Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Regulier naar speciaal onderwijs

Hoi allemaal,

Ik heb een zoon van 7 op het reguliere onderwijs zitten.

Hij zit nu in groep 3 . Dit schooljaar blijkt echter dat hij het niveau en tempo moeilijk bij kan houden . Ook al krijgt hij overal begeleiding en hulp bij. Hij kan niet zelfstandig aan het werk.

Hij heeft een taal ontwikkeling stoornis (TOS). Ieder schooljaar zie ik dat hij moeite heeft om alles bij te houden en dat uit zich soms in gedrag. Hij heeft de jaren op deze basisschool al dingen laten zien zoals leraar bijten,bespugen en een juf in het gezichts slaan. Ik gaf aan dat ik dit niet normaal vind dat er echter een oorzaak moet zijn werdt dit van tafel afgeschoven.

Ik was volgens school een ouder die uit was dat haar kind een stempel kreeg dat hij iets zou hebben.

Echter nu is hij getest en hij blijkt een autisme spectrum stoornis niveau 2 te hebben en is zwakbegaafd (IQ 73). En daarnaast nog TOS

Wij willen een plek voor hem wat bij hem past, maar school houdt dit tegen. Ze vinden dat ik als ouder hem zijn veilige plek en vrienden ontneemt door hem daar weg te halen.

Mijn vraag wat zou jullie doen en wat kan ik doen om hem naar de juiste plek onder te brengen.

Heeft je kind ambulante begeleiding voor zijn Tos? Zo ja, bespreek met de ambulant begeleider je zorgen. Ziet de ambulant begeleider jouw kind naar een cluster 2 school gaan? Veel jonge kinderen met TOS vertonen gedragsproblemen vanuit frustratie. Waarbij de gedragsproblemen verminderen als ze een andere aanpak krijgen. 

Te snel getypt. Lees nu dat school geen traject wil. Dat traject is voor school trouwens gratis. Deze financiering gaat nog op de ouderwetse manier (de rugzak). Wat zegt de logopedist? Zij kan aan de hand van de uitkomst vd logopedische testen ook al een inschatting maken. 

Ik raad je aan contact op te nemen met Kentalis.Wat adviseren hun logopedisten. Met dat verslag naar school, desnoods samen met de logopedist. En dan een gesprek met IB en desnoods directie.

Vrolijkheid

Vrolijkheid

08-04-2021 om 15:58 Topicstarter

Reactie terug,

mijn zoon heeft al vanaf dat hij 2 jaar is logopedie. Dus nu al zo'n 5 jaar. Logopedie had ons toen verteld als hij naar school zou gaan zijn taal vanzelf wel bij kon trekken. Helaas hadden wij die hoop maar het gebeurde niet. Hij is toen getest bij kentalis toen hij 4 jaar was. Toen wij de uitslag kregen was dat hij recht had op een traject alleen school heeft dit niet gedaan omdat ze er alles van afwist. TOS is maar even als het kwartje valt bij hem heeft hij er geen last meer van. Ik zelf heb zelf ook TOS dus ook maar verteld dat dit nooit over zou gaan. Je kan je achterstand misschien inhalen maar taal blijft toch wel een dingetje. Logopedie wilt nergens tussen zitten dus zegt en adviseert nergens over.

Vele gesprekken heb ik gevoerd in de jaren op school. Met de vraag trek hij het wel moet hij niet te veel op zijn tenen lopen want aan zijn reactie thuis merkte ik veel onrust en frustratie.

Dit echter zagen zij als een probleem die thuis aan de hand was en niet op school. Dingen die ik al jaren zegt van hij lijkt veel dingen te hebben wat op autisme lijkt zeiden zowel school al de orthopedagoog nee want hij is sociaal en kinderen met autisme zijn niet sociaal. Ook al zei ik dat het wel kon zeiden ze dat ik nergens geen verstand van had.

Nu met de uitslag en dat ik school belde met de uitslag kreeg ik gelijk te horen van er verandert helemaal niets met de aanpak van mijn zoon. 

Nu hebben wij de verslagen van alle onderzoeken doorgespeeld naar mijn zus die gestudeerd heeft voor kinder psycholoog en nu lerares is op speciaal onderwijs. Zij heeft de verslagen weer doorgespeeld naar orthopedagogen en directeur van haar school zodat zij dit kunnen bekijken en oordelen zodat als wij binnenkort een gesprek hebben op school goed voorbereid zijn wat we kunnen zeggen zodat er echter naar ons als ouders geluisterd worden. Mijn zus heeft ook contact gehad met de directeur van het samenwerkingsverband  waar de school van mijn zoon op zit verslagen gegeven zodat die ons ook kan begeleiding in de weg die we moeten doorlopen als school niet naar ons wilt luisteren. toevallig was dat familie van haar. Maar hopelijk luisterd school naar ons als ouders en kunnen we overgaan wat wij het beste vinden voor onze zoon.

hoi vrolijkheid, SBO en SO hoeven niet negatief te zijn of laag van IQ niveau. Ik ken kinderen die VWO, havo advies hebben gekregen en natuurlijk ook vmbo tl, basis en praktijk onderwijs op het SBO en het prima doen op het SVO en ook als het past in regulier voortgezet onderwijs. Dat kan allemaal ook in SBO en SO. Ook dat er slecht les wordt gegeven of grote klassen zijn is nu niet het geval. Maar dat terzijde. Het belangrijkste is dat jouw zoon zich prettig voelt en op zijn gemak op school. Gedrag komt vaak bij autisme voort uit over overprikkeling, te weinig structuur en rust en persoonlijke aandacht en extra hulp bij kunnen omgaan met jezelf en anderen. Bij het SO en het SBO is daar meer ruimte en tijd voor en kennis over zodat ze de kinderen goed kunnen begeleiden. Mijn zoon is nu een gelukkige jongen zonder gedrag die goed met zichzelf en andere om kan gaan. Dat is bij hem te danken aan SBO. Bij ASS is belangrijk te laten onderzoeken of het internaliserend of externaliseerd is. Als ik het bij jou lees kan het heel goed zijn dat het bij hem internaliserend werkt. Dan heeft hij er in zichzelf heel veel moeite mee en toont hij plots gedrag terwijl de buitenwereld denkt van dat best wel goed gaat. Hoe ouder een kind, hoe meer bewust van zichzelf, hoe moeilijker dat is. Het verschil tussen SO en SBO is dat bij SO de klassen bestaan uit 12 kinderen. Deze kinderen hebben elke dag zoveel mogelijk dezelfde structuur en ritme en ruimte voor persoonlijke aandacht. Ze hebben altijd een juf/meester en twee assistenten. Best wel heel luxe toch? Als je het vergelijkt met gewoon onderwijs. Bij SO zijn de klassen 14 kinderen is er 1 juf of meester. Minder persoonlijke aandacht maar nog steeds wel structuur, ritme en iets minder, maar nog steeds wel tijd en begeleiding voor de persoonlijke ontwikkeling. Er zijn scholen die heel laag scoren in de inspectie rapport maar er zijn ook excellente scholen voor speciaal onderwijs. Dat is wel goed om naar te kijken. Het belangrijkste is dat jouw zoon waar hij ook komt en wat hij voor begeleiding thuis, naast school of in school zich op zijn plek voelt, begrepen, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Niet alleen voor wat hij laat zien maar ook voor wat er in zijn hoofd gebeurd. Ik wens jou heel veel succes met jouw zoon en de keuzes en jouw overwegingen voor wat het beste voor jou zoon is. Welke vorm je ook kiest, er zijn veel wachtlijsten, procedures en regels maar laat je daardoor vooral niet afschrikken. Ik wens jouw zoon en jou een hele goede toekomst. 

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden