Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

Van curling-ouders naar veerkrachtige kinderen: een gezonde balans vinden in opvoeding

De wereld van het ouderschap is er een van vreugde en verwondering, maar kan ook complex zijn. Misschien heb je wel eens gehoord van de term 'curling ouders'. Hoewel de term grappig kan klinken - net zoals de wintersport waarnaar het vernoemd is - bevat het ook belangrijke nuances. Zie jij jezelf als een curling ouder? En is dat eigenlijk wel zo slecht?

Wat zijn 'curling ouders'?

Curling ouders zijn ouders die de weg voor hun kinderen gladstrijken, net zoals bij curling, waar de spelers de ijsbaan borstelen zodat de curlingsteen soepel verder kan glijden. In dit geval, zijn het de ouders die alle obstakels uit de weg ruimen zodat hun kinderen een zorgeloos pad kunnen bewandelen. Deze ouders hebben vaak de beste bedoelingen en willen dat hun kinderen gelukkig en succesvol zijn.

De kenmerken van een curling ouder

Herken jij jezelf in deze kenmerken?

 1. Overbeschermend: Je wilt je kind beschermen tegen pijn en mislukking. Dit willen natuurlijk alle ouders, maar het kan problematisch worden als het ertoe leidt dat je kind niet leert omgaan met tegenslagen.
 2. Controle behoefte: Je voelt de noodzaak om elke stap die je kind zet te begeleiden, om zeker te weten dat alles goed gaat, wat zorgt voor overbeheersing. Je neemt taken over van je kind die ze zelf kunnen uitvoeren.
 3. Verwachtingen: Je legt veel nadruk op de prestaties van je kind en probeert hem of haar te behoeden voor falen. Je hebt hoge verwachtingen van je kind en wilt dat ze altijd hun beste beentje voorzetten.
 4. Vermijden van confrontaties: Je vermijdt moeilijke gesprekken of negatieve ervaringen om je kind niet van streek te maken.

3 Herkenbare situaties voor een curling ouder

 1. De overbeschermende planner: Stel je voor dat je kind een project heeft op school. Dan regel je alle details, zoals het onderwerp, de materialen en zelfs het werk. Je doet al het onderzoek en schrijft het verslag, zonder jouw kind de kans te geven om zelfstandig te leren en te groeien.
 2. De probleem-afweerder: bij een speelafspraak met vriendjes zorgt je als ouder ervoor dat er constant toezicht is en je grijpt snel in bij het minste conflict. Je lost de ruzies op en voorkomt dat je kind wordt geconfronteerd met de uitdagingen van het oplossen van conflicten en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 3. De prestatie-strever: je zoon of dochter neemt deel aan een sportevenement en als ouder zet je enorme druk op je kind om te winnen. Je geeft voortdurend instructies, bekritiseert elk foutje en wordt boos als je kind niet aan de verwachtingen voldoet. Hierdoor staat je kind constant onder druk en kan het plezier in de sport verliezen.

Curling ouderschap vs. helikopterouders

Er bestaat een nauwe relatie tussen curling ouderschap en de zogenaamde 'helikopterouders'. Beide types proberen hun kinderen te beschermen tegen pijn en mislukking. Het verschil ligt in de aanpak. Helikopterouders zijn voortdurend aanwezig en houden toezicht op elk detail van het leven van hun kind, terwijl curling ouders vooral proberen problemen uit de weg te ruimen.

De impact op je kind: nu en later

In de eerste plaats betekent liefdevol ouderschap natuurlijk zorgen voor je kind en willen dat ze gelukkig zijn. Maar het is ook belangrijk dat kinderen leren omgaan met uitdagingen en falen. Het 'gladstrijken' van hun pad kan hen op de korte termijn gelukkig maken, maar op de lange termijn kan het hen belemmeren in hun ontwikkeling naar onafhankelijke en veerkrachtige volwassenen. Kinderen die te veel beschermd worden, missen de kans om zelfstandig te worden. Ze leren niet hoe ze problemen moeten oplossen en worden afhankelijk van anderen. Ook kan het leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, omdat ze nooit leren omgaan met uitdagingen. Bovendien kunnen juist deze kinderen moeite hebben met het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen acties, omdat hun ouders altijd alles voor hen oplossen.

Herken je jezelf in curling ouderschap?

Het is gemakkelijk om jezelf te herkennen in enkele van de bovengenoemde kenmerken. Wees niet te hard voor jezelf. Ouderschap is een reis vol uitdagingen en iedere ouder probeert op zijn of haar eigen manier het beste voor het kind te doen. Het gaat erom bewust te zijn van onze neigingen en bereid te zijn ons gedrag aan te passen indien nodig.

Curling ouderschap doorbreken

Als je jezelf herkent in de kenmerken van curling ouderschap en je wilt hier verandering in brengen, dan zijn hier enkele stappen die je kunt nemen:

 1. Leer loslaten: Het begint met het accepteren dat je kind fouten zal maken en zal falen. Dat is onderdeel van het leerproces en de weg naar volwassenheid. Zo zijn we zelf ook groot geworden. 
 2. Stimuleer zelfredzaamheid: Laat je kind taken uitvoeren die ze zelf kunnen doen, zoals hun kamer opruimen, hun eigen maaltijden bereiden en hun eigen conflicten oplossen.
 3. Moedig probleemoplossende vaardigheden aan: In plaats van problemen voor je kind op te lossen, begeleid je ze naar het vinden van hun eigen oplossingen.
 4. Wees geduldig: Verandering komt niet van de ene op de andere dag. Het vraagt tijd en geduld om jezelf nieuwe manieren van ouderschap aan te leren.

Zoeken naar gezonde balans

Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen betrokkenheid en autonomie in de opvoeding. Het betekent dat we al ouder kinderen ondersteunen, maar hen ook ruimte geven om zelfstandig te zijn. Liefdevolle begeleiding en aanmoediging van onafhankelijkheid zijn cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Ze moeten de kans krijgen om zelf beslissingen te nemen, uitdagingen aan te gaan en te leren van hun fouten. Door deze balans te vinden, kunnen we kinderen helpen om zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en veerkracht te ontwikkelen.

Alternatieve benadering

Positieve opvoeding is een voorbeeld van een alternatieve benadering. Daarbij leer je kinderen vaardigheden, veerkracht en zelfstandigheid. Het draait om open communicatie, het stellen van duidelijke grenzen en het bieden van een ondersteunende omgeving. Door kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen probleemoplossende vaardigheden en hen aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties, leggen ouders een solide basis voor hun toekomstige succes.

Curling ouderschap komt voort uit liefde en bezorgdheid voor je kind. Toch is het belangrijk om te onthouden dat het onze taak als ouders is om je kind te begeleiden naar zelfstandigheid, veerkracht en de skills om met de uitdagingen van het leven om te gaan. Dit proces is een reis, niet alleen voor je kind, maar ook voor jou. Met geduld, begrip en kleine stappen, kan je het verschil maken in de toekomst van jouw kind. Laten we liever streven naar een evenwichtige opvoeding die onze kinderen voorbereidt op een zelfstandig en succesvol leven.