Home » Forum » Geld lenen aan iemand die niet met geld kan omgaan niet doen

Geld lenen aan iemand die niet met geld kan omgaan; niet doen!

140 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Jo
@ kaaskopje

Het valt mij op dat je veel te veel ziet vanuit jouw eigen situatie.

Maar ondanks dat je denkt veel te weten maak je cruciale denkfouten. Een tandarts gaat geen diagnose stellen met alleen een spiegeltje en een sonde. Die maakt minimaal 2 overzichtsfoto's en eventueel solo foto's van de pijnklacht(en). Dus met € 20,- kom je er niet. Van te voren is ook niet in te schatten hoeveel een behandeling kost, wel kan ik een maximum inschatten. Iedereen die dit maximale bedrag op kan hoesten kan zonder uitzondering direct geholpen worden. Maar uit ervaring weet ik dat iemand met schulden dit bedrag doorgaans niet heeft, ook niet via een familielid. Heeft iemand schulden en staat hij/zij onder bewind dan is er nog kans op behandeling, mits er schriftelijke toestemming verkregen wordt. Mensen die in staat zijn om dit zelf te regelen via hun bewindvoerder die krijgen daar uiteraard van mij alle vrijheid in. Maar als het contact met een bewindvoerder stroef loopt en/of er is haast geboden dan ga ik er zelf achteraan. Soms loopt mijn aanvraag en die van de cliënt parallel. En als blijkt dat de cliënt geen budget heeft en alleen aan de pijnklacht geholpen kan worden dan slaan we de controle over en gaan we direct over tot behandeling. Dit is voor de cliënt goedkoper omdat er bij een consult (C13) alleen foto's in rekening mogen worden gebracht. Doen we alleen de (goedkoopste) behandeling: foto, vullen/trekken dan mag er dus geen consult worden gerekend.

In onze praktijk zijn er meer mensen die wegens een beperking onder bewind vallen dan wegens schulden. En die beperking is heel vaak niet direct te zien/horen aan de telefoon. Personen die om deze redenen onder bewind staan zijn wettelijk niet aansprakelijk voor hun gemaakte kosten. Met andere woorden, dan komt het voor onze rekening als wij zonder toestemming behandelen.

Hoewel er zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd gaat het mij natuurlijk geen ruk aan waarom iemand onder bewind staat en zal er ook niet naar vragen. Ik ga daarom heel voorzichtig te werk met het inplannen van behandeling(en).

In mijn ouderlijk huis sliep ik ook onder het raam dat niet goed sloot, geen CV, ijsbloemen op de ramen en paddenstoelen in gang. Maar dat is lang geleden. Het gaat mij meer om nu, ook hier in Europa.

"Dus hoewel je vakantie als luxe kunt zien, hoort het er ook 'gewoon' bij. Er zijn niet voor niets allerlei initiatieven om kinderen uit arme gezinnen toch op vakantie te kunnen laten gaan."
Die initiatieven zijn meer bedoelt om kinderen even uit hun eigen woonomgeving weg te laten zijn. En er zijn zeker gevallen waarin kinderen daar baat bij hebben. Bijvoorbeeld kinderen van ouders die niet lekker in hun vel zitten of stadse "witte neusjes" die eens moeten kunnen ravotten in de natuur. Maar joh, ik woon in een gebied dat zomers wordt overspoeld door toeristen. Een creatieve ouder zal zijn kinderen prima kunnen vermaken met een paar boterhammen van huis meegenomen. In de zomervakantie worden er zat activiteiten georganiseerd door verschillende buurthuizen. Als kind ben ik ook niet op vakantie geweest terwijl een groot deel van mijn klasgenoten wel minimaal 1x per jaar op vakantie gingen. Ik heb er echt geen trauma aan overgehouden. Sterker nog, er zijn bij mij nooit behoeftes gecreëerd die ik nu niet kan veroorloven.

Als het zo is dat jullie als echtpaar ca. € 1.300 zullen krijgen als je in de bijstand beland dan begrijp ik jou angst niet zo voor de bijstand. Iets waar je regelmatig je bezorgdheid over hebt geuit op dit forum.
Ik heb minder. Voor de wet ben ik alleenstaande. Die studerende volwassen kinderen die ook graag een hapje willen eten, schone kleren en zo nu en dan een warme douche daar heeft de overheid geen boodschap aan. Maar ik kan rondkomen, sporten etc. en zelfs sparen. En wat ik kan, gaat jou ook wel lukken. (Dat sporten mag je ook achterwege laten, scheelt weer € 30,- in de maand :))

Yvan
@jo

Onzin.
Afgaande op uw verhaal: u bent een receptionistje in een tandartsenpraktijk, dat onaanvaardbaar ver buiten haar bevoegdheden gegaan is. Ongeacht het feit dat het weleens een cliënt ten goede zal gekomen zijn.
Daarbij hebt u, als ik uw discours mag geloven, blijk gegeven van volkomen minachting voor de privacy en het zelfbeschikkingsrecht van de mensen tot wiens gegevens u toegang had.
Als ik uw werkgever zou zijn, zou ik u onmiddellijk ontslaan en de gerechterlijke instanties vragen om een onderzoek te openen.

Kaaskopje
Jo

Het valt mij op dat je veel te veel ziet vanuit jouw eigen situatie. ===

Welnee, dat heet inleven.

Jo, waarom zou een tandarts bij een standaardcontrole meteen allerlei foto's gaan maken? Dat noem ik nog eens geldklopperij. Ik heb lang genoeg aan de kant van de verzekeraar gezeten om te weten dat dat niet standaard gedaan wordt.

Als bemoeienis van jouw kant richting bewindvoerder met toestemming van de patiënt verloopt, dan is er niets op tegen. Het kan prettig zijn als dat uit handen genomen wordt, maar ik vind dus wel dat de patiënt zélf het eerste initiatief hoort te nemen. Maar ja, als een halfjaarlijkse/jaarlijkse controle nooit twintig euro kost, dan snap ik dat dat nooit aan de orde komt.

Bij de verzekeraar kwam het ook nogal eens voor dat er een directe lijn tussen 'ons' en de bewindvoerder liep. Dat werd dan eerst wel schriftelijk vastgelegd en van daaruit in het systeem vastgelegd. Dat hoort nu eenmaal bij schuldhulpverlening. Veel gaat direct langs de bewindvoerder.

Voor de rest bekruipt me toch weer het gevoel dat je wat zelfgenoegzaam bent in je reacties. Jij bent niet de rest van de wereld en je kunt ook niet voor de rest van de wereld beslissen waar ze behoefte aan mogen hebben, of hoe ze hun minimuminkomen ervaren. Dit vind "Sterker nog, er zijn bij mij nooit behoeftes gecreëerd die ik nu niet kan veroorloven.", vind ik een onplezierige uitspraak. Belachelijk gewoon. Daarmee insinueer je dat iedereen die het breed genoeg heeft voor vakanties en andere overbodige luxe (in jouw ogen) een slecht voorbeeld voor de kinderen is, omdat ze een behoefte gecreëerd zouden hebben. Het lijkt mij belangrijker dat kinderen de waarde van geld begrijpen, dus snappen dat ze met minder niet meer kunnen doen, dan dat er wel of geen behoefte aan bepaalde vormen van 'luxe' gecreëerd wordt.

1300 euro vind ik wel weinig. Ga nu niet net doen of dat riant is. Ik heb eerder al aangegeven dat ik vind dat een alleenstaande het in mijn ogen niet beter heeft dan een echtpaar. Dat scheelt zo'n 400 euro, terwijl alle vaste lasten gelijk zijn, op de zorgverzekering na (en uit de losse pols de gemeentelijke belastingen ook, maar dat weet ik nu even niet zeker). Eten kost meer voor twee dan voor een persoon, hoewel dat ook betrekkelijk is. En als de alleenstaande een kind heeft gaat dat zeker niet op. Ik heb nu verder even geen rekening gehouden met toeslagen. Die komen er bij natuurlijk, maar er blijft altijd iets over wat je toch zelf moet betalen. Het eigen risico bijvoorbeeld, of eigen bijdragen. Als je pech hebt als stel, kost dat toch 770 per jaar op zijn minst. Als je dat via een betalingsregeling doet, 60 euro per maand.

Jo
@ Kaaskopje

Kom op nou zeg. Wil je nu als leek oordelen over de werkwijze van de tandarts?

Als iemand komt voor een halfjaarlijkse controle dan wilt hij/zij toch een goede diagnose stelling van zijn/haar gebit en de daarbij behorende begroting voor de eventuele vervolgbehandelingen. Dus helder en transparant, zodat je weet waar je aan toe bent! Denk je echt dat er een tandarts is die vast kan stellen of er cariës zit tussen twee kiezen in. Ook al gaat de tandarts op zijn kop staan, met een spiegel of sonde gaat dat echt niet lukken. Daarom zal een tandarts elke 2 jaar overzicht foto's maken. Dit heeft niks met geldklopperij te maken. Ik vind het ook een zeer zware belediging van iemand die geen verstand van zaken heeft maar alleen oordeelt in euro's.

Wil je dat je kies gevuld wordt, waarvan achteraf blijkt dat er een ontsteking aan de wortel zit (alleen te zien met een foto), soms ook te diagnosticeren d.m.v. warm/koude test? Of een kies waarvan de wortel gebroken blijkt te zijn? Met andere woorden je laat een behandeling uitvoeren, betaalt er voor, de pijn gaat niet weg en bij het volgende consult wordt de tang gepakt!

Of dat je verstandskies wordt getrokken, maar tijdens het trekken blijkt dat deze scheef in de kaak zit en je naar de kaakchirurg moet gaan?

Of dat de kies die jij aanwijst wordt getrokken en de pijn gaat niet over en het blijkt de kies er naast te zijn?

Als je wilt weten waarom er foto’s gemaakt moeten worden zal de tandarts dat ook uitleggen. Je kunt weigeren maar dan worden de gevolgen hiervan besproken met die arts. Ik vind het knap dat jij kunt oordelen dat foto’s maken geldklopperij is, terwijl ik, zo dicht bij het vuur hier absoluut geen oordeel over heb. Ik ben immers geen arts.
Tandsteen laten zitten, ondanks dat het cariës veroorzaakt? Of nee nog erger op de lange termijn kan het parodontitis veroorzaken en komen je tanden en kiezen los te staan. Gelukkig wordt een volledige prothese voor 75% vergoed uit de basisverzekering en ja laten we de cliënt, ondanks dat de tandarts kan extraheren maar doorsturen naar een kaakchirurg zodat ook deze kosten in de basisverzekering vallen en niet uit eigen zak hoeft te komen of via een tandartsverzekering.

Maar ga dan absoluut niet klagen als het eigen risico en de premie zorgverzekering wordt verhoogd.

Kortgeleden wilde een zorgverzekeraar weten waarom er bij iemand een kroon was geplaats. De foto kan dan als bewijsmateriaal dienen.
Ook zou een cliënt een klacht in kunnen dienen omdat er een verkeerde kies is getrokken. Ik zou ook pislink zijn. Zeker als dit te voorkomen was met een fotootje van iets meer dan € 14,-.

Als je huisarts je doorstuurt naar het ziekenhuis omdat je pijn op je borst hebt, dan kun je er zelf voor kiezen wel of niet te gaan (met andere woorden, je € 385,- eigen risico moeten betalen). Als de specialist besluit om röntgen foto's te maken en desnoods nog een MRI scan voor het stellen van een juiste diagnose dan zeg je toch ook niet, nee doe maar niet want dat kost geld.

Je bent niet verplicht om naar t ziekenhuis te gaan, evenmin naar een tandarts. Maar op het moment dat je dat wel doet dan houdt de arts zich aan procedures.

“je dat iedereen die het breed genoeg heeft voor vakanties en andere overbodige luxe (in jouw ogen) een slecht voorbeeld voor de kinderen is, omdat ze een behoefte gecreëerd zouden hebben”. Wie insinueert nu eigenlijk, jij of ik?
Als je een uitspraak niet begrijpt dan kun je om uitleg vragen in plaats van hele foute valse conclusies trekken.

Wat ik hiermee bedoel, en dat is absoluut niet wat jij schrijft, is dat IK voor mij zelf blij ben dat IK bepaalde behoeftes niet heb. Door het gebrek aan deze behoefte en vele anderen behoeftes, ben ik heel makkelijk in staat om van € 1.522,- (inclusief toeslagen) te leven.
Buiten die € 1.300,- krijg jij ook toeslagen, ik tel er voor het gemak € 200,- aan huurtoeslag bij op en 2x € 89,00 aan zorgtoeslag.. € 1.678 klinkt toch wel heel anders dan € 1.300,-! Of zit ik er volkomen naast? Met een inkomen op of lager dan bijstandsniveau hoef je geen gemeentelijke of waterschapsbelasting te betalen, je kunt kwijtschelding aanvragen (mits je geen auto hebt). Belastingen (ruim € 500,- per jaar) die ik wel moet betalen. Misschien is er in jouw gemeente ook jaarlijkse langdurigheidstoeslag voor mensen die een X aantal jaren op bijstandsniveau (of 10% daarboven) leven. Misschien kun je gebruik maken van bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld je lidmaatschap van een vereniging / club, bibliotheek of cultuurpas. Het is blijkbaar onoverkomelijk dat je in de bijstand belandt. Je kunt je druk maken over iets wat je niet in de hand hebt of het accepteren. Acceptatie geeft rust. En als je rust hebt dan zou je ook minder gefrustreerd op mij reageren. Want ik bedoel het niet kwaad maar ik raak schijnbaar een erg gevoelig snaartje.

Het grootste verschil tussen jou en mij is, dat jij meer gewent bent geweest en steeds met minder moet doen. En ik van minder naar meer ben gegaan. Opbouwen geeft natuurlijk een fijner gevoel dan afbouwen. Ik begrijp jouw angst wel, maar zeg je nogmaals ook jij zal er van rond kunnen komen. Al is het maar omdat je helaas geen andere keuze hebt.

Ik laat het hierbij.

nemo
pfff

Prima Jo, jij hebt verstand van alles, kent de klappen van zweep, de rest hier niet. En jij mag ook bepalen wat de armoedegrens is, blijkbaar. Mensen mogen niet bang zijn het met minder te moeten doen en arme mensen moeten vooral niet zeuren. Ja prachtig hoe goed jij dat allemaal kan en hoor.

Sorry dat was even kort door de bocht en overdreven. Maar op mij komt het ook heel zelfingenomen over. Dat jij met een bepaald bedrag makkelijk rondkomt wil niet zeggen dat anderen dat ook zo makkelijk moet kunnen lukken. En vergeet niet dat dit over het leven in Nederland gaat. Dus over wat de standaard is in Nederland. Dan zijn de paddenstoelen in de gang in een huis ergens in een ander land niet relevant. Want dan kan je net zo goed ook tevreden zijn met dat paddestoelenhuis, want dat is weer beter dan een hutje in Somalie.

Als de hele klas jaar in jaar uit op vakantie gaat en jouw kind niet, zou ik niet direct 'armoedegrens' roepen maar er ook niet zo laconiek over doen want het ís wel sneu, hoe zeer jij ook je best doet om bij je kind geen behoefte te creeeren, die ontstaat vanzelf wel. In mijn jeugd ben ik acht jaar lang niet op vakantie geweest. Thuis deden mijn ouders daar helemaal niet zielig over, het was hoe het was. Ik heb het naar hen toe nooit geuit maar wat WAS ik jaloers op al mijn vriendjes en vriendinnetjes. Dus ja die zogenaamd niet gecreerde behoefte was er toch zeker wel.

Armoede is relatief. En het klopt dat je met veel discipline en creativiteit een prima leven kan hebben met weinig geld, maar mag de rest alsjeblieft het recht hebben om er niet voor te gaan staan springen?

nemo
klappen

van DE zweep bedoelde ik.

Kaaskopje
Jo

Ik heb de declaraties van heel veel tandartsen gezien. Ik ben dan wel een leek wat het werk van een tandarts betreft, maar niet wat hun declaraties betreft. Ik kan me wel voorstellen dat er foto's gemaakt worden als er aanleiding is om verder te kijken dan de buitenkant, maar bij een gaaf gebit hoeft niet op de foto lijkt mij. Maar goed dit kan op een welles-nietes uitdraaien, dus misschien beter om verder te laten rusten.

Wat betreft het doorsturen van de huisarts naar de röntgenafdeling van het ziekenhuis... Het komt dus wél voor dat mensen niet gaan, ondanks dat dat hun gezondheid kan schaden. Tragisch maar waar. Dat is nu juist een van de problemen die het Eigen Risico met zich meebrengt. Zorgmijders.

Jij schreef toch echt zelf dat in jouw jeugd geen behoeftes zijn gecreëerd die je je niet kon veroorloven. "Sterker nog, er zijn bij mij nooit behoeftes gecreëerd die ik nu niet kan veroorloven." Dat komt op mij over als puntje van kritiek op ouders die dolle dingen met hun kinderen doen.

Jo, momenteel krijg ik geen Bijstand. Ik weet nu dus niet wat ik precies zou krijgen in geval van Bijstand. Wij betalen nu ook alles zelf op 25 euro zorgtoeslag na.

Kaaskopje
Foutje

maar bij een gaaf gebit hoeft niet op de foto lijkt mij.

Bij mag weg.

Yvan
Mijn "levenservaring"

Gebiedt alvast dit: ga niet in dialoog met narcisten. Het heeft geen enkele zin en het dient geen enkel zinnig doel.
Ze doen zich doorgaans voor al welmenende, erg empatische lieden en je treft ze in alle lagen van de bevolking aan: van banken CEO tot tandartsreceptionst(e).

Ze zijn eigenlijk makkelijk te herkennen: ze lijken erg empatisch en meevoelend, hoewel ze in hun onmiddellijke, nabije leefomgeving veeleer kil en gevoelloos overkomen.

Ze lijken redelijk en begiftigd met gezond verstand. Ze hebben, naar eigen zeggen, steeds het beste voor met de medemens, ook al moeten ze af en toe de rechten van die medemens enigszins geweld aandoen. Vor
or het "hogere goed" dat het welzijn van een medemens nu eenmaal is.

Op een of andere manier, die veel te maken heeft met het -helaas- wijdverbreid gebrek aan inzicht in evenwichtige menselijke relaties, komen ze daar keer op keer mee weg.

Hen zal het verder worst wezen: voor hen is er geen wezenlijk verschil tussen een stoel en een mens.

Narcisme is geen ziekte. Het is een persoonlijkheidsstoornis.
Een ziekte kan je genezen, een persoonlijkheidsstoornis niet.
Intieme(re) omgang met een narcist is een emotioneel bijzonder beschadigend gebeuren.
Niet voor de narcist: die gaat vrolijk fluitend op zoek naar het volgende slachtoffer.

Jo
@ kaaskopje

Sorry voor mij niet al te milde woorden.

Dat je nog niet in de bijstand zit dat weet ik. Ook weet ik dat je je daar erg veel zorgen om maakt. Op de site van de belastingdienst heb je een proefberekening voor je zorg en huurtoeslag. Vul het eens in en kijk dan hoeveel je aan toeslagen zal krijgen. Voor je gemeentelijke (ook je hondenbelasting) en waterschapsbelasting kun je kwijtschelding krijgen. (Dit kan alleen als je precies of onder bijstandsniveau zit. Ontvang je € 5,- per maand meer dan kun je per jaar (in mijn geval) minimaal € 500,- af tikken.) Dit zijn "besparingen" ten opzichte van je huidige situatie. En dan zijn er nog potjes waar je misschien aanspraak op kan maken. Je bent bang voor de val terwijl je er niet eens echt in verdiept hebt wat je vangnet is.
Je gaf aan dat voordat je terecht kwam in de wsnp geen idee had wat jouw rechten waren. Toen kwam het misschien onverwacht, maar nu kun je je er op voorbereiden.

@ Nemo

En vergeet niet dat dit over het leven in Nederland gaat. Dus over wat de standaard is in Nederland. Dan zijn de paddenstoelen in de gang in een huis ergens in een ander land niet relevant. Want dan kan je net zo goed ook tevreden zijn met dat paddestoelenhuis, want dat is weer beter dan een hutje in Somalie.

Haha, ijsbloemen op de ruit in Somalie. We hadden niet eens ramen!

Ik ben een geboren Nederlandse. Ben ooit geëmigreerd en weer terug gekomen met achterlating van alles van materiele waarden. Maar ik leefde nog, terwijl ik net een dierbare had moeten begraven die de druk van zijn vader (mijn huidige ex) niet meer aan kon.

Ik heb het niet over armoede in een derde wereldland. Ik gaf een westerse land als Frankrijk als voorbeeld. Maar het kan nog erger zoals in de U.S.A..

Sally MacLennane
kwijtschelden

Zo makkelijk gaat kwijtschelden niet. Als jij ook maar een béétje reserve hebt (het bedrag verschilt per regio) kun je het schudden. Ik ken minima-mamma's die de kwijtschelding door hun neus geboord kregen omdat ze een paar honderd euro spaargeld op de rekening hadden staan. Een paar honderd euro. Voor schoolkosten, eigen risico, dat soort dingen. Einde kwijtschelding.

Ook mag je geen auto hebben, tenzij het een heel oude is. Ik had zelf ooit een auto, dagwaarde enkele duizenden auto's, maar ik zou nog niet de helft krijgen omdat hij vol blikschade was (ik had hem ook goedkoop aangeschaft ;-) ). Stel dat ik kwijtschelding zou aanvragen, dan zou die worden afgewezen, ook al was de werkelijke waarde veel lager dan de dagwaarde.

Nee, kwijtschelding krijg je pas als je werkelijk geen nagel meer hebt om je kont te krabben. Er zijn heel wat bijstandsgerechtigden met een beetje spaargeld die dus niet in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Sally MacLennane
Jo

Met alle respect voor wat je hebt meegemaakt, het is geen wedstrijd wie het het zieligst en slechtst heeft/heeft gehad.

Ik begrijp de zorgen van Kaaskopje maar al te goed. Eenmaal in de bijstand zou het gezien haar situatie wel eens een point of no return kunnen zijn. Jij hebt nog toekomstperspectief, ondanks je traumatische verleden.

Ze zal niet verhongeren, maar psychisch/emotioneel doet een stap naar de bijstand wel iets met veel mensen. Zo leuk is de bijstand niet, al is het fijn dat dat vangnet bestaat. En met die potjes en regelingen valt het tegenwoordig op steeds meer plaatsen lelijk tegen. Niet overal zwaaien ze met stadspassen en cadeautjes, integendeel.

Flanagan
Kritiek

Jo:
Ik vind de kritiek op de wijze hoe Jo haar baan invult, onterecht. Vroeger had ok een tandarts die uiteindelijk gearresterd is voor oplichting. Maar mijn huideige tandarts is van het ' eerlijke' soort, die goed bezig is met zijn vak. Eerlijke tandartsen bestaan, en een goede verzorging om splijtende kiezen voor te zijn wanneer een patient klaagt over pijn bij kou op de kies door een foto te maken, vind ik vooruitdenkend en daar is niets mis mee.

Informatieverstrekking:
Maar het klopt dat sommige mensen in de bijstand nog beter af zijn dan mensen net boven de bijstand. Alleen hangt aan de bijstand een taboe-label.
Zo ken ik iemand die de kindschenking op de rekeningen van de kleinkinderen gestort wilt hebben om zo onder de vrijstellingsdrempel van spaargeld (€11.000) te blijven. Die persoon weet zo goed met geld om te gaan en doet regelmatig een financieel beroep op de ouders, dat die drempel voor de persoon in kwestie een punt is om rekening mee te houden. Het heeft mij verbaasd hoe zeer diegene op de hoogte is van alle potjes en de spelregels zo beheerst. Daarentegen vraag ik mij ook af hoe het komt dat als iemand er tegenaan hikt, niet volledig op de hoogte lijkt te zijn. De informatie verstrekking kan blijkbaar beter.
Zo was er ook een vrijwillger die post liep als bijverdienste. Maar dat werd zodanig met de uitkering verrekend terwijl de materiële kosten voor eigen conto waren, dat het bijbaantje na eerste loonstrook, is beëindigd.

Domme mensen:
De opmerking dat arme mensen domme dingen doen, onderstreep ik niet. Arme mensen hebben meer moeite met sparen en kunnen daarom geen kwalitatief goede auto kopen zodat ze eerder tegen onkosten wegens reparatie aanlopen. Of ze nemen een huisdier(en) terwijl dat geld kost, maar de liefde van dieren biedt hen ook verzachting van de algehele angst niet rond te kunnen komen. Idem met roken.
Is het dom? Ergens wel, maar ook begrijpelijk want ze hebben wel de voortdurende psychische druk van schulden in hun nek hijgen, terwijl een ander zonder geldproblemen geen troost ( huisdier of roken) nodig heeft en wel in een kwalitatief goede auto kan rijden en zich daarmee op langere termijn geld uit spaart.

Mira
niet alles gelezen

Maar ik schrik een beetje van de reacties...
Het was ook helemaal niet mijn bedoeling om zelfgenoegzaam een arme af te kraken.
Zelf heb ik ook meegemaakt hoe het is om geen/weinig geld te hebben. Dat je een maaltijd overslaat om geld uit te sparen. Ik heb daar nooit voor geleend. Ik was student en dan hoort dat er een beetje bij (toch). Mijn ouders hebben niks voor me betaald, want die vonden dat ik op mijn 18e voor mezelf moest zorgen. Dat was hun keuze. Prima.

Waar ik in mijn voorbeeld over val is een vrouw die naar mij idee toch de verkeerde keuzes maakt.
Geld lenen voor een vaatwasser? Geen tweedehands willen? En ze wil dus ook perse dat haar kinderen niet in tweedehands rommel lopen (ook niet doorgeven van oudste naar jongste). En ze moesten bij het naar de middelbare school gaan ook een nieuwe fiets en niet een van de Gamma oid. Tja.
En tja zelf heb ik geen vaatwasser en geef wel mijn kinderen tweedehands kleding (vooral van hun oudere nichtjes). Dat is mijn keuze, en daarom vindt ze mij dus een krent omdat ik haar keuze niet wil financieren. En bedankt. Ik weet wel dat ze mijn keuze om de tweedehands kleding afkeurt, ze vindt dat ik mijn kinderen daarmee tekort doe (maar die hebben inmiddels kleedgeld dus die zoeken het zelf uit). Ook dat mag ze zelf weten.

Je mag zelfgenoegzaam vinden (vindt die vrouw in ieder geval wel). Maar ik noem het toch gezond verstand. Wat helaas een beetje laat aan kwam waaien in mijn geval. Maar goed ik mis het bedrag niet is ook minder dan 100 euro dus wat geeft het... (wat een luxe dat ik dat kan missen!)

De discussie die er vervolgens ontstaat was niet mijn intentie, had wellicht beter moeten weten.

Flanagan
Het draadje

Het draadje is begonnen met de geraffineerdheid van een vrouw om anderen voor haar kosten te laten opdraaien. Daarbij nog de onbeschoftheid om de vriendelijke gever uit te schelden. Dat herken ik wel. Sommige mensen zijn zo gewend door anderen onderhouden te worden, dat ze erop rekenen.
Het beroep doen op anderen blijft onzichtbaar voor de sociale dienst. Zo is het mogelijk om een bepaald levensstandaard te kunnen handhaven en zelfs meerdere keren per jaar op vakantie te kunnen zonder dit aan te geven. Verblijf betreft dan in een stacaravan van een ouder echtpaar die ook een klein centje willen bijverdienen. Er is geen controle, dus het kan.
Gewoon wet van de brutaalsten. Aan anderen de keus om daar aan mee te werken.
Aangeven bij de soc. dienst? Toon maar aan dat de persoon de caravan huurt van een ander, als het onder tafel gaat of dat ouders hun kind cash handje contantje geld geven etc.
Alle potjes en toeslagen van de gemeente houdt geen halt tegen dergelijk gedrag. De humane hulp is eerder een manier om van twee kanten de beurs te vullen. ( spelregels).
Dergelijk gedrag maakt dat een vriendelijke gever, hoe graag die ook een kind terwille wilt zijn, uit gevaar gebruikt te worden, beter geen humane hulp kan geven omdat men zo een manier van denken in stand houdt.

Flanagan
Mira,

De daaropvolgende discussie heeft ook niets met de gedrag van die vrouw te maken.

Yvan
Wat mij in deze draad vooral opvalt

Is hoe sommigen, reactie na reactie, telkens weer subtiel (hoewel...) hun verhaal bijstellen. Zonder dat dat blijkbaar bij iemand vragen oproept...
Zo gaan ze doorgaans te werk.

tante Sidonia
nou Yvan,

En, wat is je punt?
Je vertelt een verhaal vanuit je eigen perspectief en later zijn er voor anderen onduidelijkheden. Logisch toch als alles digitaal gaat?

Kaaskopje
Mira

Je reactie over de vrouw vind ik volkomen terecht. Je zult haar misschien nog regelmatig zien, dat maakt het mogelijk nog lastiger. Maar jouw valt niets te verwijten. Om het even heel bot te zeggen... het is een ondankbaar secreet!

Kaaskopje
Jo

Je gaf aan dat voordat je terecht kwam in de wsnp geen idee had wat jouw rechten waren.===

Ik kan me niet herinneren dat ik dát gezegd heb. Die wisten we maar al te goed, waardoor we vlekkeloos door die periode heen gekomen zijn. Ik heb wel gezegd dat men niet staat te springen om je in te wijden in allerlei mogelijkheden, die moet je zelf ontdekken of aangereikt krijgen door mensen die die mogelijkheden wel kennen. Daarom geef ik mensen die nu in nood zitten ook altijd het advies om eens te praten met bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Die zijn er om te helpen tenslotte. Deze mensen zijn ook neutraal. Van je vrienden en familie moet je dat maar afwachten.

Flanagan
Wow (ot)

Je zou maar even denigrerend aangeschreven worden als receptionistje #63 en indirect neergezet worden als narcist, zo iemand waar je geen dialoog mee moet gaan voeren.#70.

Sorry Yvan, maar je gaat m.i. te ver. Een ander kan je wel besluiten te boycotten maar er gelden op OO gedragsregels: behandel een ander zoals je dat in het dageljks leven ook doet.

Yvan
@ #79

Als u dat niet door hebt tante, dan heeft het weinig zin dat ik het probeer uit te leggen.

Kaaskopje
Flanagan

Over aangeven bij de sociale dienst, ik zal de laatste zijn die dat doet. Ik vind klikken verschrikkelijk.

Ik zit er zelf niet mee als bijvoorbeeld ouders hun kind wat toestoppen als extraatje. Dat moet ieder voor zich weten.

Ik zie ook niet wat het probleem is aan vakanties die door gereduceerd tarief mogelijk zijn, zolang de bijstandsgerechtigde maar aan de verplichtingen voldoet. Je kunt in een caravan ook solliciteren, bellen en mailen, alleen ben je niet thuis. Als je elke dag tussen dezelfde muren zit, kan het fijn zijn om die af en toe in te mogen ruilen voor andere muren.

Kaaskopje
Eens hoor Flanagan

Ik vond receptionistje en narcist ook nergens voor nodig. Hoe onzinnig je bepaalde reacties ook kunt vinden, dan kun je wel beschaafd blijven.

Flanagan
Kaaskopje,

Natuurlijk is het geen probleem om iemand af en toe iets toe te schuiven of op vakantie te gaan. Als je tussen de regels door leest, lees je wat cynisme vanwege de manier van gebruikmaken van andermans goedheid.

Zoals je al schrijf, verplichtingen maar er zijn ook grenzen.

Kaaskopje
Flanagan

Dat soort mensen zullen er altijd zijn. Wat dat betreft ga ik wel mee met Jo, als je dagelijks te maken hebt met mensen die hopen dat je ze op hun mooie ogen gelooft, maar ondertussen... dan wordt je wel wat sceptisch.

Jo
geen titel

@ Sally
Alleen geld dat op een rekening staat is te traceren. Hint hint…
Als je überhaupt een auto kunt permitteren dan kun dat op naam van iemand anders zetten.
Nee, met beide heb ik nooit hoeven sjoemelen, want ik durf geen auto te rijden (ondanks mijn rijbewijs). Ik ben niet de anonieme schrijfster van die andere posting. En geld had ik niet.
Als iemand mij spottend uit wilt maken voor Somalier, dan heb ik wat recht te zetten. Dat de omstandigheden minder grappig waren van mijn terugkeer naar NL heeft niks met zielig te maken, maar met de feiten.

Ik heb mij nergens neergezet als zielig, integendeel.

Als je al mijn teksten had gelezen dan zou je ook hebben opgemerkt dat ik met Kaaskopje te doen heb omdat het haar eindstation zal zijn. Heel lullig om te zeggen, het kan nog erger, en dat is al zij of haar partner wegvalt. Dat ik van niks naar meer ben gegaan en zij van meer naar minder. Maar als je iets aan ziet komen dan moet je je er goed op voorbereiden. En als ze al aangeeft dat ze niet eens weet hoeveel haar toeslagen zullen zijn, maar uitgaat van alleen de bijstandsuitkering dan reken je wel met hele verkeerde bedragen. Als iemand met feiten en getallen wilt komen, dan wel graag wat nauwkeuriger en geen dramatisering van met onjuistheden.

@ Flanagan
Ik snap even niet wat je bedoelt met de rekeningen van de kleinkinderen. Ik ga er vanuit dat je de kinderen van een bijstandsmoeder bedoelt. Ook die rekeningen moet je overleggen en worden meegeteld. Om welke bedrag het gaat dat je als bijstandsgerechtigde mag hebben of de kinderrekening hierbij direct worden opgeteld of dat ook een kind een bepaald bedrag mag hebben zonder dat het invloed heeft op de uitkering dat kan ik mij niet meer herinneren. Wel dat de gegevens van alle rekeningen worden opgevraagd.

@ Mira
Soms kunnen discussies andere wendingen krijgen. Daar hoef je je niet voor te excuseren. Als we allemaal dezelfde mening zouden hebben dan is het hier een theekransje. Door mijn levensloop ben ik nu eenmaal niet de doorsnee blanke Nederlander. Heb er ook totaal geen moeite mee als iemand het niet met mij eens is. Maar dan wel graag met tegenargumenten en geen onderbuik gevoelens. En zeker niet met valse beschuldigingen.

@ kaaskopje
“Je gaf aan dat voordat je terecht kwam in de wsnp geen idee had wat jouw rechten waren.===””
Quote:
Voor wij in de wsnp terecht kwamen waren we op een gegeven moment ten einde raad en toen zijn wij gewezen op een geldpotje waaruit wij hulp konden aanvragen.

Als je het zelf wist dan had je niemand nodig om je er op te wijzen. Maar misschien heb ik je verkeerd begrepen.

Je hebt mijn vraag hoe je in de wsnp terecht bent gekomen en of je dat achteraf gezien had kunnen voorkomen niet beantwoord. Uiteraard ben je ook niet verplicht om hierop te antwoorden.

Ik vind het wel jammer dat jij met regelmaat een bepaald, in mijn ogen onbelangrijk punt, uit mijn posting haalt en daarmee een discussie heel ver af laat dwalen omdat je mij er toe dwingt dit nader uit te leggen. Ik geef als voorbeeld mijn werk. Bij t woord tandarts krijg je waarschijnlijk zulke negatieve gedachtes dan je niet eens objectief meer kunt blijven. Foto’s zijn je reinste geldklopperij. Als ik dan een link leg tussen een tandarts en een arts in een ziekenhuis dan spring je weer over op zorgmijders. Als ik je uitleg geef hoe ik zo veel mogelijk mensen op maat probeer te helpen dan is dat ook weer niet op de juiste wijze, want ik ben te soft. En jeetje dan moet ik weer uitleggen dat mijn cliënten niet allemaal Kaaskopjes zijn die alles wel zelfstandig kunnen. Ik heb mij ook afgevraagd of je bewust afdrijft van DE onbeantwoorde vraag. Maar zoals ik gisterenavond ook al schreef, ik laat het hierbij. Ik moest even een onterecht “beschuldiging” recht zetten van die quasi grapjas die mij voor vluchteling uit maakte.

Ik wens jou het allerbeste meid. Ik zou zeggen, volg je eigen advies op en maak eens een afspraak met de maatschappelijk werkster. Misschien heeft ze nog tips hoe je op bepaalde uitgaven kunt bezuinigen (telefoon, internet, energiemaatschappij, verzekeringen etc. etc.).

Ik sluit hiermee af:
Regeren is vooruitzien.

Wie zich druk maakt over morgen, vergeet vandaag te genieten!

Flanagan
Jo bedankt,

De kleinkinderen waren inderdaad de kinderen van de bijstandsmoeder. Bedankt voor je reactie, het bedrag hoeft dus niet opgesplitst te worden, daar ze op één adres wonen.

nemo
Ho even

Ik maakte jou niet uit voor Somalier? Jij had het over een Europees land waar je in een huis woonde met ijsbloemen en paddestoelen toen je het had over de armoedegrens in Néderland. Dus toen zei ik: dan kan je dat huis in dát land toch ook weer vergelijken met ergens waar de standaard nog lager is, zoals Somalie? Zo bedoelde ik dat. Jammer dat je niet goed hebt gelezen.

nemo
Dus

Somalie was dus gewoon zomaar een arm land wat me te binnen schoot.

Pagina's