Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

3 april 2003 door Lya Mac Donald

Hoeveel kinderen per leidster?

Ik heb een vraag over de groepsgrootte. Mijn dochtertje zit op dit moment op de crèche in een groep van baby's en dreumesen (dus 0- en 1-jarigen). Op de groep staan twee leidsters op tien kinderen. Dit volgens de redenering dat bij 0-jarigen de verhouding 1 op 4 mag zijn, en bij 1-jarigen 1 op 5. Voor gemengde groepen mag dit worden gemiddeld, dus kom je dan op een verhouding van 4½ kind per leidster. Afgerond naar boven is dit dus vijf kinderen per leidster, maal 2, dus tien kinderen per groep..

Tot zover dus geen speld tussen te krijgen, helaas.... (Toen mijn andere kinderen op de groep zaten, ging men nog uit van maximaal negen kinderen per twee leidsters).

Maar wat mij stoort is dat er momenteel op één van de dagen waarop mijn dochter naar de crèche gaat, zeven baby's op de groep zitten en drie dreumesen. Dus helemaal niet een gemengde groep van 0- en 1-jarigen, maar een groep van voornamelijk baby's.

Ik heb het idee dat de regels dan wel erg vrij geïnterpreteerd worden. Is hier iets tegen te doen?

De oudercommissie kan weinig doen. Daar zat ik zo'n twee jaar geleden zelf in, toen besloten werd om de groepen groter te maken. Ook de gemeente heeft ingestemd met de vergroting van de groepen.

Antwoord

Helaas begreep ik niet goed wat u bedoelde met uw afrondings-berekening. Ik zal mij dus beperken tot datgene wat wettelijk geregeld is.

De groepsgrootte is geregeld in het "Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang". Dat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die geldig blijft tot het moment dat de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK) van kracht wordt. Vandaag werd overigens bekend dat de invoering daarvan opnieuw is uitgesteld; men gaat nu uit van 1 januari 2005.

Het overheidsbesluit bevestigt wat u al zei:

  • bij 0-1 jarigen: 4 kinderen per functionaris
  • bij 1-2 jarigen: 5 kinderen per functionaris

Dat komt neer op een gemiddelde van 9 kinderen in een groep van 0-2 jarigen, met 2 functionarissen. Daarvan mogen maximaal 4 kinderen onder de leeftijd van 1 jaar zijn (de zgn. flessenkinderen).

Ik adviseer u dan ook om de gemeentelijke vergunning te checken. Meestal hangt die ergens op het kinderdagverblijf, zodat u hem makkelijk kunt bekijken.

In zo'n gemeentelijke vergunning wordt het aantal kinderen per groep beschreven. Als blijkt dat de vergunning is afgegeven op 10 kinderen, dan wijkt dat dus af van datgene wat de rijksoverheid heeft vastgesteld. (Althans, van mijn interpretatie daarvan.)

Mocht u tot de conclusie komen dat er echt iets mis is, dan kunt u proberen of er iets te bereiken valt via BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.