Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Kaaskopje

Kaaskopje

05-06-2012 om 22:39

Kortdurend zorgverlof

Voor wie niet op de hoogte is: mijn dochter ligt in het ziekenhuis na 1 zware operatie en 1 'pittige' operatie. Ze ligt daar nu van te herstellen en zal ergens in de komende 7 dagen denk ik naar huis mogen.
Ik heb op mijn werk vandaag gevraagd hoe de mogelijkheden met kortdurend zorgverlof zijn. Ik kreeg daarop te horen dat wij eigenlijk geen zorgverlof mogen vragen als mijn dochter in staat is om zelf voor haar natje en droogje te zorgen. Dus als ze gekleed en wel in de huiskamer zit als wij om 8 uur de deur uitgaan, is er eigenlijk geen reden voor zorgverlof. Althans... zo wilde de hrm collega het doen voorkomen. Ik geloof dat eigenlijk niet. Door de oorzaak van het ziekenhuisverblijf wil ik mijn dochter bijvoorbeeld nog niet alleen laten met haar verwerkingsgedachten. Die kunnen als schokkend ervaren worden. Daarnaast heeft ze een flink litteken waar ze niet zwaar mee moet inspannen. Ik vind dus zélf dat ik alle reden heb om gebruik te mogen maken van zorgverlof. Ik zie in de cao van onze branche ook geen toespitsing op eten, drinken en wc bezoek, maar gewoon zorg.
Mijn vraag: hoe zit dat met zorgverlof in het algemeen? Ik weet dat een werkgever enigszins mag afwijken van de algemene regels, maar er is vast wel een minimum waar iedere werkgever zich aan moet houden. Mag een werkgever los van de algemene wetgeving beslissen dat zorg alleen de basiszorg omvat?

Kaaskopje

ik snap dat hrm je onder druk zet, dat is hrm.

Maar ik zou de discussie een andere kant op sturen. Ik zou stellen dat je dochter zorg nodig heeft, en dat evt onderbouwen met een verwijzing naar haar fysieke staat en de inschatting die de huisarts daarvan heeft gemaakt, en van haar behoeftes. je zit nu alleen bij hrm maar straks als je dochter thuis is dan is de ha de regisseur van de zorg rond het herstel. Die zal vast weleens langskomen.

Daar zou ik mee overleggen. Ik vind het erg voorbarig wat er nu besproken wordt. Straks is er misschien iets medisch waardoor er helemaal geen sprake van is dat ze de hele dag alleen kan zijn, maar dat weet je nu simpelweg nog niet.

Vic

Vic

05-06-2012 om 22:50

Klopt wel

Zoals het bij ons gehanteerd wordt zou je ook geen zorgverlof kunnen opnemen als de zieke zichzelf kan redden in de dagelijkse bezigheden. Dat is de basisregel, maar in de praktijk wordt er meestal soepel mee omgegaan.

NaShA

NaShA

05-06-2012 om 23:21

Zie

http://www.zorgverlof.com/kortdurend-zorgverlof/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/verlof/kortdurend-zorgverlof
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/verlof/langdurend-zorgverlof
http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=23134
http://www.arbeidsrechter.nl/aanvraag-recht-op-zorgverlof-werknemer

Nergens staat iets vermeld over wat de aard van de ziekte moet zijn. Dus ik denk niet dat je werkgever hier mee weg komt. Ik snap dat je het niet op de spits wil drijven, maar dit is wel waar veel werkgevers op hopen. Dat een werknemer het dan maar laat zitten.

Chippie

Chippie

05-06-2012 om 23:31

Sterkte

Nee, ik wist het niet en heb dus ook gemist wat er aan de hand is. Sterkte en beterschap!

Ik zou het anders aanpakken. Ga met je werkgever in overleg dat je de komende tijd meer thuis wilt zijn. Doe zelf ook wat water bij de wijn; vakantieverlof opnemen, anderen inschakelen en dan vragen of dit enigszins aangevuld kan worden met zorgverlof (ik ben geen HRM-er maar niet in iedere CAO is dat per definitie geregeld volgens mij). Probeer er samen uit te komen ipv een dwingend ik-heb-hier-recht-op-verzoek neerleggen. Dat schiet bij mij altijd in het verkeerde keelgat. Zie het ook als een probleem van jezelf ipv een probleem van je werkgever. Je werkgever is er niet om persoonlijke problemen op te lossen.

Ga er nu ook niet vanuit richting werkgever dat je 6 weken de hand van je dochter moet vasthouden.

NaShA

NaShA

05-06-2012 om 23:38

Tja chippie

kaaskopje HEEFT er nu eenmaal recht op, omdat het in de WET is geregeld. Heeft niks met CAO te maken. Daarin kunnen aanvullende afspraken gemaakt zijn, maar nooit slechter dan de wet!

Chippie

Chippie

05-06-2012 om 23:46

Die laatste zinnen...

Die laatste zinnen komen er een beetje rot uit. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik er mee bedoel. Probeer het probleem niet geheel op het bordje te leggen van je werkgever. Het is jullie probleem waarbij je hoopt dat je werkgever je kan ondersteunen middels zorgverlof. Iets met toon en muziek.

Met de laatste zin wil ik aangeven dat je nu niet van allerlei slechte en worst-case-scenario's moet uitgaan. Bekijk het gewoon per week. Niemand kan echt bezien hoe het over twee, drie weken gaat. Misschien gaat het herstel redelijk snel, maar misschien gaat het minder voorspoedig. Maar bekijk het gewoon per week. Loop niet op de zaken vooruit. Meer kun je niet doen. Zorgverof is juist voor acute situaties.

Chippie

Chippie

05-06-2012 om 23:59

Nasha en kaaskopje

Zoals gezegd, het is de toon die de muziek maakt.

En zorgverlof is een recht verankerd in de wet, maar de discussie is of er zorg benodigd is. Wat is dan die zorg?

Even heel rationeel: dochter mag zich niet zwaar inspannen. Daarvoor heeft Kaaskopje geen zorgverlof nodig. Dochter kan zich, zonder zich zwaar in te spannen, redden. Dochter hoeft geen boodschappen te halen of andere zware klussen.

De verwerkingsgedachten. Het is een optie maar op voorhand zorgverlof opnemen omdat er mogelijke problemen in verwerking zijn te verwachten is niet reëel. Zijn die verwerkingsgedachten er wel, dan is het wenselijk dat er iemand bij haar blijft. Maar dat kan ook op dat moment geregeld worden.

Dus uit bovenstaande kan ik nog niet halen waar die 'zorg' uit moet bestaan. Dus ik kan me voorstellen dat de HRM daar ook mee worstelt. Kortdurend zorg verlof is voor situaties die ook daadwerkelijk zorg vragen. De kwestie zal dus zijn dat je moet aantonen dat er zorg benodigd is.

Even ter verduidelijking: ik probeer de redenatie van de HRM-er te volgen. Ik gun Kaaskopje en dochter de rust en de tijd om optimaal te herstellen.

Guttegut

In gezondheid had ik je net aangeraden je te verdiepen in zorgverlof..heb je al gedaan! Hahaha...
Alleen heb ik daar geen 'kaas' van gegeten...
Dus dat laat ik maar aan anderen over.
groeten albana

Sancy

Sancy

06-06-2012 om 09:14

Noodzaak

Ik snap de hrm collega wel. Kortdurend zorgverlof is voor noodzakelijke zorg in verband met ziekte. Hier staat de wettekst: http://www.st-ab.nl/wetaz.htm#h5a1
In deze link wordt niet alleen noodzakelijk maar ook onvermijdbaar als criterium genoemd: http://www.zorgverlof.com/kortdurend-zorgverlof/

Jijzelf

Eh.. Kaaskopje, ik kan me helemaal voorstellen dat je zo in de moederkloekmodus bent dat je alles voor je kind over hebt en alles op haar richt.
Maar vergeet jezelf niet. Jij hebt ook van alles te verwerken. Zorgverlof, me dunkt zeg. Ontplofte milt en een uitputtende ziekte.
Maar eh.... moet jij zelf niet ook gewoon even rust nemen? Ziek? De ervaring moet je zelfs pijn aan je eigen lijf doen.
Groet,
Miriam Lavell

nathalie

nathalie

06-06-2012 om 12:44

Sec

heel droog bekeken (en dat doet hrm) kan je dochter tijdens je werkuren zichzelf redden als ze uit het ziekenhuis komt en heeft ze daarvoor geen zorg nodig. Als je eten en drinken klaarzet, is het zwaarste wat ze hoeft te doen naar de wc lopen en de knoppen van afstandsbediening en gsm indrukken.
Maar miriam heeft een goed punt, heb jijzelf geen time-out nodig om dit allemaal te verwerken?

kamille

kamille

06-06-2012 om 13:31

Afgaand op wat je hebt geschreven

Je bent bijna je kind kwijtgeweest. M Lavell heeft gelijk, ik denk (en dat zeg ik niet snel) dat zélf ziekmelden nu niet eens zo'n gek idee is. Nog geen week eerder lag je kind stervend in een ambulance, er zijn mensen die om minder even volkomen van de kaart raken en hersteltijd nodig hebben!

Fiorucci

Fiorucci

06-06-2012 om 14:42

Eens met Miriam, zelf even een timeout nemen, je hebt er uitstekende redenen voor. Ik heb na een vergelijkbare gebeurtenis met mijn zoon ook nog een paar weken na zitten shaken.

Chippie

Chippie

06-06-2012 om 18:31

Ik dacht hetzelfde...

Maar ik vroeg me af of ik dat zo op moest schrijven. Ik heb een enorme hekel as mensen zich ziek melden als ze niet ziek zijn maar er andere zaken aan de hand zijn waardoor ze zich niet prettig voelen. Maar dit is wel anders. Je bent er met je kop niet bij. Dat levert in jouw functie niet meteen grote risico's op maar een verpleegkundige die er niet met haar kop bij is als ze de medicijnen uitdeelt is toch wat minder prettig. In dergelijke situaties heb je zelf ook hersteltijd nodig (dat lees ik ook uit je verhaal: jij wilt bij je dochter zijn...). Je moet er even over nadenken hoe je dat brengt (niet nu al bepalen dat je straks uit het veld bent geslagen) maar ik verwacht dat jij straks ook daadwerkelijk een mentale en lichamelijke klap krijgt. Je loopt nu op je tenen, gaat door, etc maar dat komt er helaas wel een keertje uit.

Hoe heb je het nu geregeld?

Riksja

Riksja

06-06-2012 om 19:19

Tja

Ik gun iedereen het beste hoor, maar is ziekmelden hier dan wel voor? En is het dan per se beter om niet te werken als je ingrijpende dingen hebt meegemaakt? En vindt hrm dit dan wel OK?

Chippie

Chippie

06-06-2012 om 19:50

Riksja

Ik vind dat als dochter uit ziekenhuis komt en er geen medisch risico is en kind kan zich prima redden (te vergelijken met gebroken been) en Kaaskopje gaat redelijk fluitend naar het werk dan is er geen recht op zorgverlof. En dan vind ik het ook niet redelijk om het toe te kennen.

Maar is de situatie anders dan hierboven geschetst dan moet je de situatie herzien. Dan zijn er gronden om of zorgverlof te verlenen. As Kaaskopje het zelf niet trekt dan is het legitiem om je ziek te melden.

Het probleem is dat het niet handig is om daar nu van uit te gaan en aan de andere kant moet je er ook rekening mee houden. Ik denk echter dat Kaaskopje nu ook niet werkt (of deels) en ik voorzie dus dat er een soort van overganssituatie is.

Daarbij vind ik het wenselijk om realistisch te blijven. Een kennis van mij bleef ruim drie weken thuis omdat haar vader op het ziekenhuis lag (ernstig ziek maar niet levensbedreigend). Ze heeft een broer en een zus (zorg kon dus gedeeld worden) en vader was in goede handen op het ziekenhuis. Ik vond het dus niet gek dat de werkgever heeft aangegeven dat zij compensatie- en verlofdagen moest opnemen. Daar was zij totaal verbouwereerd over, terwijl ik dan denk: 'je kunt dit probleem niet volledig op bordje werkgever schuiven'.

kamille

kamille

06-06-2012 om 20:26

Bordje werkgever

Inderdaad, niet alles hoeft op het bordje van de baas te worden geschoven en sommige mensen zijn daar inderdaad wel eens erg makkelijk in.
Maar Kaaskopjes dochter heeft toch wel iets meer achter de rug dan een ingegroeide teennagel.
Compromis kan zijn dat Kaaskopje in overleg bijvoorbeeld tijdelijk half gaat werken en half ziek meldt, indien mogelijk. In ieder geval toont dat ze bést wel wil (de afleiding kan ook best prettig zijn), maar ook net haar dochter bijna heeft verloren en daarom wat moeite heeft met 100% inzetbaarheid.
Tussen volledig inzetbaar en volledig afwezig ligt volgens mij nog een wereld vol mogelijkheden en als beide partijen, zowel baas als Kaaskopje, bereid zijn in overleg te gaan, wie weet wat er dan allemaal te bereiken is!

amk

amk

06-06-2012 om 20:30

Bedrijfsarts

hoe is de bedrijfsarts?
Als dat een schappelijk type is valt er te overleggen over een verminderd aantal werkuren welicht. Je hoeft niet al ziek te zijn gemeld om een afspraak bij een bedrijfsarts te maken.

Meld je je ziek met psychische klachten dan moet je sneller gezien worden door de bedrijfsarts als met lichamelijke klachten. Bij mijn bedrijf betekend dat je binnen een week moet komen terwijl ze anders na een week bellen.

NaShA

NaShA

06-06-2012 om 20:47

Sorry hoor....

maar juist omdat de zorg voor zieke familie zwaar is zijn er regelingen als zorgverlof! Om dan iemand de ziektewet in te sturen, dat gaat me echt wat ver! Realiseer je ook dat Kaaskopje in een branche werkt die arbeidsvoorwaarden nog weleens met een korrel zout wil nemen en werknemers graag de duimschroeven aandraait, denk ik dat ze met ziekmelden veel eerder de werkgever tegen haar in het harnas jaagt dan gewoon het zorgverlof, waar nu eenmaal een wettelijk recht op is, op te nemen. Werkgever moet met een ziekmelding al snel aan de slag en het kost hem gewoon het volledige salaris, iets wat bij zorgverlof dus ook al anders is.
En ziekmelden kan altijd nog als ze het echt niet trekt. (Want ja, het is zeker behoorlijk heftig wat ze is overkomen!! Alleen hebben veel werkgevers daar tegenwoordig geen boodschap aan. Bij ons op het KCC heb ik ook diverse goede krachten zien vertrekken vanwege dit soort situaties, niet zo ernstig, maar toch, wg die gewoon zegt, tja, jouw probleem....)

Riksja

Riksja

06-06-2012 om 21:30

Chipie, ik heb

Nooit gezegd dat ik het geen serieus probleem vond. Ik verbaas me alleen dat mensen door het scherm heen voor Kaaskopje invullen dat zij het niet meer trekt en haar ziekmelden aanraden. En daar heb ik mijn vraagtekens bij gesteld.
Ik vind jouw optie van praten over half-half veel beter, wellicht ook voor Kaaskopje. Ik weet ook niet wat er exact is besproken In het aanvankelijke contact met de hrm persoon en dat weten de meesten hier niet.

Omgekeerd

Riksja:"Ik gun iedereen het beste hoor, maar is ziekmelden hier dan wel voor? "
Bij mij kwam die vraag op over zorgverlof (kost de baas ook geld). Vooral door de invulling die Kaaskopjes zelf geeft, een tikkeltje te afstandelijk en observerend. Ik herken een zorgende moeder, maar ook een moeder vol zorgen.
Kaaskopje moet vooral bij zichzelf te rade gaan of de nodige rust om dit alles te verwerken nu echt alleen over haar dochter gaat, of over haar zelf. Trekt ze het zelf nog?
Het is niet verstandig om die vraag te laten liggen totdat ze zelf instort. Ook niet voor haar baas.
En ja, ziekteverlof is daarvoor.
Groet,
Miriam Lavell

Fiorucci

Fiorucci

07-06-2012 om 07:33

Nasha

Als Kaaskopje wacht tot ze echt instort, duurt het herstel veel langer!!

nathalie

nathalie

07-06-2012 om 07:59

Ja maar nasha

het punt is nu juist dat haar dochter zichzelf hoogstwaarschijlijk wel een (werk)dagje kan redden als ze uit het ziekenhuis is. Ze moet aansterken, maar heeft geen verzorging nodig. Kaaskopje is daarvoor thuis niet nodig.
Het gaat zoals het erop lijkt meer om kaaskopje zelf en dan denk je aan andere mogelijkheden als zorgverlof. Zoals tijdelijk minder uren werken, desnoods met ook nog wat inzet van eigen verlof. Of die minder uren dan ziekte heten of anderszins gewettigd afwezig lossen werkgever en nemer samen op. Het heeft in elk geval geen zin om zomaar door door door te gaan tot je over het randje valt, daar heeft de baas ook niets aan.

Naar huis gestuurd

Ik ben ook zo's type dat maar door en door werkt. Komt mede ook doordat de afleiding mij in moeilijke priveomstandigheden juist wel goed doet. Maar soms kán het gewoon niet...Ik herken het tranendal waar kaaskopje gisteren doorheen ging...Zo heb ik ook ooit op mijn werk gelopen, iedereen die vroeg hoe het ging, daarbij barstte ik in tranen uit. En dat was de bedoeling écht hélemaal niet en zo 'kennen' ze me ook helemaal niet dus alleen verbaasde gezichten leverde het op want toen was het ergste al voorbij. Blijkbaar had iemand het doorgebriefd aan leidinggevende...Want die kwam om me naar huis te sturen. Hoppa, ga jij maar even een paar dagen 'tot jezelf komen'...iets wat me op dat moment alleen maar boos maakte. Want gevoelsmatig had ik dat werk nódig om op de been te blijven.
Ik was 3 dagen thuis, ging door een diep dal 3 dagen en toen 'knapte' ik op. Kon ik het weer aan. Was ik weer mezelf. De prive-omstandigheden waren toen nog helemaal niet weer op orde (ook erg ziek kind) en het blééf zwaar, maar ik kon ze weer áán.Zelfs in combi met mijn werk. En dáár gaat het om.
Ik weet zeker dat als leidinggevende niet zo verstandig was geweest ik véél verder was weggezakt in een vermoeidheid en emotioneel diep dal. Ik knapte die 3 dagen zó enorm op, zowel lichamelijk (moe,moe,moe) als emotioneel. Ik denk achteraf dat leidinggevende héél verstandig was toen ze me naar huis stuurde. Nu kostte het haar 3 ziekteverlofdagen. Anders had het haar vast veel méér dagen gekost. Ik zou mijn moeheid niet hebben kunnen afschudden en tot rust (slaap) hebben kunnen komen...dus laat staan emotioneel.
Dus ik ben het met voorgangers eens...Ziek melden is in deze situatie helemaal niet 'vreemd', misschien zelfs wel héél verstandig qua lichamelijke gesteldheid. Wel denk ik dat je moet 'oppassen' als jouw bedrijf al niet wil meedenken over zorgverlof, hoe reageren ze dan als je je nú (net ná die aanvraag) ziek meld? Zien ze dat niet als een manier om alsnog 'thuis' te zijn? Dus eerst dat zorgverlof proberen erdoor te drukken en dan ook zelf zien aan je rust toe te komen.
groeten albana

Kaaskopje

Kaaskopje

07-06-2012 om 11:59

Ook hier goedemorgen

Wat mijn eigen toestand betreft kan ik zeggen dat ik veel aan kan. Ik heb al het nodige meegemaakt, ik ben iemand die verder wil. Wat ik nu mee maak is wel anders merk ik. Ik kan het met mijn verstand bijbenen, maar mijn lichaam blijkbaar niet. Ik ben moe. Ik denk dat ik pas rust vind als ze thuis is. Het gaat nu niet om mij maar om mijn dochter en dat is van een heel andere orde dan als ik zelf iets onderga. Herkennen jullie dat?
Roefel zit iets anders in elkaar. Hij is iemand die uiteraard ook verder wil, maar dat lukt hem gewoon wat minder goed. Daar is niets mis mee, maar dat zit wel in de weg als hij moet werken. Hij is gister weer begonnen en heeft daar moeite mee. We hebben tot nu toe vooral ons eigen verlof op lopen snoepen. Daar zit een eind aan. Ik heb voor het gebeurde net een vakantie geboekt, dus als we teveel verlof op moeten nemen gaat dat mis. Ik weet niet wat er mogelijk is, maar misschien is een afspraak met de bedrijfsarts zo gek nog niet. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat Roefel verlof heeft genomen omdat hij het nog niet aan kon om op het werk te verschijnen. Ik zit hier nu weer spontaan boos te worden over het slechte meedenken van ons werk (zelfde werkgever voor wie dat nog niet weet). Ze zijn daar echt vreselijk in. Onze teamleidster is van goede wil, maar heeft uiteindelijk natuurlijk ook niets in te brengen. Wij proberen zoveel mogelijk in goed overleg te doen, maar zijn daar denk ik ook te braaf mee. De mensen van de werkvloer zijn aardig en meelevend, maar gister begreep ik dat mensen van hoger niveau niet of amper weten wat er gebeurd is, terwijl wij daar zo'n beetje bij het meubilair horen met onze voor het bedrijf al lange staat van dienst. Onze 'werkvloer'-manager (ik weet even niet zijn officiële functienaam) heeft mij nog niet eenmaal rechtstreeks aangekeken en medeleven getoond. Ik vat dat gewoon niet. Ik vind dat van een hufterigheid die totaal buiten mijn belevingswereld ligt. Maar goed... genoeg gemopperd over de mentaliteit van mijn werkgever. Ik ga het er vanavond over hebben met Roefel. We laten ons in ieder geval niet van de wijs brengen over het zorgverlof. We hebben daar recht op vind ik. Het leven van een bijna overleden patiënt met een buikwond van navel tot middenrif bestaat niet alleen uit eten, drinken en plassen. Daar zit geestelijk ook nog het nodige wat er uit moet. En als eten ook al moeilijk gaat moet er gewoon toezicht zijn. Als ze daar geen begrip voor hebben denk ik dat ziekmelden het voor de handliggende alternatief is. Maar zover is het nog niet. Eerst maar eens met de tekst uit de CAO wapperen.

Fiorucci

Fiorucci

07-06-2012 om 13:03

Kaaskopje

In die business ben jij niet belangrijk, er moet gescoord worden. CAO'S en andere arbeidsvoorwaarden hebben ze omdat ze wel moeten, niet omdat ze dat willen.

Kaaskopje

Kaaskopje

07-06-2012 om 14:10

Fiorucci

Daar heb je helemaal gelijk in. Ik blijf me er ondanks dat ik dat weet wel over verbazen. Ik heb het bedrijf zien groeien van klein, gezellig en redelijk sociaal bedrijf met goed contact met de 'bazen', naar een groot bedrijf met meer filialen, dezelfde bazen met dollartekens in de ogen en managers die daarin mee buigen en knikken. Het is de mentaliteit niet ten goede gekomen. Ik ben niet voor niets vorig jaar lid geworden van de vakbond. Maar goed... we hebben werk en leuke collega's.

Fiorucci

Fiorucci

07-06-2012 om 19:24

Kaaskopje

Mee eens hoor, maar het blijft verbazingwekkend inderdaad. Ik hoor wel van mensen dat er een blik nieuwe collega's wordt opengetrokken, waarvan de helft binnen een shift alweer weg is. Ereven inkomen en wennen mag al niet meer.

NaShA

NaShA

07-06-2012 om 21:01

Dat is dan ook het probleem

Er wordt veel van werknemers verwacht, maar andersom willen werkgevers niet een beetje toegeven. Vandaar inderdaad de wettelijke regels en CAO's en dergelijke. Maar aan de andere kant zit een werkgever niet op zieke werknemers te wachten, omdat hem dat veel geld kost. Dus om te voorkomen dat iemand doordraait, zijn al die regelingen zoals zorgverlof en calamiteitenverlof e.d. Maak er gebruik van, en geef dat ook gerust naar een werkgever aan. Met die regelingen hoop ik te voorkomen dat ik ga uitvallen wegens ziekte.

Kaaskopje

Kaaskopje

07-06-2012 om 22:15

Fiorucci

Ze krijgen bij ons wel een maand de kans. Een enkele vindt het zelf na een dag al mooi geweest.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.