1 januari 2000 door Joanna Sandberg

Dochter wil eindeloos bevallingsvideo van zusje bekijken (3 jr.)

Vijf maanden geleden ben ik bevallen van mijn tweede dochtertje. Deze bevalling is prima verlopen en gedeelten ervan hebben we gefilmd.

Mijn oudste dochtertje, zojuist drie jaar geworden, heeft na de geboorte deze video een keer mee zitten kijken. Dit heeft waarschijnlijk veel indruk op haar gemaakt, want ze vraagt sindsdien geregeld of ze naar “baby geboren worden” mag kijken. Haar afleiden helpt meestal niet en als we toegeven, wil ze het direct weer zien en dan met name het moment dat de baby er daadwerkelijk uitkomt.

Ik realiseer me dat we haar de video beter niet hadden kunnen laten zien, maar dat is achteraf gepraat. Ook heeft ze periodes dat ze wil naspelen dat de baby geboren wordt en ze wil dan dat ik meespeel. In zeer vereenvoudigde versie doe ik dit dan wel eens, maar ook wat dit betreft vraag ik uw advies.

Antwoord

U schrijft dat u zich realiseert dat u uw dochtertje beter niet deze video had kunnen laten zien. Ik denk dat u daarin gelijk heeft. Deze video heeft veel indruk op uw dochtertje gemaakt.

Onbegrip

Een kind van twee, drie jaar heeft een tekortschietend begrip om de beelden van een bevalling te kunnen bevatten. De kennis die wij als volwassenen hebben, en die ons helpt om deze intense gebeurtenis te begrijpen en mooi te vinden, ontbreekt natuurlijk nog geheel bij een klein kind.

U schrijft dat uw dochter met name geïntrigeerd is in het moment dat de baby er daadwerkelijk uitkomt. Ik neem aan dat zij dan beelden ziet van de baby die uit de vagina van haar moeder komt. Uw dochtertje ziet en hoort dan de heftigheid en intensiteit van de bevalling -- in beelden, geluid en bijbehorende emoties van moeder en vader -- zonder deze te begrijpen.

Mogelijk is zij in eerste instantie totaal overrompeld geweest door deze onbegrijpelijke, dus angstige ervaring, die tegelijk zoveel opwinding geeft. Door het steeds weer te willen zien, tracht zij waarschijnlijk deze ervaring te integreren, het geziene te bevatten. Maar zij is daar nog te jong voor en het lukt haar dus niet. Vandaar dat zij de video meteen weer wil zien.

Houvast bieden

Haar vermogen om angstige, heftige belevingen te verdragen is nog zeer beperkt. Zij heeft het nodig dat u haar begrenst, en dus houvast biedt. Ik adviseer u om de video op te bergen. In plaats daarvan kunt u met haar kinderboekjes gaan bekijken over hoe baby's groeien in de buik, over bevallingen, baby's, etcetera. Dus voorlichting geven op een niveau die bij haar leeftijd past.

Het naspelen van de bevalling is een actieve manier, in tegenstelling tot het kijken van de video, om deze heftige emotionele ervaring te verwerken. Het lijkt mij prima als u dit met haar meespeelt.