30 januari 2004 door Lya Mac Donald

Hoe bereid ik mijn kind voor op het kinderdagverblijf?

Hoe kan ik mijn peutertje het beste voorbereiden op het kinderdagverblijf?

Antwoord

Een kind dat voor het eerst gebruik maakt van een kinderdagverblijf, doet veel nieuwe indrukken op. Er zijn andere kinderen en andere volwassenen, er zijn verschillende soorten speelgoed, de speelomgeving is onbekend, en er zijn groepsregels.

Om uw kind daarop voor te bereiden, kunt u het een en ander over het kinderdagverblijf vertellen en zo mogelijk laten zien wat daar gebeurt.

Heel belangrijk is de voorbereiding van uw kind op de feitelijke plaatsing. Van tevoren kunt u het volgende vertellen of doen:

  • vertel uw kind de naam van het kinderdagverblijf en de namen van de leidsters;
  • ga naar het kinderdagverblijf om het te laten zien, of laat foto's ervan zien (bijvoorbeeld uit het informatieboekje) en praat erover;
  • verken met uw kind de omgeving van het kinderdagverblijf (de lokatie zelf, de buurt, etc.);
  • vertel uw kind wanneer het naar het kinderdagverblijf zal gaan;
  • vertel uw kind dat het daar met andere kinderen gaat spelen;
  • vertel uw kind dat het op het kinderdagverblijf gaat eten en tussen de middag eventueel gaat slapen;
  • vertel uw kind dat het na het slapen en een tussendoortje wordt opgehaald;

Aan de medewerkers van het kinderdagverblijf kunt u vragen of het mogelijk is om uw kindje tijdens het kennismakingsgesprek mee te nemen.