Verlies en Verdriet Verlies en Verdriet

Verlies en Verdriet

Hoe zit het met testament na overlijden?


Decembermamma schreef op 21-03-2023 om 16:13:

[..]

Dus de langstlevende betaald de belasting.

Nee, de aanslag van de belastingdienst is per persoon die erft. 

Helaas staat hierover niets in het artikel. De voorbeeldbedragen liggen onder de grens van erfbelasting voor een kind. 

wil40 schreef op 21-03-2023 om 15:59:

Maar je kan toch nog geen erfbelasting betalen als je niet weet wat de langstlevende achterlaat? Deze tweede vrouw heeft het vruchtgebruik van de erfenis en kan, als ze dat wil, alles opmaken.

Volgens mij kan het dan inderdaad zo zijn, dat er dus erfbelasting is betaald bij overlijden eerste ouder, maar dat je vervolgens niets erft omdat langstlevende ouder alles opgemaakt heeft.

wil40 schreef op 21-03-2023 om 15:59:

Maar je kan toch nog geen erfbelasting betalen als je niet weet wat de langstlevende achterlaat? Deze tweede vrouw heeft het vruchtgebruik van de erfenis en kan, als ze dat wil, alles opmaken.

Je betaalt erfbelasting over jouw deel van de erfenis. Daarbij wordt uitgegaan van het vermogen zoals dat er op het moment van overlijden was. Dit wordt sowieso in stukjes gehakt, omdat de helft al van de langstlevende is. De andere helft wordt onder de erfgenamen verdeeld. Hoe meer dit er zijn, hoe kleiner de erfenis. SaS-OO legt het in haar voorbeeld goed uit. Als je pech hebt, dan is er inderdaad niets meer van over als de tweede vrouw alles opmaakt. Je kunt trouwens wel aanspraak maken op jouw deel van de erfenis, maar dat moet binnen drie maanden na overlijden en is aan regels gebonden.

Kortom, de nieuwe wet is prettiger voor langstlevenden (die voorheen nog wel eens hun huis uit moesten bij kwaadwillende kinderen) maar nadeliger voor andere erfgenamen.

Overigens is er wel een drempel voor de erfbelasting. Hoe hoog die is, weet de belastingadviseur of notaris. Je hoeft dus niet altijd belasting te betalen. Maar het is toch handig om aangifte te doen, zodat vastligt over welk bedrag al (fictieve) belasting betaald is. Bij de uiteindelijke erfenis wordt dit bedrag dan niet meegeteld.


Decembermamma schreef op 21-03-2023 om 16:13:

[..]

Dus de langstlevende betaald de belasting.

Moet niet, maar mag

En ik lees dat als jij nog niet over het erfdeel kan beschikken, de langslevende ouder dit dan moet betalen. Zou ook raar zijn. Betaal je een paar 1000 euro belasting over geld dat je niet hebt gekregen en er misschien straks ook niet meer is. 
https://advocaaterfrecht.nl/het-kindsdeel/moet-er-erfbelasting-worden-betaald-over-een-kindsdeel/

Lotte78 schreef op 21-03-2023 om 21:14:

En ik lees dat als jij nog niet over het erfdeel kan beschikken, de langslevende ouder dit dan moet betalen. Zou ook raar zijn. Betaal je een paar 1000 euro belasting over geld dat je niet hebt gekregen en er misschien straks ook niet meer is.
https://advocaaterfrecht.nl/het-kindsdeel/moet-er-erfbelasting-worden-betaald-over-een-kindsdeel/

Dat lijkt dan in de laatste twintig jaar veranderd te zijn. Een buurvrouw van ons moest dat ooit wel jaarlijks betalen aan de Belastingdienst, terwijl de langstlevende ouder vanwege ruzie had gezegd alles op te maken. Dat veel uiteindelijk wel mee, maar ze heeft wel heel veel geld weggesluisd aan andere kinderen. Na veel gesteggel heeft de buurvrouw het met de Belastingdienst kunnen regelen dat ze niet meer hoefde te betalen. 

rutiel schreef op 21-03-2023 om 16:56:

[..]

Je betaalt erfbelasting over jouw deel van de erfenis. Daarbij wordt uitgegaan van het vermogen zoals dat er op het moment van overlijden was. Dit wordt sowieso in stukjes gehakt, omdat de helft al van de langstlevende is. De andere helft wordt onder de erfgenamen verdeeld. Hoe meer dit er zijn, hoe kleiner de erfenis. SaS-OO legt het in haar voorbeeld goed uit. Als je pech hebt, dan is er inderdaad niets meer van over als de tweede vrouw alles opmaakt. Je kunt trouwens wel aanspraak maken op jouw deel van de erfenis, maar dat moet binnen drie maanden na overlijden en is aan regels gebonden.

Kortom, de nieuwe wet is prettiger voor langstlevenden (die voorheen nog wel eens hun huis uit moesten bij kwaadwillende kinderen) maar nadeliger voor andere erfgenamen.

Overigens is er wel een drempel voor de erfbelasting. Hoe hoog die is, weet de belastingadviseur of notaris. Je hoeft dus niet altijd belasting te betalen. Maar het is toch handig om aangifte te doen, zodat vastligt over welk bedrag al (fictieve) belasting betaald is. Bij de uiteindelijke erfenis wordt dit bedrag dan niet meegeteld.


Niet de helft is voor de langstlevende en de rest is voor de kinderen. De langstlevende heeft ook recht op zijn/ haar gedeelte van de andere 50%. 

Sinds een aantal jaren is sowieso geregeld dat de langstlevende alles erft en het vruchtgebruik heeft over de erfenis van de kinderen. Als mijn echtgenoot gaat hemelen erft ons kind niets en hoeft ook geen erfbelasting te betalen. Hij kan dit aanvechten als ik bijvoorbeeld dement zou zijn of verkwistend of zou hertrouwen. 

Ik betaal, als echtgenote getrouwd in gemeenschap van goederen, pas erfbelasting als ik meer erf dan zo'n 7 ton. Dus in dit topic is er voor bloemenaandewaterkant niets te ontvangen en niets te betalen. 

Wil, het klopt niet wat je schrijft. 
De kinderen erven, maar krijgen het nog niet. De erfbelasting moet al wel betaald worden. Maar dat gebeurt dus door de langstlevende ouder. En die betaalt dan erfbelasting volgens het tarief voor de kinderen, over het deel van de kinderen. 

Dus als er 1, 2 miljoen euro is, en 2 kinderen:
600.000 is van de echtgenoot, erfenis is de andere 600.000
De erfenis van 600.000 wordt over de echtgenoot en de kinderen verdeeld: elk 200.000.
De kinderen krijgen dit geld nog niet, maar het is wel hun deel van de erfenis. 
Voor de echtgenoot is een vrijstelling van hoger dan 200.000, dus geen erfbelasting. 
Voor de kinderen moet voor boven de vrijstelling wel betaald worden. Dit moet de echtgenoot doen.

Als de echtgenoot overlijdt kijk je wat er dan over is. Het bedrag van de 1e erfenis gaat dan naar de erfgenamen van die 1e erfenis, min de toen betaalde belasting uiteraard. Daar hoeft nu ook geen belasting meer over betaald te worden. 
(Er zijn situaties waarbij je dan ook nog rente over de periode tussen het 1e en 2e overlijden kunt rekenen. Als daar veel tijd tussen zit kan dat flink oplopen.)
Het bedrag dat dan over is, is de 2e erfenis, waarover dan belasting betaald moet worden.

Tijgeroog schreef op 21-03-2023 om 22:13:

Wil, het klopt niet wat je schrijft.
De kinderen erven, maar krijgen het nog niet. De erfbelasting moet al wel betaald worden. Maar dat gebeurt dus door de langstlevende ouder. En die betaalt dan erfbelasting volgens het tarief voor de kinderen, over het deel van de kinderen.

Dus als er 1, 2 miljoen euro is, en 2 kinderen:
600.000 is van de echtgenoot, erfenis is de andere 600.000
De erfenis van 600.000 wordt over de echtgenoot en de kinderen verdeeld: elk 200.000.
De kinderen krijgen dit geld nog niet, maar het is wel hun deel van de erfenis.
Voor de echtgenoot is een vrijstelling van hoger dan 200.000, dus geen erfbelasting.
Voor de kinderen moet voor boven de vrijstelling wel betaald worden. Dit moet de echtgenoot doen.

Als de echtgenoot overlijdt kijk je wat er dan over is. Het bedrag van de 1e erfenis gaat dan naar de erfgenamen van die 1e erfenis, min de toen betaalde belasting uiteraard. Daar hoeft nu ook geen belasting meer over betaald te worden.
(Er zijn situaties waarbij je dan ook nog rente over de periode tussen het 1e en 2e overlijden kunt rekenen. Als daar veel tijd tussen zit kan dat flink oplopen.)
Het bedrag dat dan over is, is de 2e erfenis, waarover dan belasting betaald moet worden.

Ik:"Dus in dit topic is er voor bloemenaandewaterkant niets te ontvangen en niets te betalen." 

Wat klopt hier niet aan? 

Jij zegt:"De kinderen erven, maar krijgen het nog niet." 

Misschien erven ze nooit iets, de erfgename is de langstlevende en heeft het vruchtgebruik. Als die is overleden en de erfenis opgemaakt hoeft er ook in de toekomst niets door bloemenaandewaterkant betaalt te worden. 

Ik:"Ik betaal, als echtgenote getrouwd in gemeenschap van goederen, pas erfbelasting als ik meer erf dan zo'n 7 ton."

Dat is dus anders begrijp ik van jou. De langstlevende (moet?) de erfbelasting over de kindsdelen vast afrekenen. Die afrekening wil bloemenaandewaterkant dus graag zwart op wit.
Lotte78 schreef op 21-03-2023 om 21:14:

En ik lees dat als jij nog niet over het erfdeel kan beschikken, de langslevende ouder dit dan moet betalen. Zou ook raar zijn. Betaal je een paar 1000 euro belasting over geld dat je niet hebt gekregen en er misschien straks ook niet meer is.
https://advocaaterfrecht.nl/het-kindsdeel/moet-er-erfbelasting-worden-betaald-over-een-kindsdeel/

Het is gebruikelijk dat de langstlevende de totale erfbelasting van alle erfgenamen betaalt als zij  het vruchtgebruik daarvan geniet. Maar als het vermogen alleen maar een koophuis van bakstenen betreft, de langstlevende ook een pittige rekening voor de begrafenis heeft kunnen betalen  en verder alleen aow ontvangt, dan staat het de andere erfgenamen vrij de belasting over het aan hun nog niet uitgekeerde erfdeel te betalen om zo te voorkomen dat de langste levende een lening moet aan gaan. Van bakstenen kan je nu eenmaal niet eten.

De afronding vraagt om een menselijke en open benadering waarbij de langstlevende niet het vel over de oren getrokken hoeft te worden maar de andere erfgenamen er zeker van kunnen zijn dat hun erfdelen met dezelfde openheid goed beheerd worden.


Soms zijn er momenten dat ik wilde dat mijn ouders in een huurhuis hadden gewoond. Zucht.

Tijgeroog schreef op 21-03-2023 om 22:13:Dus als er 1, 2 miljoen euro is, en 2 kinderen:
600.000 is van de echtgenoot, erfenis is de andere 600.000
De erfenis van 600.000 wordt over de echtgenoot en de kinderen verdeeld: elk 200.000.
De kinderen krijgen dit geld nog niet, maar het is wel hun deel van de erfenis.
Voor de echtgenoot is een vrijstelling van hoger dan 200.000, dus geen erfbelasting.
Voor de kinderen moet voor boven de vrijstelling wel betaald worden. Dit moet de echtgenoot doen.

Als er 1,2 miljoen is. Dan is 600.000 al van de partner, de overige 600.000 wordt verdeeld over partner en kinderen. 300.000 voor partner en ieder kind 150.000

Nee, die 600.000 wordt eerlijk in 3 verdeeld, elk 200.000.

Flanagan, als alles in bakstenen zit kun je uitstel van betaling van de erfbelasting krijgen. De erfgenamen hoeven dat niet op dat moment zelf te betalen (Want ook voor hun is het goed mogelijk dat ze het helemaal niet kunnen missen)

wil40 schreef op 21-03-2023 om 23:06:

[..]

Ik:"Dus in dit topic is er voor bloemenaandewaterkant niets te ontvangen en niets te betalen."

Wat klopt hier niet aan?

Jij zegt:"De kinderen erven, maar krijgen het nog niet."

Misschien erven ze nooit iets, de erfgename is de langstlevende en heeft het vruchtgebruik. Als die is overleden en de erfenis opgemaakt hoeft er ook in de toekomst niets door bloemenaandewaterkant betaalt te worden.

Het klopt niet dat niet dat je kind niets erft. En het klopt ook niet dat je pas belasting boven de 7 ton hoeft te betalen.

Je kind erft wel, maar mag het nog niet gebruiken. Er moet wel, volgens zijn tarief, belasting over betaald worden.

Onderstaand voorbeeld staat op de website van de belastingdienst. 

Voorbeeld

Een overledene laat een echtgenoot en 2 kinderen achter. Het echtpaar had een woning met een waarde van € 300.000 en € 60.000 spaargeld. Het echtpaar had geen afspraken gemaakt over huwelijkse voorwaarden. Er is geen testament. De ene helft van alle bezittingen is van de overledene en de andere helft is van de echtgenoot. Door het overlijden wordt de helft van de waarde van de woning plus de helft van de waarde van het spaargeld verdeeld, dit is € 150.000 + € 30.000 = € 180.000.

De erfenis is € 180.000. Er zijn 3 erfgenamen: de echtgenoot en de 2 kinderen. Elke erfgenaam krijgt 1/3 deel van de erfenis. Zij erven dus ieder € 60.000. Maar de hele erfenis gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. Deze langstlevende ouder heeft dan een schuld van € 60.000 aan elk kind. En elk kind heeft een vordering op de langstlevende ouder van € 60.000.

De kinderen krijgen hun erfdeel pas uitbetaald na het overlijden van de langstlevende ouder. Tot die tijd heeft de langstlevende ouder een woning van € 300.000, € 60.000 spaargeld en een totale schuld van € 120.000 aan de 2 kinderen. De 2 kinderen moeten allebei erfbelasting betalen over de waarde van de vordering van € 60.000. Deze waarde is lager dan € 60.000, omdat de kinderen dan nog niet over het geld kunnen beschikken.

Als ook de langstlevende ouder overlijdt, krijgt elk kind eerst het eigen deel van € 60.000. Over dat bedrag hebben zij al erfbelasting betaald, dus dat hoeven ze niet nog eens te doen. De erfenis van de langstlevende ouder is (€ 180.000 + € 60.000) = € 240.000. Hiervan krijgt elk kind € 120.000. Over dit bedrag moeten zij nu erfbelasting betalen.

Tijgeroog, ik begrijp de berekening, al moeten hier nog vrijstellingen in rekening worden gebracht. Maar dit is puur een berekening op het moment dat één ouder overlijdt en er belasting moet worden betaald. 
Afrekening op papier voor in je kluisje. 

Als de langstlevende het huis verkoopt en met een camper de wereld gaat rondtrekken, leeft van de opbrengst, hoeveel erven de kinderen dan? 
Als mijn echtgenoot overlijdt betaal ik de erfbelasting over het kindsdeel, minus de vrijstellingsaftrek. Ik ben nog jong en heb de rest van mijn leven het geld nodig om het huis te onderhouden en eventuele zorg te betalen. Of ik doe niets aan het huis en het blijkt na mijn dood in waarde te zijn gedaald. Of ik heb wel een huis van 3 ton maar nooit een euro afgelost. Of ik heb nog kinderen thuis, werk minimaal en koop een nieuwe auto. 

Verschillende scenario's waarbij er misschien geen 3 ton te verdelen valt en het spaargeld opgegaan is aan.....? De langstlevende hoeft geen verantwoording af te leggen.  
Dat is dus aan de orde bij topicstartster, er valt nu alleen iets te erven op papier. Deze 2e vrouw heeft het vruchtgebruik van de nalatenschap.

'Deze waarde is lager dan € 60.000, omdat de kinderen dan nog niet over het geld kunnen beschikken.' Dit zinnetje uit het voorbeeld van de belastingdienst vind ik vreemd. Ik bedoel: ik snap dat het 'lager' is (je krijgt eigenlijk niets), maar op papier zal toch die 60.000 worden gehanteerd en geen ander bedrag. Bovendien wordt er daarna van uit gegaan dat je wel belasting hebt betaald over die 60.000. Dus dat is even een vreemd zinnetje.

Tsjor

wil40 schreef op 22-03-2023 om 10:31:

Tijgeroog, ik begrijp de berekening, al moeten hier nog vrijstellingen in rekening worden gebracht. Maar dit is puur een berekening op het moment dat één ouder overlijdt en er belasting moet worden betaald.
Afrekening op papier voor in je kluisje.

Als de langstlevende het huis verkoopt en met een camper de wereld gaat rondtrekken, leeft van de opbrengst, hoeveel erven de kinderen dan?
Als mijn echtgenoot overlijdt betaal ik de erfbelasting over het kindsdeel, minus de vrijstellingsaftrek. Ik ben nog jong en heb de rest van mijn leven het geld nodig om het huis te onderhouden en eventuele zorg te betalen. Of ik doe niets aan het huis en het blijkt na mijn dood in waarde te zijn gedaald. Of ik heb wel een huis van 3 ton maar nooit een euro afgelost. Of ik heb nog kinderen thuis, werk minimaal en koop een nieuwe auto.

Verschillende scenario's waarbij er misschien geen 3 ton te verdelen valt en het spaargeld opgegaan is aan.....? De langstlevende hoeft geen verantwoording af te leggen.
Dat is dus aan de orde bij topicstartster, er valt nu alleen iets te erven op papier. Deze 2e vrouw heeft het vruchtgebruik van de nalatenschap.

Vruchtgebruik voor de langstlevende bestaat al bijzonder lang, meestal vastgelegd in een testament, maar nu dus in een wet.

Ik denk dat er maar één oplossing is als je de langstlevende niet vertrouwt: naar de rechtbank en je erfdeel opeisen.

Tsjor

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.