5 november 2010 door Nanny Gortzak

Hoe combineer je flesvoeden op de crèche met kolven en thuisvoeden? (4 mnd)

Mijn baby van bijna 4 maanden krijgt borstvoeding. Thuis drinkt zij op redelijk vaste tijden, ongeveer om de 3 uur (6 voedingen per dag). Op zich een prima schema, waarbij iedereen tevreden is.

Alleen... sinds kort gaat mijn kindje naar de crèche. Daar drinkt ze flesjes afgekolfde moedermelk en drinkt ze om de 4 uur!

Mijn vragen luiden als volgt:

- betekent dit dat ze thuis ook om de 4 uur zou moeten drinken, of kan ik haar op de crèche om de 4 uur een flesje laten geven en thuis gewoon het oude schema aanhouden?

- hoe vaak zou ik dan moeten kolven op mijn werk, en hoeveel melk moet er dan in de flesjes?

Ik werk 4 dagen. Daarvan gaat mijn kindje 3 dagen naar de crèche, en 1 dag zorgt papa voor haar.

Antwoord

U vertelde dat u en uw dochter tevreden zijn met om de 3 uur voeden als u thuis bent. Op de crèche-dagen drinkt ze om de 4 uur. Hebben de leidsters aangegeven dat uw dochter daarover klaagt? Zo niet, dan kunt u ervan uitgaan dat voeden om de 4 uur óók een prima patroon voor haar is.

Kolven

Aangezien u de benodigde melk op dit moment met uw huidige kolfpatroon bijeen gekolfd krijgt, is het niet zinvol om dat schema te wijzigen. In wezen maakt het ook niet uit hoe vaak een moeder kolft, zolang zij maar in staat is om de benodigde hoeveelheid bijeen te kolven.

Een goede leidraad is om net zo vaak te kolven als de baby zou drinken aan de borst. Het kan echter gebeuren dat de baby vaker of minder vaak wil drinken uit de fles. In dat geval kolf je net zo vaak als nodig is om voldoende melk bijeen te kolven.

Ook kan het werkschema een kolfpatroon opleggen dat iets afwijkt van het normale drinkpatroon van de baby. Ook dat geeft niet, zolang er maar vaak genoeg en voldoende gekolfd kan worden.

Kolfregeldagen

Kortom: don't fix it if it ain't broke. Oftewel: ga niet sleutelen als er verder niets aan de hand is. Als uw dochter tevreden is met beide schema's, en als u voldoende kolft om in haar behoefte te voorzien, dan hoeft er verder niets veranderd te worden.

Wanneer uw dochter niet meer voldoende lijkt te hebben aan de melk die u kolft, dan kunt u af en toe wat vaker kolven. U last dan een soort 'kolfregeldagen' in.