13 juni 2002 door Nanny Gortzak

Een flesje tussendoor of helemaal overstappen? (16 dgn)

Mijn dochter is nu 16 dagen oud en nog niet terug op haar geboortegewicht. Mijn huisarts adviseerde mij om een flesje tussendoor te geven. Mocht ze dan wel aankomen, dan betekent dit dat ik te weinig voeding heb en zal ik verder moeten met poedermelk. Maar hoe stap je over zonder problemen?

Antwoord

Geachte mevrouw Hissink,

Het advies van uw huisarts om een flesje tussendoor te geven is om meerdere redenen niet zo'n beste oplossing. Hieronder zal ik uitleggen waarom dat zo is. Daarna zal ik aangeven wat voor alternatieven er zijn. Tot slot geef ik enkele tips voor het geval u toch gebruik wilt maken van kunstvoeding.

Overigens zou allereerst gekeken moeten worden naar het gewicht dat uw dochtertje had bij de geboorte en hoeveel ze precies is afgevallen in de dagen erna. Daarnaast vraag ik mij af: groeit ze nu wel of valt ze nog af? Hoe snel groeit zij?

Neergaande spiraal

Los van de bovengenoemde vragen kan ik in ieder geval uitleggen waarom dat flesje niet zo geslaagd is. Een flesje melk tussendoor verstoort het evenwicht tussen de vraag naar moedermelk van de baby en het aanbod van de moedermelk die de moeder gaat maken.

Dat kan een neergaande spiraal tot gevolg hebben, want als een baby tussendoor een flesje krijgt, zal hij minder aan de borst gaan drinken. Daardoor zullen de borsten minder melk gaan aanmaken, waardoor er weer meer melk uit een flesje nodig is.

Al met al kan dit ervoor zorgen dat de borstvoeding voortijdig gestaakt moet worden.

De baby kan het drinken verleren

Een tweede probleem is dat sommige baby's moeite hebben met de verschillende drinktechnieken aan de borst en uit een flesje. Hierdoor kan het zijn dat ze de drinktechniek aan de borst verleren. Daarnaast (eventueel als gevolg van de verleerde drinktechniek) kan de combinatie van borst en fles ertoe leiden dat ze de borst gaan weigeren.

Als er al een noodzaak voor bijvoeden is, dan zou dat dus bij voorkeur niet met een flesje moeten gebeuren.

Borstvoeding optimaliseren

In plaats van meteen naar de fles te grijpen is het beter om na te gaan of er iets te doen is aan de manier van borstvoeden, waardoor uw dochtertje beter gaat groeien.

Daarbij kunnen de volgende vragen als richtsnoer dienen, zodat u weet in welke richting u de oplossing moet zoeken:

 • Drinkt uw dochter niet vaak genoeg of niet lang genoeg?
 • Krijgt ze de kans om eerst de eerste borst goed leeg te drinken voordat ze aan de tweede kan beginnen?
 • Neemt ze de tepel en een flink deel van de tepelhof goed in haar mond?
 • Heeft u last van uw tepels of niet?

Aandachtspunten

Het is hoe dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat uw dochter zo veel mogelijk profijt van de borstvoeding heeft. Wellicht kunt u wat dat betreft baat hebben bij de volgende aandachtspunten:

 • Allereerst moet u nagaan of de baby goed is aangelegd en of zij de borsten goed leegt.
 • Extra aanleggen verhoogt de productie en zorgt ervoor dat de baby meer melk krijgt.
 • Zorg dat er niet meer dan drie uur tussen twee voedingen zit. Maak uw dochtertje wakker als dat wel zo is.
 • Laat de eerste borst goed leegdrinken voor de tweede wordt aangeboden.
 • Gebruik geen fopspeen: hiermee kan de baby zich lang zoet houden terwijl ze eigenlijk gevoed zou willen worden.
 • Let goed op het gedrag de baby: smakken, met de handjes naar de mond bewegen en onrust zijn allemaal al tekenen dat hij wil drinken.
 • Let ook op de hoeveelheid plasluiers en poepluiers. Er moeten minimaal zes zware wegwerpluiers per dag zijn. En een jonge baby die voldoende drinkt, heeft meestal meerdere poepluiers per dag.

Overleg in ieder geval met uw arts wanneer er weer gewogen gaat worden. U kunt dan zien of ingrijpen in het voedingspatroon een gunstige invloed heeft op het gewicht.

Bijvoeden

Als u overweegt om toch kunstvoeding te geven, geef dan zoveel (of zo weinig) dat de baby na zo'n 2 tot 2½ uur weer wil drinken aan de borst.

Als blijkt dat u de borstvoeding moet aanvullen met poedermelk, dan kan een lactatiekundige u helpen te bepalen op welke manier dat kan.

Volledig overstappen

Een volledige overstap van borst naar fles is niet nodig als u dat niet wilt! Maar als u wel wilt overstappen, dan is het voor de borsten het beste dat dat zo geleidelijk mogelijk gebeurt. Zo voorkomt u dat er een borstontsteking ontstaat.

Ik wens u veel succes!