuren. Uiteindelijk zal het kind toch wel op het juiste niveau komen als kind gemotiveerd is en goede cijfers haalt. Opstromen is altijd mogelijk namelijk, vrijwel op alle scholen.
Mijn kind heeft een VWO+ advies en gaat Atheneum doen. Als het advies echter HAVO/VWO was geweest had ik het ook prima gevonden. Dan komt ze volgend jaar in de kansklas en kan ze alsnog doorstromen naar het VWO.
Op het VO stromen veel kinderen af, vooral in 4 HAVO. Ik vraag me af of kinderen niet te vaak op een te hoog niveau worden gezet door ouders die hun kind perse op een HAVO willen hebben.

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden