Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

Vic

Vic

21-07-2009 om 19:11

Reorganisatieperikelen

Mijn werkgever gaat reorganiseren. We wisten al dat dat in zou houden dat sommige mensen van mijn afdeling naar een andere vestiging moeten, maar vanmorgen werd er meer bekend. Van de mensen in mijn functie (niveau) moeten er vier naar de andere vestiging. Tot op heden is er 1 vrijwilliger, en de overigen moeten er 'samen uitkomen'. Als dat samen eruit komen niet lukt, wordt er gekeken naar anciënniteit. En als ze kijken naar het aantal jaren in dienst, ben ik de eerste die zijn spullen mag pakken (en dat met 10 jaar dienstverband).
Nu zit ik een beetje te dubben wat handig of verstandig is. Ik wil niet naar de andere vestiging (o.a. i.v.m. woon-werk, maar dat geldt voor bijna iedereen), maar ik zie niet gebeuren dat er nog 3 vrijwilligers naar voren stappen. Kan ik me dan beter nu vrijwillig aanmelden, of wachten tot begin augustus de mensen worden aangewezen? Voor de beeldvorming lijkt het me beter om vrijwillig te gaan dan het idee te wekken dat ik met tegenzin ga, maar ik kan ook heel hard gaan hopen dat er toch nog anderen willen.

sidneysheldon

sidneysheldon

21-07-2009 om 20:46

Bedoel je

hoi, bedoel je dat als je nu niet zou aangeven dat je naar de andere vestiging wil, je ontslagen zou worden?

(je hebt het over ancienniteit) of bedoel je dat je dan alsnog naar een andere vestiging moet?

Vic

Vic

21-07-2009 om 20:51

Anciënniteit

Met anciënniteit bedoel ik het aantal dienstjaren. De meeste van mijn collega's zijn al langer dan 20 jaar in dienst (gem. is 26 jaar!). Degenen die het langst in dienst zijn hebben de meeste rechten bij het kiezen voor hun standplaats. Als ik moet ga ik wel naar de andere vestiging, maar liever niet. Gezien mijn korte dienstverband lijkt het echter onvermijdelijk.

amk

amk

21-07-2009 om 20:59

Terugkeer garantie

kun je er nog een terugkeer garantie uitslepen. Dat als ze een vacature krijgen op je oude vestiging je terug kunt keren en op de vacature op de nieuwe vestiging komt?

Vic

Vic

21-07-2009 om 22:47

Dat is het flauwe

Er zijn op beide locaties meer formatieplaatsen dan bezetting. De pijn qua tekort aan mensen wordt dus verdeeld, en de open formatieplaatsen aangevuld met nieuwe mensen. Ze willen niet de nieuwe locatie laten beginnen met onervaren mensen. Dat terwijl ik toch ook wel eens hoor dat ik met mijn 10 jaar ervaring net kom kijken ;-)

Sancy

Sancy

22-07-2009 om 12:51

Zeg vic

Staat je standplaats nu vermeld in je arbeidsovereenkomst? Dat is iets waar je eerst op moet letten. Als dan de standplaats gewijzigd wordt, moet namelijk je arbeidscontract gewijzigd worden. En als een dergelijke ingrijpende eenzijdige wijziging wordt doorgevoerd, is het aan de werkgever om zich als een 'goed werkgever' te gedragen.
Een tweede aspect dat misschien de moeite waard is, is kijken wat de ondernemingsraad vindt van de reorganisatieplannen. Soms maakt een OR afspraken met de bestuurder over het verzachten van de gevolgen voor het personeel dat betrokken is bij een reorganisatie.
Verder maakt het niet veel uit of je je vrijwillig aanmeldt, of dat je wacht totdat er een beslissing genomen wordt. Er wordt wel verwacht dat je je als een 'goed werknemer' gedraagt, maar dat houdt niet in dat je 'gestraft' kunt worden of anderszins benadeeld mag worden als je laat merken dat je niet staat te springen om een verandering van standplaats. Het houdt wél in dat je moet ingaan op een 'redelijk' voorstel van je werkgever.
Bij wijziging van standplaats wordt soms tegemoet gekomen aan de nadelen voor de werknemer door een hogere reiskostenvergoeding en, als de reistijd erg veel toeneemt, door een (deel van) de reistijd als werktijd aan te merken. Vaak kennen dergelijke constructies een afbouwschema. Een terugkeergarantie is ook niet geheel onmogelijk.

Vic

Vic

24-07-2009 om 14:11

De boel wat opgeschud

Van de week kregen we bericht dat 'ze' de regels niet juist hebben geïnterpreteerd. Bij verplaatsing omdat er werk verdwijnt geldt anciënniteit, in andere gevallen komen er andere regels. Die regels zijn niet helemaal omschreven maar in elk geval speelt reistijd woon-werk een rol, en kwalitatieve aspecten (o.a. ervaring). Het kan nu dus eigenlijk weer alle kanten op. Mijn enkele reistijd met het openbaar vervoer zou (incl. van en naar station) op ruim een uur komen. Bij de andere locatie is geen parkeergelegenheid. Dat zou inhouden dat ik vso moet nemen en de kinderen van 07.30 tot 18.15 opgevangen moeten worden. Dat vind ik niet acceptabel. Maar ja, zo heeft iedereen weer zijn eigen excuus. De oudgedienden stellen zich nu heel assertief op, zij zijn degenen die zich het minst kunnen beroepen op persoonlijke omstandigheden (schoolgaande kinderen e.d.).
Overigens zijn OR en de vakbonden er ook heel erg mee bezig. Ik ga er dus wel vanuit dat alles volgens de regels gaat, en dat ook naar de belangen van medewerkers wordt gekeken.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.