Weet jij wat je baby nodig heeft? Minder stress met dé ouderschapscursus

12 februari 2010 door Nanny Gortzak

Hoeveel afgekolfde voeding mag een kind maximaal krijgen? (4½ mnd)

Mijn dochter van 4½ maand krijgt uitsluitend borstvoeding. Omdat ik werk, krijgt ze zo nu en dan afgekolfde melk uit een fles.

Om een idee te hebben van de benodigde hoeveelheid, gebruik ik de formule van 150 ml BV per kilo lichaamsgewicht per dag. Omdat mijn dochter nu ongeveer 7300 gram weegt, en 5x per dag drinkt, kom ik dan uit op ongeveer 220 ml per fles.

Nu heb ik wel eens gelezen dat er een maximum van 200 ml per voeding geldt. Is dat ook het geval voor borstvoeding? En van mijn LLL-leidster hoorde ik dat je voor BV ook van 120 ml mag uitgaan. Wat is uw advies in deze?

Antwoord

Baby's verschillen sterk in de hoeveelheid voeding die ze per keer willen hebben. Er zijn bijvoorbeeld baby's die heel lang en rustig drinken en zo een flinke voeding per keer binnenhalen. Andere baby's zijn korte drinkers, die liever kleine hoeveelheden drinken, maar dan wel vaker op een dag dan de grote drinkers.

Als je flesjes afgekolfde voeding wilt aanbieden, moet je inschatten hoeveel je baby wil drinken. Het blijkt dat de behoefte van de baby ongeveer 120 tot 150 ml per kilogram lichaamsgewicht aan voeding per dag is. Die hoeveelheid kan dan gedeeld worden door het aantal voedingen per dag.

Als een baby erg veel meer, of erg veel minder, drinkt dan de berekende hoeveelheid, kun je proberen te achterhalen waardoor dat komt. Hieronder geef ik een paar mogelijkheden.

Mogelijke oorzaken

  • Heeft de baby een drinkpatroon van soms grotere en soms kleinere voedingen op een dag? Kijk dan eens naar het tijdstip. Het tijdstip waarop de voeding per fles wordt aangeboden, bepaalt dan ook hoeveel melk er dan aangeboden moet worden.
  • Het kan ook zijn – vooral als de baby erg veel voeding vraagt en de moeder het nauwelijks bij elkaar lijkt te kunnen kolven – dat de fles en de speen die je gebruikt, een te grote melkstroom geven en de baby erg snel de fles leegdrinkt. De baby voelt dan nog geen verzadiging, omdat het vullen van de maag en de hormonen die daarbij vrijkomen (met name de hormonen die 'verzadiging' aangeven) nog niet hun werk hebben kunnen doen.
  • Ook hebben baby's vaak een zuigbehoefte die pas na enige tijd drinken aan de borst voldaan wordt. Een kortere tijd zuigen aan een fles die te snel leegstroomt, geeft dan wel voldoende voeding, maar nog niet voldoende zuigbevrediging. Een fles met een tragere stroomsnelheid biedt dan uitkomst. Door op de juiste wijze te kolven, zodat genoeg van de latere – vette – melk gekolfd wordt, zal de melk ook voldoende verzadigend zijn.

Het maximum van 200 ml

De maximum hoeveelheid voeding van 200 ml wordt vooral gehanteerd bij kunstmatige zuigelingenvoeding. Dat heeft ten eerste te maken met de hoeveelheid eiwitten die een baby per dag binnen mag krijgen, en ten tweede met de grootte van de maag van een baby. Indien een maag te veel wordt opgerekt, kan dat leiden tot maagpijn, maar ook tot telkens meer melk willen drinken. En dat kan op de langere termijn tot overvoeden leiden.

Uit onderzoek is gebleken dat een gemiddelde baby die zo oud is als die van u (rond 4 tot 5 maanden) het meeste drinkt. Omdat de behoefte aan energie per kilo lichaamsgewicht daarna afneemt, kan de baby toch blijven groeien, terwijl de hoeveelheid melk gelijk blijft.

Na 4 à 5 maanden

Ná die 4 à 5 maanden drinkt een gemiddelde baby ongeveer 750 ml moedermelk per dag, met uitschieters naar beneden en naar boven van 570 ml tot 900 ml per dag. In dat geval zou u op minder dan 200 ml per voeding uitkomen.

Omdat uw baby al op een leeftijd is dat de meeste baby's de grootste hoeveelheid melk drinken (in de tijd dat ze uitsluitend melkvoeding krijgen), kan het heel goed zijn dat deze hoeveelheid voor uw dochter voldoende is. De bovengrens ligt dan redelijk in de buurt van 7,3 maal 120 ml, dus 876 ml. U kunt als uitgangspunt dan 120 ml per kilogram lichaamsgewicht nemen.